Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VALMIERA
1323
Valmieras apriņķis

Valmiera_1901

Baltijas lauksaimnieku biedrība * 27.03.1900. + 12.12.1940.
                05.08.1908. Pārdēvēta agrāk „Kauguru lauksaimniecības biedrība”

Baltijas lauksaimnieku biedrības krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Valmieras lauksaimnieku krājaizdevu sabiedrība”

Baltijas patērētāju biedrība * 1910. + 03.08.1938.
                1915. pārdēvēta agrāk „Valmieras lauksaimnieku ekonomiskā biedrība”
                03.08.1938. iekļauta „Valmieras patērētāju biedrībā”

Bijušā Valmieras Valkas skolotāju semināra audzēkņu biedrība *17.12.1924. +10.01.1941.

Darba artelis „Darbs” * 28.03.1933.

Deutsche Arbeits Gemeinschaft in Valmierā
                Sk. „Valmieras vācu sadarbības biedrība”

Deutsch baltische Arbeits Gemeinschaft in Wolmar”
                Sk. „Vācu baltiešu sadarbības sabiedrība Valmierā”

Kauguru lauksaimniecības biedrība
                Sk. „Baltijas lauksaimnieku biedrība”

Kauguru Mūrmuižas krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Valmieras lauksaimnieku krājaizdevu sabiedrība”

Kooperatīva sabiedrība „Valmieras eksportkautuve”
                Sk. „Kooperatīva sabiedrība „Valmieras eksports”

Kooperatīva sabiedrība „Valmieras eksports” * 01.10.1926. + 14.09.1936.
                21.04.1931. pārdēvēta agrāk „Kooperatīva sabiedrība „Valmieras eksportkautuve”

Kooperatīva sabiedrība „Zeme”
                Sk. „Valmieras kopdarbības grāmatnīca „Zeme”

Kooperatīvs pie Valmieras namsaimnieku biedrības * 14.04.1920.

Krājaizdevu sabiedrība pie Valmieras apvienoto amatnieku biedrības * + 27.03.1929.
                27.07.1921. pārreģistrēta

Meliorācijas sabiedrība „Grabaža” * 11.09.1935.

Mūzikas un tūrisma biedrība * 09.02.1932. + 14.03.1935.

Patērētāju kooperatīvs pie Valmieras apvienotās amatnieku biedrībās
                Sk. „Valmieras rūpniecības biedrība”

Tālavas dievturu biedrība * 30.11.1939. + 12.12.1940.

Tālavas senatnes pētīšanas biedrība * 21.04.1938. + 12.12.1940.

Vācu baltiešu sadarbības sabiedrība Valmierā
                Sk. „Valmieras vācu sadarbības biedrība”

Valmieras Aizgaujas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 19.07.1923. + 21.06.1935.
                21.06.1935. iekļauta „Valmieras brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībā”

Valmieras 8. aizsargu pulka sporta klubs * 08.01.1935. + 25.07.1940.
                05.03.1935. pievienota „Valmieras sporta biedrība”

Valmieras 8. aizsargu pulks * 13.08.1919. + 1940.

Valmieras amatnieku biedrība
                Sk. „Valmieras tirgotāju un rūpnieku biedrība”

Valmieras amatnieku biedrība * 09.02.1937.

Valmiera apbūviešu biedrība * 08.05.1934. + 12.12.1940.

Valmieras apriņķa aizsargu pulka palīdzības kase * 17.07.1929. + 04.09.1933.

Valmieras apriņķa Brīvības pieminekļa komiteja * 04.12.1929.

Valmieras apriņķa nacionālā skolotāju biedrība * 26.07.1930. + 21.09.1936.
                21.09.1936. iekļauta „Latvijas skolotāju biedrībā”

Valmieras apriņķa pašvaldību sadarbes apvienība * 04.05.1936.

Valmieras apriņķa skolotāju biedrība * 04.06.1924. + 04.11.1935.

Valmieras apriņķa tirgotāju un rūpnieku biedrība
                Sk. „Vlamieras tirgotāju un rūpnieku biedrība”

Valmieras apvienotā amatnieku biedrība * 09.04.1924. + 30.03.1936.
                12.11.1935. pievienota „Valmieras ormaņu biedrība”

Valmieras arodnieku savienība * 10.11.1920. + 12.12.1940.

Valmieras atturības biedrība * 29.02.1908. + 1916.

