Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

Rīga
1225
Rīgas apriņķis

V_Olava_abs_b

Vācijas pavalstnieku republikāņu biedrība
Sk. “Vācu klubs”

Vācijas pilsoņu biedrība Latvijā* 15.12.1914. + 20.01.1941.
                14.05.1935. pārdēvēta agrāk “Vācijas pilsoņu trūcīgo tautiešu pabalstišānas
                                biedrība Rīgā”
                28.04.1936. pievienota “Vācijas pilsoņu trūcīgo tautiešu pabalstišanai biedrība Liepājā”
                17.03.1939. pievienota “Karā cietušo vācijas pavalstnieku biedrība Latvijā”
                17.03.1939. pievienota “Oesterreichischer Verein – biedrība”

Vācu aitu suņu kopšanas biedrība Latvijā * 11.02.1925. + 09.11.1936.

Vācu aktieru un skatuves darbinieku arodbiedrība Latvijā * 09.12.1925. + 12.05.1936.

Vācu amatnieku mācekļu patversme biedrība
Sk. “Rīgas vācu jaunatnes patversme”

Vācu amatnieku skolas bijušo audzēkņu biedrība * 28.08.1929.  + 15.12.1939.
                17.03.1939. pārdēvēta agrāk“Verein ehemaliger Schueler der Deutschen
                                Gewerbeschule des Rigaer Gewerbeverein”

Vācu apbedīšanas pabalstu biedrība” * 11.07.1928. + 13.11.1939.
                10.03.1936. pārdēvēta agrāk “Apbedīšanas kase pie biedrības “Vācu darbinieku
                                savienība Latvijā”
                02.11.1938. pārdēvēta agrāk “Pirmā vācu apbedīšanas kase, dib. 1928.gadā”

Vācu baltiešu ceļošanas un sporta biedrība * 18.07.1933. + 11.11.1939.

Vācu baltiešu centrālā vēlēšanas komiteja * 11.03.1920.

Vācu baltiešu darba centrāle Latvijā
Sk. “Latvijas vācu apvienība”

Vācu baltiešu darba sabiedrība Rīgā * 23.03.1927.
Sk. “Rīgas vācu sadarbības biedrība”

Vācu baltiešu demokrātiskā partija * 20.03.1920. + 12.02.1935.

Vācu baltiešu evaņģēliska palīdzības komiteja * 30.06.1920. + 12.12.1938.
                12.12.1938. iekļauta “Vācu trūkumcietēju palīdzības komitejā”

Vācu baltiešu jaunatnes biedrība “Baltischer Wandervogel” * 23.03.1927. + 14.07.1938.

Vācu baltiešu organizācija Latvijā * 14.03.1928.
27.02.1929. pārdēvēta agrāk“Vācu skautu patronāts”

Vācu baltiešu progresīvā partija Latvijā * + 14.02.1935.

Vācu baltiešu Saviesīgā biedrība * 13.10.1920. + 14.11.1933.

Vācu baltiešu tautas partija Latvijā  * 20.01.1920. + 12.02.1935.

Vācu baltiešu vienošanas partija * 06.08.1924. + 12.02.1935.

Vācu baltiešu žēlsirdīgo māsu biedrība 
                Sk. “Vācu žēlsirdīgo māsu palīdzības biedrība”

Vācu centrālā sabiedrības kase * 24.05.1912. + 30.11.1940.
                22.02.1922. pārdēvēta agrāk “Vidzemes vācu palīdzības biedrības krājaizdevu kase”
                21.05.1924. pārdēvēta agrāk ”Vidzemes vācu palīdzības centrālās sabiedrības kase”
                15.05.1926. pārdēvēta agrāk “Vācu palīdzības biedrības centrālsabiedrības kase”
                03.10.1928. pārdēvēta par “Deutsch Zentral Genossenschafts kasse”

Vācu darbinieku krājaizdevu sabiedrība
Sk. “Krājaizdevu sabiedrība “Taupība”

Vācu darbinieku savienība Latvijā * 17.12.1924. + 14.11.1939.

Vācu darbinieku savienības Latvijā būv – krāj un aizdevu sabiedrība “Eigenheim” * 09.06.1931. + 01.06.1937.
                01.06.1937. iekļauta “Vācu darbinieku krājaizdevu sabiedrībā”

Vācu darba partija Latvijā * 1924. + 09.04.1931.

Vācu draudžu Gustava Ādolfa biedrība * 19.06.1929. + 01.03.1941.
                12.12.1938. pārdēvēta agrāk “Gustav Adolf Ver ein der Deutschen Gemeinden
                                in Lettland”

Vācu dziedātāju savienība Latvijā * 09.02.1927. + 14.11.1939.

Vācu evaņģēliskā jaunekļu apvienība * 30.10.1936. + 29.09.1940.

Vācu evaņģēliskā luteriskā ārmisijas biedrība * 28.01.1925. + 05.09.1940.

Vācu evaņģēlisko skolotāju palīdzības biedrība “Feierabendhaus” 
                Sk. “Vācu palīdzības biedrība “Feierabendhaus”

Vācu izglītības biedrība * 01.08.1933. + 21.12.1939.

Vācu jaunatnes biedrība * 27.02.1929. + 25.09.1940.
                31.01.1939. pārdēvēta agrāk “Verband Deutscher Jugend in Lettland”

Vācu jauniešu un jaunavu apvienība Latvijā * 1934.

Vācu klubs * 12.04.1927. + 22.12.1936.
                22.03.1932. pārdēvēta agrāk “Vācijas pavalstnieku republikāņu biedrība”

Vācu kooperatīvu sabiedrību Latvijā revīzijas savienība
                Sk. “Latvijas vācu kooperatīvu sabiedrību Latvijā revīzijas savienība”

Vācu labdarības biedrība * 30.08.1932. + 07.03.1940.
                18.08.1939. pārdēvēta agrāk “Vācu labdarības biedrība “Palīdzība bezdarbniekiem”

Vācu liberālais klubs * 14.06.1906. + 1915.

Vācu luterbiedrība * 21.07.1931. + 10.05.1937.

Vācu mednieku biedrība Rīgā * 17.06.1925. + 10.03.1941.
                11.06.1930. pārdēvēta agrāk “Mednieku biedrība  “Vācu mednieku apvienība”
                28.10.1938. pārdēvēta agrāk “Vācu mednieku biedrība Latvija”

Vācu mūzikas dziedāšanas biedrība „Venus” * 22.03.1907. + 1915.

Vācu oficiantu biedrība * 21.11.1905. + 1915.

Vācu oficiantu biedrības palīdzības un bēru kase * 24.11.1911. + 1915.

