Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

Rīga
1225
Rīgas apriņķis

Tirdz_d_arodb

Sabiedrība “Ražotājs” pie Latvijas rūpnieku un amatnieku savienības
                                * 01.09.1920. + 03.09.1932.

Sabiedrības Krievijas Baltijas vagonu rūpnieces Rīgā kalpotāju krājkase * 19.06.1899. + 1917.

Sabiedrības „Merk & Co” Voleros Br. Bērziņi Gubernente un L. Toše kokzaģetāvu kopējā slimo kase * 18.12.1913. + 1917.

Sabiedrības “Provodniks” brīvprātīgo ugunsdzēsēju komanda Rīgā * 11.04.1907. + 1917.

Sabiedrības “Provodniks” brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības Palīdzības un bēru kase *05.03.1910. + 1917.

Sabiedrības „Provodnik” Rīgā kalpotāju savstarpējā palīdzības kase * 18.05.1911. + 1917.

Sabiedrības “Provodnik” Rīgā strādnieku patērētāju biedrība * 15.10.1907. + 1917.

Sabiedrības “Provodniks” brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības Palīdzības un bēru kase
                                * 05.03.1910. + 1917.

Sabiedrības “Vairogs” krājaizdevu kase * 07.11.1923.

Sabiedrisko darbinieku biedrība * 17.12.1932. + 10.12.1940.

Sabiedrisko darbinieku biedrības klubs * 16.05.1933. + 02.05.1934.

Sabiedrisko iestāžu darbinieku arodbiedrība * 22.02.1922.
                06.09.1936. pārdēvēta agrāk “Latvijas kredītiestāžu darbinieku savienība”

Sabiedrisko iestāžu darbinieku biedrība * 16.09.1925.

Sabiedrisko zinātņu studentu biedrība * 22.09.1920. + 06.03.1939.

Sabiedrisko zinātņu veicināšanas biedrība “Aeguitas” 
                Sk. “Latvijas Universitātes zinātņu veicināšanas biedrība “Aeguitas”

Sadraudzīgā biedrība “Atmata” * 28.03.1928. + 31.05.1939.

Sadraudzīgā biedrība “Atpūta” * 24.05.1912. + 14.06.1939.
                03.02.1926. pārdēvēta agrāk „Sadraudzīgā biedrība „Otdih”

Sadraudzīgā biedrība “Ausma” * 22.09.1926. + 12.04.1939.

Sadraudzīgā biedrība “Ermitaž” * 21.03.1928. + 13.06.1931.

Sadraudzīgā biedrība “Lira” * 13.10.1920. + 14.01.1938.

Sadraudzīgā biedrība “Oma” * 16.11.1927. + 17.05.1940.

Sadraudzīgā biedrība „Otdih”
                Sk. „Sadraudzīgā biedrība „Atpūta”

Sadraudzīgā biedrība “Pērle” * 29.01.1930.

Sadraudzīgā biedrība “Rīta zvaigzne” * 30.11.1927. + 10.11.1936.

Sadraudzīgā biedrība “Rojal” * 07.09.1927. + 16.02.1937.

Sadraudzīgā biedrība “Stars” * 03.11.1926. + 14.11.1933.

Sadraudzīgās biedrības “Oma” klubs * 28.03.1928. + 12.04.1939.

Saimniecisko darbinieku apvienība * 06.06.1928. + 20.06.1936.

Sarkanā Krusta darbinieku krājaizdevu sabiedrība * 07.01.1925.
                20.07.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas Sarkanā Krusta darbinieku krājaizdevu
                                sabiedrība”

Sarkanā Krusta žēlsirdīgās māsas Šarlottas Blumbergas dibinātas neizārstējamo vājprātīgo un
                                kropļu aizgādības iestāde Rīgas pilsētā * 06.08.1895. + 1917.

Sarkanas rozes klubs * 08.09.1926. + 16.12.1936.

Sarkandaugavas izglītības biedrība “Ausma” * 13.06.1911. + 1913.

Sarkandaugavas kooperatīvs “Rīts” * 21.01.1925. + 23.11.1938.
                27.09.1932. pārdēvēta agrāk  “Rīgas Sarkandaugavas patērētāju biedrība “Rīts”
                23.11.1938. iekļauta “Rīgas patērētāju biedrībā “Vienība”

Sarkandaugavas kultūras biedrība * 27.10.1931. + 07.09.1934.

Sarkandaugavas labierīcības biedrība * 05.02.1930. + 06.03.1941.

Sarkandaugavas 675. Mazpulks * 06.04.1935. + 1940.

Sarkandaugavas pilsētas psihiatriskās slimnīcas kalpotāju palīdzības kase
                                * 30.04.1891. + 1917.

Sarkankalna vecticībnieku draudze staropomorskas ticības vienprātības * 20.08.1913. + 1917.

Saru izstrādāšanas un apstrādāšanas kooperatīvs “Darbs” * 06.04.1927. + 21.02.1931.

Satiksmes ceļu inženieru biedrība Latvijā * 25.04.1923. + 16.04.1937.

Satiksmes darbinieku patērētāju kooperatīvs “Rīgas dzelzceļnieks” * 10.08.1927. + 26.09.1936.
                12.12.1933. pārdēvēta agrāk  “Satiksmes darbinieku patērētāju biedrība “Rīgas dzelzceļnieks”              

Satversmes grozītāju apvienība * 27.02.1931. + 24.01.1935.

Saules cilts biedrība * 19.01.1932.

Saulsanu 487. Mazpulks * 02.12.1934. + 1940.

Saviesīgā biedrība “ Austra” * 04.12.1907. + 1917.

Saviesīgā biedrība “ Austra” * 16.04.1912. + 1917.

Saviesīgā biedrība „Carskij les” * 18.03.1909. + 1917.

Saviesīgā biedrība “Družba” * 08.05.1907. + 1917. [Draudzība]

Saviesīgā biedrība “Dzimtene” * 13.07.1927. + 21.04.11.1934.

Saviesīgā biedrība “Gauja” * 10.12.1912. + 12.12.1913.

Saviesīgā biedrība “Globus” * 03.09.1907. + 1917.

Saviesīgā biedrība “Internacionāls” * 31.12.1912. + 1917.

Saviesīgā biedrība “Jedinenije” * 19.01.1915. + 1917.

Saviesīgā biedrība “Kompass” * 05.04.1908. + 1917.

Saviesīgā biedrība “Konkordija” * 09.04.1908. + 1917.

Saviesīgā biedrība “Neptuns” * 29.02.1908. + 31.12.1912.

Saviesīgā biedrība “Progress” * 30.05.1909. + 1917.