Valmieras bēru palīdzības biedrība * 05.11.1924. + 12.12.1940.

Valmieras biedrības krājaizdevu kase
                Sk. „Valmieras biedrības krājaizdevu sabiedrība”

Valmieras biedrības krājaizdevu sabiedrība * 12.08.1901.
                27.10.1923. pārdēvēta agrāk „Valmieras biedrības krājaizdevu kase”
                14.04.1929. pievienota „Valmieras savstarpējā kredītbiedrība”

Valmieras brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība dib. 1867. gadā * 1867.
                21.06.1935. pārdēvēta agrāk „Valmieras brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”
                21.06.1935. pievienota „Valmieras Aizgaujas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”
               
Valmieras dzelzceļu mezgla kooperatīvs * 07.01.1925. + 30.10.1930.

Valmieras brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība dib. 1867. gadā * 14.07.1893. [1867]
                21.06.1935. pievienota „Valmieras Aizgaujas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”
                21.06.1935. pārdēvēta agrāk „Valmieras brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Valmieras ģimnāzija 682. Mazpulks * 10.04.1935. + 1940.

Valmieras ierēdņu kooperatīvs * 15.02.1922. + 03.11.1931.

Valmieras izglītības biedrība * 26.05.1909. + 1916.

Valmieras kara invalīdu kooperatīvs * 15.02.1922. + 11.12.1934.

Valmieras komercskolas bijušo audzēkņu biedrība * 09.09.1925. + 12.12.1940.
                09.07.1930. pārdēvēta agrāk „Valmieras komercskolas bijušo audzēkņu biedrība”
                24.01.1939. pārd. agrāk „Valmieras pilsētas komercskolas bijušo audzēkņu biedrība”

Valmieras Imantas 421. Mazpulks
                Sk. „Valmieras komercskolas 421. Mazpulks”

Valmieras komercskolas 421. Mazpulks * 24.10.1934. + 1940.
                18.02.1939. pārdēvēts agrāk „Valmieras Imanta 421. Mazpulks”
                29.03.1939. pārdēvēts agrāk „Valmieras komercskolas Imanta 421. Mazpulks”

Valmieras kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Valmieras stādnieku krājaizdevu sabiedrība”

Valmieras kopdarbības grāmatnīca „Zeme” *
                07.11.1923. pārreģistrēta
                13.12.1939. pārdēvēta agrāk „Kooperatīva sabiedrība „Zeme”

Valmieras kopējā slimo kase * 09.04.1921.
                17.06.1938. pievienota „Cēsu slimo kase”

Valmieras krājaizdevu kase * + 29.07.1925.

Valmieras krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Valmieras krājaizdevu sabiedrība „Palīdzība”

Valmieras krājaizdevu sabiedrība „Palīdzība” * 04.10.1922. + 25.02.1941.
                23.08.1939. pārdēvēta agrāk „Valmieras krājaizdevu sabiedrība”

Valmieras kuļmašīnu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 04.06.1924.
                15.02.1939. pārdēvēta agrāk „Vidzemes tvaika kuļmašīnu īpašnieku biedrība”

Valmieras kultūras biedrība * 16.06.1914. + 1916.

Valmieras labdarības biedrība * 16.06.1914. + 1916.

Valmieras latviešu biedrība * 11.12.1919. + 09.08.1940.
                03.12.1935. pievienota „Biedrība „Ziemeļlatvijas teātris”

Valmieras latviešu mednieku biedrība * 20.03.1929. + 11.02.1935.
                20.11.1934. pārdēvēta agrāk „Valmieras pareizu medību un šaušanas biedrība”

Valmieras latviešu skolu biedrība * 15.09.1906. + 17.05.1940.

Valmieras lauksaimniecības skolas beigušo audzēkņu biedrība * 27.10.1926. + 23.11.1939.

Valmieras lauksaimnieku ekonomiskā biedrība
                Sk. „Baltijas patērētāju biedrība”

Valmieras lauksaimnieku krājaizdevu sabiedrība * 27.03.1900.
                28.06.1922. pārdēvēta agrāk „Kauguru Mūrmuižas krājaizdevu sabiedrība”
                06.07.1938. pārdēvēta agrāk „Baltijas lauksaimnieku biedrības krājaizdevu sabiedrība”

Valmieras linkopju kooperatīvs „Linkopis” * 05.12.1923. + 19.02.1930.

