Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VARAKĻĀNI
Rēzeknes apriņķis

Otrā Varakļānu krājaizdevu sabiedrība * 06.05.1927. + 22.04.1933.

Piensaimnieku sabiedrība „Strodi I”
                Sk. „Varakļānu piensaimnieku sabiedrība”

Varakļānu centrā piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Varakļānu piensaimnieku sabiedrība”

Varakļānu ebreju apbedīšanas brālības „Hevra Kadišo” labdarības biedrība
                Sk. „Varakļānu žīdu apbedīšanas biedrība „Hevra Kadišo”

Varakļānu ebreju krājaizdevu sabiedrība * 23.12.1930. + 12.11.1934.

Varakļānu Ģimnāzijas 1115. Mazpulks * 03.01.1939. + 1940.

Varakļānu I krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Varakļānu krājaizdevu sabiedrība „Draugs”

Varakļānu krājaizdevu sabiedrība „Draugs” * 15.09.1922.
                31.03.1939. pārdēvēta agrāk „Varakļānu I krājaizdevu sabiedrība”

Varakļānu kultūras biedrība „Vinčevskis” * 15.03.1927. + 14.12.1940.

Varakļānu I laukkopības pārraudzības biedrība * 23.12.1930.

Varakļānu lauksaimniecības biedrība „Drjva” * 21.12.1921. + 24.08.1937.

Varakļānu lopkopības pārraudzības biedrība * 30.05.1924. + 14.11.1940.

Varakļānu patērētāju biedrība * 1920.

Varakļānu piensaimnieku sabiedrība * 16.04.1923.
                29.12.1927. pārdēvēta agrāk „Piensaimnieku sabiedrība „Strodi I”
                15.10.1938. pārdēvēta agrāk „Varakļānu centrā piensaimnieku sabiedrība”

Varakļānu pilsētas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 04.09.1928.[1885]

Varakļānu un apkārtnes pašvaldību sadarbes apvienība * 23.09.1936. + 18.02.1941.

Varakļānu zirgu audzētāju biedrība * 12.12.1928. + 14.12.1940.

Varakļānu žīdu apbedīšanas biedrība „Hevra Kadišo” * 22.02.1927. + 12.12.1940.
                03.01.1939. pārdēvēta agrāk „Varakļānu ebreju apbedīšanas brālības „Hevra Kadišo” labdarības biedrība”

Varakļānu žīdu labdarības biedrība * 25.08.1939. + 14.12.1940.

Biedrību nodaļas:

Darbīgā Palestīnas veicināšanas biedrība Latvijā * 09.12.1925. + 19.08.1936.
                Varakļānu nodaļa * 11.04.1932.

Ebreju jaunatnes biedrība “Hašomer Hacoir” * 14.10.1925. + 30.04.1935.
                Varakļānu nodaļa * 19.07.1932.

Ebreju kultūrelā biedrība "Arbeitheim" * 02.06.1920. + 28.01.1925.
                Varakļānu nodaļa * 16.06.1920.

Izglītības biedrība “Progress” * 18.03.1926. + 05.01.1935.
                Varakļānu nodaļa * 09.08.1929.

Latgales atvaļināto karavīru biedrība * 07.12.1927. + 08.06.1940.
                Varakļānu nodaļa * 11.08.1928.

Latgalīšu skolotāju centrālā biedrība * 03.06.1925. + 21.09.1939.
                21.09.1939. iekļauta “Latvijas skolotāju biedrībā”
                Varakļānu nodaļa * 26.05.1926.

Latgalīšu strodnīku bīdrība * 04.07.1933. + 1936.
                Varakļānu nodaļa * 03.03.1934.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Varakļānu nodaļa * 01.04.1924.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Varakļānu nodaļa * 28.01.1929.

Latvijas ebreju jaunatnes nacionāli kultūrelā sporta biedrība “Gordonija” Ārona davīda Gordona vārdā * 08.02.1928. + 06.11.1937.
                Varakļānu nodaļa * 06.05.1928.

Latvijas kara invalīdu savienība * 17.03.1920.
                Varakļānu nodaļa * 12.03.1923.

Latvijas katoļu strādnieku biedrība * 03.06.1927. + 02.09.1940.
Varakļānu nodaļa * 03.12.1932.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Varakļānu nodaļa * 14.05.1927.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Varakļānu nodaļa * 05.05.1924.

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības biedrība * 06.09.1919. + 19.02.1937.
                02.05.1923. pārdēvēta agrāk "Sīktirgotāju aizsardzības savienība"
                Varakļānu nodaļa * 30.05.1928.

Latvijas žīdu skolotāju centrālā biedrība * 30.01.1932. + 24.09.1934.
                Varakļānu nodaļa * 09.02.1932.

Latvijas žīdu skolu centrālā organizācija * 08.06.1921. + 24.09.1934.
                23.12.1924. pārdēvēta agrāk "Latvijas ebreju skolu centrālā organizācija"
                Varakļānu nodaļa * 22.02.1925.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Varakļānu nodaļa * 15.09.1926. + 22.02.1938.

Perec klubs biedrība * 27.01.1926. + 30.06.1934.
                Varakļānu nodaļa * 06.02.1930.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Varakļānu nodaļa * 13.10.1933.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Varakļānu nodaļa * 19.08.1930.

Žīdu kolonizācijas veicināšanas biedrība * 15.05.1926. + 07.09.1934.
                Varakļānu nodaļa * 30.06.1926.

Žīdu kultūrelā biedrība "Kultūrlīga" * 20.09.1922. + 17.12.1926.
                30.07.1924. pārdēvēta agrāk "Ebreju kultūrelā biedrība "Kultūrlīga"
                Varakļānu nodaļa * 18.01.1923.

Žīdu nacionālā biedrība “Trumpeldor” * 20.08.1924. + 17.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju jaunatnes Latvijā "Josifa Trumpeldora vārdā"
                                nacionālā kultūrelā sporta biedrība”
                Varakļānu nodaļa * 22.07.1927.

Žīdu nacionālā fonda biedrība “Keren Kajemet Leizrael” * 24.07.1926. + 23.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Žīdu nacionālā fonda biedrība Latvijā “Keren Kajemet Leizrael”
                Varakļānu nodaļa * 02.05.1933.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība”
                Varakļānu nodaļa * 16.02.1925.

Žīdu veselības aizsargāšanas biedrība "Oze" * 26.03.1923.
                22.04.1939. “Latvijas ebreju veselības apsargāšanas biedrība “Oze”
                Varakļānu nodaļa * 09.05.1923.

 

 
Izmaiņas 08.05.2012 Kontakti