Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

RĪGA
1225
Rīgas apriņķis

Riga_1907

Abiturientu biedrība pie krievu praktiskās ģimnāzijas * 14.11.1933. + 29.04.1936.

Absolventenverein der Fachschule des Deutschen Elternverbandes * 15.10.1930. +23.11.1939.

A. Dauges piemiņas fonds * 06.03.1940. + 30.11.1940.

Adītu preču rūpnieku biedrība * 27.02.1924. + 20.10.1936.

Adītu preču rūpnieku krājaizdevu sabiedrība * 25.03.1925. + 01.02.1939.
                01.02.1939. iekļauta “Krājaizdevu sabiedrībā “Amats”

Ādolfa Gotfrīda Portena ģimenes legāts * + 20.12.1940.

Ādolfa Zelmera ģimenes iestādījums * 15.05.1907. + 02.12.1939.

Ādu izstrādātāju amatnieku kopdarbības sabiedrība “Spars” * 05.07.1939.

Ādu rūpniecības strādnieku arodbiedrība * 02.04.1935.

Āgenskalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 17.11.1908. + 1917.

Āgenskalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības palīdzības un bēru kase * 18.05.1911. +1917.

Āgenskalna dziedāšanas biedrības bēru kase
                Sk. “Rīgas Āgenskalna bēru kase”

Āgenskalna latviešu biedrība * 27.02.1924. + 14.11.1940.

Āgenskalna 994. Mazpulks * 12.03.1937. + 1940.

Āgenskalna patērētāju biedrība * 10.12.1897. + 14.04.1903.

Āgenskalna patērētāju biedrība "Uguns" * 03.03.1920. + 28.06.1935.

Āgenskalna saviesīgā biedrība
                Sk. „Āgenskalna slidkalna biedrība"

Āgenskalna Saviesīgais klubs * 10.05.1922. + 13.01.1931.

Āgenskalna slidkalna biedrība * 23.09.1896. + 01.12.1926.
                19.01.1921. pārdēvēta agrāk  „Āgenskalna saviesīgā biedrība
                24.09.1924. pārdēvēta agrāk "Āgenskalna vācu saviesības biedrība"

Āgenskalna strēlnieku biedrība * 03.09.1907. + 25.08.1938.
                25.08.1938. iekļauta “Āgenskalna vingrošanas un sporta biedrībā”

Āgenskalna vācu saviesības biedrība
                Sk. „Āgenskalna slidkalna biedrība"

Āgenskalna vingrošanas un sporta biedrība * 07.11.1903. + 13.03.1941.
                25.08.1938. pievienota “Āgenskalna strēlnieku biedrība”

Aģentu biedrība * 25.08.1926. + 22.09.1938.

Aglonas ģimnāzijas absolventu biedrība * 19.03.1930. + 22.11.1938.

Agrākas sabiedrības “Izdalītājs” valsts degvīna izdalīšanas līgumu nodrošinātāju biedrība *17.09.1930. + 06.06.1936.

Agrāko Krievijas banku, rūpniecības tirdzniecības kreditoru biedrība * 31.03.1926. +12.12.1940.

Agrāko naudas noguldītāju kredītsabiedrība * 15.05.1929. + 17.12.1935.

Agrāko naudas noguldītāju un kara izpostīto apvienība * 30.05.1931. + 30.04.1935.

Agrarkredītbiedrība * 30.01.1930. + 08.10.1939.

Agronoma Jūlija Appinga palīdzības iestādījums Amalijas fon Petersons pēcnācējiem
                                * 26.03.1905. + 1916.

Airētāju biedrība “Neptūn” Rīgā, dibināta 1929. gadā
                Sk. “Rīgas airētāju biedrība “Neptūns”

Aizrobežu igauņu klubs Latvijā 
                Sk. “Rīgas igauņu klubs”

Aizsargu aviācija * 17.04.1931. + 1940.

Aizsargu fonds * 17.03.1926. + 31.07.1940.
                17.05.1938. pārd. agr. “Valsts aizsardzības fonds”               

Aizsargu organizācija * + 23.07.1940.

Akadēmiskā biedrība “Korporācija Baltia” * 11.09.1929. + 17.10.1936.

Akadēmiskā biedrība “Korporācija Vandalia” * 22.10.1930. + 07.04.1936.

Akadēmiskā drēbnieku meistaru biedrība * 30.11.1929. + 12.11.1936.

Akadēmiskās izglītības veicināšanas biedrība * 30.11.1929. + 08.06.1938.

Akadēmiski zinātniskā biedrība * 22.08.1928. + 28.08.1940.

Akciju sabiedrības “Augļu eksports” darbinieku biedrība * 18.12.1929. + 10.01.1940.

Akciju sabiedrības “Bufalo” fabrikas strādnieku un ierēdņu biedrība “Draugs” * 20.02.1934. + 09.02.1937.

Akciju sabiedrības “Kaučuks” kalpotāju krājaizdevu kase * 09.07.1912. + 1915.

Akciju sabiedrības “Laima” darbinieku kultūras un sporta biedrība * 15.11.1932 +27.02.1937.

Akciju sabiedrības “Latbus” darbinieku krājaizdevu sabiedrība * 15.10.1930. + 03.03.1936.

Akciju sabiedrības “Provodnik” kalpotāju krājaizdevu kase * 03.10.1906.
10.12.1926. pārdēvēta agrāk “Sabiedrības “Provodniks” kalpotāju krāj un savstarpīgā palīdzības kase”

Akciju sabiedrības “Tekstil” Iļģuciemā meistaru dziedāšanas biedrība *22.12.1901. +1917.

A. Ķēniņa meiteņu ģimnāzijas trūcīgo skolnieču pabalstīšanas biedrība
                                * 30.05.1909. + 1917.

Aktīva Latvijas atjaunošanas kustība “Zilais ērglis” * 08.09.1933. + 06.05.1935.

Aktīvo nacionālistu savienība * 04.04.1925. + 28.03.1935.

Akvāriju un terrāriju turētāju biedrība * 18.02.1907. + 1917.

