Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

Rīga
1225
Rīgas ariņķis

Bezalk_b_Ziem_1931

Canderu ģimenes legāts * 19.07.1902. + 26.02.1941.

Carnikavas jūrmalas ezeru rajona labierīcības biedrība * 13.02.1934.

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.1.1932.

Caur agrārlīkumu atsavināto muižu īpašnieku sabiedrība * 24.05.1922. + 15.06.1931.

Ceļojoša opera – biedrība * 05.03.1930. + 29.12.1938.

Centrālā darba invalīdu biedrība * 09.12.1930. + 04.09.1936.

Centrālā izglītības savienība * 16.05.1923. + 15.02.1936.

Centrālā krievu lauksaimniecības biedrība “Zemec” * 16.01.1929. + 18.04.1934.

Centrālā latviešu jaunatnes savienība * 06.05.1925. + 08.05.1936.

Centrālā lauksaimniecības biedrība “Agrikultūra” * 13.10.1926. + 22.06.1936.

Centrālā lauksaimniecības biedrība “Agrikultūra” * 05.09.1928. + 03.03.1941.

Centrālā pretalkohola savienība * 10.12.1924. + 19.08.1936.

Centrālā savienība "Konzums" * 19.10.1921.

Centrālā savienība “Turība” * 21.01.1937.

Centrālā savienība “Zvejnieks” * 04.05.1937.
                25.01.1938. pārdēvēta agrāk “Zvejnieku kooperatīva savienība “Zvejnieks”

Centrālais lauksaimniecības kooperatīvs “Sēkla” * 18.05.1927. + 19.04.1931.

Centrālais patērētāju kooperatīvs * 24.10.1933. + 18.03.1939.

Centrālās savienības "Konzums" darbinieku izglītības biedrība
                Sk. “Centrālās savienības "Turība" darbinieku izglītības biedrība”

Centrālās savienības "Turība" darbinieku izglītības biedrība * 15.10.1924. + 25.03.1941.
                12.10.1937. pārdēvēta agrāk “Centrālās savienības "Konzums" darbinieku izglītības biedrība”
               
Centrālās savienības "Konzums" kooperācijas kursu absolventu biedrība “Vienība”
                                * 12.04.1932. + 02.11.1936.

Centrāltirgus tirgotāju bēru kase 
                Sk. “Palīdzības biedrība “Saulesriets”

Centrāltirgus tirgotāju biedrība * 05.11.1930. + 17.10.1936.

Cerei Agudas Isroel biedrība * 11.03.1920. + 12.01.1935.

Cerele des Etrangers de Riga - biedrība * 11.06.1930.

Cerības biedrība * 1867.

Cerības biedrības krājaizdevu kase * 1913. + 14.11.1924.

Cēsu pulka bijušās brīvprātīgo skolnieku rotas karavīru biedrība * 16.01.1929.

Ceturtās Rīgas pilsētas vidusskolas absolventu un pedagogu biedrība
                                * 03.12.1924. + 04.02.1937.

Ceturtā Rīgas apbedīšanas kase * 31.05.1888. + 1917.

Ceturtā Rīgas savstarpīgā kredītbiedrība * 07.04.1906. + 12.06.1934.

Ceturtā Vidzemes savstarpējā kredītbiedrība * 19.10.1911. + 1917.
                15.10.1913. pārdēvēta agrāk “Krājaizdevu kase pie Rīgas palīdzības biedrības”

Cfera biedrība * 29.05.1934. + 02.06.1939.

Charleston clob in Riga biedrība * 24.09.1924.
                08.09.1926. pārdēvēta agrāk “Biedrība “Savoj” Rīgā

Cheder kloli – biedrība * 10.09.1909. + 29.03.1941.

Cheder Msulan  pāraughederu iekārtošanai * 26.05.1909. + 1917.

Cietumnieku un arestantu bērnu patversmes biedrība * 20.10.1920. + 05.07.1935.

Cietumu patronāta biedrība * 10.01.1923.

Cilvēka tiesības biedrība * 01.06.1927. + 28.11.1928.

Cionas sociālistiskā partija * 27.06.1924.

Cionistiskā ortodoksālā organizācija “Cere Misrochi” * 20.04.1929. + 12.02.1935.

Cionistu organizācija "Hisabruth hacionith" * 30.03.1920. + 24.01.1935.

Cionistu palīdzības biedrība “Magen” * 10.04.1934.

Cionistu revizionistu apvienība * 25.11.1925. + 24.01.1935.

Cionistu skolu jaunatnes organizācija "Hechover" * 15.10.1924. + 12.03.1935.

Cukurbekera ģimenes legats * + 28.03.1941.

Čehoslovaku palīdzības biedrība * 10.04.1929. + 15.04.1937.

Čiekurkalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 28.09.1900.

Čiekurkalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju bēru fonds * 30.06.1906.
                19.12.1923. pārdēvēta agrāk “Šreinbušas  ugunsdzēsēju biedrības palīdzības un bēru kase”
                13.01.1939. pārdēvēta agrāk “Šreinbušas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības bēru kase”

Čiekurkalna kultūras biedrība *  + 02.04.1941.

Čiekurkalna 491. Mazpulks * 01.12.1934. + 1940.
                21.01.1938. pievienots „Krusta baznīcas 523. Mazpulks”

Čekurkalna patērētāju biedrība
                Sk. “Rīgas apvienotais kooperatīvs”

Čigānu kultūras veicināšanas biedrība “Čigānu draugs” * 08.01.1937. + 10.04.1941.

Dabas draugu biedrība * 31.07.1929. + 29.11.1938.

Dabas dziedniecības draugu biedrība * 27.04.1927.

Dailes teātris biedrība * 21.11.1928. + 27.10.1936.

Dāmu frizieru biedrība * 12.01.1927. + 02.11.1934.

Darba artelis “Jugla” * 13.11.1934.

Darba artelis "Rīgas svērāju amats" * 16.01.1924.

Darba artelis “Sadarbs” * 04.07.1933. + 27.08.1935.

Darba biedrība “Amilus” Rīgā * 12.06.1906. + 1917.

Darba biedrība „Fenomens’ * 30.01/12.02.1906. + 1917.

Darba cionistu studentu biedrība “Hašachar” * 04.02.1925. + 25.05.1936.

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.

Darba sabiedrība "Ganjmeds" * 30.07.1924. + 03.04.1936.

Darbaļaužu kultūrbiedrība * 21.09.1927. + 04.04.1941.

Darba un pašaudzināšanas biedrība * 14.04.1934.

Darba un savstarpējā palīdzības biedrība “Stars” * 20.01.1933. + 26.07.1939.

Darba zemnieku biedrība * 19.09.1933. + 05.03.1937.

Darbīgā Palestīnas veicināšanas biedrība Latvijā * 09.12.1925. + 19.08.1936.

Darbinieku XIII kopējā slimo kasē darbojošo ārstu biedrība * 08.09.1931. + 25.06.1938.

Darbinieku pabalstīšanas kase pie Psihiatriskās slimnīcas “Rothenberg” * 30.06.1891. + 1917.

Darbs un atpūta – biedrība * 1934. + 25.11.1939.
                24.01.1939. pievienota “Liepājas vācu saviesīgā biedrība”

Darbs un dzīve biedrība * 25.07.1933. + 03.03.1941.
                08.12.1939. pārdēvēta agrāk “Tautsaimniecības pētīšanas biedrība”

Darbs un zinātne biedrība * 29.09.1931. + 04.05.1939.

Darbu uzrādīšanas biedrība sievietēm Rīgā * 16.06.1914. + 1917.

Dārzāju koppārdošanas sabiedrība “Vitamīns” * 16.12.1930. + 21.11.1934.

Dārzkopības un lauksaimniecības kooperatīva sabiedrība “Raža” * 23.12.1933. + 20.07.1938.

Daugavas sargu krājaizdevu sabiedrība * 18.03.1925. + 10.04.1929.

Daugavas saviesīgais pulciņš * 24.04.1914. + 1916.

Daugavas savstarpīgā kredītbiedrība Rīgā * 03.12.1937. + 01.01.1938.
                01.01.1938. iekļauta “Rīgas krāšanas un aizdošanas biedrība”

Daugavgrīvas zvejnieku sabiedrība * 11.04.1923.
                10.09.1924. pārdēvēta agrāk “Zvejniecības biedrība “Auseklis”
                28.09.1938. pārdēvēta agrāk “ Bolderājas Daugavgrīvas zvejniecības
                                biedrība “Auseklis”

Dāvida Rudzīša piemiņas fonds * 23.11.1939. + 04.04.1941.

Dažādu zinību nozaru tehnikas un rūpniecības speciālistu  ebreju biedrība "Gathuno" *04.08.1920. + 14.01.1938.

Debesbraukšanas labdarības biedrība * 07.03.1913. + 1917.

Demobilizēto Latvijas karavīru mežrūpniecības kooperatīvs * 12.07.1921. + 29.10.1930.

Demobilizēto un atvaļināto krievu tautības karavīru biedrība * 14.09.1927. + 18.06.1937.

Demokrātijas ticības un darba sargi biedrība * 09.06.1931. + 14.03.1941.

Demokrātiskais centrs * 02.01.1923. + 12.01.1935.

Der Technischen Gesellschaft in Riga
                Sk. „Rīgas tehniķu biedrība”

Des Verbandes "Zentrale Deutsch Baltischer Arbeit in Lettland" * 24.07.1926. + 1939.

Des Verbandes „Deutsche Baltische Volksgemeinsschaft in Lettland” * 24.07.1926. + 1939.