Valmieras mājlopu audzētāju biedrība * 26.05.1939.

Valmieras Matīšu elektrības patērētāju kooperatīvs * 19.02.1930. + 15.06.1938.

Valmieras II 578. Mazpulks * 05.02.1935. + 1940.

Valmieras III 962. Mazpulks * 12.03.1937. + 1940.

Valmieras mednieku biedrība * 01.06.1921. + 07.08.1940.

Valmieras namsaimnieku biedrība * 28.07.1920. + 19.04.1940.
                19.04.1940. iekļauta „Valmieras tirgotāju un rūpnieku biedrībā”

Valmieras novada pašvaldību sadarbes apvienība * 24.05.1940. + 18.02.1941.

Valmieras ormaņu biedrība * 30.05.1931. + 12.11.1935.
                12.11.1935. iekļauta „Valmieras apvienotā amatnieku biedrība”

Valmieras palīdzības un bēru lāde * 06.07.1892. + 31.12.1925.

Valmieras pareizu medību un šaušanas biedrība
                Sk. „Valmieras latviešu mednieku biedrība”

Valmieras pārtikas biedrība * 11.12.1908. + 1916.

Valmieras patērētāju biedrība * 03.08.1938.
                03.08.1938. izveidota apvienojot:
                                „Strenču patērētāju biedrība”
                                „Baltijas patērētāju biedrība”

Valmieras patērētāju biedrība „Darbs” * 30.10.1929. + 02.10.1934.

Valmieras pilsētas biedrība „Liederkreis” * 15.10.1866. + 1916.

Valmieras pilsētas biedrība „Musse” * 11.05.1867. + 1916.

Valmieras pilsētas komercskolas bijušo audzēkņu biedrība
                Sk. „Valmieras komercskolas bijušo audzēkņu biedrība”

Valmieras pilsētas savstarpēja apdrošināšanas biedrība * 15.09.1904. +18.10.1940.
                27.11.1923. pārdēvēta agrāk „Valmieras savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                18.01.1939. pārdēvēta agrāk „Valmieras savstarpēja uguns apdrošināšanas biedrība”

Valmieras politehnisko vakar kursu biedrība * 20.12.1922. + 12.12.1940.

Valmieras riteņbraucēju biedrība * 25.10.1891. + 1916.

Valmieras rūpniecības biedrība * 28.01.1920.
                17.07.1940. pārdēvēta agrāk „Patērētāju kooperatīvs pie Valmieras apvienotās amatnieku biedrībās”

Valmieras savstarpējā kredītbiedrība * + 14.04.1929.
                14.04.1929. iekļauta „Valmieras biedrības krājaizdevu sabiedrībā”

Valmieras savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Valmieras savstarpēja apdrošināšanas biedrība”

Valmieras savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Valmieras savstarpēja apdrošināšanas biedrība”

Valmieras sporta biedrība * 19.12.1919. + 05.03.1935.
                05.03.1935. iekļauts „Valmieras 8. aizsargu pulka sporta klubā”

Valmieras strādnieku krājaizdevu sabiedrība * 06.10.1926. + 19.05.1941.
                16.11.1938. pārdēvēta agrāk „Valmieras kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība”

Valmieras sugas lopu audzētāju biedrība * 10.12.1924. + 28.09.1939.

Valmieras Tautas nama biedrība * 27.03.1934. + 12.12.1940.

Valmieras tirdzniecības un rūpniecības darbinieku biedrība * 12.10.1927. + 27.09.1938.
                27.09.1938. iekļauta „Valmieras un Ziemeļvidzemes apgabala strādnieku arodbiedrībā”

Valmieras tirgotāju un rūpnieku biedrība * + 30.03.1936.
                15.11.1922. pārdēvēta agrāk „Valmieras amatnieku biedrība”

Valmieras tirgotāju un rūpnieku biedrība * 16.06.1936.
                19.04.1940. pārdēvēta agrāk „Valmieras apriņķa tirgotāju un rūpnieku biedrība”
                19.04.1940. pievienota „Valmieras namsaimnieku biedrība”
                19.04.1940. pievienota „Limbažu namsaimnieku biedrība”

Valmieras tirgotāju un rūpnieku biedrība * 26.11.1935. + 07.08.1940.