Alberta transportu arteļa
Sk. “Rīgas transportu arteļa”

A. Liepiņa kursu palīdzības biedrība * 10.02.1926. + 12.12.1940.

Aleksandra Būmaņa piemiņas fonds * 18.09.1937. + 30.11.1940.

Aleksandra brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 16.02.1912. + 12.05.1941.

Aleksandra brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības palīdzības fonds * 06.03.1934.
16.02.1939. pārdēvēta agrāk “Aleksandra brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības bēru kase”

Aleksandra brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības klubs * 16.05.1928. + 15.10.1934.

Aleksandra Šnē ģimenes legāts * + 20.12.1940.

Alfreda Andersona fonda biedrība * 06.07.1937. + 30.11.1940.

Alkoholisma zinātniskās izpētes ārstu biedrība * 07.12.1901. + 1917.

All Peoples Association
Sk. “Visu tautu apvienība”

Alus darītavu /rūpniecības/ biedrība Rīgā * 22.12.1906. + 1917.

Amālijas Berlins mūzikas skola Rīgā * 26.09.1895. + 1917.

Amatieru 939. Mazpulks * 18.11.1936. + 12.02.1938.

Amatniecības un zemkopības darba izplatīšanas biedrība starp ebrejiem Latvijā "ORT" 
Sk. “Žīdu palīdzības biedrība “Ort”

Amatnieku biedrības biedru patērētāju biedrība "Tirdzniecība un amatniecība " *06.04.1921. + 19.11.1930.

Amerikāņu dzīvības apdrošināšanas biedrība “Nev Jork” un “Eguitable” polišu īpašnieku biedrība * 08.12.1926. + 20.11.1940.

Amerikas draugu biedrība * 14.06.1932. + 14.11.1940.

Andreja biedrība * 24.11.1911. + 1917.

Andreja Pumpura biedrība * 19.01.1927. + 30.11.1940.

Angevics un Vittes ģimenes legāts * + 17.09.1940.

Angļu Amerikas misiones biedrība * 17.12.1924. + 12.12.1940.

Angļu latviešu klubs * 24.11.1920.
Sk. “Latviešu – britu biedrība”

Angļu sarunu klubs – biedrība * 12.01.1932. + 15.12.1937.

Angļu valodas izplatīšanas biedrība * 24.08.1921. + 14.01.1938.

Anša Banreviča piemiņas fonds * 12.11.1935. + 14.04.1941.

Anša Grīnberga fonda biedrība * 10.11.1931. + 24.08.1938.

Antroposophische Gesellschaft in Lettland
Sk. “Latvijas antroposofiskā biedrība”

Apavnieku artelis “Komūna” * 30.10.1940.

Apavu artelis “Vienība” * 30.01.1932. + 03.09.1937.

Apbedīšanas kase “Der erneute Beistand”, dib. 1806. gadā * 1806. + 1915.

Apbedīšanas kase “Die vereinigte Gesselschaft”, dib. 1805. gadā * 1805. + 1915.

Apbedīšanas kase pie biedrības “Vācu darbinieku savienība Latvijā”
                Sk. “Vācu apbedīšanas pabalstu biedrība”

Apbedīšanas un palīdzības kase pie Rīgas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības,
                                dib. 1865. gadā” * 10.10.1938.
                10.10.1938. izveidota apvienojot :
                                “1865. gadā dibinātās Rīgas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības
                                dzēsēju komandas palīdzības un apbedīšanas kasi”
                                “Rīgas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības dib. 1865. Gadā
                                kārtībnieku  palīdzības  un apbedīšanas kasi”

                               

Apdrošināšanas aģentu biedrība * 31.03.1926. + 20.10.1936.

Apdrošināšanas kooperatīvs “Nākotne” * 29.06.1927. + 24.08.1937.

Apģērbu ražošanas artelis “Modeļu centrs” * 16.12.1940.

Apģērbu rūpniecības strādnieku arodbiedrība * 09.04.1935.

Apģērbu rūpnieku krājaizdevu sabiedrība * 19.11.1924. + 20.09.1932.

Apģērbu veidotāju biedrība * 01.10.1927. + 27.11.1936.

Aptieku iepirkšanas sabiedrība “Farma”  * 21.07.1920.
                03.05.1922. pārdēvēta agrāk "Sīktirdzniecības aizsardzības aptieku sekcijas iepirkšanas biedrība"
                30.11.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas aptiekāru iepirkšanas sabiedrība”

Apvienotā Baltijas žīdu kara invalīdu biedrība
                Sk. “Žīdu kara invalīdu biedrība”

Apvienotā krājaizdevu sabiedrība * 19.05.1936.
                19.05.1936. izveidota apvienojot:
                               “Otro Rīgas krājaizdevu sabiedrību”
                               “Tirdzniecības un rūpniecības krājaizdevu sabiedrību”
                               “Valsts grāmatrūpniecības darbinieku krājaizdevu sabiedrību”
                27.04.1937. pievienota “Latvijas pašvaldības darbinieku krājaizdevu sabiedrība”
                27.04.1937. pievienota “Krājaizdevu sabiedrība “Valsts darbinieks”

Apvienotā Latvijas lietuvju skolotāju biedrība * 21.12.1927. + 02.11.1937.
                 02.11.1937. iekļauta “Latvijas lietuvju apvienībā”

Apvienotā Latvijas mākslinieku biedrība * 11.05.1927. + 26.10.1939.

Apvienotā Latvijas nacionālistu partija * 14.07.1932.

Apvienotā Latvijas nacionālsociālistu partija * 14.06.1932. + 06.05.1935.

Apvienotā Rīgas šaha biedrība
                 Sk. “Latvijas šaha biedrība”

Atsevišķā tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu darbinieku slimo kase * 25.01.1922.

Apvienotā vēlēšanas komiteja * 21.01.1913. + 1917.

Apvienoto nacionāldemokratu partija * 03.03.1926. + 12.02.1935.