Vācu palīdzības biedrība * 15.04.1924. + 12.12.1938.
                12.12.1938. iekļauta “Vācu trūkumcietēju palīdzības komiteja”

Vācu palidzības biedrība augstskolu beigušiem * 24.07.1939. + 03.03.1941.
                24.07.1939. izveidota apvienojot:
                                “Vilperta palīdzības kasi Rīgas trūcīgiem ārstiem un bāriem”
                                “Rīgas XIII vispārējas darbinieku slimo kases vācu ārstu palīdzības biedrību”

Vācu palīdzības biedrības centrālsabiedrības kase
                Sk. “Vācu centrālā sabiedrības kase”

Vācu palidzības palīdzības biedrība “Feierabendhaus” * 12.12.1913. + 26.04.1940.
                24.03.1939. pārdēvēta agrāk “Vācu evaņģēlisko skolotāju biedrība “Feierabendhaus”

Vācu pamatskolu un vidusskolu vecāku priekšstāvju savienība
                Sk. “Vācu vecāku savienība Latvijā”

Vācu peldešānas biedrība * 1905.
                27.02.1924. pārdēvēta agrāk „Majoru peldu biedrība"
                12.05.1939.pārdēvēta agrāk “Pirmā Baltijas peldu biedrība”

Vācu pilsētas vēlētāju Rīgas priekšvēlēšanas komitēja * 18.01.1913. + 1917.

Vācu pilsoņu krājaizdevu sabiedrība * 06.08.1924. + 20.10.1940.
                20.10.1936. iekļauta “Vācu darbinieku krājaizdevu sabiedrībā”

Vācu Saviesīgā biedrība "Eifonija" *  1797. + 07.03.1940.
                10.11.1938. pārdēvēta agrāk “1797. gadā dibināta biedrība “Eifonija”

Vācu savstarpējā apdrošināšanas biedrība 
                Sk. “Rīgas ceturtā savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Vācu sīkredita sabiedrība * 14.05.1924.

Vācu skautu organizācija Latvijā * 01.11.1922. [1917] + 30.11.1939.

Vācu skautu patronāts
                Sk. “Vācu baltiešu organizācija Latvijā”

Vācu skolnieku brīvdienu kolonija * 05.05.1926. + 27.11.1939.
                25.08.1938. pārdēvēta agrāk “Vācu skolnieku brīvlaika kolonija”

Vācu slimnīcas biedrība * 1921. + 11.11.1939.

Vācu sociālās aizgādības centrāle Latvijā 
                 Sk. “Deutsche Fuersorgenzentrale in Lettland biedrība”

Vācu stenogrāfu biedrība “Steno” Rīgā * 09.07.1924. + 09.07.1940.

Vācu studenšu biedrība Rīgā * 14.11.1933. + 19.10.1938.

Vācu teātra biedrība * 21.04.1920. + 10.12.1940.
                10.10.1938. pārdēvēta agrāk “Vācu teātra biedrība Latvijā”

Vācu teātra klubs * 11.03.1925. + 05.12.1933.

Vācu teātru un koncertu biedrība Rīgā * 24.05. 1912. + 1917.

Vācu tirdzniecības rūpniecības darbinieku dzīvokļu kooperatīvs * 03.02.1931. + 29.08.1935.

Vācu tirgotāju biedrība “Hansa” * 05.07.1907. + 1917.

Vācu tirgotāju krājaizdevu sabiedrība *  + 10.06.1936.
                19.12.1923. pārdēvēta agrāk "Liela ģilde"
                04.04.1936. pārdēvēta agrāk “Rīgas lielas ģildes biedrība”

Vācu trūkumcietēju palīdzības komiteja * 12.12.1938. + 13.11.1939.
                12.12.1938. izveidota apvienojot:
“Vācu baltiešu evaņģēliska palidzības komitaju”
“Vācu palidzības biedrību”

Vācu vecāku biedrība * 28.04.1920. + 21.03.1941.
                27.07.1921. pārdēvēta agrāk “Vācu pamatskolu un vidusskolu vecāku priekšstāvju savienība”
                12.12.1938. pārdēvēta agrāk “Vācu vecāku savienība Latvijā”

Vācu vispārdērīgā biedrība * + 25.03.1941.
                04.10.1922. pārreģistrēta.
                03.07.1939. pārdēvēta agrāk “Dienvid Vidzemes vispārderīgā un lauksaimniecības biedrība”

Vācu žēlsidīgo māsu palīdzības biedrība * 04.11.1925.
                12.11.1938. pārdēvēta agrāk “Vācu baltiešu žēlsirdīgo māsu biedrība”

Vaelis Eesti uehingu klub
                Sk. “Rīgas igauņu klubs”

Vagnera ģimenes legats * + 17.09.1940.

Vagonu fabrikas “Feniks” strādnieku palīdzības un bēru kase
Sk.  “Palīdzības biedrība pie Vagonu un mehāniskās fabrikas “Feniks” Rīgā”

Vairogs biedrība * 10.12.1924. + 15.11.1938.

Vakuļu meliorācijas sabiedrība * 14.06.1927. + 29.07.1943.

Valda Zālīša 1109. Mazpulks * 18.05.1938. + 1940.

Valdemāra, Barona un Brīvzemnieka biedrība * 15.02.1928 + 12.12.1940.

Valdemāriešu cilts biedrība * 01.12.1931. + 06.03.1941.

Valis Eesti uhingu klubi Latvijas
                Sk. “Aizrobežu igauņu klubs Latvijā”

Valsts aizsardzības fonds 
                Sk. “Aizsargu fonds”

Valsts Bulduru dārzkopības skolu absolventu biedrība * 03.11.1926. + 16.11.1940.
                14.03.1939. pārdēvēta agrāk “Valsts Bulduru dārzkopības skolas absolventu biedrība”

Valsts celtniecības biedrība * 14.11.1933. + 21.04.1936.

Valsts centrālā pedagoģiskā institūta absolventu biedrība * + 10.04.1941.

Valsts darbiniece biedrība * 12.04.1932. + 29.03.1941.

Valsts darbinieku centrālā savienība
                SK. “Valsts un pašvaldību darbinieku savienība”

Valsts darbinieku dzīvokļu sabiedrība * 17.10.1923. + 06.07.1936.

Valsts darbinieku krājaizdevu sabiedrība * 02.05.1923.
                22.07.1933. pārdēvēta agrāk “Valsts darbinieku krājaizdevu sabiedrība”
                10.01.1940. pārdēvēta agrāk “Valsts darbinieku kredītbiedrība”

Valsts darbinieku savstarpējā palīdzības biedrība * 04.03.1933.