Valmieras un Ziemeļvidzemes apgabala strādnieku arodbiedrība * 02.07.1935.
                27.09.1938. pievienota „Valmieras tirdzniecības un rūpniecības darbinieku biedrība”

Valmieras vācu sadarbības biedrība * 18.04.1928.
                25.08.1939. pārdēvēta agrāk „Vācu baltiešu sadarbības sabiedrība Valmierā”

Valmieras valsts ģimnāzijas absolventu biedrība * + 12.12.1940.
                04.02.1940. pārdēvēta agrāk „Valsts Valmieras vidusskolas abiturientu biedrība”

Valmieras valsts ģimnāzijas skolēnu palīdzības biedrība * 16.07.1932. + 23.03.1940.

Vidzemes apgabala basketbola savienība * 29.10.1938. + 23.11.1940.

Vidzemes apgabala vieglatlētikas savienība * 08.05.1940. + 23.11.1940.

Vidzemes cukurbiešu audzētāju biedrība * 29.04.1933. + 12.12.1940.

Vidzemes kurlmēmo biedrība * 21.08.1929. + 12.12.1940. * 18.08.1943.
                18.08.1943. atjaunota

Vidzemes kurlmēmo izglītības biedrība * 13.04.1921. + 12.12.1940.

Vidzemes kurlmēmo palīdzības biedrība * 06.03.1939. + 12.12.1940.

Vidzemes tvaiku kuļmašīnu īpašnieku biedrība
                Sk. „Valmieras kuļmašīnu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Wolmarsche Spar und Vorschuss Kase
Sk. „Valmieras krājaizdevu kase”

Ziemeļlatvijas teātris biedrība * 27.10.1931. + 03.12.1935.
                03.12.1935. iekļauta „Valmieras latviešu biedrībā”

Ziemeļvidzemes dramatiskais teātris * 29.04.1933. + 12.12.1940.

Ziemeļvidzeme lauksaimniecības biedrību savienība * 02.05.1923.

Biedrību nodaļas:

Apģērbu veidotāju biedrība * 01.10.1927. + 27.11.1936.
                Valmieras nodaļa * 01.10.1929.

Aviācijas veicināšanas biedrība * 17.12.1932. + 11.05.1936.
                Valmieras nodaļa * 18.04.1934.

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Valmieras nodaļa * 12.04.1928.

Centrālā latviešu jaunatnes savienība * 06.05.1925. + 08.05.1936.
                Valmieras nodaļa * 09.04.1926.

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Valmieras nodaļa * 22.02.1933.

Ebreju jaunatnes organizācija "Hathio" * 07.07.1920. + 18.08.1939.
                06.04.1921. pārdēvēta agrāk "Ebreju mācošanas jaunatnes pulciņš "Hathio"
                Valmieras nodaļa * 08.07.1921.

Izglītības kooperatīvs "Kultūras Balss" * 10.03.1920. + 17.06.1937.
                Valmieras nodaļa * 30.03.1920. + 29.01.1923.

Jaunā Latvijā biedrība * 15.08.1933. + 27.06.1934.
                Valmieras nodaļa * 08.02.1934.

Jaunatnes biedrība “Darbs un sports” * 10.04.1929. + 15.03.1937.
                Valmieras nodaļa * 05.08.1931.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Valmieras nodaļa * 04.12.1920.

Latviešu tautas apvienība “Ugunskrusts” * 19.01.1932. + 07.04.1933.
                Valmieras nodaļa * 25.10.1932.

Latviešu vairogs biedrība * 08.08.1928. + 31.12.1935.
                04.07.1933. pārdēvēta agrāk “Nacionālo aktīvistu klubs”
                Valmieras nodaļa * 21.05.1931.

Latviešu veco strēlnieku biedrība * 19.12.1923. + 21.01.1941.
                Valmieras nodaļa * 04.07.1927.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Valmieras nodaļa * 02.08.1926.

Latvijas automobiļu īpašnieku un vadītāju biedrība * 01.03.1932. + 29.10.1936.
                Valmieras nodaļa * 09.09.1932.

Latvijas bērnu palīdzības biedrība * 26.04.1922. + 07.08.1940.
                17.05.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas bērnu palīdzības savienība”
                Valmieras nodaļa * 12.12.1928.

Latvijas cietumu darbinieku biedrība * 03.11.1930. + 1940.
                Valmieras nodaļa * 10.02.1931.