Apvienoto poļu sīkgruntnieku un arendatoru partija "Latgale" * 30.03.1920.

Arenda Šmita jaunavu legāts * + 20.12.1940.

Arhitektu vienība biedrība * 20.02.1934. + 13.03.1940.

Armijas sporta klubs * 14.04.1931. + 22.03.1941.

Armijas virsnieku mednieku biedrība * 05.11.1935. + 21.02.1941.

Armijas zirgu sporta klubs * 19.04.1932.

Arodu izglītības darbinieku biedrība
                Sk. “Lietišķās mākslas darbinieku biedrība”

Ārpusskolas izglītība savienība * 06.10.1926. + 10.02.1939.

Ārstniecības augu audzinātāju un vācēju biedrība * 10.01.1923.

Ārstu pulciņš Rīgā * 04.12.1907. + 1917.

Ārstu savienība Rīgā * 20.10.1906. + 1917.

Artistu nams pulciņš * + 21.03.1939.

Ārzemju akadēmiķu biedrība * 12.10.1927. + 07.11.1933.

Ārzemju preses biedrība Latvijā * 05.03.1935. + 12.12.1940.

Ārzemju preses pārstāvju biedrība * 30.11.1927.

Association pour la Societe des Nation en Lettonie
                Sk. “Tautu savienības veicināšanas biedrība Latvijā”

Astotā Rīgas apbedīšanas kase * 16.02.1891. + 1917.

Ataugas vecbiedru palīdzības biedrība
                Sk. “Studentu vienības “Atauga” vecbiedru palīdzības biedrība”

Atbildīgo grāmatvežu sabiedrība "Eksperts" * 18.10.1922. + 28.02.1933.

Atbildīgo instalētāju artelis * 15.11.1932. + 27.03.1940.

Atbildīgo valsts darbinieku biedrība * 13.08.1924. + 30.07.1940.

Atbrīvotāju karavīru biedrība “Tēvija” * 09.12.1925. + 22.10.1934.

Atbrīvotāju karavīru biedrības “Tēvija” klubs “Pērkons” * 07.03.1928. + 31.08.1936.

Atbrīvotāju karavīru biedrības “Tēvija” klubs “Tālivaldis” * 01.12.1926.

Atbrīvotāju karavīru biedrības “Tēvija” klubs “Ūpis” * 13.06.1928. + 19.09.1936.

Atbrīvotāju karavīru biedrības “Tēvija” krājaizdevu sabiedrība * 22.08.1928. + 14.01.1937.

Atbrīvotāju karavīru centrālā savienība * 19.10.1927. + 23.07.1936.

Atbrīvotāju karavīru izglītības, kultūras un mākslas veicināšanas biedrības “Kultūras sargs” * 15.09.1926. + 22.02.1928.

Atbrīvotāju karavīru izglītības, kultūras un mākslas veicināšanas biedrības “Kultūras sargs” Klubs “Vitalia” * 07.09.1927. + 20.06.1939.

Atgazenes Bišmuižas Biriņu un Zasulaukas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
                                * 11.06.1894. + 1917.

Atgazenes 859. Mazpulks * 06.03.1936. + 1940.
               
Atslēdznieku amata zeļļu palīdzības un bēru kase
                Sk. "Rīgas Sv. Jāņa ģildes atslēdznieku un ieroču zeļļu palīdzības un bēru kase"

Ātras ārstnieciskas palīdzības biedrība Rīgas pilsētā * 08.02.1903. + 1917.

Atturības biedrība “Agrais rīts” * 05.03.1910. + 1917.

Atturības biedrība “Apziņa” * 03.02.1911. + 1917.

Atturības biedrība „Auseklis” * 17.11.1906. + 1917.

Atturības biedrība „Ausma” * 11.02.1909. + 1917.

Atturības biedrība „Austra” * 10.05.1908. + 1917.

Atturības biedrība “Evaņģelists” *  08.05.1907. + 1917.

Atturības biedrība “Belģija” * 16.03.1915. + 1917.

Atturības biedrība “Nakotne” * 05.08.1913. + 1917.

Atturības biedrība “Rīts” * 10.05.1908. + 197.

Atturības biedrība "Stars" * 23.02.1921. + 1917.

Atturības biedrība “Straume” * 05.08.1913. + 1917.

Atturības biedrība „Tovariščestvo trezvenikov” * 20.08.1913. + 1917.

Atturības biedrība „Vārpa” * + 1913.

Atturības biedrība “Vecsaulstarieši” * 01.03.1932. + 14.05.1935.
                14.05.1935. iekļauta “Latvijas prealkohola biedrībā”

Atturības biedrība “Velle” * 03.02.1911. + 1917.

Atvaļināta Rīgas pilsētas galvas Ludviga Vilhelma Kerkoviusa ģimenes iestādījums
* 21.11.1903.+ 27.11.1939.

Atvaļināto artilērijas virsnieku vietnieku apvienība * 21.06.1930. + 09.07.1940.

Atvaļināto karavīru klubs * 21.06.1930. + 11.11.1931.

Atvaļināto karavīru patērētāju biedrība * 17.12.1924. + 27.11.1929.

Atvaļināto virsnieku biedrība * 28.03.1933. + 14.12.1940.

Atdzimtene biedrība * 09.05.1928. + 19.09.1936.

Atdzimšanas līga biedrība * 19.08.1925. + 03.03.1941.

Atziņa biedrība * 19.03.1933. + 16.03.1937.

Audzinātāju un vecāku biedrība * 13.06.1933. + 24.03.1936.
                24.03.1936. iekļauta  “Latviešu vecāku un paidagogu biedrībā”

Augļu tirgotāju kooperatīvs * 20.05.1925. + 10.02.1930.

Augstākās izglītības veicināšanas biedrība * 17.10.1928. + 30.12.1940.

Augstākās izglītības veicināšanas biedrības Komerczinātņu institūta studējošo biedrība “Fraternitas Semgalica” * 10.04.1929. + 04.02.1937.