Saviesīgā biedrība “Razvļečenije” * 24.11.1911. + 1917.

Saviesīgā biedrība “Rodņik” * 05.08.1908. + 1917.

Saviesīgā biedrība „Semafors” * 19.05.1914. + 1917.

Saviesīgā biedrība “Straume” * 08.05.1907. + 1917.

Saviesīgā biedrība „Vētra” * 04.12.1907. + 1916.

Saviesīgā biedrība “Zars” * 03.09.1907. + 31.12.1912.. [Zweig; Vetvj]

Saviesīgā biedrība “Zvezda” * 19.05.1914. + 1917. [Zvaigzne, Schtern]

Saviesīgais klubs “Beseda un znanije” * 03.12.1912. + 17.02.1914.

Savoj Rīgā biedrība
                Sk. “Charleston clob in Riga biedrība”

Savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 24.05.1932.

Savstarpējā apdrošināšanas biedrība “Drošība” * 10.03.1936. + 08.03.1939.

Savstarpējā apdrošināšanas biedrība “Feniks” * + 28.09.1937.

Savstarpējā apdrošināšanas biedrība “Salus” * 10.04.1934. + 02.06.1938.

Savstarpējā apdrošināšanas biedrība “Uguns Ērgļis” * + 22.02.1937.

Savstarpējā apdrošināšanas biedrība “Ziemeļu lloids” * 18.12.1929. + 18.08.1931.

Savstarpējā apdrošināšanas centrālā savienība * 18.10.1922.
                11.06.1930. pārdēvēta agrāk “Savstarpējā uguns apdrošināšanas centrālā
                                savienība”

Savstarpējā aptieku uguns apdrošināšanas sabiedrība Baltijas guberņas
                Sk. “Farmaceitu savstarpējās apdrošināšanas biedrība”

Savstarpējā darbinieku palīdzības biedrība * 16.02.1927. + 19.08.1937.

Savstarpējā darbinieku palīdzības biedrības klubs * 06.04.1927. + 26.10.1939.

Savstarpējā dzīvības apdrošināšanas biedrība * 18.12.1929.
                29.03.1938. pievienota “Muziķu savstarpējā dzīvības apdrošināšanas biedrība”
                22.02.1939. pārdēvēta agrāk “Kooperatīva dzīvības apdrošināšanas
                                biedrība “Labklājība”

Savstarpējā dzīvības apdrošināšanas biedrība “Ērglis” * 13.03.1929.
                19.04.1934. likvidēta un izveidota “Apdrošināšanas akciju sabiedrība “Ērglis”

Savstarpējā dzīvības apdrošināšanas biedrība “Dzimtene” * 12.05.1931.
                08.02.1939. pārdēvēta agrāk  “Savstarpējā dzīvības apdrošināšanas sabiedrība “Dzimtene”

Savstarpējā dzīvības apdrošināšanas biedrība pie biedrības “Vācu darbinieku savienība Latvijā” Rīgas dzīvības apdrošināšanas sabiedrība
                Sk. “Rīgas dzīvības apdrošināšanas sabiedrība”

Savstarpējā izpalīdzības krājaizdevu sabiedrība “Ideal” * 08.11.1932. + 22.01.1935.

Savstarpējā katoļu uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. “Baznīcu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Savstarpējā kredītbiedrība pie Latvijas tirgotāju savienības *
                22.11.1932. pārreģistrēta

Savstarpējā kredītbiedrība pie Latvijas ugunsdzēsēju savienības * + 23.05.1941.

Savstarpējā palīdzība Rīgā * 24.08.1927. + 07.11.1928.

Savstarpējās palīdzības biedrība “Ameise” * 10.08.1910. + 1917.

Savstarpējā palīdzības biedrība “Concordia Stiftung” * 1809. + 1917.

Savstarpējā palīdzības biedrība “Daugava” * 16.11.1927. + 18.03.1940. + 18.03.1940.

Savstarpējā palīdzības biedrība “Kraemer Companik Stiftung” * 1778. + 27.10.1939.
                27.02.1924. pārdēvēta agrāk “Savstarpējā palīdzības kase
                                “Kraemer Companik Stiftung”

Savstarpējā palīdzības biedrība “Karogs” * 22.08.1901. + 07.01.1936.
                23.12.1924. pārdēvēta agrāk “Rīgas savstarpējas palīdzības biedrība “Karogs”

Savstarpējā palīdzības biedrība “Latvija” * 04.12.1907. + 1917.

Savstarpējā palīdzības biedrība “Misļ” * 05.04.1908. + 1917.

Savstarpējā palīdzības biedrība „Pahar” * 07.03.1908. + 1917. [Sējējs]

Savstarpējā palīdzības biedrība nāves gadījumā * 14.09.1927. + 12.12.1940.

Savstarpējā palīdzības un saviesīgā biedrība “Stars” * 03.05.1932. + 30.01.1933.

Savstarpējā pensiju un dzīvības apdrošināšanas sabiedrība Pie biedrības “Vācu
                                darbinieku savienība Latvijā”
                Sk. “Rīgas dzīvības apdrošināšanas sabiedrība”

Savstarpējā sējumu apdrošināšanas biedrība “Lauksaimnieks” * 04.06.1924. + 29.01.1931.

Savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība pie Latvijas palīdzības biedrības “Lastra”
                                * 03.07.1929. + 13.01.1931.

Savstarpējā uguns apdrošināšanas centrālā savienība
                 Sk. “Savstarpējā apdrošināšanas centrālā savienība”

Savstarpējā uguns apdrošināšanas centrālā savienība “Vidzeme” * 19.03.1930. + 31.08.1938.

Savstarpējas palīdzības biedrības “Daugava” klubs “Potrimps” * 15.02.1928. + 12.02.1936.

Savstarpējas palīdzības krājaizdevu sabiedrība “Ideāls” * 08.11.1932.

Savstarpīgā apdrošināšanas biedrība “Jevish Lloid” * 31.12.1926. + 22.02.1939.
                02.02.1927. pārdēvēta agrāk “Ebreju savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                10.04.1929. pārdēvēta agrāk “Ebreju savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība “Jevish Lloid”

Savstarpīgā kredītbiedrība pie Latvijas ugunsdzēsēju biedrību un organizāciju savienības
                                * + 15.02.1936.

Savstapīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos * 22.05.1892. + 1917.

Senioru klubs
                Sk. “Rīgas šaha biedrība “Senioru klubs”

Senču tikumu veicināšanas biedrība * 12.10.1927. + 29.05.1937.

