Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

Rīga
1225
Rīgas apriņķis

L_su_skat_b

Labdarības biedrība “Drug Junošestva” * 23.12.1913. + 1916.

Labdarības biedrība “Palīgs” * 07.11.1933.

Labdarības biedrība „Paspārne” * + 1913.

Labdarības nodībinājums “Eka atraitņu konvents” * + 28.03.1941.

Labierīcības veicināšanas biedrība * 10.11.1926. + 24.08.1927.

Lāčplēša dižcilts biedrība
                Sk. “Lāčplēša kara ordeņa kavalieru biedrība”

Lāčplēša kara ordeņa kavalieru biedrība * 22.01.1930. + 30.01.1941.
                09.02.1932. pārdēvēta agrāk“Lāčplēša dižcilts – biedrība”

Lāčplēša kara ordeņa kavalieru un brīvības cīnītāju biedrība “Atbrīvotājs” * 09.05.1933. +12.12.1940.

Lāčplēša kara ordeņa kavalieru un brīvības cīnītāju biedrība “Leģions” *06.12.1932. +18.10.1934.

Laikraksta “Jaunākās ziņas” darbinieku krājaizdevu sabiedrība 
                Sk. “Jaunāko ziņu” krājaizdevu sabiedrība”

Landwirtschaftliche Ein und Verkaufsgenossenschaft “Cerei”
                Sk. “Lauksaimniecības iepirkšanas  un pārdošanas kooperatīvs “Ceres”

Angevics un Vittes ģimenes legats * + 17.09.1940.

Latgales atvaļināto karavīru biedrība * 07.12.1927. + 08.06.1940.

Latgales bezpartejisko zemnieku un strādnieku savienība * 25.07.1928.  + 12.02.1935.

Latgales centrālais muzejs biedrība * 23.01.1934.

Latgales demokrātisko zemnīku apvīnība * 05.11.1926.

Latgales krievu sīkzemnieku un bezzemnieku politiskā * 16.07.1928. + 12.03.1935.

Latgales latviešu studentu biedrība * 19.11.1924. + 16.04.1940.

Latgales priekšpilsētas amatnieku biedrība * 08.03.1932. + 12.12.1940.

Latgales priekšpilsētas patērētāju kooperatīvs “Dzirkstele” * 30.01.1929. + 17.12.1935.

Latgales sociāldemokrātiskā zemnieku un strādnieku partija * 05.08.1926.  + 12.02.1935.

Latgales uzņēmumu un patērētāju kooperatīvs “Enerģija” * 14.04.1926. + 18.12.1929.

Latgales zemes arāju savienība * 18.08.1925. + 27.02.1935.

Latgales zemnieku progresīvā apvienība * 29.06.1931.

Latgaliešu katoļu kultūras centrālā biedrība * 07.03.1923. + 20.12.1940.

Latgalīšu skolotāju centrālā biedrība * 03.06.1925. + 21.09.1939.
                21.09.1939. iekļauta “Latvijas skolotāju biedrībā”

Latgalīšu strodnīku bīdrība * 04.07.1933. + 1936. + 08.07.1936.

Latgaliešu studentu biedrība “Dzimtene”
Sk. “Latvijas Universitātes studentu biedrība – vienība “Dzimtene”

Latgaliešu studentu fonds * 31.12.1929. + 05.09.1941.
03.01.1939. pārdēvēta agrāk “Latgalīšu studentu fonds”

Latgolas demokrātu partija * + 18.01.1935.

Latgolas studentu biedrība
                Sk. “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Montania”

Latviešu akadēmiski izglītoto pilsoņu biedrība “Kāvi” * 28.04.1931. + 03.02.1941.
                09.06.1938. pārdēvēta agrāk “Latviešu akadēmiski izglītoto pilsoņu apvienība “Kāvi”

Latviešu aktieru arodu biedrība * + 10.12.1940.
                07.12.1927. pārreģistrēta

Latviešu aktieru biedrība * 24.11.1911. + 1917.

Latviešu angļu biedrība * 20.01.1934. + 08.09.1936.
                08.09.1936. iekļauta “Latviešu britu biedrībā”

Latviešu I apsargāšanas un slēgšanas sabiedrība * 31.07.1920.

Latviešu apvienība * 28.07.1931. + 12.12.1940.

Latviešu ārstu zinātniskā biedrība * 26.05.1909.
                27.02.1939. pārdēvēta agrāk “Latviešu ārstu biedrība”

Latviešu atturības biedrība Rīgā „Saule” * 27.04.1893. + 08.08.1901.

Latviešu biedrība “Rīgā” * 14.08.1929. + 05.08.1937.

Latviešu britu biedrība * 08.09.1936. + 28.03.1941.
                08.09.1936. izveidota apvienojot:
                                “Latviešu angļu biedrību”
                                “Angļu latviešu klubu”

Latviešu centrālā palīdzības biedrība * 29.02.1908. + 1917.

Latviešu centrālās palīdzības biedrības krāj aizdevu kase * 19.05.1914. + 11.02.1909.

Latviešu  Čehoslovāku biedrība * 13.03.1926. + 18.07.1940.

Latviešu dāņu biedrība * 03.12.1932. + 30.11.1940.

Latviešu draugu biedrība * 10.09.1824. + 1917.

Latviešu dziesmu svētku biedrība * 29.01.1930. + 13.01.1940.

Latviešu elektrotehniķu savienība * 24.08.1921. + 29.12.1940.

Latviešu farmaceitu kooperatīvs * 07.09.1921. + 19.03.1930.

Latviešu filologu biedrība
                Sk. “Filoloģijas biedrība pie Latvijas Universitātes

Latviešu fotogrāfiskā biedrība Rīgā * 09.01/22.1906. + 1917.

Latviešu franču tuvināšanas biedrība * 02.12.1925. + 14.11.1940.

Latviešu grāmattirgotāju un izdēvēju biedrība * 22.09.1905. +01.12.1936.

Latviešu igauņu biedrība * + 20.11.1940.

Latviešu individuālistu apvienība * 02.05.1923.  + 23.01.1931.

Latviešu izglītības biedrība 
                Sk. “Rīgas latviešu izglītības biedrība”

Latviešu jaunatnes audzināšanas veicināšanas biedrība * 04.12.1907. + 1917.

Latviešu jaunatnes ģimnāzijas biedrība * 11.12.1934. + 28.12.1940.

Latviešu jaunatnes pretalkohola biedrība * 27.02.1924. + 13.06.1935.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”

Latviešu jaunatnes savienības ģimnāzijas absolventu biedrība * 10.05.1932. + 13.03.1940.

Latviešu katoļu biedrība * 14.02.1923. + 14.11.1940. + 14.11.1940.
                25.08.1939. pārdēvēta agrāk “Latviešu Katoļu savienība”

Latviešu katoļu skolotāju biedrība *+ 12.12.1940.

Latviešu katoļu strādnieču un kalpoņu biedrība “Bernadeta” * 15.06.1927. + 12.12.1940.

Latviešu konservatīvā apvienība * 27.08.1931. +12.02.1935.

Latviešu konstitucionālā demokrātiska partija * 11.04.1906. + 1917.

Latviešu krājaizdevu sabiedrība
                Sk. “Krājaizdevu sabiedrība “Sadarbs”

Latviešu kultūras biedrība * 11.02.1909. + 1917.

Latviešu lauksaimniecības biedrība “Zemes spēks” * 07.11.1933. + 30.09.1937.

Latviešu lauksaimnieku kooperatīvs
                Sk. "Jaunsaimnieku centrālais lauksaimniecības kooperatīvs"

Latviešu Leišu krājaizdevu kase * 26.04.1912. + 03.01.1922.

Latviešu lietuviešu vienība * 06.04.1921. + 21.03.1941. + 21.03.1941.

Latviešu literāriskā biedrība * 04.02.1925. + 12.12.1940.

Latviešu mākslas veicināšanas biedrība * 18.05.1911. + 1917.

Latviešu mākslinieku klubs * 05.04.1922. + 11.11.1927.

Latviešu mazas skatuves aktieru biedrība
                Sk. "Latvijas artistu biedrība"

Latviešu mazas skatuves klubs * 18.01.1922. + 14.12.1927.

Latviešu mūzikas biedrība * 04.12.1907. + 1917.

Latviešu nacionālā apvienība * + 12.01.1935.

Latviešu nacionālā audzināšanas biedrība * 16.01.1934.
                18.09.1934. pārdēvēta agrāk “Kristīgo bērnu dārzu biedrība”

Latviešu nacionālā jaunatnes savienība
                Sk. "Latvju nacionālā jaunatnes savienība"

Latviešu nacionālā krājaizdevu sabiedrība * 26.02.1935.
                04.05.1938. pārdēvēta agrāk ”Latviešu nacionālā kredītsabiedrība”

Latviešu nacionāldemokrātiskā partija * 02.08.1922. + 18.01.1935.

Latviešu Norvēģu biedrība * 19.03.1930. + 12.12.1940.

Latviešu patērētāju biedrība * + 27.08.1935.

Latviešu pašizglītības veicināšanas biedrība “Pašmācība” * 19.04.1932. + 15.03.1940.

Latviešu Poļu tuvināšanas biedrība * 02.05.1928. + 07.08.1940.

Latviešu rakstu izdēvēju un tirgotāju biedrība * +28.03.1941.

Latviešu reformu partija * 22.12.1906. + 1917.

Latviešu sabiedrisku darbinieku krājaizdevu sabiedrība
                 Sk. “Pirmā latviešu krājaizdevu sabiedrība”

Latviešu saimnieciskais centrs biedrība * 08.12.1931. + 09.05.1935.

Latviešu saviesīgais klubs * 08.05.1907. + 1917.

Latviešu savstarpējā kredītbiedrība *
                26.11.1905. pārdēvēta agrāk “Rīgas latviešu biedrības krājaizdevu sabiedrība”

Latviešu savstarpīgā palīdzības biedrība “Vacaine” * 17.08.1927. + 04.11.1939.

Latviešu senatnes pētītāju biedrība * 22.03.1922.
                26.02.1935. pievienota “Latvijas vēstures pētišanas biedrība”

Latviešu sieviešu "Nacionālā liga"
                Sk. „Latvju sieviešu nacionālā līga”

Latviešu sieviešu palīdzības korpuss * 11.03.1927. [1919] + 14.03.1941.
                15.10.1935. pievienota “Dzelzceļniece biedrība”

Latviešu simfoniskās mūzikas veicināšanas biedrība * 06.05.1925. + 12.12.1940.

Latviešu skatuves biedrība * 29.09.1908. + 1917.