Desmita Rīgas bēru kase * 15.07.1892. + 1917.

Deutsch Baltische Arbeitsgemeinschaft in Riga
                 Sk. “Rīgas vācu sadarbības biedrība”

Deutsch Baltische Pfadfinderbund Lettland
                Sk. “Vācu – baltiešu organizācija Latvijā”

Deutsch Baltische Volksgemeinschaft in Lettland * 24.07.1926.
                27.06.1928. pārdēvēta agrāk “Vācu – baltiešu darba centrāle Latvijā”
                Sk. “Latvijas vācu apvienība”

Deutsch Baltische Volkspartei
                Sk.” Vācu baltiešu tautas partija Latvijā”

Deutsch Baltischen Wander und Sportverein
                Sk. “Vācu Baltiešu ceļošanas un sporta biedrība”

Deutsch Zentral Genossenschafts kasse
                Sk. “Vācu centrālā sabiedrības kase”

Deutsche Akademische Wirtschaftshilfe Riga biedrība * 16.02.1927. + 16.03.1939.

Deutsche Arbeitsgemeinschaft in Riga
                Sk “ Rīgas vācu sadarbības boba”

Deutsche Erwerbshilfe Riga biedrība * 13.12.1930. + 27.11.1936.

Deutsche Fuersorgenzentrale in Lettland biedrība * 25.04.1928. + 04.12.1939.

Deutsche Gesellschaft fuer Rechtswissenschaft zu Riga
                Sk. “Rīgas vācu tiesību zinātnes biedrība”

Deutsche Hocschulegilde Freshar * 13.03.1929.

Deutsche Jagerbund
                Sk. “Vācu mednieku biedrība Rīgā”

Deutsche Kulturverein biedrība * 30.11.1921. + 12.06.1939.

Deutsche Musikgesellschaft zu Riga
                Sk. “Rīgas vācu muzikālā biedrība”

Deutsche Notstandskomitee
                Sk. “Vācu trūkumcietēju palīdzības komiteja”

Deutsche Studentenschaft zu Riga * 16.12.1925.

Deutscher Elterverband
                Sk. “Vācu vecāku biedrība”

Deutscher Frauenbund
                Sk. “Rīgas vācu sieviešu biedrība”

Deutscher Hilfsverein fuer Hochschulabsolventen”
                Sk. “Vācu palidzības biedrība augstskolu beigušiem”

Derutscher Jaegerbund Riga
                Sk. “Vācu mednieku biedrība Rīgā”

Desmitā Rīgas apbēdīšanas kase * 15.07.1892. + 1917.

Deutscher Jungen und Maedchenbund in Lettland
                Sk. “Vācu jauniešu un jaunavu apvienība Latvijā”

Deutscher klub
                Sk. “Vācu klubs”

Deutscher Schwimmverein
                Sk. “Vācu peldēšanas biedrība”

Deutscher Verband fur Wandern und Jugendherbergen * 09.04.1930. + 16.03.1937.

Deutscher Wohltatigkeits Verein Arbeitslosenhilfe
                Sk. “Vācu labdarības biedrība”

Devītā apbedīšanas kase „Samopomošč” * 14.09.1893. + 1917.

Devītā Rīgas apbedīšanas kase * 13.10.1891. + 11.06.1899.

Dienvid - Vidzemes vispārderīgā un lauksaimniecības biedrība
                Sk. “Vācu vispārdērīgā biedrība”

Dieva draudzes misiones biedrība * 03.02.1931. + 07.10.1936.

Dievbijīgo atbalstīšana biedrība * 30.01.1932. + 14.04.1941.
                13.12.1938. pārdēvēta agrāk “Reliģiozi talmudiskas zinātnes veicināšanas
                                biedrība “Taisno dievbijīgo pabalstīšana”                       

Dievturu sadraudze biedrība * 10.09.1935.

Diplomēto tirgotāju biedrība Latvijā
                Sk. “Ekonomistu biedrība Latvijā”

Divpadsmitā Rīgas bēru kase * 28.01.1894. + 25.10.1895.

Doberta ģimenes biedrība *05.09.1928. + 13.11.1939.
                 20.01.1939. pārdēvēta agrāk “Frl. Friderike Dobbert Familienstiftung biedrība”  

Dramatiskā biedrība pie Krievu klubā Rīgā * 03.09.1907. + 1917.

Dramatiskā muzikāla biedrība “Lira” * 10.11.1909. + 1917.

Dramatiskā muzikālā dziedāšanas biedrība “Aurora” * 29.09.1908. + 1917.

Dramatiskās mākslas veicināšanas biedrība * 31.05.1922. + 17.06.1937.

Draudžu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 27.02.1929.
                08.02.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas virsvaldes
                                savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Drēbnieču un šuvēju trūcīgo palīdzības biedrība “Glasts” *  + 05.04.1941.