Sen – Šlarafia – biedrība * 29.09.1921.
                28.10.1938. iekļauta “Šlarafija – biedrībā”

Septītā Rīgas apbedīšanas kase * 25.02.1890. + 25.11.1913.

Sestā Rīgas apbedīšanas kase * 24.10.1889. + 1917.

Sētnieku ziemeļu biedrība * 23.01.1893. + 1917.

Sfinks – biedrība * 20.03.1926. + 25.10.1930.

Sibīrijas latviešu biedrība * 09.02.1929. + 31.05.1939.

Sieviešu apģērbu modelēšanas biedrība * 21.12.1908. + 1917.

Sieviešu atturības biedrība “Balta lenta”
                Sk. “Latvijas sieviešu atturības biedrība “Balta lenta”

Sieviešu biedrība “Latvju nama māte” * 07.02.1933. + 30.11.1940.
                02.03.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas lauku sieviešu centrālbiedrība”

Sieviešu palīdzības korpuss * 22.05.1920.[1919.]
                15.10.1935. pievienota “Dzelzceļniece – biedrība”

Sieviešu savstarpīgā krājaizdevu sabiedrība * 24.10.1928. + 19.02.1930.

Sieviešu teologu biedrība Latvijā 
                Sk. “Latvijas sieviešu teologu biedrība”

Sīktirdzniecības aizsardzības aptieku sekcijas iepirkšanas sabiedrība
                Sk. “Aptieku iepirkšanas sabiedrība “Farma”

Sīktirdzniecības aizsardzības drogistu sekcijas iepirkšanas sabiedrība
                                * 02.10.1919. + 16.08.1932.

Sīktirdzniecības aizsardzības koloniālpreču tirgotāju sekcijas iepirkšanas sabiedrība
                                * 17.03.1920. + 29.10.1930.

Sīktirdzniecības aizsardzības manufaktūru un modes preču tirgotāju sekcijas iepirkšanas
                                sabiedrība * 08.06.1921. + 19.03.1930.

Sīktirgotāju aizsardzības savienība
                Sk. “Latvijas tirdzniecības un rūpniecības biedrība”

Skandināvu biedrība * 04.07.1910. + 1917.

Skāņu mākslas savienība “Staburags * 23.01.1931. + 31.05.1939.

Skārdnieku un tehnisko darbu amatnieku kooperatīvu sabiedrība “Metāls”
                                * 27.05.1933. + 06.04.1937.

Skārņu īpašnieku biedrība Rīgā * 16.05.1911. + 1917.

Skolotāju krājaizdevu sabiedrība * 25.04.1923.
                10.05.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas skolotāju krājaizdevu sabiedrība”

Skolu muzeju biedrība * 21.12.1911. + 16.04.1936.

Skursteņslaucītāju amata zeļļu arteļa pabalstīšanas, apdrošināšanas nelaimes gadījumos
                                un pensiju kase * 10.08.1910. + 1917.

Slimnieku kopšanas biedrība „Linas Hacedek”
                Sk. „Žīdu sieviešu slimnīcas “Slimo kopšana” biedrība”

Slimo kase pie A/S „Apvienotās ādas rūpnīcas Oskar Vildenberg” Rīgas pilsētā
                                * 28.12.1913. + 1917.

Slimo kase pie A/S „Linu un džūtes manufaktūra” Rīgas pilsētā * 02.09.1913. + 1917.

Slimo kase pie A/S „Rīgas vilnu izstrādājumu fabrikas bij. Holms & Co” Rīgā
                                * 30.11.1913. + 1917.

Slimo kase pie „Baltijas linu manufaktūras kompānija” fabrikas Rīgā * 04.12.1913. + 1917.

Slimo kase pie Iļģuciema vilnas austuves fabrikas Rīgas pilsētā * 28.10.1913. + 1917.

Slimo kase pie Džūtes linu un audēju fabrikas „Hertwig & Peitan” Bolderājā
                                * 21.11.1913. + 1917.

Slimo kase pie Eļļas rūpnīcas A/S „Rīgas tvaiku eļļas rūpnīca bij. V. Hartman”
                                * 26.07.1913. + 1917.

Slimo kase pie Konservu un šokolādes fabrikas „Pirmā Rīgas konservu fabrika „L. W. Goeginger”
                                Rīgas pilsēta * 05.10.1913. + 1917.

Slimo kase pie Korķu fabrikas „Sabiedrības A. Kriegsmann” Rīgā * 08.1.1914. + 1917.

Slimo kase pie Krievijas Franču rūpnīcu gumijas gutaperču un telegrāfu rūpnīcas sabiedrības
                                „Provodnik” * 18.09.1913. + 1917.

Slimo kase pie Kuģniecības sabiedrības A. Augsburg kuģošanas iestādes Rīgā
                                * 28.01.1914. + 1917.

Slimo kas pie Lenšu fabrikas Rīgas papīra un lenšu austuvju manufaktūras sabiedrībās
                                * 27.01.1914. + 1917.

Slimo kase pie Līgatnes papīru rūpnīcas „Rīgas papīru fabriku kompānijas Rīgā”
                                * 18.10.1913. + 1917.

Slimo kase pie Metālizstrādājumu un velmējumu rūpnīcas „Brāli Busch” Rīgas pilsēta
                                * 26.11.1913. + 1917.

Slimo kase pie Metālliešanas un instrumentālās rūpnīcas „Salamandra Tomasa
                                Firta ar dēliem” Rīgā * 14.12.1913. + 1917.

Slimo kase pie „M. S. Kuznecova sabiedrības” rūpnīcas Rīgas pilsētā * 25.09.1913. + 1917.

Slimo kase pie Optikas iestādes rūpniecības „K. P Hoerz” Rīgas pilsētā * 27.11.1913. + 1917.

Slimo kase pie Parkešu rūpnīcas „Lerow& Arend” Rīgas pilsētā * 07.12.1913. + 1917.

Slimo kase pie Porcelāna „J. K. Jessen” rūpnīcas Mīlgrāvī * 29.08.1913. + 1917.

Slimo kase pie Rīgas Brāļu Jeftanowitsch ķīmiskas rūpnīcas Rīgas pilsētā * 31.12.1913. + 1917.

Slimo kase pie Rīgas čugunlietuves un mašīnbūves rūpnīcas „Felser & Co” Rīgā
                                * 18.07.1913. + 1917.

Slimo kase pie Rīgas J. G. Kaplana kartonu fabrikas * 16.10.1913. + 1917.

Slimo kase pie Rīgas J. V. Mīndel gumijas manufaktūras Rīgas pilsētas * 26.06.1913. + 1917.

Slimo kase pie Rīgas pilsētas uzņēmumiem * 03.02.1914. + 1917.