Latviešu skatuves darbinieku biedrība * 24.11.1911. + 1917.

Latviešu skolotāju biedrība
                Sk. “Rīgas latviešu skolotāju biedrība”

Latviešu skolotāju biedrība * 08.05.1934.

Latviešu stenogrāfijas biedrība "Roze" * 28.02.1923. + 16.04.1941.

Latviešu tautas apvienība “Pērkonkrusts” * 12.05.1933. + 26.04.1935.

Latviešu tautas apvienība “Ugunskrusts” * 19.01.1932. + 07.04.1933.

Latviešu tautas partija * 22.03.1907. + 1917.

Latviešu tautsaimnieku biedrība 
                Sk. “Latvijas tautsaimnieku biedrība”

Latviešu telegrāfiskā biedrība Rīgā * 24.11.1931.

Latviešu tēlojošo mākslinieku arodbiedrība * 04.07.1928. + 02.07.1935.
                02.07.1935. iekļauta “Latviešu tēlojošo mākslinieku biedrībā”

Latviešu tēlojošo mākslinieku biedrība * 02.07.1935. + 30.03.1939.
                02.07.1935. izveidota apvienojot:
                                “Latviešu tēlojošo mākslinieku arodbiedrību”
                                “Mākslinieku biedrību “Radigars”
                                “Mākslinieku biedrību “Umbra”
                30.03.1939. iekļauta “Latvijas tēlojošās mākslas biedrībā”

Latviešu ungāru biedrība
                Sk. “Latviešu un ungāru biedrība”

Latviešu un beļģu biedrība * 10.12.1935. + 14.11.1940.

Latviešu un itāliešu biedrība * 09.10.1934. + 14.11.1940.

Latviešu un somu biedrība * 19.12.1931. + 20.11.1940.

Latviešu un ungāru biedrība * 17.12.1935. + 30.11.1940.
                20.12.1938. pārdēvēta agrāk “Latviešu ungāru biedrība”

Latviešu vairogs biedrība * 08.08.1928. + 31.12.1935.
                04.07.1933. pārdēvēta agrāk “Nacionālo aktīvistu klubs “

Latviešu vara biedrība * + 10.04.1935.

Latviešu vecāku biedrība * 27.07.1927. + 24.03.1936.
                24.03.1936. iekļauta  “Latviešu vecāku un paidagogu biedrībā”

Latviešu vecāku un pedagogu biedrība * 24.03.1936. + 23.07.1940.
                24.03.1936. izveidota apvienojot:
                                “Latviešu vecāku biedrību”
                                “Audzinātāju un vecāku biedrību”
                08.01.1939. pārdēvēta agrāk “Latviešu vecāku un paidagogu biedrība”

Latviešu veco strēlnieku bēru fonds * 02.09.1943.

Latviešu veco strēlnieku bēru kase * 07.03.1928.

Latviešu veco strēlnieku biedrība * 19.12.1923. + 21.01.1941.

Latviešu vēlētāju savienība * 08.11.1921.

Latviešu zemnieku savienība * 24.04.1917. + 12.01.1935.

Latviešu zobārstu biedrība  
                Sk. “Latvijas zobārstu biedrība”

Latviešu Zviedru biedrība * 23.12.1927. + 20.11.1940.

Latvijā dzīvojošo Ukrainas politisko bēgļu emigrantu komiteja * 08.06.1921. + 31.12.1935.

Latvijas ādu apstrādāšanas rūpniecība nodarbināto strādnieku arodbiedrība * 17.11.1931. + 12.12.1940.

Latvijas ādu apstrādātāju strādnieku arodu biedrība * 18.03.1925. + 28.11.1928.

Latvijas ādu tirgotāju krājaizdevu sabiedrība
                Sk. “Ebreju kooperatīva krājaizdevu sabiedrība”

Latvijas ādu, zvērādu un jēlvielu tirgotāju biedrība * 03.10.1923.

Latvijas aeroklubs * 15.12.1920. + 21.09.1929.

Latvijas aerokluba 1160. Mazpulks * 19.12.1939. + 1940.

Latvijas aeroklubs * 16.01.1935.

Latvijas agrārbiedrība * 12.12.1928. + 12.12.1940.

Latvijas agrārpolitikas biedrība * 22.04.1925. + 28.07.1935.

Latvijas agrārsavienība * 03.06.1932. + 27.02.1937.

Latvijas agronomu biedrība * 26.01.1921.
                04.07.1923. pārdēvēta agrāk "Latvijas lauksaimniecības darbinieku biedrība"

Latvijas airētāju savienība * 10.03.1926.

Latvijas aizsardzības biedrība * 17.11.1921.

Latvijas aizsardzības biedrība * 31.12.1926. + 19.08.1936.

Latvijas aizsardzības biedrības klubs * 06.07.1927. + 11.12.1936.

Latvijas aizsargu biedrība * 25.02.1925.  + 12.12.1940.

Latvijas aizsargu krājaizdevu sabiedrība * + 28.01.1936.
                13.10.1926. pārreģistrēta.

Latvijas akadēmiskā homeopātijas piekritēju biedrība * 01.04.1925. + 28.07.1936.

Latvijas akadēmiski izglītoto sieviešu biedrība * 16.05.1928. + 14.11.1940.
                06.09.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas akadēmiski izglītoto sieviešu apvienība”

Latvijas aktieru krājaizdevu sabiedrība * 20.08.1924. + 17.02.1931.

Latvijas algoto darbinieku organizāciju savienība * 08.01.1931. + 10.11.1936.

Latvijas alus darītavu uzņēmēju biedrība * 06.06.1923. + 12.12.1940.

Latvijas amatnieku biedrība * 04.04.1933. + 12.11.1936.

Latvijas amatnieku krājaizdevu sabiedrība * 24.10.1923. + 01.01.1938.
                23.12.1924. pārdēvēta agrāk "Rīgas latviešu amatnieku palīdzības krājaizdevu sabiedrība"
                01.01.1938. slēgta un iekļauta “Latvijas amatnieku savstarpīgā kredītbiedrībā”
                Sk. “Otrā Rīgas savstarpīgā kredītsabiedrība”

Latvijas amatnieku savstarpīgā kredītbiedrība * 20.02.1883.
                Sk. “Otrā Rīgas savstarpīgā kredītsabiedrība”

Latvijas Amerikas latviešu biedrība * 04.06.1930. + 12.12.1940.

Latvijas Amerikas misiones biedrība * 20.07.1927. + 05.07.1932.

Latvijas antroposofu filozofiskā biedrība * 28.11.1919. + 12.12.1940.
                04.05.1921. pārdēvēta agrāk "Latvijas reliģiozi filozofiskā biedrība"

Latvijas antropozofijas biedrība * 03.06.1929. + 01.03.1941.
                25.08.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas antroposofiskā biedrība”

Latvijas apavu amatnieku rūpnieku biedrība * 10.09.1926. + 17.03.1941.

Latvijas apavu rūpniecības kooperatīvs "Rūpnieks" * 14.01.1920.

Latvijas apavu rūpnieku un tirgotāju biedrība * 01.02.1928. + 12.12.1940.

Latvijas apavu un ādu apstrādātāju strādnieku arodu biedrība * 10.10.1928. + 13.12.1937.

Latvijas apbūviešu biedrība * 17.03.1931. + 12.12.1940.

Latvijas apbūviešu centrālbiedrība * 23.12.1932. + 05.01.1935.

Latvijas apdrošināšanas aģentu biedrība * 13.06.1931. + 08.10.1934.

Latvijas apdrošināšanas sabiedrība pret nelaimēm strādnieku nelaimes gadījumiem * + 11.09.1927.

Latvijas apdrošinātāju apvienība * 15.01.1930. + 02.11.1936.

Latvijas apģērbu rūpniecības strādnieku arodbiedrība * 01.12.1931. + 12.12.1940.

Latvijas apģērbu rūpniecības strādnieku biedrība * 19.12.1908. + 28.11.1928.
                24.03.1920. pārdēvēta agrāk „Rīgas pilsētas skroderu un šuvēju arodu biedrība”
                11.03.1925. pārdēvēta agrāk “Rīgas skroderu un šuvēju arodnieciskā biedrība”

Latvijas apriņķu pašvaldību savienība * + 19.04.1934.

Latvijas aptiekāru biedrība * 25.11.1925. + 15.09.1936.
                15.09.1936. iekļauta “Latvijas farmaceitu biedrībā”

Latvijas aptiekāru iepirkšanas sabiedrība 
                  Sk. “Aptieku iepirkšanas sabiedrība “Farma”

Latvijas apvienotā cionistu sociālistiska partija * 27.03.1931. + 07.09.1934.

Latvijas apvienotā mākslas un arodu izglītības sabiedrība * + 03.03.1941.

Latvijas apvienoto mākslinieku biedrība * 12.09.1933. + 27.03.1934.

Latvijas apvienoto mērnieku biedrība * 12.08.1925. + 17.01.1935.

Latvijas apvienoto namīpašnieku savstarpējā kredītbiedrība * 22.12.1933.

Latvijas apvienoto pašražotāju darba artelis * 18.02.1936. + 26.04.1938.

Latvijas apvienoto traktieru uzņēmumu īpašnieku biedrība * 09.01.1929. + 09.05.1936.

Latvijas arhitektu biedrība * 19.03.1924. * 22.10.1943.
                22.10.1943. atjaunota darbība.

Latvijas arodbiedrība * 17.09.1930. + 14.11.1933. + 17.09.1933.

Latvijas arodbiedrību savienība * 03.02.1926. + 13.12.1937.

Latvijas arodu biedrību centrālbirojs * 15.12.1920. + 08.10.1934.

Latvijas arodu organizāciju sports * 22.01.1935. + 14.05.1941.
                12.11.1935. pievienota “Rīgas sporta biedrība “Krauze”
                05.08.1938. pievienota “Liepājas drāšu fabrikas sporta klubs”

Latvijas arodu veicināšanas biedrība * 20.03.1934. + 12.12.1940.

Latvijas arodvienība * 17.09.1930. + 14.11.1933.

Latvijas ārpusskolas izglītības kongresa padome * 26.04.1922. + 30.06.1934.

Latvijas ārstniecības iestāžu veicināšanas biedrība * 20.01.1939.

Latvijas ārstu biedrība * 29.06.1939.
                25.09.1939. pievienota “Liepājas latviešu ārstu biedrība”
                25.09.1939. pievienota “Latvijas lauku un mazpilsētu ārstu biedrība”
                25.09.1939. pievienota “Latvijas oftalmologu biedrība”
                25.09.1939. pievienota “Ķemeru balneoloģiskā biedrība”
                25.09.1939. pievienota “Liepājas žīdu ārstu biedrība”
                25.09.1939. pievienota “Liepājas Žīdu ārstu speciālistu biedrība”

Latvijas ārstu krājaizdevu sabiedrība * 08.05.1934. + 29.06.1936.