Latvijas dzelzceļnieku biedrība * 22.09.1920.
                14.06.1935. pievienota “Latvijas dzelzceļu lokomotīvju vadītāju biedrība”
                13.08.1935. pievienota “Latvijas dzelzceļu Daugavpils mezgla kultūras
                                veicināšanas biedrība”
                Valmieras nodaļa * 08.08.1933.

Latvijas dzelzceļnieku savienība * 12.05.1920. + 11.10.1934.
                Valmieras nodaļa * 01.06.1920.

Latvijas dzelzceļnieku savienības kooperatīvs "Dzelzceļnieks" * 29.08.1919. + 25.07.1927.
                Valmieras nodaļa * 08.07.1921.

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
                Valmieras nodaļa * 20.09.1934.

Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas dzīves veicinātāju biedrība "Par ticību un baznīcu"
                                * 27.08.1924. + 30.11.1940.
                Valmieras Veidas nodaļa * 17.12.1926.

Latvijas grāmatrūpniecības arodu savienība * 05.08.1913. + 12.12.1940.
05.03.1924. pārdēvēta agrāk "Grāmatrūpniecības arodnieciskā savienība"
01.12.1936. pievienota “Nacionālā grāmatrūpniecības arodnieku biedrība”
Valmieras nodaļa * 14.04.1920.

Latvijas grāmatvežu biedrība * 21.01.1920.
                06.04.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas grāmatvežu savienība”
                Valmieras nodaļa * 30.10.1930.

Latvijas iekšējās misijas biedrība * 14.04.1920. + 13.12.1940.
                Valmieras nodaļa * 11.12.1920.

Latvijas īrnieku biedrība * 26.11.1924. + 11.03.1936.
                Valmieras nodaļa * 06.01.1925.

Latvijas kara invalīdu savienība * 17.03.1920.
                Valmieras nodaļa * 21.05.1920.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Latvijas vanagu organizācijas Valmieras vienība * 01.03.1921. + 26.10.1923.
                26.10.1923. iekļauta „Latvijas vanagu biedrībā”

Latvijas lauksaimniecības darbinieku biedrība * 24.05.1922.
                25.03.1925. pārdēvēta agrāk “Latvijas vispārējā lauksaimniecības darbinieku biedrība”
                Valmieras nodaļa * 31.12.1924.

Latvijas lauku un mazpilsētu ārstu biedrība * 28.06.1923. + 25.09.1939.
                25.09.1939. iekļauta „Latvijas ārstu biedrībā”
                Valmieras nodaļa * 23.01.1924.

Latvijas pareizu medību un šaušanas biedrība * 24.08.1921. + 10.10.1928.
                05.11.1923. pārdēvēta agrāk "Baltijas pareizu medību un šaušanas biedrība"
                Valmieras nodaļa * 28.11.1922.

Latvijas pasta, telegrāfa un telefona darbinieku arodnieciskā biedrība * 30.03.1920. + 04.09.1935.
                19.03.1924. pārdēvēta agrāk "Latvijas pasta, telegrāfa un telefona darbinieku arodu savienība"
                Valmieras nodaļa * 27.04.1920.

Latvijas pasta telegrāfa un telefona darbinieku biedrība * 13.03.1929.
                Valmieras nodaļa * 09.04.1932.

Latvijas pašvaldību darbinieku arodbiedrība * 18.09.1929. + 24.08.1935.
                Valmieras nodaļa * 11.02.1930.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Valmieras nodaļa * 05.05.1924.

Latvijas sargi biedrība * 03.02.1926. + 08.05.1936.
                Valmieras nodaļa * 31.08.1926.

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrība „Apziņa” * 19.12.1925. + 07.09.1934.
                Valmieras nodaļa * 24.03.1928.

Latvijas tautas nama biedrība * 06.08.1924. + 30.06.1934.
                30.10.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas tautas nama biedrība”
                Valmieras nodaļa * 07.02.1934.

Latvijas tuberkulozes apkarošanas biedrība * 09.08.1923. + 27.04.1937.
                27.04.1937. iekļauta “Veselības veicināšanas biedrībā”
                Valmieras nodaļa * 26.11.1925.

Latvijas vācu baltiešu skolotāju savienība * 09.06.1920. + 07.06.1939.
                Valmieras nodaļa * 10.09.1927.