Valsts elektrotehniskas fabrikas darbinieku biedrība 
                 Sk. “Kultūras un sporta biedrība “VEF”

Valsts grāmatrūpniecības darbinieku biedrība * 20.11.1929. + 12.12.1940.

Valsts grāmatrūpniecības darbinieku krājaizdevu sabiedrība * 26.11.1930. + 19.05.1936.
                19.05.1936. iekļauta “Apvienotā krājaizdevu sabiedrībā”

Valsts ierēdņu darbvežu biedrība * 09.08.1923. + 18.11.1940.
                21.12.1935. pievienota “Valsts un pašvaldību ierēdņu biedrība”
                21.12.1935. pievienota “Latvijas valsts un pašvaldības darbinieku biedrība”

Valsts ierēdņu darbvežu krājaizdevu sabiedrība * 21.10.1924. + 21.01.1940.
                21.01.1940. iekļauta “Rīgas – Ķekavas krājaizdevu sabiedrībā”

Valsts iestāžu kancelejas darbinieku un kalpotāju biedrība * 21.11.1923. + 12.12.1940.

Valsts kontroles darbinieku bibliotēkas biedrība * 25.11.1923. + 16.04.1941.

Valsts pirmās vidusskolas Rīgas klasiskās ģimnāzijas absolventu biedrība * 17.07.1929. + 16.12.1940

Valsts Rīgas krievu ģimnāzijas absolventu biedrība * 12.11.1930. + 12.01.1939.
                12.01.1939. iekļauta “Rīgas krievu ģimnāzijas absolventu biedrībā”

Valsts statistiskas pārvaldes darbinieku bibliotēkas biedrība * 01.09.1926. + 06.03.1939.
                06.03.1939. iekļauta “Valsts statistiskas pārvaldes darbinieku kultūras biedrībā”

Valsts statistiskas pārvaldes darbinieku kultūras biedrība * 06.03.1939. + 05.09.1940.
                06.03.1939. izveidota apvienojot:
                                                “Valsts statistiskas pārvaldes darbinieku kultūras biedrību”
                                                “Valsts statistiskas pārvaldes darbinieku sporta pulciņš biedrību”

Valsts statistiskas pārvaldes darbinieku sporta pulciņš – biedrība * 12 11 1935. + 06.03.1939.
                06.03.1939. iekļauta “Valsts statistiskas pārvaldes darbinieku kultūras biedrībā”

Valsts un pašvaldību darbinieku biedrības klubs * 16.02.1927. + 03.06.1936.

Valsts un pašvaldību darbinieku savienība * 19.11.1924. + 31.08.1940.
                30.06.1926. pārdēvēta agrāk “Valsts darbinieku centrālā savienība”
                26.10.1939. pārdēvēta agrāk “Valsts un pašvaldību darbinieku centrālā savienība”

Valsts un pašvaldību darbinieku savstarpējā dzīvības apdrošināšanas biedrība * 13.10.1926. + 02.06.1933.

Valsts un pašvaldību ierēdņu biedrība * 14.12.1927. + 21.12.1935.
                21.12.1935. iekļauta “Valsts ierēdņu darbvežu biedrībā”

Valsts un sabiedrisko iestāžu kalpotāju patērētāju biedrība Rīgā * 16.12.1904. + 1917.

Valsts zvērināto mērnieku biedrība * 02.04.1930. + 30.07.1935.
                30.07.1935. iekļauta “Latvijas mērnieku biedrībā”

Valsts zvērināto mērnieku un mērniecības aroda tehniķu darba artelis
                                * 14.06.1922. + 27.08.1935.

Varfolomeja Fridriha Holma un viņa sievas Margaritas Elizabetes dz. Elste ģimenes palīdzības
                                iestādījums * 30.11.1899. + 1916.

Vasilija Aleksandra dēla Bakaldiņa ģimenes legāts *
                24.05.1940. pārreģistrēts.

Vasilija Ivana dela Šeluhina ģimenes legāts * + 18.02.1912.

Vecāku apvienība “Skola un māja” 
                Sk. “Žīdu vecāku biedrība “Skola un māja”

Vecāku biedrība pie Valsts krievu vidusskolas Rīgā * 03.02.1926. + 08.10.1935.

Vecbiedru biedrību savienība * + 17.09.1940.

Vecmīlgrāvja patērētāju biedrība * 17.08.1907.
                15.03.1938. pārdēvēta agrāk “Mīlgrāvja pārtikas biedrība”

Vecmīlgrāvja sporta un kultūras biedrība * 19.01.1932.

Veco priekškursnieku biedrība * 13.01.1926. + 03.03.1931.

Vecrīgas 928. Mazpulks * 15.11.1936. + 1940.
                20.01.1937. pārdēvēts agrāk „Rīgas pilsētas 37. pamatskolas mazpulks”

Vecticībnieku biedrība Latvijā 
                 Sk. “Rīgas vecticībnieku izglītības un palīdzības biedrība”

Vecticībnieku dziedātāju biedrība Latvijā * 04.10.1932. + 13.12.1940.

Vējzaķu salu labierīcības biedrība * 14.03.1928. + 25.04.1939.

Veļas mazgāšanas. ķīmiskās tīrīšanas un krāsošanas sabiedrība “Brīvais darbs” * 13.12.1932. + 09.04.1935.

Vēlēšanas komiteja “Demokrātiskais centrs” * 24.08.1922.
                24.08.1922. izveidota apvienojot:
                                                “Latvijas tautas partiju”
                                                “Latvijas mazgruntnieku savienību”

Verband der Deutschen Arbeiter und Angestelten in Lettland * 01.03.1932. + 1939.

Verband Deutscher Jugend in Lettland 
                Sk. “Vācu jaunatnes biedrība”

Verband Ehemaliger Lutherschulerinnen biedrība 
                Sk. “Bijušo Lutera skolas skolnieču biedrība”

Verein ehemaliger Schueler der Deutschen Gewerbeschule des Rigaer Gewerbeverein 
                Sk. “Vācu amatnieku skolas bijušo audzēkņu biedrība”

Verein der Baltischen Buhhaendler zu Riga * 10.04.1929. + 18.10.1937.

Verein der ehemaligen Angehorigen derr Baltischen Landeswer und 13. Tukumschen Infarterie Regiments “Baltischer Landeswerverein * 29.06.1921. +13.03.1941. +13.03.1941.
                21.11.1928. pārdēvēta agrāk “13. Tukuma kājnieku pulka bijušo karavīru biedrība”

Verein der Forderer des Deutschen Theaters in Riga
                Sk. “Rīgas vācu teātra veicinātāju biedrība”

Verein der Schnellen Aerztkichen Hilfe zu Riga
                Sk. „Ātras ārstnieciskas palīdzības biedrība Rīgas pilsētā”

Verein der Schwerhoerigen “Hephata”
                Sk. “Pakurlo biedrība “Hephata”

Verein Deutscher Journalisten Riga * 19.12.1928.