Augstākās izglītības veicināšanas biedrības Komerczinātņu institūta studējošo biedrība “Konkordija Valgalija” * 22.02.1928.  + 20.05.1938.
                21.03.1928. pārdēvēta agrāk “ Komercinstitūta studējošo biedrība “Valgalija”
                06.03.1929. pārdēvēta agrāk “Komercinstitūta studējošo biedrība “Konkordija Valgalija”
               

Augstākās izglītības veicināšanas biedrības Komerczinātņu institūta nacionālā studentu biedrība “Idumeja” * 10.03.1931. + 10.05.1938.

Augstākās izglītības veicināšanas biedrības Komerczinātņu institūta studējošo biedrība “Korporācija Fraternitas Mercuria” * 15.12.1926. + 30.03.1939.
                30.11.1927. pārdēvēta agrāk “Praktisko zinību institūtā studējošo biedrība “Merkuria”
                08.05.1929. pārdēvēta agrāk “Komercinstitūta studējošo biedrība “Korporācija Mercuria”
                30.03.1939. iekļauta “Komerczinātņu institūta studentu biedrības “Tebronia”,  “Mercuria” filistru biedrībā”

Augstākās izglītības veicināšanas biedrības Komerczinātņu institūta studējošo biedrības “Korporācijas Fraternitas Mercuria” filistru biedrība * 17.09.1930. + 30.03.1939.
                30.03.1939. iekļauta “Komerczinātņu institūta studentu biedrību “Tebronia”, “Mercuria” filistru biedrībā”

Augstākās izglītības veicināšanas biedrības Komerczinātņu institūta studējošo biedrība “Korporācija Tebronia” * 06.03.1929. + 30.03.1939.
                30.03.1939. iekļauta “Komerczinātņu institūta studentu biedrību “Tebronia”,  “Mercuria” filistru biedrībā”

Augstākās izglītības veicināšanas biedrības Komerczinātņu institūta studējošo biedrību Filistru palīdzības biedrība * 24.07.1929. + 30.03.1939.
30.03.1939. iekļauta “Komerczinātņu institūta studentu biedrību “Tebronia” “Mercuria” filistru biedrībā”

Augstākās izglītības veicināšanas biedrības Komerczinātņu institūta studējošo biedrība “Saturns” * 12.06.1929. + 07.06.1939.

Augstākās izglītības veicināšanas biedrības Komerczinātņu institūta studējošo sieviešu biedrība “Korporācija Veritas” * 15.01.1930. + 15.03.1940.

Augstākās izglītības veicināšanas biedrības Komerczinātņu institūta studentu biedrība “Betaria” filistru biedrība * 20.09.1938. + 25.07.1940.

Augstākās tirdzniecības izglītības veicināšanas biedrība * 21.03.1928. + 26.06.1939.

Augstākās tirdzniecības izglītības veicināšanas biedrības Rīgas komercinstitūta studentu biedrība  “Decuria” *  03.04.1929. + 13.04.1940.
08.01.1930. pārdēvēta agrāk “Privāta  komercinstitūta studējošo biedrība  “Decuria”
                29.12.1938. pārdēvēta agrāk  “Rīgas komercinstitūta studējošo biedrība “Decuria”
                13.04.1940. iekļauta “Bijušās Rīgas komercinstitūta biedrības “Fraternitas Venedia” filistru biedrībā”

Augstākās tirdzniecības izglītības veicināšanas biedrības Rīgas komercinstitūta studentu biedrība “Fraternitas Venedia”
                Sk. Rīgas komercinstitūta audzekņu biedrība “Fraternitas Venedia”.

Augstākās tirdzniecības un lauksaimniecības izglītības veicināšanas biedrība * 20.02.1926. + 24.08.1938.

Augstāko izglītību ieguvušo latviešu biedrība * 19.12.1908. + 1917.

Augusta Barklai de Tolli ģimenes nodībinājums * 14.05.1857. + 27.11.1939.

Augusta Dāvida Vīkena fidekomiss * + 06.02.1941.

Augusta Fridriha Cimmermaņa ģimenes nodibinājums * + 02.01.1941.

Augusta fon Hiblera ģimenes legāts * 25.10.1855. + 30.11.1939.

Auroras Mellin Harmansens ģimenes nodibinājums * + 17.12.1940.

Austrumu krājaizdevu sabiedrība * 28.06.1923. + 08.3.1938.
                08.03.1938. iekļauta “Pirmā latviešu krājaizdevu sabiedrībā”

Autosporta cienītāju biedrība * 09.04.1930. + 21.10.1938.

Autotransporta artelis  “Ata”* 12.04.1927. + 12.12.1940.
                24.02.1940. pārdēvēta agrāk “Autotransporta artelis kooperatīva sabiedrība”     

Aviācijas atvaļinātie karavīri – biedrība * 17.04.1934. + 1935.

Aviācijas veicināšanas biedrība * 17.12.1932. + 31.08.1936.

Balastdambja saviesīgā biedrība * 05.03.1910. + 1917.

Baltais sports biedrība * 27.03.1934. + 11.08.1937.

Baltiešu vācu pilsoņu biedrība Latvijā * 22.08.1928. + 12.03.1935.

Baltiešu zemes partija * 07.11.1933. + 18.05.1935.

Baltijas aldaru biedrība * 03.11.1911. + 1917.

Baltijas aldaru savstarpējā palīdzības biedrība * 23.11.1901. + 1917.

Baltijas angelnas sugas lopu audzēšanas biedrība * 20.11.1904. + 1917.

Baltijas ārstu biedrība * 18.03.1909. + 1917.

Baltijas atbildīgu darbinieku artelis * 11.05.1921.

Baltijas automobiļu klubs
                Sk. "Rīgas automobiļu klubs"

Baltijas biedrība " Madchen bibel kreise" Latvijā * 29.09.1924.

Baltijas būvmeistaru apvienība 8 05.08.1913. + 1917.

Baltijas būvstrādnieku apvienība * 05.08.1913. + 1917.

Baltijas dabaszinātņu biedrība * 19.10.1911. + 1917.