Slimo kase pie Sigaretu un tabaku fabrikas „Muendel & Co” * 07.10.1913. + 1917.

Slimo kase pie Tabakas fabrikas A. G. Rutenberg Rīgā * 29.07.1913. + 1917.

Slimo kase pie Tvaiku šokolādes fabrikas „T. A. Riegert” Rīgā * 18.7.1913. + 1917.

Slimo kase pie Ultramarina „Dr. K. Lewerkus & Sohne” rūpnīcas Mīlgrāvī * 31.10.1913. + 1917.

Slimo kase pie Vagonu un mehāniskās rūpniecības „Feniks” Rīgas pilsētā * 14.02.1914. + 1917.

Slimo trūcīgo ebreju palīdzības biedrība “Bikur Cholim” 
                Sk. “Rīgas žīdu palīdzības boba “Slimo kopšana”

Smagā transporta uzņēmēju biedrība * 31.11.1931. + 12.06.1939.

Smagā transportu ekspeditoru sabiedrība * 26.10.1927. + 18.08.1931

Smērvielu ražošanas kooperatīva sabiedrība “Atoil” * 18.12.1940.

Sociētē polyglotte – biedrība * 26.05.1909. + 03.03.1941.

Sodružestvo na struge slov – biedrība * 16.04.1930. + 04.05.1936.

Sofijas piemiņas nodibinājums * + 29.12.1940.

Sofijas Lakševics un Emīlijas un Jūlijas Knorre dz. Kaucmans pēcnācēju savstarpējās
                                palīdzības iestādījums * 05.05.1909. + 1916.

Spat und darlehns genossenschaft beim Verband Deutscher Arbeiternehmer in Lettland
                Sk.” Krājaizdevu sabiedrība pie Latvijas vācu darba ņēmēju biedrības”

Speciālā komiteja krievu emigrantu lietas Latvijā * 28.10.1925. + 06.06.1936.

S. Pēterburgas ārstu savstarpīgās palīdzības biedrības Livlandes nodaļas ārstu atraitņu
                                un bāreņu palīdzības kase * 17.04.1904. + 1916.

Spilves 660. Mazpulks * 25.03.1935. + 1940.

Sporta biedrība “13” * 22.01.1930. + 23.05.1939.

Sporta biedrība “Amatieris”   * 20.12.1910.
                24.11.1938. pārdēvēta agrāk “Sporta biedrība “Amatieris” Rīgā”

Sporta biedrība “Bumbotava Viktorija” * 31.12.1926. + 14.11.1933.

Sporta biedrība “Dzimtenes ceļnieks” * 29.10.1930. + 07.06.1935.

Sporta biedrība “Kaiserwald” 
                Sk. “Rīgas vācu sporta biedrība”

Sporta biedrība “Krauze” * 09.02.1921. + 05.03.1935. + 05.03.1935.

Sporta biedrība “Marss” * 08.05.1907.
                05.03.1924. pārdēvēta agrāk “Riteņbraucēju biedrība “Marss”

Sporta biedrības “Marss” klubs * 02.08.1932. + 21.05.1935.

Sporta biedrība “Melna maska” * 21.10.1924.

Sporta biedrība “Rīgas futbola klubs” * 10.01.1923.
                31.03.1939. pārdēvēta agrāk “Rīgas futbola klubs”

Sporta biedrība “Rīgas Vilki” * 12.10.1927.
                14.10.1938. pārdēvēta agrāk “Sporta biedrība “Riga Vanderers”

Sporta biedrība “Rīts” * 27.04.1927. + 24.08.1938.

Sporta biedrība “Sports” * 03.12.1924. + 19.08.1936.

Sporta biedrība “Stars” * 10.04.1929. + 27.01.1941.

Sporta biedrība “Union” 
                Sk. “Rīgas sporta biedrība “Union”

Sporta klubs “Astra” * 06.04.1921. + 03.11.1937.

Sporta klubs “Magnets” * 16.06.1920. + 16.12.1937.

Sporta un atletikas klubs “Hērakls” 17.11.1906. + 1917.

Sporta un morāliski fiziskās audzināšanas biedrība „Tēvijas sargs”
                                * 12.01.1927. + 30.01.1934.

Sporta veicināšanas biedrība “Rīgas sports” * 24.10.1933.[25.06.1924.]
                                + 10.03.1936.

Starptautiskā kustoņu aizsardzības biedrība Latvijā * 19.03.1924. + 04.09.1935.

Starptautiskā draudzības veicināšanas līga
                Sk. “Kultūras līga”

Starptautiskas “Ido” valodas biedrība “Ondo” * 21.08.1921. + 08.06.1939.

Starptautiskas valodas atbalstīšanas biedrība „Dennica” * 28.04.1914. + 1917.

Stars – biedrība * 20.03.1929.

Stevera Jakobsa ģimenes legāts * + 17.12.1940.

Stiglica atbildīgo darbinieku artelis * 01.11.1922. + 24.04.1941.

Stikla pūtēju artelis * 30.01.1934.
                21.02.1940. pārdēvēta agrāk “Stiklu fabrikas “Pēteris Ozoliņš” stikla
                                pūtēju artelis”

Strādnieču pretalkohola biedrība “Cīņa” * 27.10.1931.

Strādnieku atturības biedrība * 20.03.1929. + 25.07.1931.

Strādnieku biedrība “Fizkultūra” * 03.10.1928. + 25.09.1929.

Strādnieku biedrība “Vienība” * 26.04.1932. + 12.12.1940.

Strādnieku fiziskās kultūras biedrība “Enerģija” * 29.04.1925. + 17.12.1936.

Strādnieku krājaizdevu sabiedrība 
                Sk. “Otrā Rīgas krājaizdevu sabiedrība”

Strādnieku kultūras biedrība * 03.11.1911. + 1913.

Strādnieku kultūras biedrība * 16.03.1927. + 20.03.1929.

Strādnieku kultūras biedrība “Estonto Lernego” * 07.12.1927. + 17.02.1931.

Strādnieku kultūras biedrība “Kulturverein” * 03.11.1911. + 1917.

Strādnieku kultūras un pašpalīdzības biedrība “Brīvais Vārds” * 27.09.1932. + 30.06.1934.

Strādnieku palīdzības biedrība * 21.11.1928. + 12.01.1932.

Strādnieku pionieri – biedrība * 07.11.1933. + 30.06.1934.

Strādnieku pretalkaholu biedrība “Cīņa” * 27.10.1931. + 19.07.1939.

Strādnieku sanitāru biedrība * 14.10.1933. + 30.06.1934.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                30.06.1934. slēgta.