Latvijas artistu biedrība * 21.12.1921. + 29.06.1936.
                26.11.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu mazas skatuves aktieru biedrība"

Latvijas atbildīgu darbinieku krājaizdevu sabiedrība * 16.01.1924.
                11.10.1939. iekļauta “Tirdzniecības – rūpniecības darbinieku krājaizdevu sabiedrībā”

Latvijas atbildīgu darbinieku sabiedrība "Uzticība" * 03.11.1920.

Latvijas atbrīvošanas cīņas brīvprātīgās kņaza Līvena karaspēka daļas dalībnieku biedrība * 15.05.1934. + 09.09.1938.

Latvijas atbrīvošanas kara dalībnieku biedrība “Brīvprātīgais” * 22.04.1933. + 16.08.1940.

Latvijas atbrīvotāju biedrība “Dzimtene” * 15.02.1928. + 13.12.1935.

Latvijas atbrīvotāju karavīru biedrība * 26.10.1927. + 14.03.1940.

Latvijas atbrīvotāju krājaizdevu sabiedrība * 16.06.1926. + 15.02.1941.

Latvijas atbrīvotāju palīdzības biedrība * 04.07.1928. + 16.01.1934.

Latvijas atjaunošanas sabiedrība * 07.09.1921. + 10.07.1929.

Latvijas atpūtas namu kooperatīvs * 31.03.1931. + 17.12.1931.

Latvijas atturības biedrība “Auseklis” * 01.04.1925. + 13.06.1935.

Latvijas atturīgo skolotāju biedrība * 15.12.1931. + 14.02.1935.
                14.02.1935. iekļauta “Latvijas pretalkohola biedrībā”

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934. + 23.11.1934.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrības klubs * 25.07.1928.   + 27.11.1936.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrības darba kooperatīvs * 14.05.1924. + 16.11.1935.

Latvijas atvaļināto karavīru centrālā savienība * 14.09.1927. + 26.05.1936.

Latvijas atvaļināto karavīru krājaizdevu sabiedrība * 31.01.1929.

Latvijas augļu tirgotāju biedrība * 01.04.1925. + 01.12.1936.

Latvijas augstskolas dabas zinātņu studentu biedrība
                Sk. "Latvijas Universitātes dabas zinātņu studentu biedrība"

Latvijas augstskolas filoloģijas - filozofijas fakultātes studentu biedrība
                Sk. "Latvijas universitātes filoloģijas un filozofijas fakultātes studentu biedrība"

Latvijas augstskolas ķīmijas fakultātes studējošo biedrība * 01.09.1920.

Latvijas augstskolas kooperatīvs * 19.12.1919. + 16.08.1932.

Latvijas augstskolas medicīnas fakultātes studentu savienība
                Sk. "Latvijas universitātes medicīnas fakultātes studentu biedrība"

Latvijas augstskolas studentu biedrība "Atauga"
Sk. “Latvijas Universitātes studentu biedrība vienība “Atauga”

Latvijas augstskolas studentu biedrība "Zemgalija"
                Sk. "Latvijas Universitātes studentu biedrība "Zemgalija"

Latvijas augstskolas studentu kooperatīvu biedrība
                Sk. "Latvijas Universitātes studentu kooperatoru biedrība"

Latvijas augstskolas studentu korporācijas veicināšanas biedrība * 05.04.1922.

Latvijas augstskolas studentu sabiedrība "Zemgalia" * 21.07.1920.

Latvijas augstskolas studentu Valmieras novadniecība * 09.02.1921. + 08.04.1937.

Latvijas aulekšotāju biedrība * 04.12.1929. + 30.11.1936.

Latvijas augstskolas studentu korporācijas veicināšanas biedrība * 05.04.1922.

Latvijas augstskolas studentu sabiedrība "Zemgalia" * 21.07.1920.

Latvijas augstskolas studentu Valmieras novadniecība * 09.02.1921. + 08.04.1937.

Latvijas aulekšotāju biedrība * 04.12.1929. + 30.11.1936.

Latvijas autobusu īpašnieku sabiedrība * 03.07.1929. + 28.02.1933.

Latvijas autobusu īpašnieku savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 23.12.1933. + 01.10.1936.

Latvijas auto darbinieku kooperatīvs * 12.04.1932. + 16.06.1936.

Latvijas automobiļu inženieru biedrība * 31.12.1931. + 21.03.1936.
                21.03.1936. iekļauta “Latvijas inženieru biedrībā”

Latvijas automobiļu un aero klubs   
                  Sk. “Rīgas automobiļu klubs”

Latvijas autoīpašnieku biedrība * 14.10.1925. + 17.10.1936.
                27.09.1932. pārdēvēta agrāk “Latvijas auto taksometru īpašnieku biedrība”
                22.04.1933. pārdēvēta agrāk “Latvijas auto taksometru un smago
                                automobiļu īpašnieku biedrība”

Latvijas auto īpašnieku krājaizdevu sabiedrība * 17.06.1925. + 19.02.1941.

Latvijas auto klubs * 28.11.1923.

Latvijas automobilistu klubs * 21.02.1933. + 06.11.1934.

Latvijas automobiļu īpašnieku klubs
                Sk. “Pirmā Latvijas automobiļu biedrība”

Latvijas automobiļu īpašnieku un vadītāju biedrība * 01.03.1932. + 29.10.1936.

Latvijas automobiļu īpašnieku un vadītāju savstarpējā apdrošināšanas biedrība 
                Sk. “Latvijas otrā automobiļu savstarpējās apdrošināšanas biedrība”

Latvijas automobiļu tirgotāju apvienība * 16.04.1930. + 17.10.1936.

Latvijas automobiļu un motosporta klubs * 04.10.1932. + 01.03.1937.

Latvijas auto taksometru un smago automobiļu īpašnieku biedrība
                Sk. “Latvijas autoīpašnieku biedrība”

Latvijas Auto Touring klubs 
                Sk. “Žīdu auto klubs”

Latvijas autovadītāju biedrība * 15.12.1931. + 12.12.1940.

Latvijas aviācijas biedrība * 19.06.1929. + 02.03.1935.
                12.02.1930. pārdēvēta agrāk “Latvijas sportlidotāju biedrība”

Latvijas baletdejotāju biedrība * 05.04.1932. + 25.05.1940. + 29.05.1940.

Latvijas Balta krusta biedrība * + 27.04.1937.
                27.04.1937. iekļauta “Veselības veicināšanas biedrībā”

Latvijas baltkrievu biedrība * 02.09.1925. + 30.11.1940.
                29.06.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas baltkrievu skolotāju biedrība”

Latvijas baltkrievu jaunatnes biedrība * 25.04.1928. + 03.04.1936.

Latvijas baltkrievu skolotāju biedrība 
                Sk. “Latvijas baltkrievu biedrība”

Latvijas bankas atbildīgo kases darbinieku sabiedrība * 19.07.1923. + 19.02.1930.

Latvijas bankas darbinieku krājaizdevu sabiedrība * 28.06.1923.

Latvijas bankas darbinieku pašpalīdzības biedrība * 20.03.1929. + 21.12.1940.

Latvijas baznīcu miera biedrība * 29.06.1927. + 12.12.1940.

Latvijas bēgļu reevakuācijas biedrība * 14.04.1920. + 02.05.1925.

Latvijas bērnu apgādības biedrība * 21.09.1919.

Latvijas bērnu draugu biedrība * 24.01.1923.
                14.07.1936. pievienota “Liepājas bērnu draugu biedrība”
                14.07.1936. pievinota „Madonas bērnu draugu biedrība”

Latvijas bērnu fonda komitēja pie Latvijas sieviešu palīdzības korpusa * 1923. + 15.06.1937.

Latvijas bērnu palīdzības biedrība * 26.04.1922. + 07.08.1940.
                17.05.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas bērnu palīdzības savienība”

Latvijas bezdarba apkarošanas artelis * 18.07.1933. + 17.12.1935.

Latvijas bezpartejiska dārznieku un dārza strādnieku sabiedrība * 02.10.1929. + 12.12.1940.

Latvijas bezpartejiska savienība  *
                04.04.1925. pārreģistrēta.

Latvijas bezpartejisko strādnieku centrālā arodbiedrība * 17.01.1933. + 18.02.1938.

Latvijas bibliotekāru biedrība * 21.03.1923.

Latvijas bioloģijas biedrība * 10.08.1937. + 1941. * 15.07.1943.
                15.07.1943. atjaunota.

Latvijas bīskapu metodistu baznīcas labdarības biedrība * 20.03.1929. + 07.03.1940.

Latvijas biškopības atjaunotāju sabiedrība * 11.02.1920. + 12.12.1940.

Latvijas biškopības centrālbiedrība * 04.02.1920. + 29.06.1936.

Latvijas boksa klubs * 11.01.1928. + 13.01.1931.

Latvijas brīvības cīnītāju biedrība “Daugavas sargi”
                Sk. “Studentu bataljona atvaļināto karavīru biedrība “Daugavas sargi”

Latvijas brīvības cīnītāju biedrība “Ziemeļnieki”
                Sk. “Ziemeļlatvijas atbrīvotāju biedrība “Ziemeļnieki”

Latvijas brīvības cīnītāju un atvaļināto karavīru biedrība * 09.04.1930. + 05.12.1933.

Latvijas brīvķermeņu kultūras biedrība * 19.04.1932. + 22.07.1933.

Latvijas brīvo profesiju darbinieku krājaizdevu sabiedrība * 12.11.1930. + 28.11.1932.

Latvijas brīvsaimnieku partija * 05.06.1929. + 28.03.1935.

Latvijas būrlidotāju biedrība * 13.09.1932. + 12.05.1936.

Latvijas būvdarbu kooperatīvs * 26.11.1930. + 12.06.1936.

Latvijas būvinženieru biedrība * 12.12.1923. + 21.03.1936.
                21.03.1936. iekļauta “Latvijas inženieru biedrībā”

Latvijas būvniecībā un galdniecībā nodarbināto strādnieku arodu biedrība * 10.11.1931. + 12.12.1940.

Latvijas būvrūpnieku biedrība * 26.10.1927. + 20.10.1936.

Latvijas būvstrādnieku arodnieciskā biedrība * 29.09.1908. + 28.11.1928.
                07.10.1925. pārdēvēta agrāk “Rīgas būvstrādnieku arodnieciskā biedrība”

Latvijas celmu akmeņu spridzinātāju savienība "Spridzinātājs" * 26.04.1922. + 26.08.1926.