Verein fuer Jugendbibelarbeit
                Sk. “Jaunatnes Bībeles cienītāju biedrība”

Verein zur Foerderung der Volkswohlfahrt in Riga * 04.12.1907. + 1915.

Verein Landsmanschaft Curonia
                Sk. “Vienvidniecība Curonia”

Veselības kopēju, kantoru darbinieku, pārdēvēju, frizieru un mājkalpotāju apvienota
                                arodbiedrība * 15.12.1931.

Veselības kopšanas biedrība “Saule” * 28.07.1931. + 29.07.1939.

Veselības veicināšanas biedrība * 27.04.1937.
                27.04.1937. izveidota apvienojot:
                                “Latvijas Balta krusta biedrību”
                                “Latvijas tuberkulozes apkarošanas biedrību”
                                “Latvijas vēža apkarošanas biedrību”

Vēstures skolotāju biedrība * 14.06.1932. + 21.09.1939.
                21.09.1939. iekļauta “Latvijas skolotāju biedrībā”

Vidusšķiras apvienība * 18.02.1931. + 24.01.1935.

Vidzemes aldaru biedrība * 09.07.1912. + 1917.

Vidzemes antialkoholiska biedrība
                Sk. “Latvijas pretalkohola biedrība”

Vidzemes apbūviešu biedrība * + 06.03.1941.

Vidzemes ārrīga brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 21.08.1912. + 12.05.1941.
                15.03.1922. pārdēvēta agrāk “Rumpmuižas ugunsdzēsēju biedrība”

Vidzemes dzīvnieku aizsardzības biedrība * 20.01.1861. + 1917.

Vidzemes dzīvnieku aizsardzības biedrība dzīvnieku ambulance Rīgā * 14.10.1900. + 1917.

Vidzemes evaņģēliskā atturības biedrība "Zilais krusts" * 21.12.1911. + 1917.

Vidzemes farmaceitu biedrība * 22.03.1907. + 1917.

Vidzemes ģenealoģiskā biedrība * 14.07.1926. + 18.03.1940.

Vidzemes guberņas ārstu atraitņu un bāreņu palīdzības kase * 21.11.1891. + 1917.

Vidzemes guberņas biškopības un biškopju biedrība „Pčela” * 27.07.1891. + 1917.

Vidzemes guberņas epileptiķu stulbeņu un vājprātīgo izmantošanas un aprūpes biedrība
                                * + 1917.

Vidzemes guberņas vājprātīgo aprūpes biedrība * 23.09.1899. + 1917.

Vidzemes guberņas pārvaldes, gubernatora, guberņas zīmetāvas un tipogrāfijas kalpotāju krājaizdevu kase * 18.02.1893. + 1917.

Vidzemes guberņas pārvaldes kalpotāju bibliotēkas biedrība * 18.06.1909. + 1917.

Vidzemes guberņas veterinārārstu biedrība * 19.07.1905. + 1917.

Vidzemes guberņas zirgu audzētāju atbalstīšanas biedrība * 07.01.1897. + 1917.

Vidzemes Holandes Frislandes sugas lopu audzēšanas biedrība * 20.11.1904. + 1917.

Vidzemes inteļiģentu biedrība * 18.05.1911. +1917.

Vidzemes jahtklubs * 13.12.1896. + 02.01.1941.
                21.02.1895. pārdēvēta agrāk “Rīgas jahtklubs “Baltica”

Vidzemes kara invalīdu atbalstīšanas biedrība * 16.03.1915. + 1917.

Vidzemes kokrūpniecības strādnieku apvienība * 16.04.1912. + 1917.

Vidzemes komercizglītības izplatīšanas biedrība * 03.02.1911. + 1917.

Vidzemes kurlmēmo bērnu izglītības biedrība * + 12.12.1940.

Vidzemes lauksaimniecības un kokrūpniecības artelis * 18.12.1913. + 1917.

Vidzemes medību biedrība * 14.01.1893. + 1917.

Vidzemes medību un sporta biedrība * 28.04.1914. + 1917.

Vidzemes muižnieku biedrība * 26.05.1909. + 1917.

Vidzemes muižnieku kredītbiedrība * + 16.09.1921.

Vidzemes mūrnieku strādnieku biedrība * 20.08.1913. + 1917.

Vidzemes nepilngadīgo labošanas patversmes un zemkopības koloniju biedrība
                                * 22.02.1891. + 1917.

Vidzemes palīdzības biedrība * 03.12.1912. + 1917.

Vidzemes patronāta biedrība * + 09.09.1940.

Vidzemes saviesīgā biedrība * 20.08.1913. + 12.12.1913.

Vidzemes savstarpējā kredītsabiedrība * 01.08.1891.

Vidzemes sieviešu darba atbalstīšanas biedrība * 16.05.1897. + 1917.

Vidzemes spitālības apkarošanas biedrība * 23.03.1891. + 1917.

Vidzemes strādnieku mūrnieku arodu biedrība * 20.08.1913. + 1917.

Vidzemes šaha pulciņš * 16.04.1912. + 18.09.1913.

Vidzemes tirgotāju rūpnieku zemes un namīpašnieku ekonomiskā biedrība
                                * 12.12.1913. + 1917.

Vidzemes tuberkulozes apkarošanas biedrība * 19.07.1901. + 1917.

Vidzemes tvaiku kuļmašīnu īpašnieku biedrība * 05.08.1908. + 1917.

Vidzemes vācu baltiešu vēlētāju savienība * 29.08.1928.

Vidzemes vācu biedrība * 10.05.1906. + 1917.

Vidzemes vācu biedrības Rīgas grupas bēru kase * 02.07.1908. + 1917.

Vidzemes vācu palīdzības biedrība * 26.04.1912. + 1917.

Vidzemes vācu palīdzības biedrības krājaizdevu kase * 24.05.1912. + 1917.

Vidzemes vācu palīdzības centrālās sabiedrības kase
                Sk. “Vācu palīdzības biedrības centrālsabiedrības kase”

Vidzemes vācu palīdzības biedrības patērētāju biedrība * 01.06.1921. + 29.10.1930.