Baltijas filmu sabiedrība “Balfi” * 02.03.1927. + 27.03.1929.

Baltijas grāmatdrukātavu īpašnieku sabiedrība Rīgā * 03.10.1906. + 1917.

Baltijas grāmattirgotāju biedrība * + 30.03.1936.

Baltijas guberņu mežkopju, mežziņu, mežsargu palīdzības biedrība * 15.12.1898. + 1917.

Baltijas guberņu vēstures un senatnes biedrība * 01.07.1839. /1834/

Baltijas iedzīvotāju ģimenes pulciņš * 12.12.1913. + 15.12.1914.

Baltijas izglītības un palīdzības biedrība “Pismovod” * 15.12.1914. + 1917.

Baltijas jahtklubs Rīgā * 12.06.1929. + 16.01.1941.

Baltijas jāšanas biedrība * 29.09.1908. + 1917.

Baltijas Ķeizariskais automobiļu un aero klubs * 29.05.1910. + 1917.

Baltijas kokapstrādātāju arodnieciskā apvienība * 20.08.1913. + 1917.

Baltijas kokrūpniecības strādnieku apvienība * 20.08.1913. + 1917.

Baltijas koku brāķeru arodnieciska biedrība * 30.03.1920. + 25.02.1922.

Baltijas konditoru biedrība * 05.07.1907. + 03.12.1908.

Baltijas konstitucionālā partija * 30.06.1906. + 1917.

Baltijas konstitucionālas partijas priekšvēlēšanas vācu komitēja * 05.01.1909. + 1917.

Baltijas krājaizdevu sabiedrība * 15.09.1926. + 26.09.1930.

Baltijas kultūras biedrība * 18.09.1913. + 16.03.1915.

Baltijas latviešu bēgļu apgādāšanas komiteja * + 18.03.1922.

Baltijas latviešu studentu biedrība “Korporācija Baltonia” * 14.04.1931. + 02.05.1935.

Baltijas lauksaimnieku biedrība * 04.12.1907. + 12.12.1940.

Baltijas literātu biedrība * 05.03.1910. + 1917.

Baltijas mājkalpotāju apvienība * 03.12.1912. + 1917.

Baltijas mākslinieku savienība * 14.04.1910. + 1917.

Baltijas mednieku biedrība "Hubertus"
                Sk. "Latvijas mednieku biedrība "Hubertus"

Baltijas meitenes Latvijā – biedrība * 16.01.1934. + 21.05.1937.

Baltijas muzikantu biedrība * 05.04.1908. + 1917.

Baltijas neredzīgo palīdzības biedrība “Filantropija”
                Sk.  “Latvijas neredzīgo palīdzības biedrība “Filantropija”

Baltijas olimpiādes komitēja * 16.06.1914. + 1917.

Baltijas palīdzības biedrība 
                Sk. “Palīdzības biedrība “Atbalsts”

Baltijas palīdzības biedrība „Filantropija” * 29.02.1908. + 1917.

Baltijas palīdzības biedrības krājaizdevu kase * 24.04.1914. + 1917.

Baltijas palīdzības biedrība pie Trīsvienības latviešu draudzes * 03.09.1907. + 1917.

Baltijas palīdzības kases vācu skolotāju biedrība * 04.12.1907. + 1915.

Baltijas pārdēvēju biedrība * 03.10.1906. + 1917.

Baltijas pārdēvēju biedrības palīdzības kase * 08.05.1907. + 1917.

Baltijas pareizu medību un šaušanas biedrība
                Sk. "Latvijas pareizu medību un šaušanas biedrība"

Baltijas patērētāju pie Baltijas lauksaimnieku biedrības * 08.01.1915. + 1917.

Baltijas patērētāju biedrība Rīgā * 17.09.1919. + 29.04.1932.

Baltijas pavāru biedrība
                Sk. "Latvijas pavāru biedrība"

Baltijas pedagogu biedrība * 12.12.1913. + 1917.

Baltijas piegriezēju biedrība * 16.04.1912. + 1917.

Baltijas piensaimnieku biedrība Rīgā * 22.11.1891. + 1917.

Baltijas piensaimniecības un lopkopības kooperatīvu savienība * 06.04.1911. + 1917.

Baltijas purvu kultūras attīstības biedrība * 29.09.1908. + 1917.

Baltijas rakstnieku biedrība * 19.10.1911. + 1917.

Baltijas saviesīgā biedrība * 16.06.1914. + 1917.

Baltijas saviesīgā biedrība Rīgā * 24.04.1912. + 1917.

Baltijas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 02.11.1927. + 27.071.1940.

Baltijas savstarpējā palīdzības biedrība "Paritēt"
                Sk. "Krājaizdevu sabiedrība "Paritēt"

Baltijas savstarpējā palīdzības biedrības “Paritet" krājaizdevu kase * 03.11.1911. + 1917.

Baltijas sieviešu atturības biedrība * 09.04.1924. + 1703.1936.
                17.03.1936. iekļauta “Latvijas labtempliešu biedrībā”

Baltijas sieviešu Bībeles apvienība * 27.04.1935. + 30.12.1939.

Baltijas sieviešu klubs * 19.12.1908. + 1917.

Baltijas sieviešu lauksaimniecības un mājturības izglītības atbalstīšanas biedrība
                                * 10.11.1909. + 1917.

Baltijas sportu biedrību savienība * 23.09.1909. + 1917.

Baltijas strādnieku artelis * 23.07.1901. + 1917.

Baltijas šķirnes suņu biedrība * 11.08.1898. + 1917.

Baltijas šoferu biedrība * 20.08.1913. + 1917.

Baltijas tautu kultūras draugu biedrība * 14.06.1932. + 03.05.1937.

Baltijas tehniska biedrība
                Sk. "Latvijas tehniska biedrība"

Baltijas tehniskās biedrības krājaizdevu kase * 09.07.1912. + 1917.

Baltijas tipogrāfu arodu biedrība * 17.02.1914. + 1917.

Baltijas tipogrāfu biedrība * 26.05.1906. + 1917.