Latvijas ceļojošo tirgotāju un rūpnieku biedrība * 17.03.1926. + 30.11.1936.

Latvijas centrālā lauksaimniecības kooperatīva sabiedrība “Olu eksports” * 28.01.1925. + 12.05.1931.

Latvijas centrālā tūristu biedrība * 24.04.1929. + 26.04.1935.

Latvijas cietumu darbinieku biedrība * 03.11.1930. + 1940.

Latvijas cūkkopības centrālbiedrība * 10.11.1926. + 12.12.1940.

Latvijas dabas un dailes cienītāju biedrība “Skaista dzimtene” * 19.06.1929. + 12.12.1940.

Latvijas dabas zinātņu mīļotāju biedrība * 21.03.1923. + 05.04.1941.
                13.05.1925. pārdēvēta agrāk “Latvijas dabas zinātņu biedrība”

Latvijas daiļkrāsotāju biedrība * 11.06.1924. + 20.03.1937.
                02.06.1931. pārdēvēta agrāk “Latvijas daiļkrāsotāju amatniecības veicināšanas un palīdzības biedrība”

Latvijas daiļkrāsotāju biedrības klubs * 28.11.1933. + 12.12.1940.

Latvijas daiļslidotāju klubs sporta biedrība  
                Sk. “Latvijas ledus klubs”

Latvijas darba invalīdu biedrība * 21.12.1927. + 14.11.1934. + 14.11.1934.

Latvijas darba jaunatnes kultūras biedrība * 05.03.1924. + 13.01.1926.

Latvijas darba jaunatnes sporta un kultūras biedrība * 23.03.1927. + 06.02.1929.

Latvijas darba kooperatīvs * 19.08.1926. + 18.12.1929.

Latvijas darba kooperatīvs * 09.06.1936.

Latvijas darba savienība * 07.08.1925. + 07.09.1934.

Latvijas darba tautas partija * 18.01.1933. + 24.01.1935.

Latvijas darba tautas vispārējā arodbiedrība * 06.02.1934. + 03.11.1936.

Latvijas darba uzņēmēju un piegādātāju biedrība * 07.09.1927. + 24.03.1936.

Latvijas darba uzņēmēju un piegādātāju biedrības klubs * 03.07.1929.

Latvijas dārgmetāla apstrādātāju arodbiedrība * 09.07.1930. + 21.12.1937.
                21.12.1937. iekļauta “Metālrūpniecības strādnieku arodbiedrībā”

Latvijas dārzkopības biedrība 
                Sk. “Latvijas dārzkopības veicināšanas biedrība”

Latvijas dārzkopības centrālbiedrība * 03.11.1932. + 13.09.1935.

Latvijas dārzkopības instruktoru biedrība * 17.10.1933. + 31.05.1939.

Latvijas dārzkopības kooperatīvs * 07.03.1923. + 08.02.1935.

Latvijas dārzkopības veicināšanas biedrība * 11.01.1922. + 07.03.1941.
                29.09.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas dārzkopības biedrība”

Latvijas dārzkopju ražotāju biedrība "Dārzkopis" * 11.05.1921. + 28.06.1934.

Latvijas dārzniecības kooperatīvs * 09.03.1921. + 15.01.1934.

Latvijas defektīvo bērnu skolotāju biedrība * 26.01.1921. + 21.09.1939.
                21.09.1939. iekļauta “Latvijas skolotāju biedrībā”

Latvijas dējas mākslas pedagogu biedrība * 19.10.1927. + 20.01.1941.
                17.02.1931. pārdēvēta agrāk “Latvijas dējas skolotāju biedrība”
                20.01.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas dējas mākslas paidagogu biedrība”

Latvijas dējas mākslas biedrība * 12.03.1935. + 14.04.1939.

Latvijas dermatologu un venerologu biedrība * 30.04.1924. * 11.11.1943.
                11.11.1943. atjaunota darbība.

Latvijas drāmas ansamblis biedrība * 10.09.1936. + 20.01.1941.

Latvijas drēbnieku darba kooperatīvs * 13.06.1933. + 31.08.1938.

Latvijas drēbnieku meistaru biedrība * 15.11.1932. + 12.11.1936.

Latvijas drēbnieku un šuvēju arodbiedrība * 14.11.1928. + 13.12.1937.

Latvijas drogistu biedrība * 19.09.1928. + 17.10.1936.

Latvijas dzelzceļnieku arodbiedrība * 05.04.1932. + 19.10.1934.

Latvijas dzelzceļnieku arodbiedrības krājaizdevu sabiedrība * 11.10.1932. + 15.06.1937.
                15.06.1937. iekļauta “Krājaizdevu sabiedrībā "Dzelzceļnieks"

Latvijas dzelzceļnieku biedrība * 22.09.1920.
                14.06.1935. pievienota “Latvijas dzelzceļu lokomotīvju vadītāju biedrība”
                13.08.1935. pievienota “Latvijas dzelzceļu Daugavpils mezgla kultūras
                                veicināšanas biedrība”

Latvijas dzelzceļnieku biedrības krājaizdevu sabiedrība * 08.12.1920.
                10.10.1935. pievienota “Latvijas dzelzceļu lokomotīvju vadītāju
                                krājaizdevu sabiedrība”
                31.03.1936. pievienota “Krājaizdevu sabiedrība “Latgales dzelzceļnieks”

Latvijas dzelzceļnieku savienība * 12.05.1920. + 11.10.1934.

Latvijas dzelzceļnieku savienības kooperatīvs "Dzelzceļnieks" * 29.08.1919. + 25.07.1927.

Latvijas dzelzceļnieku sporta biedrība * 01.12.1931. + 10.05.1935.

Latvijas dzelzceļu darbinieku biedrība "Veselība" * 28.04.1920. + 13.01.1922.

Latvijas dzelzceļu lokomotīvju vadītāju biedrība * 30.03.1927. + 14.06.1935.
                14.06.1935. iekļauta “Latvijas dzelzceļnieku biedrībā”

Latvijas dzelzceļu lokomotīvju vadītāju biedrības krājaizdevu sabiedrība * 09.05.1928. + 10.10.1935.
                10.10.1935. iekļauta “Latvijas dzelzceļnieku biedrības krājaizdevu sabiedrība”

Latvijas dzelzceļu Šķirotavas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 02.04.1930.

Latvijas dzelzceļu tehniskās direkcijas līnijas darbinieku biedrība * 04.02.1925. + 12.12.1940.

Latvijas dziedāšanas biedrību savienība * 06.02.1930. + 08.04.1937.

Latvijas Dzimtenes zinātnes biedrība 
                Sk. “Latvijas vācu dzimtenes biedrība”

Latvijas dzirnavnieku krājaizdevu sabiedrība * 08.09.1926. + 17.03.1931.

Latvijas dzirnavu strādnieku un kalpotāju aroda savienība * 28.11.1919. + 10.09.1926.

Latvijas dzīvības apdrošināšanas biedrība * 22.12.1931. + 02.11.1936.

Latvijas dzīvnieku aizsardzības biedrība * 13.12.1886. + 14.12.1940.
                16.04.1935. pārdēvēta agrāk “Lopu aizsardzības biedrības "Rīgas lopu patversmes dāmu komitejā"
                01.12.1936. pievienota “Dzīvnieku aizsardzības boba Liepājā”

Latvijas dzīvokļu kooperatīvs * 21.10.1924.

Latvijas dzīvokļu kooperatīvs “Dzīvoklis” * 08.08.1928. + 07.12.1937.

Latvijas dzīvokļu īrnieku centrālsavienība * 01.03.1922. + 12.11.1935.

Latvijas ebreju biedrība “Šomrel Šabos” * 06.02.1929. + 09.10.1940.

Latvijas ebreju inteliģences krājaizdevu sabiedrība * 12.12.1928. + 19.09.1934.

Latvijas ebreju jaunatnes biedrība “Hatikva” * 26.10.1927. + 13.02.1937.

Latvijas ebreju jaunatnes nacionāli kultūrelā sporta biedrība “Gordonija”
                                 Ārona Dāvida Gordona vārdā * 08.02.1928. + 06.11.1937.

Latvijas ebreju krājaizdevu sabiedrība “Šomrei Šabos” * 05.06.1929. + 19.02.1937.

Latvijas ebreju skolotāju biedrība "Hamorech" * 02.08.1923. + 16.04.1937.

Latvijas ebreju skolu centrālā organizācija
                Sk. "Latvijas žīdu skolu centrālā organizācija”

Latvijas ebreju studentu biedrība "Hasmonea"
                Sk. “Latvijas Universitātes žīdu studentu biedrība “Hasmonea”

Latvijas ebreju studentu savienība "Hanizauz" * 27.07.1921. + 03.06.1936.

Latvijas ebreju veselības apsargāšanas biedrība "Oze" 
                Sk. “Žīdu veselības aizsargāšanas biedrība “Oze”

Latvijas ekonomiskais kooperatīvs “Lateko” * 04.12.1929. + 06.04.1936.

Latvijas ekrāna un skatuves darbinieku biedrība * 20.03.1926. + 27.02.1932.

Latvijas ekskursiju biedrība * 05.05.1931. + 06.06.1936.

Latvijas elektriskās enerģijas lietotāju un telefona abonentu biedrība * 01.12.1931. + 12.12.1940.

Latvijas elektrotehniskā arodbiedrība * 30.04.1924. + 20.10.1936.

Latvijas elektrotehniskā biedrība * 07.09.1921. + 07.03.1940.

Latvijas enkurnieku darba kooperatīvs * 02.11.1921. + 30.04.1940.

Latvijas esperanto biedrība * 1904. + 20.01.1941.
                06.06.1923. pārdēvēta agrāk „Esperanto biedrība”
                27.06.1928. pārdēvēta agrāk “Rīgas esperanto biedrība"

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
                17.04.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas evaņģēliskā brāļu sadraudzības biedrība”

Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas dzīves veicinātāju biedrība "Par ticību un baznīcu"
                                * 27.08.1924. + 30.11.1940.

Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas virsvaldes savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība
                 Sk. “Draudžu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Latvijas evaņģēliski luteriskā Bībeles biedrība * 23.12.1924. + 30.11.1940.
                16.02.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas evaņģēliskā luteriskā Bībeles biedrība”

Latvijas farmaceitu biedrība * + 1941. * 18.08.1943.
                11.02.1925. pārreģistrēta.
                15.09.1936. pievienota “Latvijas aptiekāru biedrība”
                15.09.1936. pievienota “Farmācijas veicināšanas biedrība”
                18.08.1943. atjaunota

Latvijas farmaceitu savienība * 15.12.1920.