Dr. med. Brensona dibinātās I Latvijas masāžas, zviedru veselības vingrošanas un kosmētikas skolas absolventu biedrība * 17.10.1933. + 05.07.1939.

Drogu un parfimērijas tirgotāju kooperatīva sabiedrība “Drogists” * 31.12.1931. + 11.09.1934.

Dror biedrība * 20.02.1934. + 03.11.1936.

Dzeguškalna 825. Mazpulks * 12.01.1936. + 1940.

Dzeguškalna pamatskolas absolventu biedrība * 16.05.1933. + 17.03.1941.
                03.01.1939. pārdēvēta agrāk “Rīgas pilsētas 14. pamatskolas abiturientu biedrība”
               
Dzelzsceļa artelis * 04.12.1934. + 16.06.1936.

Dzelzceļniece biedrība * 05.12.1928. + 15.10.1935.
                15.10.1935. iekļauta “Sieviešu palīdzības korpusā”

Dzelzceļu aizsargu pulka sporta klubs * 12.02.1935. + 28.03.1941.

Dzelzceļu aizsargu pulks * 05.12.1928. + 1940.

Dzelzceļu policijas darbinieku savstarpējā palīdzības biedrība * 16.01.1929.  + 09.04.1941.
                03.01.1939. pārdēvēta agrāk “Dzelzceļu policijas darbinieku savstarpējā palīdzības kase”
               

Dzeņa B. I. meiteņu vakarskolas trūcīgo skolnieču pabalstīšanas biedrība Rīgā
                                * 30.05.1909. + 1917.

Dzeņa P. ģimnāzijas 930. Mazpulks * 11.11.1936. + 1940.

Dzeņa P. P. 8. klausīgas sieviešu un 6. klausīgas vīriešu privāto skolu trūcīgo skolnieku
                                pabalstīšanas biedrība * 13.06.1911. + 1917..

Dzeņa ģimnāzijas audzēkņu studentu biedrība * 12.05.1923.

Dziedāšanas biedrība „Austrums” * 29.09.1908. + 1917.

Dziedāšanas biedrība "Beverīnas dziedonis" * 1883. + 29.03.1941.

Dziedāšanas biedrība “Daina” * 20.02.1926. + 09.04.1941.

Dziedāšanas biedrība “Erato” * 04.11.1925.
                Sk. “Rīgas dziedāšanas biedrība “Erato”

Dziedāšanas biedrība "Gutenberg" Rīgā  
                Sk. “Rīgas vācu dziedāšanas biedrība”

Dziedāšanas biedrība “Leuchte” Rīgā * 19.12.1905. + 1915.

Dziedāšanas biedrība "Lira" Rīgā, dib. 5. jūnija 1879. gadā 
                Sk. “Rīgas dziedāšanas biedrība “Lira”

Dziedāšanas biedrība “Rīgas Baha biedrība” * 14.12.1921. /30.09.1865./
                12.12.1938. pārdēvēta agrāk “Rigaer Bach verein”

Dziedāšanas biedrība "Rigaer Saengerhort" * 08.04.1907.

Dziedāšanas biedrība “Saengerhort” * 23.12.1913. + 1915.

Dziedātāja Aleksandra Jankovska piemiņas fonds * 29.10.1938. + 10.04.1941.

Dziedināšanas metodu paritātes biedrība "Brīvas ārstniecība mākslas savienība"
                                * 29.09.1920. + 04.02.1938.

Dzimtmuižnieka Kārļa Fridriha fon Strickis dzimtas palīdzības iestādījums
                                * 22.03.1906. + 1916.

Dzintarfilma biedrība * 21.11.1923.

Dzīves padomu sniegšanas biedrība * 29.10.1932. + 05.04.19412.

Dzīvokļu īpašnieks sabiedrība * 09.08.1923. + 30.01.1932.

Dzīvokļu īrnieku biedrība * 19.12.1908. + 1917.

Dzīvokļu kooperatīva sabiedrība “Darbs” * 31.03.1926. + 19.02.1930.

Dzīvokļu kooperatīvs “Atpūta” * 15.09.1926. + 19.03.1930.

Dzīvokļu kooperatīvs “Bieriņi” * 16.03.1927. + 19.02.1930.

Dzīvokļu kooperatīvs “Ekonomija” * 04.07.1933.

Dzīvokļu kooperatīvs “Fraternita” * 26.03.1930.

Dzīvokļu kooperatīvs “Imanta” * 02.12.1925. + 20.07.1938.

Dzīvokļu kooperatīvs “Mans nams” * 13.08.1927.

Dzīvokļu kooperatīvs "Nākotne" * 05.05.1920. + 01.04.1938.

Dzīvokļu kooperatīvs “Nams” * 12.05.1926. + 19.02.1930.

Dzīvokļu kooperatīvs pie Latvijas Universitātes studentu korporācijas “Fraternitas Vesthardiana” filistru palīdzības biedrības * 24.02.1931.