Baltijas tipogrāfijas iestāžu īpašnieku  biedrība Rīgā * 03.10.1906. + 1917.

Baltijas tirdzniecības biedrība * + 1917.
                1913. pārdēvēta agrāk „Baltijas tirdzniecības komiju biedrība”

Baltijas tirdzniecības komiju biedrība
                Sk. „Baltijas tirdzniecības biedrība”

Baltijas Unija biedrība * 14.03.1933. + 12.12.1940.

Baltijas veterinārārstu biedrība * 19.07.1905. + 1917.

Baltijas žīdu kara invalīdu biedrība
                Sk. “Žīdu kara invalīdu biedrība”

Baltische Vereinigung in Riga
                Sk. “Baltu apvienība Rīgā”

Baltkrievu centrālā krājaizdevu sabiedrība Latvijā * 09.09.1925.

Baltkrievu izglītības kooperatīvs “Kultūra un darbs” * 07.12.1927. + 16.05.1936.

Baltkrievu kulturizglītības biedrība "Ruņ" * 19.03.1924. + 16.06.1936.

Baltkrievu kultūras un izglītības biedrības "Tēvija" Rīgas nodaļa * 04.02.1920.

Baltkrievu teātra biedrība Latvijā * 23.03.1927. + 10.09.1936.

Baltkrievu zinātniskā dzimtenes pētīšanas biedrība Latvijā * 30.06.1932. + 30.11.1936.

Baltu apvienība Rīgā * 19.12.1931. + 13.04.1940.

Barona von der Bruggen ģimenes apvienība * 17.08.1927. + 11.11.1939

Barona Voldemāra Ceimerna dzimtas palīdzības iestādījums * 22.01.1905.

Baronu Hān cilts savstarpējā palīdzības biedrība * 18.09.1929. + 24.05.1939.

Baronu Krideners dzimtas savstarpējās palīdzības iestādījums * 07.03.1913. + 1916.

Baronu Stael fon Holsteins dzimtas savstarpējās palīdzības iestādījums * 26.07.1897. +1916.

Baznīcu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 17.04.1929.
                26.04.1939. pārdēvēta agrāk “Savstarpējā katoļu uguns apdrošināšanas biedrība”

Bencintanks biedrība * 06.12.1932. + 12.12.1940.

Benciona un Merras Livšicu vārdā dībinātā Rīgas žīdu labdarības biedrība * 10.11.1926.  +21.01.1941.
                30.03.1927. pārdēvēta agrāk “Ebreju labdarības biedrība Rīgā, Benciona un Meras Livšic vārdā”
                06.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju labdarības biedrība pie sinagogas Rīgā, Stabu ielā Nr. 63. dibināta no Benciona un Merras Livšic”
               
Berga Bazara krājaizdevu sabiedrība Rīgā * 07.12.1896. + 1917.

Bernharda Hristiana Grīma un viņas sievas Henrietas Hedvigas Grims dz. Klatce neprecēto
                                pēcnācēju palīdzības iestādījums * 09.07.1897. + 1917.

Bernharda Valles piemiņas fonds * 05.12.1928. + 01.08.1934.

Bērnu aizsardzības biedrība pret neželīgu apiešanos * 02.05.1928.
                28.02.1940. likvidēta.            

Bērnu draugs biedrība
Sk. “Žīdu bērnu draugs biedrība”          
                              
Bērnu labklājības biedrība “Māte un bērns” * 08.08.1928. + 06.02.1941.

Bērnu spēļu rīkošanas biedrība Rīgā * 22.03.1907. + 1917.

Bērnu spēļu veicināšanas biedrība * 20.05.1906. + 1917.

Bērnu teātra veicināšanas biedrība * 15.03.1932. + 12.12.1940.

Bēru kase “Klints” * + 28.06.1938.

Bēru kase pie Majoru brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības
Sk. “Majoru vasaras brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības bēru kase”

Bēru kase pie Rīgas amatu biedrības
                Sk. “Rīgas vācu pilsoņu biedrības biedru bēru kase”

Bēru un palīdzības biedrība “Draugs” *1905. + 12.12.1940. slēgta.
                22.11.1938. pārdēvēta agrāk “Rīgas meistaru palīdzības un bēru kase,
                                dib. 1905. gadā”
               
Beticheru dzimtas savstarpējā palīdzības biedrība * 17.05.1906. + 22.03.1941.
                20.01.1939. pārdēvēta agrāk “Fon Boetticheru dzimtas savstarpējā palīdzības biedrība”
               
Bezalkohola biedrība “Ziemeļblāzma” * 15.05.1904.

Bezalkohola biedrības “Ziemeļblāzma” bēru fonds * 21.09.1927.
                20.06.1938. pārdēvēta agrāk “Bezalkohola biedrības “Ziemeļblāzma” bēru kase”
               
Bezpartejiskā cionistiskā apvienība “Apsardze” * 27.05.1933. + 29.11.1938.

Bezpartejiskā ebreju kultūras biedrība "Vienība" * 11.04.1923. + 08.10.1936.

Bezpartejiskā krievu slimnīcu biedrība "Brāļu palīdzība"
                Sk. “Krievu slimnīcu biedrība “Brāļu palīdzība”

Bezpartejiskā nacionālā Latvijas atbrīvotāju biedrība * 29.10.1924. + 21.12.1927.

Bezpartejiskā politiskā organizācija “Ahuth” *  + 18.01.1935.

Bezpartejiskā strādnieku arodbiedrība * 11.06.1930. + 12.12.1940.

Bezpartejiskais nacionālais centrs sabiedrība
                Sk. “Nacionālais centrs biedrība”

Bezpartejiski nacionālā Latvijas atbrīvotāju biedrība * 10.11.1931.

Bezpartejisko Latvijas atbrīvotāju biedrība * 11.01.1928. + 08.06.1940.

Bezprocentu aizdevumu izdošanas komiteja "Gmiles Hesed" pie Rīgas ebreju savienības
                Sk. “Rīgas žīdu draudzes palīdzības biedrība “Gmiles Hesed”

Bībeles lasīšanas biedrība * 17.10.1923. + 12.12.1940.