Latvijas filhamoniskā biedrība * 25.08.1926. + 12.06.1939.

Latvijas filmu biedrība * 12.12.1928. + 25.04.1936.

Latvijas finieru rūpnieku biedrība * 05.10.1927. + 20.10.1936.

Latvijas fizikas un matematīkas biedrība * 16.02.1939.

Latvijas fiziskās audzināšanas darbinieku biedrība * 29.09.1924. + 30.04.1935.
                30.04.1935. iekļauta “Rīgas latviešu skolotāju biedrībā”

Latvijas fotogrāfiju darbnīcu īpašnieku krājaizdevu sabiedrība * 13.01.1926. + 09.10.1933.

Latvijas fotogrāfijas biedrība * + 20.01.1941.
                26.10.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas fotogrāfiskā biedrība”

Latvijas fotogrāfu arodnieku biedrība * 24.10.1924.
                Sk. “Fotogrāfu biedrība”

Latvijas fotogrammetrijas biedrība *
                Sk. “Latvijas ģeodēzijas un fotogrammetrijas biedrība”

Latvijas frizētavu īpašnieku apvienība * 12.12.1928. + 01.07.1937.
                11.06.1931. pārdēvēta agrāk “Latvijas frizētavu īpašnieku arodsavienība”

Latvijas frizētavu īpašnieku apvienības krājaizdevu sabiedrība * 06.08.1935. + 01.02.1939.
                01.02.1939. iekļauta “Krājaizdevu sabiedrībā “Amats”

Latvijas frizieru strādnieku arodu biedrība * 14.04.1920.
                17.06.1925. pārdēvēta agrāk “Rīgas profesionālā frizieru strādnieku savienība “

Latvijas futbola savienība * 01.03.1922.

Latvijas gaidu biedrība * 15.03.1922. + 03.01.1941.
                12.01.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas gaidu centrālā organizācija”

Latvijas galda tenisa savienība * 11.12.1929. + 23.01.1941.

Latvijas galdnieku un būvstrādnieku arodnieciskā biedrība * 14.11.1928. + 13.12.1937.

Latvijas gara zinātņu biedrība * 24.09.1930. + 13.02.1936.

Latvijas garīgo un fizisko darbinieku medicīniskās palīdzības biedrība un nāves kase * 09.12.1925. + 04.02.1937.

Latvijas geneoloģiskā biedrība * 12.01.1923. + 13.04.1940.

Latvijas ģeodēzijas un fotogrametrijas biedrība * 15.02.1928. * 20.12.1943.
                29.09.1936. pārdēvēta agrāk “Latvijas fotogrametrijas biedrība”
                20.12.1943. atjaunota darbība

Latvijas ģeoloģijas biedrība * 07.01.1925. + 1941. * 15.07.1943.
                11.05.1937. pārdēvēta agrāk “Latvijas minerālvielu pētīšanas biedrība”
                15.07.1943. atjaunota

Latvijas ģeogrāfijas institūta biedrība * 03.12.1924. + 14.11.1933.

Latvijas ģeoloģijas biedrība * 07.01.1925.
                11.05.1937. pārdēvēta agrāk “Latvijas minerālvielu pētīšanas biedrība”

Latvijas ģimeņu dārziņu veicināšanas centrālā biedrība * 23.12.1932. + 1935.

Latvijas ginekologu biedrība * 16.12.1926.

Latvijas glābšanas biedrība uz ūdeņiem
                Sk. “Glābšanas biedrība uz ūdeņiem”

Latvijas grafiskais kooperatīvs * 13.10.1920. + 29.10.1930.

Latvijas grāmatrūpniecības arodu savienība * 05.08.1913. + 12.12.1940.
                05.03.1924. pārdēvēta agrāk "Grāmatrūpniecības arodnieciskā savienība"
                01.12.1936. pievienota “Nacionālā grāmatrūpniecības arodnieku biedrība”

Latvijas grāmatrūpniecības darbinieku krājaizdevu sabiedrība * 21.11.1923.
                21.12.1938. pievienota “Latvijas kredītkooperatīvu savienība”

Latvijas grāmatrūpniecības darbinieku sporta klubs * 02.05.1923.

Latvijas grāmatrūpniecības uzņēmēju krājaizdevu sabiedrība * 01.04.1925. + 31.07.1939.

Latvijas grāmatrūpnieku biedrība * 03.11.1920. + 20.10.1936.
                11.05.1927. pārdēvēta agrāk “Latvijas grāmatrūpniecības uzņēmēju sabiedrība”

Latvijas grāmatu un muzikāliju tirgotāju biedrība * 20.07.1885. + 03.09.1936.
                20.04.1921. pārdēvēta agrāk "Rīgas grāmattirgotāju un izdēvēju biedrība"

Latvijas grāmatvežu biedrība * 21.01.1920.
                06.04.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas grāmatvežu savienība”

Latvijas iekšējās misijas biedrība * 14.04.1920. + 13.12.1940.

Latvijas Igaunijas biedrība * 19.12.1928.
                1938. pārdēvēta par „Latviešu igauņu biedrību”

Latvijas igauņu organizāciju savienība * 07.02.1933. + 14.11.1940.

Latvijas individuālpsiholoģijas biedrība * 17.09.1930. + 19.02.1937.

Latvijas inteliģento bezdarbnieku biedrība * 08.12.1931. + 09.05.1933.

Latvijas inteliģento darbinieku krājaizdevu sabiedrība “Vienība” * 27.11.1934.  + 16.06.1936.

Latvijas inteliģento darbinieku vispārējā bezdarba apkarošanas biedrība * 31.12.1932. + 20.12.1937.

Latvijas inženieru biedrība * 16.03.1921. * 22.10.1943.
                02.11.1927. pārdēvēta agrāk “Latvijas inženieru savienība”
                21.03.1936. pievienota “Latvijas būvinženieru biedrība”
                21.03.1936. pievienota “Latvijas inženieru – mehāniķu biedrība”
                21.03.1936. pievienota “Latvijas inženieru – ķīmiķu biedrība”
                21.03.1936. pievienota “Jelgavas inženieru un arhitektu biedrība”
                21.03.1936. pievienota “Liepājas inženieru savienība”
                22.10.1943. atjaunota darbība.

Latvijas inženieru ķīmiķu biedrība * 24.09.1930. + 21.03.1936.
                21.03.1936. iekļauta “Latvijas inženieru biedrībā”

Latvijas inženieru mehāniķu biedrība * 01.11.1932. + 21.03.1936.
                21.03.1936. iekļauta “Latvijas inženieru biedrībā”

Latvijas inženieru mežkopju biedrība “Šalkone”
                Sk. “Latvijas Universitātes studentu biedrības “Šalkone” vecbiedru biedrība”

Latvijas inženieru un tehniķu  bezdarba apkarošanas biedrība
                Sk. “Inženieru un tehniķu vienība”

Latvijas inženieru un tehniķu kongresa birojs * 07.12.1921.  + 12.12.1940.

Latvijas īrnieku aizsardzības biedrība * 11.07.1931. + 08.04.1937.

Latvijas īrnieku biedrība * 26.11.1924. + 11.03.1936.

Latvijas īrnieku krājaizdevu sabiedrība * 16.07.1924.

Latvijas izglītības biedrība 
                Sk. “Rīgas kultūras biedrība”

Latvijas izglītības savienība “Skolu centrs” * 29.09.1931. + 05.08.1937.

Latvijas izglītības un palīdzības biedrība * 12.12.1928. + 16.06.1930.

Latvijas izpostīto apgabalu kongresu padome * 01.06.1921. + 04.09.1934.

Latvijas izgudrotāju biedrība * 14.11.1923. + 09.11.1936.

Latvijas jahtklubs * 09.04.1924.

Latvijas jāšanas un zirgu sporta biedrība
                Sk. “Latvijas zirgu sporta biedrība”

Latvijas jauno aktieru biedrība * 14.11.1933. + 27.02.1934.

Latvijas jauno valodu skolotāju biedrība * 30.05.1931. + 21.09.1939.
                21.09.1939. iekļauta “Latvijas skolotāju biedrībā”

Latvijas jaunsaimniecību un sīkgruntniecību veicināšanas biedrība * 03.02.1926. + 14.03.1940.

Latvijas jaunsaimnieku savienība * 13.09.1924.

Latvijas jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija * + 12.01.1935.
                08.04.1932. pārreģistrēta.

Latvijas jaunsaimnieku un mazgruntnieku palīdzības biedrība * 11.07.1931. + 09.02.1937.

Latvijas jaunsaimnieku un sīkgruntnieku biedrība * 09.06.1931. + 12.12.1940.

Latvijas jaunu sieviešu kristīgā biedrība * 05.09.1938. + 1941.

Latvijas jaunu sieviešu kristīgā savienība * 26.03.1924. + 26.01.1937.
                26.01.1937. iekļauta “Jaunatnes kristīgā savienībā”

Latvijas jaunzemnieku savienība * 03.06.1922.

Latvijas jūras atbrīvotāju un aizsargu biedrība “Vilnis” * 16.01.1926. + 18.07.1940.

Latvijas jūras atbrīvotāju un aizsargu biedrības “Vilnis” jūras aizsargu klubs * 06.10.1926.  + 07.09.1927.

Latvijas juristu biedrība * 03.02.1911.
                18.08.1939. pārdēvēta agrāk “Rīgas juristu biedrība”
                22.12.1939. pievienota “Latvijas notāru biedrība”
                19.01.1940. pievienota „Liepājas juristu biedrība”
                30.03.1940. pievienota “Latvijas privātadvokātu apvienība”

Latvijas jūrniecības veicināšanas biedrība * 30.09.1925. + 29.05.1940.

Latvijas jūrnieku arodbiedrība * 15.05.1926.

Latvijas jūrnieku savienība * 06.04.1921. + 14.03.1938.

Latvijas jūrnieku un iekšējo ūdeņu braucēju savienība * 12.07.1921. + 08.05.1936.

Latvijas kaitīgu un plēsīgu putnu un zvēru iznīcināšanas biedrība “Varnu kāja” * 31.03.1926. + 12.12.1929.

Latvijas kantoru biedrība B.L. Rozovska vārdā * 26.04.1932. + 12.12.1940.

Latvijas kara invalīdu klubs * 23.11.1921. +14.03.1938.

Latvijas kara invalīdu kooperatīvs "Strēlnieks" * 01.02.1922. + 05.10.1938.