Latvijas valsts darbinieku arodbiedrība * 11.02.1920. + 08.05.1936.
                14.12.1927. pārdēvēta agrāk “Latvijas valsts darbinieku arodnieciskā biedrība”
                Valmieras nodaļa * 17.04.1926.

Latvijas valsts ierēdņu kooperatīvs * 09.10.1919. + 12.04.1934.
                Valmieras nodaļa * 02.12.1921.

Latvijas valsts un pašvaldības darbinieku biedrība * 25.07.1928. + 21.12.1935.
                21.12.1935. iekļauta “Valsts ierēdņu darbvežu biedrībā”
                Valmieras nodaļa * 03.03.1931.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923.
                Valmieras 1. novads * 26.10.1923.
                Agrāk „Latvijas kultūras veicināšanas biedrība” *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Latvijas vanagu organizācijas Valmieras vienība * 01.03.1921. + 26.10.1923.

Latvijas vecāku un audzinātāju biedrība * 23.12.1927.
                Valmieras nodaļa * 11.10.1930.

Latvijas vidusskolu skolotāju biedrība * 09.02.1921. + 21.09.1936.
                31.03.1936. pievienota “Otrā Latvijas vidusskolu skolotāju biedrība”
                21.09.1936. iekļauta “Latvijas skolotāju biedrībā”
                Valmieras nodaļa * 19.05.1921.

Latvijas zirgu audzētāju biedrība * 24.03.1920. + 03.10.1936.
                Valmieras nodaļa * 18.10.1922.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Valmieras nodaļa * 14.03.1929.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Valmieras nodaļa * 03.10.1928.

Latvju nacionālais klubs * 15.11.1922. + 28.03.1928.
                Valmieras nodaļa * 26.07.1923.

Latvju nacionālistu klubs * 25.03.1925. + 07.09.1927.
                Valmieras nodaļa * 18.01.1926.

Latvju sieviešu nacionālā līga * 03.05.1922. + 14.03.1941.
                1938. pārdēvēta agrāk „Latviešu sieviešu "Nacionālā liga"
                Valmieras nodaļa * 29.03.1928.

Latvijas strādnieku kopējā arodbiedrība * 04.10.1922. + 02.10.1934.
                Valmieras nodaļa * 19.01.1924.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Valmieras nodaļa * 21.07.1924. + 10.05.1940.

Nacionālais centrs biedrība * 25.05.1921. + 08.02.1932.
                27.05.1925. pārdēvēta agrāk “Sabiedrība “Bezpartejiskais nacionālais centrs”
                Valmieras nodaļa * 24.07.1922.

Pirmā mednieku biedrība * 24.10.1928. + 21.02.1941.
                28.06.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas pirmā pareizu medību un šaušanas biedrība”
                Valmieras nodaļa * 16.03.1929.

Raiņa klubs * 17.03.1920. + 30.06.1934.
                Valmieras nodaļa * 10.11.1922.

Sporta un morāliski fiziskās audzināšanas biedrība „Tēvijas sargs” * 12.01.1927. + 30.01.1934.
                Valmieras nodaļa * 25.04.1933.

Strādnieku atturības biedrība * 20.03.1929. + 25.07.1931.
                Valmieras nodaļa * 21.02.1930.

Strādnieku sanitāru biedrība * 14.10.1933. + 30.06.1934.
                Valmieras nodaļa * 26.10.1933.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Valmieras nodaļa * 20.09.1933.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Valmieras nodaļa * 15.06.1925.

Šoseju un zemes ceļu departamenta darbinieku biedrība * 12.05.1931.
                Valmieras nodaļa * 10.09.1931.

Tautas augstskolu biedrība *19.12.1919. + 06.09.1934.
                Valmieras nodaļa * 10.10.1921.

Tirdzniecības un sabiedrisko iestāžu darbinieku arodbiedrība * 21.11.1928. + 13.12.1937.
                Valmieras nodaļa * 02.02.1929.

Vācu vecāku  biedrība * 28.04.1920. + 21.03.1941.
                27.07.1921. pārdēvēta agrāk “Vācu pamatskolu un vidusskolu vecāku
                                priekšstāvu savienība”
                12.12.1938. pārdēvēta agrāk “Vācu vecāku savienība Latvijā”
                Valmieras nodaļa * 15.10.1923. + 05.05.1937.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība”
                Valmieras nodaļa * 29.12.1921.

Valmiera_1924

Valmiera_1939

 

 
Izmaiņas 18.11.2015 Kontakti