Vidzemes vispārderīga biedrība * 10.03.1920. + 25.03.1941.
                08.06.1939. pārdēvēta agrāk “Vidzemes vispār derīga savienība”

Vidzemes žēlsirdīgo māsu un slimnieku kopēju palīdzības biedrība * 12.12.1913. + 1917.

Vienības “Ausma” vecdraugu biedrība 
                 Sk. “Latvijas Universitātes studenšu vienības “Ausma” vecdraugu biedrība”

Vienvidniecība Curonia * 27.04.1921. [1908] + 05.01.1939.
                23.01.1924. pārdēvēta agrāk “Studentu biedrība “Kuronia”
                25.07.1938. pārdēvēta agrāk “Studentu biedrība “Korporācija Curonia”
                20.02.1939. pārdēvēta agrāk “1908. gadā nodibinātās studentu savienības “Curonia” filistru biedrība”      
               
Viesnīcnieku biedrība * 13.04.1901. + 1917.

Viļa Olava 838. Mazpulks * 15.01.1936. + 1940.

Vilhelma Bases ģimenes legāts * + 18.02.1941.

Vilperta palīdzības kase Rīgas trūcīgiem ārstiem un bāriem * 19.11.1924. + 27.07.1939.
                24.07.1939. iekļauta “Vācu palīdzības biedrībā augstskolu beigušiem”

               

Vingrotāju biedrība “Ruskij sokol” * 08.10.1930. + 12.01.1937.
                12.01.1937. iekļauta “Krievu vingrošanas biedrība “Sokol” Latvijā”

Vinša iestādījums * + 17.01.1941.

Vīriešu dziedāšanas biedrība “Harmonia” * 25.11.1864. + 1917.

Virsnieku apvienība
                Sk. “Latvijas kara skolu beigušo virsnieku biedrība”

Virsnieku apvienības krājaizdevu sabiedrība
                Sk. “Latvijas kara skolu beigušo virsnieku krājaizdevu sabiedrība”

Virsnieku ģimeņu biedrība * 24.02.1931. + 06.12.1940.
                24.01.1939. pārdēvēta agrāk “Virsnieku ģimeņu apvienība”

Virsnieku ģimeņu apvienības bēru fonds * 22.03.1932.

Virsu taisītāju biedrība * 02.09.1925. + 02.10.1934.

Vislatvijas automobiļu un motortransporta organizāciju savienība
                Sk. “Latvijas motorsatiksmes savienība”

Vislatvijas bēru kase “Pikols” * 03.11.1926. + 06.09.1934.

Vislatvijas izglītības un palīdzības biedrība * 30.04.1930. + 22.03.1932.

Vislatvijas konditoru arodbiedrība * 17.02.1926. + 19.09.1936.

Vislatvijas krājaizdevu sabiedrība * 03.06.1925.
                04.02.1936. iekļauta “Latvijas pasta darbinieku kredītsabiedrība”

Vislatvijas lauksaimniecības krājaizdevu sabiedrība “Zelta Lats” * 15.10.1924.

Vislatvijas lauksaimniecības krājaizdevu sabiedrības “Zelta Lats” cietušo naudas noguldītāju kreditoru biedrība * 27.02.1929. + 07.04.1936.

Vislatvijas mājkalpotāju biedrība * 05.12.1933. + 13.06.1939.

Vislatvijas motorsporta savienība * 11.06.1930.

Vislatvijas privāto zemju nomnieku biedrība pilsētas un miestos * 19.01.1927. + 15.06.1935.

Vislatvijas putnkopības veicināšanas biedrība * 23.03.1927. + 16.02.1937.

Vislatvijas savstarpējā mājlopu apdrošināšanas biedrība * 07.02.1923. + 30.11.1926.

Vislatvijas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 07.02.1923.

Vislatvijas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 14.09.1927. + 18.12.1929.

Vissoru un Bojanhofu dzimtu palīdzības iestādījums * 10.07.1902. + 1916.

Vispārējā darbinieku arodbiedrība * 18.02.1925. + 02.10.1934.

Vispārējā ebreju skolotāju biedrība * 08.10.1924. + 19.09.1936.

Vispērējā inteliģento bezdarbnieku biedrība * 21.03.1933. + 23.10.1939.

Vispārējā mākslas veicināšanas biedrība “Ausma” * 14.03.1928. + 25.11.1935.

Vispārējā tirdzniecības rūpniecības un amatnieku pabalstīšanas krājaizdevu sabiedrība “Zelta 7. lati”
                Sk. “Latvijas rūpnieku un tirdzniecību kredītsabiedrība”

Vispārējā tirdzniecību un amatniecību pabalstīšanas krājaizdevu sabiedrība * 21.10.1924.

Vispārējā valsts un citu darbinieku savstarpējās dzīvības apdrošināšanas biedrība *
                05.07.1939. pārdēvēta agrāk “Vispārējā valsts un citu darbinieku savstarpējās
                                dzīvības apdrošināšanas un palīdzības biedrība”

Vispārējā žīdu invalīdu biedrība Latvijā *+ 13.01.1934.
                15.11.1932. pārdēvēta agrāk “Žīdu kara invalīdu biedrība Latvijā”

Vispārējo darbinieku biedrība * 18.02.1925.

Vispārīgā ebreju vecāku savienība * 28.02.1923. + 23.03.1936.

Vispārīgā kurlmēmo biedrība Rīgā * 25.07.1928. + 17.03.1936.
                17.03.1936. iekļauta “Rīgas nedzirdīgo biedrībā”

Vispārīgā Vidzemes mākslinieku biedrība * 24.11.1911. + 1917.

Visu tautu apvienība * 09.05.1933. + 12.11.1937.

V. Ķuzes fabrikas darbinieku kultūras un sporta biedrība * 07.03.1928. + 30.11.1939.
                14.11.1933. pārdēvēta agrāk “V. Ķuzes fabrikas darbinieku kultūras biedrība”

Vladislava Rubuļa piemiņas fonds * 28.09.1937. + 20.02.1941.

V. Olava fonda biedrība * 01.04.1908. + 02.04.1941.
                20.09.1938. pārdēvēta agrāk “V. Olava fonds”

V. Olava komercskolas trūcīgo skolēnu palīdzības biedrība 
                Sk. “Rīgas pilsētas Viļa Olava komercskolas trūcīgo skolēnu palīdzības biedrība”

V. Olava skolu absolventu biedrība * 01.09.1926. + 17.08.1937.
                17.08.1937. iekļauta “Rīgas pilsētas Viļa Olava komercskolas absolventu biedrībā”

Zaķusalas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība *  15.11.1905. + 12.05.1941.

Zaķusalas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības palīdzības un bēru kase
                                * 29.05.1910. + 1917.