Latvijas kara invalīdu patērētāju biedrība "Latvija" * 17.09.1919. + 24.09.1935.

Latvijas kara invalīdu savienība * 17.03.1920.

Latvijas karā kritušo kareivju ģimeņu palīdzības biedrība * 10.08.1922. + 12.03.1940.

Latvijas kara skolu beigušo virsnieku biedrība * 29.11.1922. + 20.11.1940.
                09.01.1929. pārdēvēta agrāk “Kara skolas beigušo kadetu savstarpējā palīdzības biedrība”
                20.01.1931. pārdēvēta agrāk “Virsnieku apvienība”
                25.08.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas kara skolu beigušo virsnieku apvienība”

Latvijas kara skolu beigušo virsnieku apvienības krājaizdevu sabiedrība
                Sk. ” Latvijas kara skolu beigušo virsnieku krājaizdevu sabiedrība”

Latvijas kara skolu beigušo virsnieku krājaizdevu sabiedrība* 17.04.1929.
                17.03.1931. pārdēvēta agrāk “Virsnieku apvienības krājaizdevu sabiedrība”
                08.01.1935. pārdēvēta agrāk “Latvijas kara skolu beigušo virsnieku apvienības krājaizdevu sabiedrība”

Latvijas kartupeļu audzētāju sabiedrība * 31.12.1932. + 31.08.1939.

Latvijas katoļu akadēmiķu biedrība * 19.10.1927. + 12.12.1940.

Latvijas katoļu atturības biedrība * 07.12.1925. + 25.04.1940.

Latvijas katoļu ērģelnieku biedrība * 17.07.1929.

Latvijas katoļu izglītības biedrība * 30.12.1924. + 16.09.1940.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.

Latvijas katoļu strādnieku biedrība * 03.06.1927. + 02.09.1940.

Latvijas katoļu tautas apvienība * 15.06.1931. + 24.01.1935.

Latvijas kažokzvēru audzētāju biedrība * 04.07.1940.

Latvijas ķīmijas biedrība* 18.08.1943.

Latvijas ķīmikāliju biedrība * 17.12.1924.

Latvijas ķīmiķu savienība * 03.03.1920. + 12.12.1940.

Latvijas ķīmiķu tehnologu biedrība * 22.10.1930. + 07.04.1936.
                07.04.1936. iekļauta “Latvijas vienotā tehniķu biedrībā”

Latvijas ķīmiskā rūpniecībā nodarbināto strādnieku arodu biedrība * 09.01.1929. + 12.12.1940.

Latvijas ķīmiskās rūpniecības strādnieku arodu biedrība * 21.12.1910. + 28.11.1928.
                25.11.1925. pārdēvēta agrāk “Rīgas ķīmijas rūpniecības strādnieku arodnieciskā biedrība”

Latvijas ķīmiski farmaceitiskā sabiedrība "Latķim" * + 21.01.1922.

Latvijas kino darbinieku biedrība * 23.07.1930.

Latvijas kino filmu darbinieku biedrība * 20.02.1926. + 02.12.1937.

Latvijas kino filmu darbinieku biedrība "Ekrāna darbinieks" * 24.05.1922. + 08.05.1936.

Latvijas kino filmu darbinieku un tehniķu biedrība “Kinoartists” * 03.02.1926. + 23.05.1931.

Latvijas kino īpašnieku kooperatīva sabiedrība * 15.12.1936. + 09.08.1939.

Latvijas kinorūpniecības sabiedrības “Latkino” * 24.07.1929. + 12.09.1933.

Latvijas kinorūpniecības sabiedrības “Latvju filma” * 01.11.1932.

Latvijas kinoteātru, kino izīrēšanas kantoru un kinolenšu fabriku īpašnieku biedrība
                                * 19.03.1924. + 20.10.1936.

Latvijas klubs * 05.02.1938.

Latvijas kokapstrādāšanas rūpnieku un eksportieru biedrība * 06.02.1929. + 14.11.1936.

Latvijas kokrūpnieku kooperatīvs * 06.09.1932. +09.04.1935.

Latvijas kokrūpnieku un koktirgotāju savienība * 10.11.1920. + 27.11.1936.

Latvijas kokstrādnieku aroda savienība * 10.05.1908. + 28.11.1928.

Latvijas kokstrādnieku un kalpotāju arodu biedrība * 07.11.1928. + 1938.

Latvijas kokstrādnieku un nekvalificēto arodbiedrība * 27.10.1931. + 12.12.1940.

Latvijas koktirdzniecības aģentu biedrība * 18.07.1928. + 17.10.1936.

Latvijas koku šķirotāju biedrība * 09.12.1930. + 12.12.1940
                04.04.1933. pārdēvēta agrāk “Koku apstrādāšanas darbinieku biedrība”

Latvijas kolekcionāru biedrība * 27.10.1936. + 24.02.1941.

Latvijas koloniālpreču sīktirgotāju biedrība
                Sk. “Latvijas pārtikas preču tirgotāju biedrība”

Latvijas komercbanka *
                12.05.1926. pārreģistrēta.

Latvijas komercdarbinieku kredītsabiedrība *  + 12.07.1939.
                 12.07.1939. iekļauta “Krājaizdevu sabiedrība "Dzelzceļnieks"

Latvijas komivojažieru biedrība * 16.12.1925. + 02.10.1934.

Latvijas komponistu biedrība * + 29.04.1937. 

Latvijas konservatorijas absolventu biedrība * 08.05.1934. + 16.08.1940.

Latvijas konservatorijas audzēkņu biedrība kopa “Līga” * 18.07.1928.
                19.12.1931. pārdēvēta agrāk “Latvijas konservatorijas audzēkņu biedrība “Līga”
                22.01.1935. pārdēvēta agrāk “Latvijas konservatorijas audzēkņu biedrība korporācija “Līga”

Latvijas konservatorijas audzēkņu biedrība kopa “Skaņupe”  * 11.12.1929. + 21.12.1940.
                10.03.1936. pārdēvēta agrāk “Latvijas konservatorijas audzēkņu biedrība “Skaņupe”

Latvijas konservatorijas audzēkņu biedrības kopas “Skaņupe” filistru biedrība * 08.02.1938. + 12.12.1940.

Latvijas konservatorijas audzēkņu pirmā savstarpējā palīdzības kase 
                Sk. “Latvijas konservatorijas žīdu audzēkņu biedrība”

Latvijas konservatorijas audzēkņu korporācija “Līgusonis” * 13.03.1929. + 25.07.1940.
                30.10.1934. pārdēvēta agrāk “Latvijas valsts konservatorijas audzēkņu biedrība “Korporācija “Līgusonis”
                30.11.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas valsts konservatorijas audzēkņu biedrība “Kopa “Līgusonis”

Latvijas konservatorijas audzēkņu korporācijas “Līgusonis” filistru biedrība * 31.12.1932.
                               + 25.07.1940.* 20.12.1943.
                27.09.1938. pārdēvēta agrāk “Līgosoņu korporācijas filistru biedrība”
                20.12.1943. atjaunota darbība

Latvijas konservatorijas žīdu audzēkņu biedrība * 02.09.1931. + 10.01.1941.
                31.01.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas konservatorijas audzēkņu pirmā savstarpējā palīdzības kase”

Latvijas kooperācijas darbinieku savienība * 15.02.1922.

Latvijas kooperācijas veicināšanas biedrība * 21.03.1928. + 08.10.1936.

Latvijas kooperatīvu izdevniecības savienība 
                Sk. “Rīgas kopdarbības grāmatnīca”

Latvijas kooperatīvu kongresu padome * 17.11.1920. + 16.12.1937.

Latvijas kooperatīvu revidentu biedrība * 03.01.1932. + 09.11.1936.

Latvijas kooperatoru biedrība * 06.04.1927. + 21.03.1941.

Latvijas kopdarbības darbinieku biedrība * 30.08.1939.

Latvijas koru diriģentu biedrība * 20.01.1931. + 12.12.1940.

Latvijas krāsotāju darba kooperatīvs “Nākotnes spēks” 
                Sk. “Krāsotāju amata sabiedrība “Ota”

Latvijas kredīta aizsardzības biedrība * 17.11.1931. + 02.11.1936.
                12.04.1932. pārdēvēta agrāk “Tekstilfabrikantu un lieltirgotāju interešu
                                aizsardzības biedrība”

Latvijas kredītiestāžu žīdu darbinieku biedrība * 29.09.1931. + 11.10.1937.

Latvijas kredītiestāžu darbinieku savienība 
                Sk. “Sabiedrisko iestāžu darbinieku arodbiedrība”

Latvijas kredītkooperatīvu savienība * 16.07.1924. + 21.12.1938.
                21.12.1938. iekļauta “Latvijas grāmatrūpniecības darbinieku krājaizdevu sabiedrībā”

Latvijas krievu biedrības kooperatīvs * 13.10.1920. + 06.07.1936.

Latvijas krievu komerczinību veicināšanas biedrība * 13.01.1931. + 12.12.1940.

Latvijas krievu pilsoņu nacionālā demokrātiskā savienība * + 08.01.1924.

Latvijas krievu skolotāju savienība
                Sk. “Krievu skolotāju biedrība Latvijā”

Latvijas krievu teātra biedrība
                Sk. “Krievu teātra biedrība Latvijā”

Latvijas krievu vecāku biedrība * 01.11.1922. + 11.03.1936.

Latvijas krimināltiesību biedrība * 03.05.1932.

Latvijas kristīgās dzīves biedrība “Brāļu mīlestība” * 22.03.1932. + 02.11.1936.

Latvijas kristīgās jaunatnes savienība “Kristīgie censoņi” * 24.10.1923. + 23.05.1939.
                21.07.1931. pārdēvēta agrāk “Latvijas kristīgās jaunatnes savienība”

Latvijas kristīgo draudžu savienība * 19.03.1930. + 25.01.1936.

Latvijas kristīgo krājaizdevu sabiedrība * 11.08.1931. + 28.02.1933.

Latvijas kristīgo strādnieku apvienība * 17.01.1925. + 18.01.1935.
                20.05.1930. pārdēvēta agrāk “Latvijas nacionālā strādnieku partija”

Latvijas kuģniecības darbinieku biedrība * 05.12.1933. + 18.12.1936.

Latvijas kuģu aģentu biedrība * 17.04.1929. + 27.11.1936.

Latvijas kuģu īpašnieku savienība * 14.04.1920. + 20.10.1936.

Latvijas kuģu mehāniķu biedrība * 17.11.1926. + 06.02.1941.

Latvijas kuģu vadītāju un mehāniķu savienība * 06.09.1919. + 12.12.1940.