Bibliotēku lietu veicināšanas biedrība * + 1913

Bībeles pētīšanas un koru dziedāšanas veicināšanas biedrība "Filipa sabiedrība" *13.12.1922. + 08.01.1937.

Bibliotēkas biedrība "Beverīna" * 26.03.1923. + 03.06.1936.

Bibliotēkas pulciņš biedrība
                Sk. “Krievu biedrība “Bibliotēkas pulciņš”

Bibliotēku biedrība * 21.12.1911. + 1917.

Bibliotēku sabiedrība Rīgā * 17.11.1907. + 1917.

Bibliotēku zinību Biedrība * 28.04.1914. + 1917.

Bieriņu dzīvokļu kooperatīvs * 24.07.1929. + 28.10.1936.

Bijušā Latgales partizāņu pulka karavīru biedrība * 02.03.1927.

Bijušā Pēterpils zemstes skolotāju semināra audzēkņu biedrība * 09.09.1925.

Bijušā Pleskavas skolotāju semināra audzēkņu biedrība * 08.11.1932. + 15.01.1941.

Bijušā "Pulkveža Kolpaka bataljona atsevišķas rotas" karavīru biedrība 
                Sk. “Pulkveža Kalpaka bataljona atsevišķas studentu rotas karavīru biedrība”

Bijušā "Pulkveža Kolpaka bataljona Cēsu rotas" karavīru biedrība 
                Sk. “Pulkveža Kalpaka bataljona Cēsu rotas karavīru biedrība”

Bijušā "Pulkveža Kolpaka bataljona I Latvijas neatkarības rotas" karavīru biedrība 
                Sk. “Pulkveža Kolpaka bataljona 1. Latvijas neatkarības rotas karavīru biedrība”

Bijušā Rīgas komercinstitūta absolvenšu biedrība “Felicitas” * + 16.04.1941.

Bijušā Rīgas krievu maza apvienota krēslinieku – galdnieku cehs, dib. 1843. gadā biedrība * 21.12.1911.

Bijušā Smoļnas institūta absolventu savstarpējā palīdzības biedrība * 10.07.1929. +08.06.1939.

Bijušo ticības mācības studentu biedrības palīdzības biedrība * 12.12.1913. + 1917.

Bijušā Valmieras Valkas skolotāju semināra audzēkņu biedrība *17.12.1924. +10.01.1941.

Bijušās Krievijas sieviešu institūta audzēkņu savstarpējā palīdzības biedrība * 14.04.1931. + 19.09.1936.

Bijušās Rīgas komercinstitūta biedrības “Fraternitas Venedia” filistru biedrībā
                                * 13.04.1940. + 25.07.1940.
                13.04.1940. izveidota apvienojot:
                                “Augstākās tirdzniecības izglītības veicināšanas biedrības Rīgas
                                                komercinstitūta studentu biedrību; “Decuria”
                                “Rīgas komercinstitūta audzēkņu biedrību “Fraternitas Venedia”            

Bijušās Rīgas Rātes locekļu labdarības iestādījums * + 04.12.1939.
                1889. g. likvidētās „Rīgas Rātes Emirital kases un atraitņu kase”

Bijušās studentu korporācijas “Fraternitas Markomannia”  filistru palīdzības biedrība *12.01.1927. + 23.05.1939.

Bijušās Tukuma apriņķa un pilsētas skolas audzinātāju un audzēkņu biedrība *19.09.1928.

Bijušās Vecsātu zemkopības skolas audzēkņu biedrība * 20.05.1925.

Bijušo Baltijas skolotāju zemināra audzēkņu un skolotāju biedrība * 27.08.1930. +31.12.1940.

Bijušo Krievijas kara flotes darbinieku savstarpējā palīdzības biedrība * 23.10.1929. +30.10.1935.

Bijušo krievu kara darbinieku savstarpējā palīdzības biedrība * 15.09.1926. + 22.01.1935.

Bijušo Lutera skolas skolnieču biedrība * 23.05.1928. + 10.03.1941.
                30.03.1939. pārdēvēta agrāk “Verband Ehemaliger Lutherschulerinnen biedrība”

Bijušo Pleskavas mērnieku skolas absolventu biedrība * 27.01.1929. + 25.03.1941.

Bijušo Rīgas Aleksandra ģimnāzijas audzēkņu biedrība * 05.05.1931.

Bijušo Rīgas pilsētas ģimnāzijas audzēkņu biedrība * 07.03.1928.

Biķernieku brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 18.12.1933.

Biķernieku saviesīgā biedrība * 10.11.1909.

Bilenšteina dzimtas locekļu biedrība * 15.09.1939. + 10.03.1941.

Biljarda klubs “Orions” * 21.09.1927.

Biljarda sporta veicināšanas biedrība “Biljarda klubs” * 12.10.1927. + 01.02.1939.

Biriņu un apkārtnes studējošo un vidusskolas jaunatnes biedrība * 19.03.1924.

Bišumuižas bezmaksas bibliotēkas biedrība * 23.09.1909. + 1917.

Bišumuižas lenšu fabrikas audēju palīdzības un bēru kase * 02.09.1895. + 1917.

Bišumuižas  palīdzības biedrība * 28.04.1880. + 1917.

Bišumuižas Ziepniekkalna saviesīgā biedrība * 04.06.1901. + 1917.

Blaumaņa 831. Mazpulks * 18.10.1935. + 1940.

Bobslejs sporta biedrība * 21.12.1910. + 1917.

Bolderājas Daugavgrīvas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 1876. + 12.05.1941.
                21.11.1923. pārdēvēta agrāk "Bolderājas Ustj Dvinskas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība"
               
Bolderājas Daugavgrīvas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības palīdzības un bēru kase *20.10.1893. + 1917.