Zaķusalas labierīcības biedrības*16.12.1925. + 12.12.1940.

Z. A. Meierovica piemiņas fonds * 30.09.1925. + 13.03.1941.

Zāmueļa Štrauha ģimenes un nespējnieku legāts * + 17.09.1940.

Zaķusalas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības palīdzības un bēru kase
                                * 29.05.1910. + 1917.

Zaķusalas labierīcības biedrības*16.12.1925. + 12.12.1940.

Z. A. Meierovica piemiņas fonds * 30.09.1925. + 13.03.1941.

Zāmueļa Štrauha ģimenes un nespējnieku legāts * + 17.09.1940.

Zasulauka mūzikas un dziedāšanas biedrība * 05.07.1907. + 1917.

Zasulauka palīdzības biedrība * 29.05.1902. + 17.11.1906.

Zelta un sudraba lietu kaltuvju īpašnieku biedrība * 22.10.1930. + 12.12.1940.

Zelta un sudraba lietu strādnieku palīdzības biedrība * 26.11.1894. + 1917.

Zemes ceļu darbinieku krājaizdevu sabiedrība * 06.09.1932.
                09.08.1939. pārdēvēta agrāk “Šoseju un zemes ceļu
                                departamenta darbinieku krājaizdevu sabiedrība”

Zemes kultivēšanas kooperatīvs “Agronom” * 18.09.1923.

Zemgales krājaizdevu sabiedrība * 21.11.1923.

Zemitāna 839. Mazpulks * 07.02.1936. + 1940.

Zemkopības ministrijas darbinieku bibliotēkas biedrība * 14.02.1923. + 16.11.1940.
                21.03.1939. pārdēvēta agrāk “Lauksaimniecības departamenta
                                darbinieku bibliotēkas biedrība”

Zemkopības ministrijas kultūrtehniskās nodaļas darbinieku krājaizdevu kase * 30.03.1927.
                31.08.1938. pievienota “Zemkopības resora darbinieku krājaizdevu sabiedrība”

Zemkopības resora darbinieku krājaizdevu sabiedrība * 28.02.1923.
                31.08.1938. iekļauta “Zemkopības ministrijas kultūrtehniskās nodaļas
                                darbinieku krājaizdevu kase”

Zemkopības resora un citu darbinieku savstarpējā dzīvības apdrošināšanas un palīdzības
                                biedrība * 08.09.1926.

Zemnieku īpašnieku un rentnieku savienība “Latgale” * 21.08.1922.

Zemnieku krājaizdevu sabiedrība *
                15.03.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas zemnieku kredītsabiedrība”

Zemturu krājaizdevu sabiedrība  
                Sk. “Rīgas zemturu krājaizdevu sabiedrība”

Zīdu kooperatīvu savienība * 09.04.1924.

Ziemeļblazmas 678. Mazpulks * 11.04.1935. + 1940.

Ziemeļlatvijas dzelzceļu biedrība * + 28.10.1936.

Ziemeļlatvijas kooperatīvs * 28.01.1920. + 26.11.1935.

Ziemeļu palīdzības biedrība * 23.01.1892.
                14.11.1923. pārdēvēta agrāk “Rīgas Ziemeļu savstarpīgā palīdzības biedrība”

Ziemeļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 24.10.1923.

Ziepju ražošanas kooperatīva sabiedrība “Rīgas ziepju vārītājs” * 04.12.1940.

Ziepniekalna 1124. Mazpulks * 15.02.1939. + 1940.

Zinības un tikumība biedrība
                Sk. “Žīdu izglītības boba “Tora vderech Erec”

Zobu tehniķu arodnieciskā biedrība * 14.04.1920. + 27.11.1936.

Zolitūdes Annenieku Šampeternieku sīkzemnieku lauksaimniecības biedrība
                                * + 29.09.1939.
                29.09.1939. iekļauta “Zolitūdes kultūras un palīdzības biedrībā”

Zolitūdes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 01.09.1920. + 19.02.1930

Zolitūdes brīvprātīgo ugunsdzēsēju patērētāju biedrība * 01.09.1920. + 19.02.1930.

Zolitūdes dziedāšanas biedrība * 12.04.1927. / * 03.11.1911./ + 29.09.1939.
                29.09.1939. iekļauta “Zolitūdes kultūras un palīdzības biedrībā”

Zolitūdes kultūras biedrība * 23.01.1934. + 29.09.1939.
                29.09.1939. iekļauta “Zolitūdes kultūras un palīdzības biedrībā”

Zolitūdes kultūras un palīdzības biedrība * 29.09.1939. + 03.03.1941.
                29.09.1939. izveidota apvienojot:
                                “Zolitūdes Annenieku Šampeternieku sīkzemnieku
                                                lauksaimniecības biedrību”
                                “Zolitūdes kultūras biedrību”
                                “Zolitūdes dziedāšanas biedrību”
                .
Zolitūdes tautas nams savienība * 05.02.1930. + 30.11.1940.

Zvaigzne biedrība * 30.03.1927. + 05.05.1937.

Zvejniecības biedrība “Auseklis”
                Sk. “Daugavgrīvas zvejnieku sabiedrība”

Zvejniecības biedrība "Neptuns" * + 15.03.1940.
                10.12.1924. pārdēvēta agrāk "Bolderājas Daugavgrīvas Buļļu
                                Bilderliņa zvejniecības biedrība"

Zvejnieku kooperatīvu centrālā savienība “Zivju centrs” * 22.09.1931. + 24.12.1935.

Zvejnieku kooperatīva savienība “Zvejnieks” 
                Sk. “Centrālā savienība “Zvejnieks”

Zviedrijas tirgotāju savienība Rīgā * 21.12.1921. + 16.09.1931.

Zviedru biedrība * 10.02.1926. /30.11.1912./ + 14.11.1940.
                08.11.1938. pārdēvēta agrāk “Zviedru biedrība Rīgā”

Zviedru klubs Rīgā * 28.05.1908. + 1917.

Zviedru saviesīgā biedrība * 12.11.1912. + 1917.

Žēlsirdīgo masu, feldšerienu, vecmāšu, kopēju un sanitāru sieviešu biedrība
                Sk. “Krievu žēlsirdīgo māsu biedrība “Palīdzība tuvākiem”

Žīdu akadēmiskais centrs * 16.02.1927.