Dzīvokļu kooperatīvs “Progress” * 13.11.1929. + 09.04.1935.

Dzīvokļu kooperatīvs ”Savs Stūrītis” * 13.05.1925. + 05.07.1937.
                26.10.1927. pārdēvēta agrāk “Latvijas tehnikas darbinieku dzīvokļu
                                kooperatīvs “Savs stūrītis”       
               
Dzīvokļu kooperatīvs “Vienība” * 27.01.1926.  + 19.02.1930.

Dzīvokļu krīzes apkarošanas kooperatīva “Dzīvoklis” krājaizdevu sabiedrība * 19.12.1928. +20.09.1932.

Dzīvokļu sabiedrība “Atvase” * 07.02.1929. + 13.12.1932.

Dzīvokļu sabiedrība "Klints" * 19.12.1923.

Dzīvokļu sabiedrība pie Stiglica atbildīgo darbinieku arteļa * 19.11.1924.

Dzīvokļu un telpu izīrētāju sabiedrība * 10.05.1932. + 11.12.1934.

Ebreju apbedīšanas brālība "Hevra kadišo" 
                Sk. “Rīgas žīdu apbedīšanas biedrība”

Ebreju apvienība “Agudas Izroel” *  + 12.01.1935.

Ebreju atpūtas māju biedrība Latvijā 
                Sk. “Žīdu bērnu atpūtas namu biedrība”

Ebreju cepurnieku biedrība * 11.02.1909. + 1917.

Ebreju dramatiska muzikāla biedrība “Karmel” * 22.12.1909. + 1917.

Ebreju izglītības biedrība Latvijā
                Agrāk "Rīgas ebreju izglītības biedrības nodaļa Krievijā"
                Sk. “Žīdu Izglītības biedrība”

Ebreju jaunatnes biedrība “Aviva” * 10.04.1929. + 17.02.1936.

Ebreju jaunatnes biedrība “Eberija” * 13.01.1931. + 15.04.1937.

Ebreju jaunatnes biedrība “Hašomer Hacoir” * 14.10.1925. + 29.10.1935.

Ebreju jaunatnes biedrība “Iwrica” * 05.03.1930.  + 26.05.1937.

Ebreju jaunatnes fiziskās un morāliskās attīstības veicināšanas biedrība "Bar Kohba"
                                * 29.11.1922. + 14.11.1934.

Ebreju jaunatnes Latvijā "Josifa Trumpeldora vārdā" nacionālā - kultūrelā sporta biedrība
Sk. “Žīdu nacionālā biedrība “Trumpeldor”

Ebreju jaunatnes nacionālā un kultūrelā biedrība "Hisachduth bnei hoom" * 26.11.1924. +25.09.1939.

Ebreju jaunatnes organizācija "Hathio" * 07.07.1920. + 18.08.1939.
                06.04.1921. pārdēvēta agrāk  "Ebreju mācošanas jaunatnes pulciņš "Hathio"
               
Ebreju jaunavu biedrība “Bat – Jehuda” * 18.02.1925.

Ebreju juristu biedrība 
                Sk. “Žīdu biedrība “Centība”

Ebreju kooperatīva krājaizdevu sabiedrība * 04.06.1924. + 14.07.1931.
                pārdēvēta agrāk   “Latvijas ādu tirgotāju krājaizdevu sabiedrība”
               
Ebreju kultūras attīstīšanas biedrība “Haima Nahmaņa Bjalina vārdā”
                                * 19.01.1927. + 07.09.1934.

Ebreju kultūras biedrība “Vinčevska vārdā” * 17.04.1929. + 12.06.1939.

Ebreju kultūras un sporta biedrība “Spēks” * 08.12.1931.

Ebreju kultūras veicināšanas biedrība "Licht" * 23.12.1924. + 25.09.1939.

Ebreju kultūrelā biedrība "Arbeitheim" * 02.06.1920. + 08.01.1937.

Ebreju kultūrelā biedrība "Kultūrlīga"
                Sk. "Žīdu kultūrelā biedrība "Kultūrlīga"

Ebreju kultūreli izglītības biedrība “J.L. Pereca” vārdā * 24.01.1920. + 13.07.1935.

Ebreju kurlmēmo biedrība “Herbaischer Taubsummenbund” * 11.06.1930. + 05.05.1937.

Ebreju labdarības biedrība pie sinagogas Rīgā, Stabu ielā Nr. 63. dibināta no
                                Benciona un Merras Livšic
                Sk. “Benciona un Merras Livšicu vārdā dibinātā Rīgas žīdu labdarības biedrība”

Ebreju lauksaimniecības veicināšanas biedrība “Bayit Vogan” * 20.01.1926.

Ebreju literatūras mākslas un mūzikas biedrība "Javne" * 24.03.1920. + 12.11.1938.