Strādnieku sporta biedrība “Prometejs” * 22.09.1931. + 07.09.1934.

Strādnieku sporta kooperatīvs * 16.10.1929. + 13.11.1934.

Strādnieku sporta savienība * 08.06.1921. + 18.01.1926.

Strādnieku sporta šaušanas un medību biedrība * 10.10.1933. + 30.06.1934.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.

Strādnieku sports un spēks – biedrība * 25.01.1928. + 26.09.1933.

Strādnieku un tehnisko darbu amatnieku ražotāju kooperatīva sabiedrība “Metāls”
                                * 27.05.1933.

Strādnieku vidusskolas biedrība * 20.08.1927. + 22.03.1941.

Strādnieku vienība – biedrība * 24.10.1933. + 30.06.1934.

Strazdmuižas dziedāšanas un mūzikas biedrība * 11.09.1898. + 1917.

Strazdmuižas izglītības biedrība * 27.10.1926.

Strazdmuižas kokvilnas manufaktūras brīvprātīgo ugunsdzēsēju palīdzības kase
                                * 08.05.1907. + 1917.

Strazdmuižas kokvilnas manufaktūras strādnieku dziedāšanas biedrība * 11.05.1898. + 1917.

Studējošo biedrība “Unitas Uneversita” * 14.07.1931. + 15.03.1940.

Studējošo mežkopju biedrība “Šalkone”
                Sk. “ Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas studentu biedrība”

Studentu bataljona atvaļināto karavīru biedrība “Daugavas sargi”
                                * 04.02.1925. + 12.12.1940.
                12.05.1931. pārdēvēta agrāk “Latvijas brīvības cīnītāju biedrība “Daugavas sargi”
               
Studentu biedrība “Cfira” *  + 05.11.1938.

Studentu biedrība “Austrums” 
                Sk. “Latvijas Universitātes studentu biedrība – vienība “Austrums”

Studentu biedrība “Fraternitas Rigensis”
                 Sk. “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Fraternitas Rigensis”

Studentu biedrība “Fraternitas Rossica” * 03.12.1930. + 01.11.1939.

Studentu biedrība “Fraternitas Rusticana *
                Sk. “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Fraternitas Rusticana”

Studentu biedrība “Fraternitas Spontania” * 19.12.1928. + 27.02.1937.

Studentu biedrība “Korporācija Arconia Rigensis” *
                Sk. “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija Salgalia”

Studentu biedrība “Korporācija Beveronija” 
                Sk. “Latvijas Universitātes Studentu biedrība “Korporācija Beveronija”

Studentu biedrība “Korporācija Constantia” * 10.04.1929.

Studentu biedrība “Korporācija Curonia” 
                 Sk. “Vienvidniecība Curonia”

Studentu biedrība “Korporācija Fraternitas Arctica”
                Sk. “Latvijas Universitātes Studentu biedrība “Korporācija Fraternitas Arctica”

Studentu biedrība “Korporācija Fraternitas Baltica”
                Sk. “Latvijas Universitātes Studentu biedrība “Fraternitas Baltica”

Studentu biedrība “Korporācija Fraternitas Lettica” * 19.12.1933. + 13.07.1940.

Studentu biedrība “Korporācija Fraternitas Rigensis” 
                 Sk. “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Fraternitas Rigensis”

Studentu biedrība “Korporācija Fraternitas” * 15.02.1922.

Studentu biedrība “Korporācija Gotonia” * 01.03.1922. + 25.03.1941.
                18.05.1927. pārdēvēta agrāk “Studentu savienība “Korporācija
                                Fraternitas Pharmaceutica Rigensis”

Studentu biedrība “Korporācija Latvia
                Sk. “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija Latvija”

Studentu biedrība “Korporācija Lettgalija” 
                Sk. “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija Lettgallia”

Studentu biedrība “Korporācija Lettonija” 
                Sk. “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija Lettonia”

Studentu biedrība “Korporācija Patria”
                Sk. “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija Patria”

Studentu biedrība “Korporācija Philjronia”
                Sk. “Latvijas Universitātes studentu boba “Korporācija Philjronia”

Studentu biedrība “Korporācija Rubonia” * 01.02.1922. + 28.02.1940.

Studentu biedrība “Korporācija Salgalia”
                Sk. “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija Salgalia”

Studentu biedrība “Korporācija Selonija”
                Sk. “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija Selonija”

Studentu biedrība “Korporācija “Vendia”
                Sk.  “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija Vendia”

Studentu biedrība “Korporācija Ventonija” 
                Sk . “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija Ventonija”

Studentu biedrība “Curonia”
                 Sk. “1908. gadā dibinātās studentu biedrības “Curonia” filistru biedrība”

Studentu biedrība “Patria”
                Sk. “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija Patria”

Studentu biedrība – vienība “Ziemelis” 
                Sk. “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Vienība Ziemelis”

Studentu biedrības “Austrums” vecbiedru palīdzības biedrība * 02.04.1924. + 17.09.1940.

Studentu biedrības “Fraternitas Baltica” filistru savienība, dib. 1911. gadā
                Sk. “Fraternitas Baltica filistru palīdzības biedrība”

Studentu biedrības “Korporācija Salgalia” filistru palīdzības biedrība * 28.11.1933.
                                + 13.07.1940. * 20.12.1943.
                20.12.1943. atjaunota darbība

Studentu biedrības “Lacuania” filistru biedrība * 19.12.1933. + 13.07.1940.

Studentu biedrības “Ruthenia” filistru biedrība * 24.09.1930. + 14.07.1940. * 15.07.1943.
                15.07.1943. atjaunota.

Studentu biedrības “Ziemelis” vecbiedru palīdzības biedrība
                Sk. “Latvijas Universitātes studentu biedrības - vienības “Ziemelis”
                                vecbiedru palīdzības biedrība”

Studentu jauna dzīve – biedrība
                Sk. “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Fraternitas Republicana”

Studentu klubs * 01.09.1920. + 28.02.1938.

Studentu klubs “Darbs” * 16.11.1921. + 12.06.1936.
                10.01.1923. pārdēvēta agrāk “Studentu mazinieku klubs “Darbs”

Studentu mazinieku klubs “Darbs”
                Sk. Studentu klubs “Darbs”

Studentu korporācijas “Fraternitas Rigensis” filistru biedrība 
                Sk. “Fraternitas Rigensis filistru biedrība”

Studentu sabiedrība “Austrums”
                Sk. “Studentu biedrība “Austrums”

Studentu savienība “Korporācija Concordia Rigensis” * 15.02.1922. + 06.11.1940.