Žīdu ārstu speciālist biedrība * + 25.09.1939.
                25.09.1939. iekļauta “Latvijas ārstu biedrībā”

Žīdu atvaļināto karavīru kredītsabiedrība “Demkar” * 13.12.1932. + 08.05.1940.
                15.01.1935. pārdēvēta agrāk “Žīdu tautības Latvijas atvaļināto
                                karavīru biedrības krājaizdevu sabiedrība “Demkar”
                12.05.1936. pārdēvēta agrāk “Žīdu tautības Latvijas atvaļināto
                                karavīru krājaizdevu sabiedrība “Demkar”
                08.05.1940. iekļauta “Rīgas žīdu krājaizdevu sabiedrībā”

Žīdu auto klubs * 22.10.1930.
                15.11.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas Auto Touring klubs”

Žīdu bērnu draugs – biedrība * 26.11.1924. + 24.03.1941.
                05.07.1938. pārdēvēta agrāk “Bērnu draugs – biedrība”

Žīdu bērnu atpūtas namu biedrība * 14.02.1923. + 10.01.1941.
                02.12.1938. pārdēvēta agrāk “Ebreju atpūtas māju biedrība Latvijā”

Žīdu biedrība “Centība”.* 24.01.1923. + 21.01.1941.
                18.08.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju juristu biedrība”

Žīdu biedrība “Sadarbība” * 05.10.1921. + 21.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju politehniskā biedrība Latvijā”

Žīdu biedrība “Freie Schriften Geselschaft” * 25.08.1930. + 12.12.1940.

Žīdu cionistu jaunatnes organizācija “Herclia” * + 23.04.1936.

Žīdu darba jaunatnes biedrība B. Borochova piemiņai * 30.12.1926. + 07.09.1934.

Žīdu darbinieku biedrība Latvijā * 22.04.1933. + 14.03.1940.

Žīdu izceļotāju palīdzības biedrība “Hicem” * + 09.10.1940.
                25.08.1939. pārdēvēta agrāk “Hias – biedrība”

Žīdu izglītības biedrība * 23.02.1921. /* 04.12.1907./ + 12.02.1941.
                Agrāk "Rīgas ebreju izglītības biedrības nodaļa Krievijā"
                01.06.1938. pārdēvēta agrāk “Ebreju izglītības biedrība Latvijā”

Žīdu izglītības biedrība “Tora vderech Erec” * 13.02.1924. + 03.08.1940.
                18.08.1929. pārdēvēta agrāk “Zinība un tikumība – biedrība”
                31.03.1939. pārdēvēta agrāk “Tora vderech Erec - biedrība ”

Žīdu jaunatnes aizgādības biedrība * 10.07.1929. + 20.11.1940.
                05.05.1939. pārdēvēta agrāk “Žīdu jaunatnes aizsardzības biedrība”

Žīdu jaunatnes biedrība “Herclia” * 15.11.1932. + 23.07.1940.
                20.01.1939. pārdēvēta agrāk “Žīdu nacionālās jaunatnes
                                biedrība Teodora Herceļa vārdā “Herclia”

Žīdu jaunatnes biedrība “Reliģiskais sargs” * 20.02.1934. + 05.08.1940.

Žīdu jaunatnes teātra biedrība * 23.05.1933. + 16.08.1940.

Žīdu jaunavu biedrība * 22.03.1932. + 12.12.1940.

Žīdu jaunekļu kultūrāli – literāriskā biedrība * 02.02.1932. + 14.09.1937.

Žīdu kara invalīdu biedrība * 11.05.1927. + 10.08.1940.
                26.09.1933. pārdēvēta agrāk “Baltijas žīdu kara invalīdu biedrība”
                10.07.1940. pārdēvēta agrāk “Apvienotā Baltijas žīdu kara invalīdu biedrība”

Žīdu kara invalīdu biedrība Latvijā
                Sk. “Vispārējā žīdu invalīdu biedrība Latvijā”

Žīdu karavīru organizāciju centrālā savienība * 29.04.1933. + 20.11.1940.

Žīdu kolonizācijas veicināšanas biedrība * 15.05.1926. + 07.09.1934.

Žīdu kooperatīvs “Kultūra” * 25.07.1933. +26.03.1935.

Žīdu košer ēdienu palīdzības biedrība “Mahol Košer” * 29.06.1940. + 30.01.9141.

Žīdu kredītkooperatīvu savienība * + 08.10.1940.
                19.05.1926. pārreģistrēta.

Žīdu kultūras biedrība * 10.03.1931. + 16.08.1939.

Žīdu kultūras biedrība “Tarbut” Latvijā * 23.10.1929. + 27.05.1937.

Žīdu kultūras biedrība “Tautas mājas” * + 01.02.1941.
                18.10.1938. pārdēvēta agrāk “Žīdu kultūras biedrība “Vlksheim”

Žīdu kultūrelā biedrība "Kultūrlīga" * 20.09.1922. + 17.12.1926.
                30.07.1924. pārdēvēta agrāk "Ebreju kultūrelā biedrība "Kultūrlīga"

Žīdu mazākuma teātra garantu biedrība Latvijā
                Sk. “Žīdu minoritātes teātra veicinātāju biedrība”

Žīdu mākslas veicināšanas biedrība * 30.01.1932. + 07.09.1936.

Žīdu mākslas un zinību veicināšanas biedrība Latvijā
                 Sk. “Žīdu skolu biedrība “Ivrit”

Žīdu mākslas un zinību veicināšanas biedrības vidusskolas absolventu biedrība
                * 13.06.1928. + 12.12.1940.

Žīdu miesnieku biedrība “Taisnais miesnieks” * 22.11.1932. + 10.08.1938.

Žīdu minoritātes teātra veicinātāju
                 Sk. “Žīdu teātra veicinātāju biedrība”

Žīdu muzikālīskas komēdijas biedrība * 14.11.1928. + 30.04.1936.

Žīdu nacionāl – demokrātiskā partija * + 04.06.1931.

Žīdu nacionālā biedrība “Trumpeldor” * 20.08.1924. + 17.07.1940.    
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju jaunatnes Latvijā
                                "Josifa Trumpeldora vārdā" nacionālā kultūrelā sporta biedrība

Žīdu nacionālā fonda biedrība “Keren Kajemet Leizrael” * 24.07.1926. + 23.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Žīdu nacionālā fonda biedrība
                                Latvijā “Keren Kajemet Leizrael”

Žīdu nacionālās jaunatnes biedrība Teodora Herceļa vārdā “Herclia” 
                Sk. “Žīdu jaunatnes biedrība “Herclia”

Žīdu nacionālās kultūras veicināšanas biedrība “Par tautu” * 11.10.1932. + 20.06.1939.

Žīdu nacionālās kultūras veicināšanas un ekonomiskās palīdzības biedrība pilsētas
                                Telhaja Palestīna vārdā
                Sk. “Tel – Haja fonds”

Žīdu nacionālo Latvijas atbrīvošanas cīņu dalībnieku un demobilizēto karavīru biedrība
                                * 03.10.1933. + 04.02.1936.