Ebreju miesnieku kooperatīva sabiedrība “Košer” * 02.10.1929. + 24.08.1934.

Ebreju nacionāldemokrātiska partija * 11.03.1920.

Ebreju palīdzības biedrība rabīniem transemigrantiem “Ezrav” * 07.08.1929.

Ebreju pārdēvēju savstarpējā palīdzības biedrība Rīgā * 11.11.1905. + 1917.

Ebreju patērētāju biedrība “Haseifer” * 18.07.1931. + 18.12.1934.

Ebreju patērētāju biedrība “Lmaan Haseifer” * 26.06.1929. + 27.08.1935.

Ebreju politehniskā biedrība Latvijā 
                Sk. “Žīdu biedrība “Sadarbība”

Ebreju priekšmetu skolotāju un melamedu savstarpējā palīdzības biedrība “Morija”
                                * 26.05.1909. + 1917.

Ebreju profesionālo skolotāju biedrība "Morija" * 16.07.1924. + 21.09.1939.
                21.09.1939. iekļauta “Latvijas skolotāju biedrībā”

Ebreju saviesīgā biedrība Rīgā 
                Sk. “Rīgas žīdu saviesīgā biedrība”

Ebreju savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība “Jevish Lloid”
                Sk. “Savstarpīgā apdrošināšanas biedrība “Jevish Lloid”

Ebreju sieviešu biedrība kultūrālai darbībai Palestīnā * 03.12.1924. + 20.06.1939.

Ebreju sieviešu padome Latvijā 
                Sk. “Rīgas žīdu sieviešu palīdzības biedrība”

Ebreju sieviešu Palestinīska biedrība Latvijā 
                Sk. “Žīdu sieviešu Palestīnas biedrība”

Ebreju skautu biedrība “Hašomer Hacair” * 02.05.1923.
                07.10.1925. pārdēvēta agrāk  “Ebreju skautu biedrība”

Ebreju skolu atvēršanas biedrība “Cheder Msukon” 
                Sk. “Rīgas žīdu skolu biedrība”

Ebreju skolotāju savstarpējās palīdzības biedrība “Moria” * 26.05.1909. + 1917.

Ebreju slimnīcas “Linas Hacedek” biedrība 
                Sk. “Žīdu sieviešu slimnīcas “Slimo kopšana” biedrība”

Ebreju sporta biedrība "Hakoah" * 05.03.1924.
                Sk. “Žīdu sporta biedrība “Hakoah”

Ebreju sporta biedrība "Makkabi"
                 Sk. “Rīgas žīdu sporta biedrība “Makkabi”

Ebreju I sporta klubs Latvijā * 06.04.1921.

Ebreju strādnieku emigrācijas biedrība * 02.05.1923.

Ebreju strādnieku palīdzības savienība
                Sk. "Žīdu strādnieku palīdzības savienība"

Ebreju studentu biedrība * 02.05.1923.

Ebreju studentu biedrība "Korporācijas Vetulija" *
                Sk. “Latvijas Universitātes žīdu studentu biedrība “Vetulia”

Ebreju studentu biedrība "Korporācija Vetulija" filistru biedrība 
                Sk. “Latvijas Universitātes žīdu studentu biedrības “Vetulia” filistru biedrība”

Ebreju studentu literāriskās – muzikāliskās – zinātniskas sabiedrības Tērbatā filistru biedrība
                Sk. “Limuvia” biedrība”

Ebreju tautas augstskolas biedrība * 03.11.1926. + 07.09.1934.

Ebreju tautas bērnu dārzu biedrība Rīgā * 20.04.1921. + 07.06.1939.

Ebreju tautas klubs * 29.09.1925. + 04.12.1939.

Ebreju tautas partija *
                23.04.1920. pārreģistrēta.

Ebreju tautas patērētāju biedrība "Geulo" * 14.04.1920. + 14.08.1929.

Ebreju tautas universitātes veicināšanas biedrība Latvijā
                Sk. "Žīdu tautas universitātes veicināšanas b-ba Latvijā"

Ebreju teātra darbinieku profesionālā biedrība * 17.07.1929.

Ebreju teātra studija biedrība * 21.06.1930. + 03.03.1941.

Ebreju ticības mācības palīdzības izglītības un labdarības biedrība “Maschiki Gadas”
                                * 24.05.1912. + 1917.

Ebreju tirgoņu saviesīgā biedrība * 05.07.1907. + 31.12.1907.

Ebreju vecāku biedrība “Ivrit” Latvijā * 06.04.1927.
                Sk. “Žīdu vecāku b-ba “Ivrit”

Ebreju vecāku biedrība Latvijā
                Sk. “Žīdu vecāku b-ba Latvijā”

Ebreju zēnu ģimnāzijas trūcīgo skolnieku pabalstīšanas biedrība * 09.07.1912. + 1917.