Studentu savienība “Korporācija Fraternitas Pharmaceutica Rigensis”
                Sk. “Studentu biedrība “Korporācija Gotonia”

Studentu vienības “Atauga” vecbiedru palīdzības biedrība * 1921. + 17.09.1940. * 15.07.1943.
                24.05.1938. pārdēvēta agrāk “Ataugas vecbiedru palīdzības biedrība”
                15.07.1943. atjaunota

Suku un otu izgatavošanas artelis * 18.12.1940.

Sv. Ģertrūdes biedrība * 16.04.1912. + 14.03.1941.
                12.12.1923. pārreģistrēta agrāk “Rīgas Ģertrūdes baznīcas draudzes
                                vācu pašaplikšanas biedrība”

Sv. Jāņa ģilde
                Sk. “Rīgas amatu meistaru biedrība “Sv. Jāņa ģildes brālība”

Sv. Jāņa ģildes aizdevu un krāj sabiedrība
                Sk. “Rīgas krājaizdevu sabiedrība, dib. 1888. gadā”

Sv. Jāņa ģildes drēbnieku zeļļu palīdzības un bēru kase
                Sk. “Rīgas drēbnieku zeļļu palīdzības kase”

Sv. Jāņa ģildes frizieru amata palīdzības un apbedīšanas kase * 03.09.1892. + 04.11.1937.

Sv. Jāņa ģildes frizieru zeļļu bēru un palīdzības kase * 16.03.1893. + 24.09.1937.
                27.02.1924. pārdēvēta agrāk "Rīgas pirtnieku un frizieru zeļļu bēru
                                un palīdzības kase"

Sv. Jāņa ģildes krājaizdevu sabiedrība 
                 Sk. “Rīgas krājaizdevu sabiedrība, dib. 1888. gadā”

Sv. Jāņa ģildes krājaizdevu sabiedrības kalpotāju pensijas un palīdzības biedrība
                                * 21.12.1910. + 1917.

Sv. Jāņa ģildes mehāniķu darba rīku kalēju, viļu cirtēju zeļļu palīdzības un bēru kase
                                * 09.04.1924. + 07.06.1939.

Sv. Jāņa ģildes namdaru zeļļu palīdzības un bēru kase * 19.12.1923. + 08.02.1938.

Sv. Jāņa ģildes Rīgā, trūcīgo zeļļu palīdzības biedrība * 24.09.1930. + 02.02.1938.

Sv. Pētera būves biedrība * 05.05.1920.
                Sk. “Rīgas Sv. Pētera baznīcas būvbiedrība”

Sv. Vincenta no Paulo poļu labdarības biedrība * 20.12.1922. + 14.11.1940.
                05.11.1924. pārdēvēta agrāk “Sv. Vikentija iz Pauli žēlsirdīgo poļu dāmu biedrība”
                05.01.1939. pārdēvēta agrāk “Sv. Vikentija iz Pauli žēlsirdīgo poļu dāmu biedrība”

Šaha biedrība “Doma” Rīgā * 11.10.1930. + 11.03.1939.

Šaha klubs “Dama” * 01.09.1926. + 16.06.1936.
                16.06.1936. iekļauts “Apvienota Rīgas šaha biedrībā”

Šaha problemistu biedrība * 15.10.1930.
                14.03.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas šaha problemistu biedrība”

Šlarafija – biedrība * 10.12.1924.
                28.10.1938. pievienota “Sen – Šlarafija –biedrība”
                28.10.1938. pievienota “Šlarafija – Liepāja – biedrība”

Šoseju un zemes ceļu departamenta darbinieku biedrība * 12.05.1931.

Šoseju un zemes ceļu departamenta darbinieku krājaizdevu sabiedrība
                Sk. “Zemes ceļu darbinieku krājaizdevu sabiedrība”

Šreinbušas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 28.09.1900. + 12.05.1941.
                19.12.1923. pārdēvēta agrāk “Šreinbušas ugunsdzēsēju biedrība”

Šreinbušas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības bēru kase 
                 Sk. “Čiekurkalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju bēru fonds”

Šreinbušas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības klubs * 27.03.1929. + 05.03.1937.

Šreinbušas instrumentālas muzikas un dziedašanas biedrība * o1.o6.1900. + 1917.

Šreinbušas saviesīgā biedrība * 19.05.1902. + 14.04.1903.

Šreinbušas saviesīgas biedrības palīdzības kase * 23.09.1910. + 1917.

Šreinbušas saviesīgā biedrība * 30.05.1909. + 1917.

Šreinbušas trūcīgo skolnieku pabalstīšanas biedrība * 22.03.1907. + 1917.

Štauvēšanas un transporta paju sabiedrība * 02.08.1923.
                08.03.1938. pārdēvēta agrāk “Nacionālās darba savienības
                                transporta kooperatīvs”

Štolcer – Šrei sistemas stenogrāfijas biedrība * 05.11.1924. + 12.12.1940.

Šumaheru ģimenes apvienība * 01.10.1930.

Šveiciešu biedrība * 08.10.1874. + 14.12.1940.
                20.09.1938. pārdēvēta agrāk “Šveiciešu biedrība Rīgā”

Šveiciešu krājaizdevu sabiedrība Rīgā * 14.11.1927. + 18.03.1932.

Tabakas fabrikas akciju sabiedrības “AS Maikapar” strādnieku un kalpotāju
                savstarpējā palīdzības kase * 02.02.1937.

Tabakas rūpniecības strādnieku arodbiedrība * 02.04.1935.

Tailovas sieviešu ģimnāzijas trūcīgo audzēkņu pabalstišanas biedrība
                                * 11.04.1923. + 28.03.1936.

Taksomotoru īpašnieku patērētāju biedrība * 06.04.1927. + 13.11.1929.

Tālavas krājaizdevu sabiedrība * 09.04.1924.
                29.03.1939. pārdēvēta agrāk “Pirmā Latvijas kredītsabiedrība”

Talavijas filistru biedrība * 03.11.1911. + 02.08.1940. * 20.12.1943.
                30.05.1923. pārdēvēta agrāk “ Rīgas politehniskās korporācijas “Talavija” studentu
                                palīdzības un filistru savstarpējā pabalstīšanas biedrība”
                20.12.1943. atjaunota darbība

Talsu – Tukuma studentu biedrība * 07.03.1923.
                26.11.1924. pārdēvēta agrāk “Talsu un apkārtnes studējošo biedrība”
                06.09.1932. pārdēvēta agrāk “Talsu – Tukuma un apkārtnes studējošo biedrība”

Tautas atturības biedrība “Vēsma” * 24.04.1914. 1917.

Tautas augstskolu biedrība *19.12.1919. + 06.09.1934.