Žīdu palīdzības biedrība “Cdoko Gdollo” * 23.05.1928. + 24.08.1940.
                22.04.1939. pārdēvēta agrāk “Rīgas ebreju palīdzības biedrība “Cdoko Gdollo”

Žīdu palīdzības biedrība "Ort" * 14.10.1921. + 14.03.1940.
                13.12.1938. pārdēvēta agrāk “Amatniecības un zemkopības
                                darba izplatīšanas biedrība starp ebrejiem Latvijā “Ort”
                16.11.1935. pievienota „Liepājas ebreju amatniecības skolu biedrība”
                30.03.1939. pievienota “Daugavpils ebreju amatniecības un
                                zemkopības veicināšanas biedrība “Ort”

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā – biedrība”

Žīdu progresīvā apvienība * 15.06.1931. + 24.01.1935.

Žīdu radio klubs * 30.11.1927.

Žīdu rakstnieku biedrība “Alef” * 26.11.1930. + 03.03.1937.

Žīdu rakstnieku un mākslinieku biedrība * 10.01.1923.

Žīdu saimnieciskā biedrība Latvijā * 21.04.1931. + 12.12.1940.

Žīdu saimnieciskā demokrātiskā apvienība * 06.06.1928. + 28.03.1935.

Žīdu savstarpējā sociālās palīdzības biedrība
                Sk. “Rīgas žīdu atpūtas namu biedrība”

Žīdu sieviešu jaunatnes biedrība “Gallileja” * 13.02.1934. + 12.12.1940.

Žīdu sieviešu kultūras biedrība * 28.04.1931. + 30.11.1940.

Žīdu sieviešu Palestīnas biedrība * 09.04.1930. + 24.08.1940.
                28.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju sieviešu Palestīnīskā biedrība Latvijā”
                30.11.1939. pievienota “Liepājas ebreju sieviešu biedrība priekš
                                Palestīnas kultūras darba veicināšanas”

Žīdu sieviešu slimnīcas “Slimo kopšana” biedrība * 23.12.1924.
                24.11.1938. pārdēvēta agrāk “Ebreju slimnīcas “Linas Hacedek” biedrība”

Žīdu skolu biedrība “Ivrit” * 08.12.1920. + 15.02.1941.
                08.02.1938. pārdēvēta agrāk “Ebreju zinības un mākslas veicināšanas
                                biedrība Latvijā”
                01.07.1938. pārdēvēta agrāk “Žīdu mākslas un zinību veicināšanas biedrība Latvijā”

Žīdu sociāli ekonomiskā biedrība * 20.02.1934. + 10.04.1940.

Žīdu sporta biedrība “Idischer Sport klub – I.S.K.” * 14.09.1927.

Žīdu sporta biedrība "Hakoah" * 05.03.1924.
                13.01.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju sporta biedrība “Hakoah”

Žīdu strādnieku palīdzības savienība * 20.04.1921. + 12.12.1940.
                10.09.1924. pārdēvēta agrāk "Ebreju strādnieku palīdzības savienība"

Žīdu strādnieku sporta biedrība “Hapvel” * 14.02.1933. + 07.09.1934.

Žīdu strādnieku teātris – biedrība * 20.01.1931. + 30.06.1934.

Žīdu studējošas jaunatnes biedrība “Libanonija” * 25.10.1932. + 12.12.1940.

Žīdu tautas kredīta kooperatīva krājaizdevu sabiedrība * 27.02.1929. + 20.12.1937.

Žīdu tautas namu biedrība * 04.10.1932. + 30.06.1934.

Žīdu tautas partija * 10.03.1928. + 06.02.1935.

Žīdu tautas universitātes veicināšanas biedrība Latvijā * 20.09.1922. + 05.09.1931.
                30.07.1924. pārdēvēta agrāk "Ebreju tautas universitātes veicināšanas
                                biedrība Latvijā"

Žīdu tautības Latvijas atbrīvotāju biedrība * 30.01.1929. + 19.07.1940.

Žīdu tautības Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 20.11.1929. + 14.01.1936.
                26.04.1932. pārdēvēta agrāk “Nacionālā žīdu atvaļināto karavīru biedrība”

Žīdu tautības Latvijas atvaļināto karavīru krājaizdevu sabiedrība “Demkar” 
                Sk. “Žīdu atvaļināto karavīru kredītsabiedrība “Demkar”

Žīdu tautības medicīnas studentu biedrība * 30.01.1934.

Žīdu tautības sporta veicinātāju biedrība * 07.11.1933. + 07.01.1937.

Žīdu teātra biedrība * 06.10.1926. + 29.09.1932.

Žīdu teātra mākslas veicinātāju biedrība * 30.01.1932. + 07.09.1934.

Žīdu teātra veicinātāju biedrība * 05.03.1930. + 30.11.1940.
                28.03.1933. pārdēvēta agrāk “Žīdu mazākuma teātra garantu biedrība Latvijā”
                06.09.1938. pārdēvēta agrāk “Žīdu minoritātes teātra veicinātāju biedrība”

Žīdu tēlojošo mākslinieku biedrība * 30.03.1927. + 02.09.1934.

Žīdu valsts partija * 12.01.1934. + 24.01.1935.

Žīdu vecāku biedrība “Ivrit” * 06.04.1927. + 30.01.1941.
                12.10.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju vecāku biedrība “Ivrit” Latvijā”

Žīdu vecāku biedrība Latvijā * 20.09.1922. + 01.07.1935.
                05.12.1933. pārdēvēta agrāk “Ebreju vecāku biedrība Latvijā”

Žīdu vecāku biedrība “Skola un māja” * 02.05.1928. + 09.10.1940.
                05.08.1938. “Vecāku apvienība “Skola un māja”

Žīdu veselības aizsargāšanas biedrība "Oze" * 26.03.1923.
                22.04.1939. “Latvijas ebreju veselības apsargāšanas biedrība “Oze”

Žīdu vispārīgā krājaizdevu sabiedrība 
                Sk. “Krājaizdevu sabiedrība “Pamats”

Žīdu zinātniskā institūta draugi Latvijā – biedrība * 10.02.1929. + 11.12.1936.

Žīdu žurnālistu un rakstnieku biedrība * 15.10.1930. + 16.10.1936.

Žorža Knauera ģimenes legāts * + 18.02.1941.

Žurnālistu un rakstnieku biedrība “Ideja” * 16.04.1912. + 1917.

 

 
Izmaiņas 29.12.2013 Kontakti