Latvijas kultūras biedrība * 01.09.1926. + 30.06.1934.

Latvijas kultūras un palīdzības biedrība * 23.09.1925. + 03.06.1936.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrības ģimnāzijas absolventu biedrība * 22.04.1933. + 12.12.1940.

Latvijas kultūrelo lauku saimniecību biedrība * 21.03.1923. + 03.03.1941.

Latvijas kultūrtehniķu biedrība * 25.06.1924. * 22.10.1943.
                22.10.1943. atjaunota darbība.

Latvijas labklājības veicināšanas biedrība * 05.04.1932. + 08.12.1936.

Latvijas labtempliešu biedrība * 20.12.1922. + 04.03.1940.
                17.03.1936. pievienota “Baltijas sieviešu atturības biedrība”

Latvijas labtempliešu dievticīgo apvienība * 13.01.1931. + 12.12.1940.

Latvijas laifu brigāde biedrība
                Sk. “Jaunatnes audzināšanas biedrība”

Latvijas lauksaimniecības biedrība “Zemturs” * 08.05.1934. + 06.03.1941.

Latvijas lauksaimniecības centrālbiedrība * 24.07.1906. + 18.02.1937.
                22.09.1920. pārdēvēta agrāk "Rīgas lauksaimniecības centrālbiedrība"

Latvijas lauksaimniecības centrālbiedrības Priekuļu lopkopības skolas absolventu biedrība * 22.08.1936. + 26.05.1939.

Latvijas lauksaimniecības centrālbiedrības lauksaimniecības tautas augstskolas audzēkņu biedrība “Druva” * 19.12.1931. + 12.12.1940.

Latvijas lauksaimniecības darbinieku biedrība
                Sk. "Latvijas agronomu biedrība"

Latvijas lauksaimniecības darbinieku biedrība * 24.05.1922.
                25.03.1925. pārdēvēta agrāk “Latvijas vispārējā lauksaimniecības darbinieku biedrība”

Latvijas lauksaimniecības kameras darbinieku mednieku biedrība * + 16.11.1940.

Latvijas lauksaimniecības skolu skolotāju biedrība * 06.08.1924. + 21.09.1939.
                21.09.1939. iekļauta “Latvijas skolotāju biedrībā”

Latvijas lauksaimnieku, zivkopju un zvejnieku krājaizdevu sabiedrība * 12.12.1923. + 22.03.1939.
                22.03.1939. iekļauta “Lauksaimniecības darbinieku krājaizdevu sabiedrībā”

Latvijas lauksaimnieku kooperatīvā sabiedrība * 07.11.1928.

Latvijas lauksaimnieku savienība
                Sk. “Bund Deutscher Landwirte in Lettland”

Latvijas lauksaimnieku un lauku rūpnieku kredītsabiedrība
                Sk. “Pirmā Vidzemes kredītsabiedrība”

Latvijas laukstrādnieku savienība
                Sk. "Laukstrādnieku savienība"

Latvijas lauku pašvaldību savienība * 16.09.1929. + 20.07.1937.

Latvijas lauku sieviešu centrālbiedrība 
                Sk. “Sieviešu biedrība “Latvju nama mate”

Latvijas lauku strādnieku arodbiedrība * 02.08.1940.

Latvijas lauku un mazpilsētu aptiekāru biedrība * 01.03.1932.

Latvijas lauku un mazpilsētu ārstu biedrība * 28.06.1923. + 25.09.1939.
                25.09.1939. iekļauta „Latvijas ārstu biedrībā”

Latvijas ledus klubs sporta biedrība * 30.01.1929. + 07.02.1941.
                03.12.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas daiļslidotāju klubs” sporta biedrība”

Latvijas ledus sabiedrība * 24.01.1923.
                Sk. “Rīgas ledus apgādāšanas sabiedrība”

Latvijas Leika klubs * 30.01.1934.

Latvijas lektoru referentu un konsultantu  biedrība laukiem * 24.09.1930.

Latvijas lieliepirkšanas un patērētāju biedrība "Produkts" * 25.09.1919.
                23.11.1921. pārdēvēta agrāk "Rīgas un apkārtnes patērētāju biedrība "Produkts"

Latvijas Lietuvju apvienība * 19.11.1930. + 09.04.1941.
                12.01.1937. pievienota “Lietuviešu jaunatnes biedrība Latvijā “Ruta”
                12.01.1937. pievienota “Lietuvju teātris Latvijā – biedrība”
                19.01.1937. pievienota “LatvijasLlietuvju sporta biedrība “Vytis”
                02.11.1937. pievienota “Apvienotā LatvijasLlietuvju skolotāju biedrība”
                12.10.1939. pievienota “Latvijas Universitātes Lietuvju studentu biedrība “Viltis”
                12.10.1939. pievienota “Lietaviešu katoļu jaunatnes biedrība “Šviesa”

Latvijas Lietuvju jaunatnes biedrība “Laisve”.* 12.05.1931. + 02.10.1940.
                25.09.1939. pārdēvēta agrāk “Rīgas pilsētas I lietuvju pamatskolas abiturientu biedrība”

Latvijas Lietuvju skolotāju biedrība * 25.05.1927. + 12.12.1940.
                02.11.1937. iekļauta “Latvijas Lietuvju apvienībā”

Latvijas Lietuvju sporta biedrība “Vjtis” * 30.04.1930. + 19.01.1937.
                19.01.1937. iekļauta “Latvijas Lietuvju apvienībā”

Latvijas Lietuvju vecāku biedrība * 07.10.1925. + 07.02.1941.

Latvijas Lietuvju vecāku biedrības bēru fonds * 18.05.1927.
                30.03.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas lietuvju vecāku biedrības bēru kase”

Latvijas līga ziemeļu cilvēku tiesībām * 09.06.1931. + 06.02.1941.

Latvijas liķieru fabrikantu biedrība * 25.04.1923.

Latvijas linkopju centrālā savienība * 03.10.1923. + 16.03.1939.

Latvijas linu tirdzniecības speciālistu biedrība * 13.10.1920. + 14.09.1938.
                25.04.1923. pārdēvēta agrāk "Latvijas linu - sēklu un labības tirdzniecības
                                speciālistu arodnieciska biedrība"
                14.09.1938. iekļauta “Tirdzniecības darbinieku biedrībā”

Latvijas lopkopības centrālā savienība * 17.12.1924.

Latvijas lupattirgotāju biedrība * 07.12.1927. + 12.12.1940.

Latvijas mājkalpotāju arodnieciskā savienība * 24.03.1920. + 13.12.1937.
                14.10.1925. pārdēvēta agrāk “Rīgas mājkalpotāju arodnieciskā savienība”

Latvijas mājturības institūta absolventu biedrība * + 06.12.1940.

Latvijas mākslas akadēmijas audzēkņu biedrība “Dzintarzeme” * 19.03.1924. + 25.07.1940.
                25.11.1933. pārdēvēta agrāk “Latvijas mākslas akadēmijas studentu biedrība "Dzintarzeme"
                11.07.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas mākslas akadēmijas biedrība "Dzintarzeme"

Latvijas mākslas akadēmijas audzēkņu biedrība “Umbra”
                Sk. “Mākslinieku biedrība “Umbra”

Latvijas mākslas akadēmijas audzēkņu biedrība “Vienotne Zaļa zeme” * 19.12.1933. + 30.11.1940.

Latvijas mākslas akadēmijas audzēkņu biedrības “Dzintarzeme” filistru biedrība * 26.10.1938. + 25.07.1940.

Latvijas mākslas akadēmijas biedrība "Dzintarzeme"
                Sk. “Latvijas mākslas akadēmijas audzēkņu biedrība “Dzintarzeme”

Latvijas mākslas akadēmijas studenšu biedrība “Korporācija “Veidola” * 27.02.1929. + 08.10.1936.

Latvijas mākslas akadēmijas studentu biedrība "Dzintarzeme" 
                Sk. “Latvijas mākslas akadēmijas audzēkņu biedrība “Dzintarzeme”

Latvijas mākslas salons biedrība * 10.07.1929. + 12.12.1940.

Latvijas mākslas akadēmijas studentu biedrība "Dzintarzeme"
                Sk. “Latvijas mākslas akadēmijas biedrība "Dzintarzeme"

Latvijas mākslinieku savienība * 04.04.1933. + 02.11.1938.

Latvijas makšķerēšanas sporta biedrība “Atvars” * 28.04.1931.

Latvijas makšķernieku biedrība * 15.10.1924. + 21.02.1941.
                28.06.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas makšķernieku sportsmeņu biedrība”

Latvijas makšķernieku biedrība “Sports” * 14.03.1933. + 21.02.1941.

Latvijas makšķernieku sportsmeņu biedrība
                Sk. “Latvijas makšķernieku biedrība”

Latvijas masieru biedrība * 16.11.1927.

Latvijas mazdaznana biedrība * 09.05.1933. + 16.08.1940.

Latvijas mazgruntnieku savienība * 09.10.1920. + 24.08.1922.
                24.08.1922. iekļauta "Vēlēšanas komiteja "Demokrātiskais centrs"

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935

Latvijas mazsaimnieku krājaizdevu sabiedrība * 24.10.1923.

Latvijas mazsaimnieku savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 27.02.1924. + 17.07.1936.
                01.04.1925. pārdēvēta agrāk “Latvijas mazsaimnieku savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Latvijas mēbeļu tapsētāju darba kooperatīvs * 27.01.1931. + 09.04.1935.

Latvijas medību sporta savienība * 16.12.1938.

Latvijas medicīnas biedrība * 11.11.1943.

Latvijas medicīnas feldšeru biedrība * 29.03.1922.
                09.07.1935. pievienota “Latgales feldšerieņu un vecmāšu savienība”

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
                12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”

Latvijas mednieku biedrība “Ērglis” * 31.01.1933. + 02.03.1935.

Latvijas mednieku biedrība "Hubertus" * 29.09.1908. + 06.06.1936.
                07.11.1923. pārdēvēta agrāk "Baltijas mednieku biedrība "Hubertus"

Latvijas mednieku biedrība “Sports” * 30.01.1934. + 16.05.1935.

Latvijas mednieku biedrību savienība * 04.07.1923. + 14.08.1939.

Latvijas melderu apvienība * 09.02.1921. + 01.12.1936.
                27.07.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas melderu savienība”

Latvijas mērnieku biedrība * 21.04.1920.
                16.07.1924. pārdēvēta agrāk "Latvijas mērnieku un zemes meliorācijas tehniķu sabiedrība"
                30.07.1935. pievienota “Valsts zvērināto mērnieku biedrība"

Latvijas metālstrādnieku aroda biedrība * 24.03.1920. + 28.11.1928.
                11.03.1925. pārdēvēta agrāk “Rīgas metālstrādnieku savienība”

Latvijas mežkopju biedrība * 30.08.1939.