Tautas centrālā krājaizdevu sabiedrība * 20.08.1927.m + 27.03.1929.

Tautas labklājības ministrijas pagaidu strādnieku apdrošināšanas kase
                Sk. “Rīgas pagaidu strādnieku slimo kase”

Tautas labklājības veicināšnas biedrība * 24.02.1931. + 12.12.1940.

Tautas pretuguns cīņu biedrība * + 08.04.1908.

Tautas sargi biedrība * 28.02.1933. + 06.09.1935. + 06.09.1935.

Tautas teātris – biedrība * 30.08.1932. + 22.02.1936.

Tautas tiesību un veselības sargs Hipokrats – biedrība * 12.11.1930. + 31.07.1935.

Tautas veselības veicinātāju krājaizdevu sabiedrība * 29.10.1924. + 03.04.1929.

Tautsaimniecības pētīšanas biedrība 
                Sk. “Darbs un dzīve – biedrība”

Tautsaimnieku klubs * 02.02.1932. + 24.08.1938.

Tautu savienība * 19.07.1928.

Tautu savienības veicināšanas biedrība Latvijā * 07.03.1923. + 20.02.1941.

Teātra mākslas veicinātāju biedrība “Krievu tautas teātris” * 10.11.1931. + 13.03.1936.

Tehniķu biedrība pie Rīgas krievu tehnikuma inženiera N. A. Okolo – Kulak
                                * 08.02.1928. + 12.12.1940.

Tehniskā institūta biedrība * 23.05.1928.

Tehniskās izglītības veicināšanas biedrība *  + 23.07.1936.

Tekstilfabrikantu un lieltirgotāju interešu aizsardzības biedrība
                Sk. “Latvijas kreditaizsardzības biedrība”

Tekstilrūpniecības strādnieku apvienība * 03.09.1907. + 1917.

Tekstilrūpniecības strādnieku apvienība * 09.07.1912. + 1917.

Tekstilrūpniecības strādnieku apvienība * 12.12.1913. + 1917.

Tekstilrūpniecības strādnieku arodbiedrība * 30.04.1935.
                06.10.1936. pievienota “Latvijas tekstiltehniķu biedrība”

Tekstilrūpniecības un viņas blakus nozaru darbinieku krājaizdevu sabiedrība
                                * 23.05.1928. + 19.02.1930.

Tekstilstrādnieku arodnieciskā biedrība * + 1913.

Tekstilstrādnieku arodnieciskā savienība
                Sk. “Latvijas tekstīlstrādnieku arodbiedrība”

Tekstilstrādnieku un būvstrādnieku arodnieciskā biedrība * 1913. + 1917.

Tel – Haja fonds * 17.04.1934.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Žīdu nacionālās kultūras veicināšanas
                                un ekonomiskās palīdzības biedrība pilsētas Telhaja Palestīnā vārdā”

Teodora Ercdorfa – Kupfera ģimenes nodibīnājums * + 17.09.1940.

Teodora Pihlaua ģimenes legats * + 13.03.1941.

Teodora Zeiferta piemiņas fonds * 26.03.1930. + 13.06.1939.

Tēbatas Universitātes farmaceitu studentu biedrības filistru apvienība * 16.05.1911. + 1917.

TE - RE – ZA – biedrība * 27.06.1928. + 20.08.1931.

Tēvijas sargu biedrība * 06.09.1932. + 17.02.1938.

The dancing kub – biedrība * 05.11.1924.

The United club of Riga – biedrība * 11.05.1927. + 16.08.1937.

Ticīgo biedrība * 21.07.1909. + 1917.

Tiesu darbinieku savstarpējās palīdzības biedrība * 27.03.1929. + 29.03.1941.

Tiešo nodokļu departamenta un nodokļu inspekcijas bibliotēkas biedrība
                Sk. “Nodokļu departamenta darbinieku bibliotēkas biedrība”

Tirdzniecības darbinieku biedrība *
                26.10.1937. pievienota “Rīgas muitas deklarantu biedrība. dib. 1923. g.”
                14.09.1938. pievienota “Latvijas linu tirdzniecības speciālistu biedrība”

Tirdzniecības darbinieku slimo kase *
                04.10.1933. pārreģistrēta.

Tirdzniecības pagalms Rīgā – biedrība * 28.05.1897. + 27.04.1939.

Tirdzniecības – rūpniecības darbinieku krājaizdevu sabiedrība * 15.04.1924. + 14.08.1931.

Tirdzniecības – rūpniecības darbinieku krājaizdevu sabiedrība *  11.10.1939.
                11.10.1939. izveidota apvienojot:
                                “Rīgas tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu darbinieku
                                                krājaizdevu sabiedrību”
                                “Latvijas atbildīgo darbinieku krājaizdevu sabiedrību”

Tirdzniecības - rūpniecības kooperatīvs “Latpharma” * 29.04.1933. + 07.03.1941.
                05.03.1935. pārdēvēta agrāk “Tirdzniecības un rūpniecības
                                kooperatīvs “Latfarma” pie Latvijas aptiekāru biedrības”

Tirdzniecība un rūpniecība nodarbinātās žīdu jaunatnes biedrība * 31.12.1931. + 14.04.1937.

Tirdzniecības un rūpniecības kooperatīvs “Latpharma” pie Latvijas aptiekāru biedrības
                Sk. “Tirdzniecības - rūpniecības kooperatīvs “Latfarma”

Tirdzniecības un rūpniecības krājaizdevu sabiedrība * + 19.05.1936.
                22.12.1934. pārreģistrēta.
                19.05.1936. iekļauta “Apvienotā krājaizdevu sabiedrībā”

Tirdzniecības un rūpniecības strādnieku arodnieciskā biedrība * 22.03.1907. + 28.11.1928.
                18.03.1925. pārdēvēta agrāk “Tirdzniecības un rūpniecības
                                kalpotāju aroda savienība”

Tirdzniecības un sabiedrisko iestāžu darbinieku arodbiedrība * 21.11.1928. + 13.12.1937.

Tirdzniecības zinātņu veicināšanas biedrība * 23.09.1910. + 1917.

Tirgoņu biedrība
                Sk. “Rīgas tirgotāju kamera, dib. 1905. gadā”

Tirgotāja Aleksandra Šveinfurta dzimtas nodibinājums “Sfinks” * 12.03.1899. + 25.09.1940.

Tirgotāju, amatnieku un namīpašnieku ekonomiskā sabiedrība * 03.12.1912. + 1917.

Tirgotāju krājaizdevu sabiedrība * 28.07.1926. + 13.11.1929.