Ebreju zinības un mākslas veicināšanas biedrība Latvijā 
                Sk. “Žīdu skolu b-ba “Ivrit”

Ed. Brūns fabrikas patērētāju biedrība "Lats" * 22.03.1922. + 14.08.1930.

Edgara Lira dzimtas palīdzības iestādījums * 10.07.1901. + 1916.

Edinburgas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
                Sk. “Rīgas ugunsdzēsēju b-ba “Cito”

Eduarda Cītemaņa ģimenes legāts * + 28.02.1941.

Eduarda Reiņa d. Knappe palīdzības iestādījums * 05.07.1903. + 1916.

Ekonomistu biedrība Latvijā * 13.03.1926.  + 14.11.1933.
                01.09.1926. pārdēvēta agrāk “Diplomēto tirgotāju biedrība Latvijā”
               
Ekonomiskā patērētāju biedrība “Sbereženije” * 29.08.1919. + 30.01.1932.

Ekskursiju rīkošanas biedrība * 13.12.1913. + 1917.

Ekspeditoru kooperatīvs * 05.09.1928. + 12.05.1935.

Elektrotehniskās rūpniecības strādnieku arodbiedrība * 23.07.1935.

Elizabetes Tats labdarības iestāde * 21.08.1912. + 1917.

Emigdirekt biedrība * 13.02.1924. + 01.05.1937.

Emīla Dārziņa 982. mazpulks * 30.05.1937. + 1940.

Emiriti biedrība * 21.04.1931. + 07.05.1937.

English Speaking club
                Sk. Angļu sarunu klubs”

E. P. Paegle kursu trūcīgo skolnieku pabalstīšanas biedrība * 26.04.1912. + 1917.

Ernesta Feldmaņa teātra kursu absolventu biedrība * 15.12.1931. + 28.05.1938.

Ernesta Johana Bēnkes ģimenes legats * 12.06.1881. + 25.03.1941.

Estētu biedrība "Zilais putns" * 25.06.1924.

Evaņģēliskā atturības biedrība "Glābšana" * 22.03.1907.

Evaņģēliskā biedrība “Baltais krusts” * 26.01.1912. + 1917.

Evaņģēliskā brālība “Harmherzigen Samariterinnen” * 01.04.1908. + 1917.

Evaņģēliskā biedrība “Hofnung” * 01.04.1908. + 1917.

Evaņģēliskā brāļu biedrība “Fahne” * 05.07.1907. + 1917.

Evaņģēliskā dzelzceļa misija Latvijā * 09.04.1930.

Evaņģēliskā jaunekļu biedrība Rīgā, dibināta 1888.gadā * 27.01.1888. + 23.11.1939.

Evaņģēliskā sadraudze Latvijā * 10.01.1923. + 1941.

Evaņģēliskas Jēzus draudzes savstarpīgā palīdzības un kultūrveicināšanas biedrība
                                * 17.07.1929. + 08.11.1934.

Evaņģēliski Luterisko mācītāju un teoloģiju studējošo biedrība “Vienprātība” * 04.12.1929.  +02.11.1936.

Ezeļa salā imatrikulēto muižnieku stipendiju biedrība * 30.01.1906. + 1917.

Ezra biedrība * 05.11.1924. + 20.02.1941.

Ezras ģimnāzijas absolventu biedrība “Ezrai” * 10.11.1931. + 03.11.1936.

Fabriku meistaru biedrība * 31.01/13.02.1906. + 1917.

Familien Verband der Barone Hahn zu Gegenseitiger Unterstutzung
Sk. “Baronu Hān cilts Savstarpējā palīdzības biedrība”

Farmaceitu savstarpējās apdrošināšanas biedrība * 1912.
                17.10.1923. pārdēvēta agrāk "Savstarpējā aptieku uguns
                                apdrošināšanas sabiedrība Baltijas guberņas"
                08.02.1939. . pārdēvēta agrāk “Latvijas savstarpējā aptieku uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Farmācijas veicināšanas biedrība * 18.04.1928.
                15.09.1936. iekļauta “Latvijas farmaceitu biedrībā”

Filistru biedrība “Klints” * 25.03.1925. + 14.07.1938. l.

Filistru biedrība "Patria"
                Sk. “Korporācijas “Patrija” filistru biedrība”

Filistru biedrība “Rubonia” * 26.03.1924.
                09.09.1938. . pārdēvēta agrāk “Korporācijas "Rubonia" filistru biedrība”.

Filistru biedrība "Zemgalija" * 31.05.1922. + 20.10.1934.