Bolderājas Daugavgrīvas Buļļu Bilderliņa zvejniecības biedrība
                Sk. "Zvejniecības biedrība "Neptūns"

Bolderājas Daugavgrīvas bibliotēkas biedrība “Bāka” * 26.04.1912. + 1917.

Bolderājas Daugavgrīvas izglītības biedrība „Cerība” * 15.12.1914. + 1917.

Bolderājas Daugavgrīvas krājaizdevu sabiedrība * 08.03.1904. + 1917.

Bolderājas Daugavgrīvas kultūras biedrība * 1903.

Bolderājas Daugavgrīvas kultūras biedrība * 12.11.1935. + 05.04.1941.
                12.11.1935. izveidota apvienojot:
                               “Bolderājas - Daugavgrīvas palīdzības biedrību”
                               “Bolderājas izglītības un sporta biedrību”
               
Bolderājas Daugavgrīvas labiekārtošanas biedrība * 20.08.1913. + 1917.

Bolderājas Daugavgrīvas palīdzības biedrība * 22.06.1900. + 12.11.1935.
                12.11.1935. iekļauta “Bolderājas Daugavgrīvas kultūras biedrībā”

Bolderājas Daugavgrīvas patērētāju biedrība * 30.05.1894.
                28.02.1923. pārdēvēta agrāk "Bolderājas Ustj Dvinskas pārtikas biedrība"

Bolderājas Daugavgrīvas piena ražotāju  un patērētāju biedrība * 13.04.1921. +13.09.1933.

Bolderājas Daugavgrīvas zvejniecības biedrība “Auseklis” 
                Sk. “Daugavgrīvas zvejnieku sabiedrība”

Bolderājas izglītības un sporta biedrība * 19.05.1926.
                12.11.1935. iekļauta “Bolderājas – Daugavgrīvas kultūras biedrība”

Bolderājas krājaizdevu sabiedrība * 06.10.1926. + 24.05.1937.

Bolderājas 676. Mazpulks * 09.04.1935. + 1940.

Boston klubs * 04.05.1921. + 14.03.1938.

Bozerupa Hartvicha ģimenes iestādījums * 14.12.1820. + 27.11.1939.

Brāļu kapu komiteja * 1922.

Brāļu Freizenger gumijas fabrikas “Rossija” Rīgā kalpotāju krājaizdevu kase * 21.12.1910. + 1917.

Braslas 821. Mazpulks * 24.10.1935. + 1940.

Brinkenu dzimtas iestāde * + 08.12.1939.

Brīvā cilvēce biedrība * 08.01.1931. + 12.12.1935.

Brīvā doma biedrība * 19.01.1932. + 30.11.1938.

Brīvaptieku kondicionejoši farmaceitu biedrība Rīgā * 22.12.1906. + 1917.

Brīvdabas muzeja biedrība * 13.06.1933. + 27.02.1937.

Brīvības pieminekļa Ārlietu ministrijas komiteja * 09.01.1930. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Finanšu ministrijas komiteja * 01.02.1930. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Iekšlietu ministrijas komiteja * 13.12.1929. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Izglītības ministrijas komiteja * 09.01.1930. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Latvijas dzelzceļu komiteja * 01.02.1930. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Pasta un telegrāfa departamenta komiteja * 01.02.1930. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Rīgas apriņķa komiteja * 04.12.1929. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Rīgas garnizona komiteja * 09.01.1930. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Rīgas pilsētas komiteja * 12.12.1929. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Rīgas pilsētas I iecirkņa komiteja * 12.12.1929. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Rīgas pilsētas II iecirkņa komiteja * 12.12.1929. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Rīgas pilsētas III iecirkņa komiteja * 12.12.1929. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Rīgas pilsētas IV iecirkņa komiteja * 12.12.1929. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Rīgas pilsētas V iecirkņa komiteja * 12.12.1929. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Rīgas pilsētas VI iecirkņa komiteja * 12.12.1929. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Rīgas pilsētas VII iecirkņa komiteja * 12.12.1929. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Rīgas pilsētas VIII iecirkņa komiteja * 12.12.1929. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Rīgas pilsētas IX iecirkņa komiteja * 12.12.1929. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Rīgas pilsētas X iecirkņa komiteja * 12.12.1929. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Rīgas pilsētas XI iecirkņa komiteja * 12.12.1929. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Rīgas pilsētas XII iecirkņa komiteja * 12.12.1929. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Šoseju un zemes ceļu departamenta komiteja * 09.01.1930. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Tautas Labklājības ministrijas komiteja * 09.01.1930. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Valsts kontroles komiteja * 09.01.1930. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Zemkopības ministrijas komiteja * 09.01.1930. + 26.05.1937.

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība pie akciju sabiedrības “R. Feldhuns un biedri” fabrikas *21.12.1929. + 12.05.1941.

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība pie Rīgas tekstilu fabriku akciju sabiedrības * 1899. +12.05.1941.

Bruģētāju artelis * 20.03.1934. + 23.11.1936.

Bruģētāju artelis “Bruģētājs” * 10.10.1933.

Buļļmuižas labierīcības biedrība * 23.08.1923. + 02.04.1941.
                13.01.1939. pārdēvēta agrāk “Buļļu muižas labierīcības biedrība”        

Bund Deutscher Landwirte in Lettland * 08.09.1920. + 31.05.1939.
                09.01.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas lauksaimnieku savienība”
               
Būvkoku tirgotāju krājaizdevu sabiedrība * 19.02.1930. + 10.04.1941.
                18.02.1936. pārdēvēta agrāk “Krājaizdevu sabiedrība pie Rīgas kok būv un galdnieku materiālu biedrības”
               
Būvniecības arteļa “Spēks” krājaizdevu sabiedrība * 17.07.1929.

Būvniecības artelis “Spēks” * 25.05.1927. + 22.11.1935.

Būvniecības krājaizdevu sabiedrība * 17.03.1926. + 24.07.1934.

Būvstrādnieku arodbiedrība * 26.03.1935.

Būvstrādnieku arodnieciskā biedrība * + 1913.

 

 
Izmaiņas 17.03.2017 Kontakti