Latvijas mežkopju savienība * 01.02.1922. + 27.08.1935.
                27.08.1935. iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”

Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrība 
                Sk. “Latvijas mežu darbinieku biedrība”

Latvijas mežrūpnieku patērētāju biedrība * 22.09.1920.

Latvijas mežtirdzniecības un koktirdzniecības biedrība * 08.01.1931

Latvijas mežtirdzniecības un kokrūpniecības uzņēmumu brāķeru un kalpotāju biedrība * 08.01.1931. + 08.10.1934.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 27.08.1935.
                27.08.1935. izveidota apvienojot
                                                “Latvijas mežkopju savienību”
                                                “Latvijas mežu darbinieku biedrību”               
                08.12.1939. pārdēvēta agrāk  “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrība”

Latvijas mežu darbinieku krājaizdevu sabiedrība * 17.01.1933.

Latvijas mežzinātniskā biedrība * 06.03.1929. + 18.03.1940.

Latvijas minerālvielu pētīšanas biedrība
                Sk. “Latvijas ģeoloģijas biedrība”

Latvijas misiones biedrība * 14.04.1926. + 30.11.1936.

Latvijas motociklistu biedrība * 12.06.1929. + 16.11.1940.
                1936. pievienots „Latvijas motociklistu biedrības klubs”

Latvijas motociklistu biedrības klubs * 07.08.1929. + 1936.
                1936. iekļauts „Latvijas motociklistu biedrībā”

Latvijas motorsatiksmes organizāciju savienība * 15.03.1932. + 03.10.1936.
                12.07.1932. pārdēvēta agrāk “Vislatvijas automobiļu un motortransporta organizāciju savienība”

Latvijas motorsatiksmes organizāciju savienības patērētāju biedrība “Motorsabiedrība * 12.12.1934. + 22.05.1936.

Latvijas muitas darbinieku biedrība * 14.04.1931. + 12.12.1940.

Latvijas mūzikas veicināšanas biedrība * 30.09.1938. + 14.01.1941.
                15.12.1939. pievienota “Latvijas muziķu biedrība”

 Latvijas muziķu biedrība * 20.12.1922. + 15.12.1939.
                15.12.1939. iekļauta “Latvijas mūzikas veicināšanas biedrībā”

Latvijas muziķu biedrības krājaizdevu sabiedrība
                Sk. “Muziķu krājaizdevu sabiedrība”

Latvijas nacionālā strādnieku partija
                Sk. “Latvijas kristīgo strādnieku apvienība”

Latvijas nacionāldemokratiskie strādnieki, zemnieki un darba inteliģence biedrība
                                * 16.05.1933. + 1935.

Latvijas nacionālo arodbiedrību organizāciju centrālā savienība * 05.12.1923. + 07.04.1936.

Latvijas nacionālo atvaļināto karavīru klubs * 19.06.1929. + 03.03.1941.

Latvijas nacionālo drēbnieku meistaru biedrība * 29.11.1922. + 26.11.1936.

Latvijas nacionālo skolotāju savienība * 01.11.1922. + 29.05.1940.
                08.05.1934. pārdēvēta agrāk “Latvijas nacionālo skolotāju savienība "Centrs"

Latvijas nacionālo studentu savienība "Imanta" * 02.11.1921.

Latvijas namīpašnieku biedrību savienība * 07.05.1924. + 21.08.1937.

Latvijas naudas noguldītāju aizsardzības biedrība * 19.12.1931. + 21.07.1936.

Latvijas nedzirdīgo biedrība * 06.07.1937.
                06.07.1937. izveidota apvienojot:
                                “Nedzirdīgo sports biedrību”
                                “Rīgas nedzirdīgo biedrību”

Latvijas nedzirdīgo savienība * 19.05.1931. + 12.12.1940.

Latvijas neredzīgo biedrība * 16.06.1926. * 30.11.1943.
                11.07.1940. pārdēvēta agrāk “Latvijas neredzīgo savienība”
                30.11.1943. atjaunotas darbība

Latvijas neredzīgo palīdzības biedrība “Filantropija” * 29.02.1908. + 06.02.1941.
                03.06.1925. pārdēvēta agrāk “Baltijas neredzīgo palīdzības biedrība “Filantropija”

Latvijas neredzīgo savienība
                Sk. „Latvijas neredzīgo biedrība”

Latvijas neurologu un psihiatru biedrība *
                30.11.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas neirologu un psihiatru biedrība”

Latvijas notāru biedrība * 04.04.1933. + 22.12.1939.
                22.12.1939. iekļauta “Latvijas juristu biedrībā”

Latvijas oftalmologu biedrība * 11.10.1932. + 25.09.1939.
                25.09.1939. iekļauta “Latvijas ārstu biedrībā”

Latvijas olu eksporta sabiedrība * 01.02.1928. + 01.11.1938.

Latvijas ostu transportstrādnieku biedrība * 03.02.1926.

Latvijas otrā automobiļu savstarpējās apdrošināšanas biedrība * 17.10.1933.
                15.03.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas automobiļu īpašnieku un vadītāju savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas juristu biedrība * 17.09.1940.

Latvijas PSR Universitātes profesionālā studentu organizācija * 17.09.1940.

Latvijas pagastu sekretāru biedrība * 03.03.1920. + 06.12.1940.
                01.12.1936. pārdēvēta agrāk “Latvijas pašvaldības iestāžu darbvežu biedrība”
                20.11.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas pagastu darbvežu biedrība”

Latvijas paidagogiskā biedrība * 09.12.1930. + 13.08.1935.

Latvijas palīdzības biedrību savienība * 18.06.1930. + 21.04.1937.

Latvijas pamatskolu lietuvju skolotāju biedrība * 15.12.1926. + 12.01.1928.

Latvijas parapsiholoģijas biedrība
                Sk. “Jogas  biedrība”

Latvijas pareizticīgās baznīcas satversme * 26.03.1924.

Latvijas pareizticīgo atturības biedrība * 14.11.1923. + 17.04.1936.

Latvijas pareizticīgo garīdznieku savstarpējā palīdzības biedrība * 16.01.1924. + 09.04.1941.
                20.02.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas pareizticīgo garīdznieku savstarpīgā palīdzības biedrība”

Latvijas pareizticīgo Kristus pestītāja un Dievmātes patvēruma brālība * 23.12.1925.  +14.06.1939.

Latvijas pareizu medību un šaušanas biedrība * 24.08.1921. + 10.10.1928.
                05.11.1923. pārdēvēta agrāk "Baltijas pareizu medību un šaušanas biedrība"

Latvijas pārtikas baudu vielu un dārzkopības strādnieku arodu biedrība *05.12.1928. +13.03.1940.

Latvijas pārtikas preču tirgotāju biedrība * 16.01.1929. + 17.10.1936.
                17.09.1930. pārdēvēta agrāk “Latvijas koloniālpreču sīktirgotāju biedrība”

Latvijas pārtikas preču tirgotāju palīdzības biedrība 
                Sk. “Palīdzības biedrība “Rīta Ausma”

Latvijas pārtikas ražotāju strādnieku arodbiedrība * 17.11.1931. + 12.12.1940.

Latvijas pārtikas vielu ražotāju strādnieku arodnieciskā biedrība * 24.03.1920. + 28.11.1928.
                22.05.1922. pārdēvēta agrāk “Rīgas maizes cepēju arodnieciskā biedrība”

Latvijas pasta darbinieku kredītsabiedrība * 03.10.1923. + 26.04.1939.
                16.04.1935. pārdēvēta agrāk  “Rīgas centrālā pasta kantora darbinieku krājaizdevu kase”
                04.02.1936. pievienota “Vislatvijas krājaizdevu sabiedrība”
                26.04.1939. iekļauta “Pasta darbinieku krājaizdevu sabiedrībā”

Latvijas pasta, telegrāfa un telefona arodu apvienība * 30.03.1920.

Latvijas pasta, telegrāfa un telefona darbinieku arodnieciskā biedrība * 30.03.1920. + 04.09.1935.
                19.03.1924. pārdēvēta agrāk "Latvijas pasta, telegrāfa un telefona darbinieku arodu savienība"

Latvijas pasta, telegrāfa un telefona darbinieku arodnieciskā biedrības krāj un aizdevu sabiedrība  * 26.08.1925. + 09.06.1936.

Latvijas pasta telegrāfa un telefona darbinieku biedrība * 13.03.1929.

Latvijas pastkaršu apmainīšanas biedrība * 03.11.1931. + 12.12.1940.

Latvijas pašpalīdzības biedrība * 07.03.1933. + 02.05.1935.

Latvijas pašpalīdzības biedrība “Lastra” * 24.10.1928. + 31.01.1936.
                27.03.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas sīktirgotāju un sīkražotāju biedrība “Lastra”

Latvijas pašvaldības iestāžu darbvežu biedrība 
                Sk. “Latvijas pagastu darbvežu biedrība”

Latvijas pašvaldību darbinieku arodbiedrība * 18.09.1929. + 24.08.1935.

Latvijas pašvaldību darbinieku krājaizdevu  sabiedrība * 20.08.1927. + 27.04.1937.
                09.01.1934. pārdēvēta agrāk “Rīgas ielu dzelzceļu darbinieku krājaizdevu sabiedrība”
                27.04.1937. iekļauta “Apvienotā krājaizdevu sabiedrībā”

Latvijas patērētāju biedrība * 21.01.1920.
                18.06.1924. pārdēvēta agrāk "Latvijas strādnieku kooperatīvu savienība"

Latvijas patērētāju biedrība "Ekonomija" * 25.08.1920. + 24.09.1935.

Latvijas patērētāju biedrība "Fiat" * 11.01.1922. + 30.09.1933.

Latvijas patērētāju biedrība "Zemnieku palīgs" * 11.07.1923. + 24.12.1935.

Latvijas patērētāju biedrību savienība *
                21.07.1931. pārreģistrēta.

Latvijas paukošanas savienība * 06.07.1937. + 16.01.1941.

Latvijas pavāru biedrība * 03.11.1911. + 12.12.1940.
                21.03.1923. pārdēvēta agrāk "Baltijas pavāru biedrība"

Latvijas pedagoģiskā biedrība * 06.06.1923. + 12.12.1940.

Latvijas peldēšanas savienība * 05.05.1931.

 

 

 
Izmaiņas 23.03.2016 Kontakti