Filistru biedrību savienība * 03.10.1928. + 28.03.1941

Filistru savienība "Rubonia" * 30.03.1920. /1910./

Filoloģijas biedrība pie Latvijas Universitātes * + 1941. * 15.07.1943.
                12.10.1939. biedrībā “Latviešu filologu biedrība”
                15.07.1943. atjaunota ar nosaukumu „Filoloģijas biedrība pie Universitātes Rīgā”

Filozofijas biedrība * 31.08.1937. + 03.03.1941. * 02.09.1943.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Filozofijas biedrība pie Latvijas Universitātes”
                02.09.1943. atjaunota
               
Finansu resora darbinieku krājaizdevu sabiedrība * 23.08.1939.  
                23.08.1939. izveidota apvienojot:
                                               “Krājaizdevu sabiedrību “Diskonts
                                               “Krājaizdevu sabiedrību “Pašpalīdzība”
                                               “Muitas darbinieku krājaizdevu sabiedrību”

Finieru fabriku tehnisko darbinieku biedrība * 23.10.1929.

First church of Christ scientist
                Sk. “Pirmā Kristus scientistu biedrība Rīgā”

Fiziskās audzināšanas biedrība “Gong” * 20.11.1929. + 23.05.1939.

Fiziskās un garīgās kultūras biedrība “Pelēkie vilki” * 27.03.1934.

Fon Boetticheru dzimtas savstarpējā palīdzības biedrība 
                Sk. “Beticheru dzimtas savstarpējā palīdzības biedrība”

Fon Boks dzimtas savstarpējās palīdzības iestādījums * 11.07.1903.

Fon Buksgevedenu dzimtas savstarpējās palīdzības iestādījums * 06.07.1902. + 1916.

Fon Levis of Menars dzimtas savstarpējās palīdzības iestādījums * 05.04.1908. + 1916.

Fon Regikampfu dzimtas savstarpējās palīdzības iestādījums * 24.04.1906. + 1916.

Fon Siversa dzimtas savstarpējās palīdzības iestādījums * 30.07.1901. + 1916.

Fon zur Muehlen dzimtas savstarpējā palīdzības iestādījums * 21.12.1910. + 1916.

Fotogrāfisko darbnīcu īpašnieku biedrība * 09.06.1920. + 12.06.1936.

Fotogrāfisko piederumu kooperatīvs "Fotogrāfs" pie fotogrāfisko darbnīcu īpašnieku biedrības *19.01.1921. + 31.05.1923.
               
Fotogrāfu biedrība * 24.10.1924.  + 27.11.1936.
                08.12.1926. . pārdēvēta agrāk “Latvijas fotogrāfu arodnieku biedrība”
               
Fotomākslas veicināšanas biedrība * 04.09.1929. + 13.03.1936.

Franču internacionālā studentu biedrība “Francijas brālība” * 11.08.1931. + 30.05.1939.

Franču labdarības biedrība *1897. + 1917.

Franču liceja 822. Mazpulks * 30.10.1935. + 1940.

Francijas, Beļģijas un franču Šveices bijušo studentu draudzīgā biedrība * 11.04.1933. +23.10.1935.

Franča Dāvida Millera ģimenes legāts * + 02.12.1939.

Franča Trasuna piemiņas fonds * + 05.04.1941.

Fraternitas Baltica filistru palīdzības biedrība * 24.11.1911. + 25.03.1941.
                10.10.1938. biedrībā “Studentu biedrības “Fraternitas Baltica” filistru savienība, dib. 1911. gadā”

Fraternitas Rigensis filistru biedrība * 24.05.1912.  + 25.03.1941.
                14.10.1938. . pārdēvēta agrāk “Studentu korporācijas “Fraternitas Rigensis” filistru biedrība”
               
Fraternitas Rusticana filistru biedrība
                Sk. “Latvijas Universitātes studentu biedrības “Fraternitas Rusticana” filistru biedrība”

Fraternitas Vesthardiana filistru palīdzības biedrība * 19.09.1928. + 13.07.1940. * 15.07.1943.
                18.10.1938.  pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studentu korporācijas
                               “Fraternitas Vesthardiana” filistru biedrība”
                15.07.1943. atjaunota.


               
Frauen Verein zu Riga
                Sk. “Rīgas sieviešu biedrība”

Freie Schriften Geselschaft
                Sk. “Žīdu biedrība “Freie Schriften Geselschaft”

Freizingera fabrikas Rģā ugunsdzēsēju vienība * 20.11.1908. + 1917.

Friča Bārdas piemiņas fonds * 02.04.1930. + 02.02.1939.

Fridriha Konstantīna Tizenhauzena legāts * 24.02.1871. + 09.12.1939.

Frizieru artelis “Antons” * 21.12.1935.

Frizieru kopiepirkšanas biedrība * 24.08.1938.

Frizieru patērētāju biedrība * + 27.01.1927.

Frl. Friderikedobbert Familienstiftung – biedrība 
                Sk. “Doberta ģimenes biedrība”
               
Futbola klubs “Britanija” * 18.05.1911. + 1917.
                              
Futbola klubs "Spars"
                Sk. "Rīgas futbola klubs "Viesturs"

 

 
Izmaiņas 29.08.2019 Kontakti