Tirgotāju krājaizdevu "Paritet" * 10.11.1909.
                24.10.1923. pārdēvēta agrāk "Baltijas savstarpējā palīdzības biedrība "Paritet"
                07.06.1939. pārdēvēta agrāk “Krājaizdevu sabiedrība “Paritēt”

Tirgotāju krājaizdevu "Paritet" * 10.11.1909.
                24.10.1923. pārdēvēta agrāk "Baltijas savstarpējā palīdzības biedrība "Paritet"
                07.06.1939. pārdēvēta agrāk “Krājaizdevu sabiedrība “Paritēt”

Tirgotāju krājaizdevu sabiedrība "Zieds" * 02.07.1908.
                27.10.1923. pārdēvēta agrāk "Palīdzības biedrības "Zieds" krājaizdevu kase"
                12.07.1939. pārdēvēta agrāk “Krājaizdevu sabiedrība “Zieds”

Tirgotāju un amatnieku savstarpējā kredītbiedrība pie Latvijas sīktirgotāju
                                aizsardzības savienības * 19.10.1921.

Tirgotāju un namīpašnieku kredītsabiedrība * 26.03.1924. + 26.04.1939.
                28.07.1926. pārdēvēta agrāk “Tirgotāju un namu īpašnieku krājaizdevu sabiedrība”
                26.04.1939. iekļauta “Krājaizdevu sabiedrībā “Namsaimnieks”

Tirgotāju un ražotāju kredītsabiedrība * 27.10.1926. + 09.04.1930.

Tirgotāju un rūpnieku ekonomiskā sabiedrība * + 14.06.1937.

Todlebena ģimenes legāts * + 09.12.1939.

Tora vderech Erec – biedrība 
                Sk. “Žīdu izglītības boba “Tora vderech Erec”

Torņakalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 27.08.1913. + 12.05.1941.

Torņakalna krājaizdevu sabiedrība *
                26.07.1939. pievienota “Latvijas tehnikas darbinieku krājaizdevu sabiedrība”
                20.12.1939. pievienota “Krājaizdevu sabiedrība “Kolektīvs”

Torņakalna kultūras biedrība * 28.02.1933. + 06.12.1940.

Torņakalna latviešu palīdzības biedrība * 17.07.1881.

Torņakalna latviešu palīdzības biedrības krājaizdevu sabiedrība * 24.11.1911.
                03.10.1923. pārdēvēta agrāk “Torņakalna latviešu palīdzības biedrības
                                krājaizdevu kase”

Torņakalna 941. Mazpulks * 12.01.1937. + 1940.

Torņakalna namīpašnieku biedrība * 10.05.1932. + 03.09.1937.

Torņakalna namīpašnieku krājaizdevu sabiedrība * 29.04.1933. + 24.05.1939.
                24.05.1939. iekļauta “Rīgas kredītsabiedrībā”

Torņakalna pārtikas biedrība * 01.06.1900. + 06.11.1924.

Torņakalna pārtikas biedrības krājaizdevu kase * 24.05.1912. + 19.02.1929.

Torņakalna saviesīgā biedrība * 11.01.1904. + 1917.

Torņakalna ugunsdzēsēju biedrība * 27.08.1913. + 1917.

Towarzjstwo studentow polakow w Lotwie
                Sk. “Latvijas poļu studentu biedrība”

Traktieru biedrība Krievijā * 04.12.1907. + 1917.

Traktieru īpašnieku biedrība * 10.09.1924.

Transporta apkalpotāju arodnieciskā biedrība * 27.10.1931. + 12.12.1940.

Transportdarbu kooperatīvs * 09.04.1924.

Transportstrādnieku arodu biedrība * 17.09.1930. + 12.12.1940.

Trešā Rīgas apbedīšanas kase * 06.05.1888. + 1917.

Trešā Rīgas kopēja slimo kase * 30.05.1921.

Trešā Rīgas krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Piektā Rīgas savstarpīga kredītbiedrība”

Trešā Rīgas mednieku biedrība 
                Sk. “Kridenera mednieku biedrība”

Trešā Rīgas patērētāju biedrība * 11.05.1901. + 1917.

Trešais Rīgas atlētikas klubs * 24.03.1908. + 1917.

Trikātes studentu biedrība * + 12.12.1940.

Trīspadsmitā darbinieku kopējā slimo kasē darbojošos ārstu biedrība
                                * 08.09.1931. + 05.07.1939.

Trīspadsmitā Rīgas apbedīšanas kase * 06.07.1894. + 1917.

Trūcīgo ebreju bērnu apgādāšanas biedrība “Kinderfreund” * 22.12.1910. + 1917.

Trūcīgo ebreju pabalstīšanas biedrība “Lechem Evjeinim” * 23.08.1923. + 12.12.1940.

Trūcīgo jaunavu pabalstīšanas biedrība * + 12.05.1938.
                19.03.1924. pārreģistrēta.

Trūcīgo līgavu pabalstīšanas biedrība 
                Sk. “Rīgas trūcīgo žīdu līgavu pabalstīšanas biedrība”

Trūcīgo slimo ebreju atbalstīšanas biedrība Rīgā * 23.12.1904. + 1917.

Trūcīgo slimo ebreju biedrība Rīgā * 14.08.1892.

Trūcīgo studējošo pašpalīdzības biedrība * 30.03.1927. + 12.12.1940.

Tuberkulozes slimo un viņu piederīgo biedrība * 22.04.1925. + 17.03.1936.

13. Tukuma kājnieku pulka bijušo karavīru biedrība
                Sk. “Verein der ehemaligen Angehorigen der Baltischen Landeswer und
                                13. Tukumschen Infarterie Regiments “Baltischer Landeswerverein”

Tūristu klubs * 08.05.1907. + 1917.

Ūdens sporta biedrība * 14.06.1932. + 14.06.1933.

Ūdens sporta biedrības klubs * 30.08.1932. + 15.06.1933.

Uguns apbedīšanas biedrība * 27.05.1925.+ 10.01.1941.
                14.10.1938. pārdēvēta agrāk “Uguns apbedīšanas biedrība Latvija”

Union klubs * 11.02.1909. + 1917.

Universālā biedrība * 09.12.1930. + 18.03.1940.

Universitātes ebreju studentu biedrība “Korporācija Hasmonea” 
                Sk. “Latvijas Universitātes žīdu studentu biedrība “Hasmonea”
               
Unser Stern – biedrība * 28.08.1911. + 1917.

Uzņēmumu darbinieku biedrība * + 04.08.1934.

Uzticamas rokas sabiedrība “Fides” * 23.09.1925. + 29.08.1931.

 

 
Izmaiņas 24.11.2013 Kontakti