Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

Rīga
1225
Rīgas apriņķis

Rig_pils_darb_b

Rīgas odontologu biedrība * 19.10.1905. + 30.11.1939.

Rīgas oficiantu biedrība * 04.12.1907. + 1917.

Rīgas oficiantu savstarpējā palīdzības biedrība * 17.04.1909. + 1917.

Rīgas O. N. Lišinas privātas sieviešu ģimnāzijas trūcīgo skolēnu palīdzības biedrība * 24.03.1931. + 01.07.1937.

Rīgas orķestra biedrība "Harmonie" * 21.07.1888. + 10.12.1940.

Rīgas Orlas dzelzceļa ierēdņu krājaizdevu kase * 01.05.1874. + 1917.

Rīgas ormaņu aroda biedrība * 24.03.1920. + 22.03.1941.
                21.03.1923. pārdēvēta agrāk „Rīgas smago un vieglo ormaņu
                                arodnieciskā savienība"
                10.11.1936. pievienota “Rīgas vieglo ormaņu arodbiedrība”
               

Rīgas ormaņu krājaizdevu sabiedrība * 18.09.1923. + 31.08.1938.
                31.08.1938. iekļauta “Rīgas strādnieku krājaizdevu s-bā”

Rīgas ormaņu patērētāju biedrība * 22.09.1920. + 12.03.1932.

Rīgas ostas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 16.08.1911. + 12.05.1941.
                20.09.1922. pārdēvēta agrāk "Pēterpils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība"
               

Rīgas ostas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības klubs * 12.10.1927.

Rīgas ostas koku eksportieru biedrība * 16.06.1914. + 1917.

Rīgas ostas krāvēju biedrība * 26.05.1906.  + 1917.

Rīgas ostas kuģniecības biedrība * 14.04.1920. + 01.12.1936.

Rīgas ostas loču savstarpējā palīdzības biedrība * 08.11.1932. + 17.03.1939.
17.03.1939. iekļauta “Jūrnieku savstarpējā palīdzības biedrībā "Enkurs"

Rīgas ostas patērētāju kooperatīvs * 27.03.1929. + 14.04.1931.

Rīgas ostas strādnieku biedrība * 17.10.1928. + 17.10.1938.

Rīgas ostas strādnieku biedrības klubs * 09.12.1930. + 01.07.1937.

Rīgas ostas strādnieku biedrības klubs * 09.12.1930.

Rīgas otrā dzīvokļu īrnieku sabiedrība. dib. 1920. gadā * 19.05.1920. + 23.07.1935.

Rīgas otrā kopdarbības grāmatnīca * 05.11.1924.
                07.02.1940. pārdēvēta agrāk “Latvijas vidusskolu skolotāju kooperatīvs”

Rīgas otrā savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 18.06.1932.
                11.01.1939. pārdēvēta agrāk “Neatkarīgā nomaļnieku savstarpējā
                                uguns apdrošināšanas biedrība”
                06.03.1940. pievienota “Rīgas ceturtā savstarpējā apdrošināšanas biedrība “

Rīgas otrais stiklu pūtēju artelis * 05.03.1935.

Rīgas pagaidu strādnieku slimo kase * 23.11.1922.
                16.03.1927. pārdēvēta agrāk “Tautas labklājības ministrijas pagaidu
                                strādnieku apdrošināšanas kase”
                01.08.1930. pievienota “Rīgas sīkražotāju slimo kase”

Rīgas pakavu kalēju amata zeļļu palīdzības un bēru kase * 17.07.1893. + 1917.

Rīgas palīdzības biedrība * 25.08.1882. + 03.12.1940.

Rīgas palīdzības biedrība „Zieds” * 02.07.1908. + 1917.

Rīgas palīdzības biedrības krājaizdevu kase
                Sk. „Ceturtā Vidzemes savstarpīgā kredītbiedrība”

Rīgas palīdzības biedrība “Avots” * 22.12.1936.
                20.09.1938. “Rīgas Vidzemes tirgus tirgotāju bēru kase”

Rīgas palīdzības biedrība “Bite” * 08.02.1902. + 1917.
                 /Bienen, Pčela/

Rīgas palīdzības biedrība “Vzaimnoje sodeistvije” * 28.05.1892. + 1917.

Rīgas palīdzības un apbedīšanas kase “Vienība” * 20.12.1890. + 16.01.1940.

Rīgas palīdzības un bēru kase “Laboremus” * 18.05.1911. + 1917.

Rīgas 20. pamatskolas absolventu biedrība * 21.09.1927.

Rīgas papīru fabriku sabiedrības Strazdmuižā slimo kase * 19.02.1914. + 1917.

Rīgas Paraugskolas 856. Mazpulks * 26.02.1936. + 1940.

Rīgas Pārdaugavas ārstu biedrība * 29.10.1924.

Rīgas Pārdaugavas dzīvokļu kooperatīvs * 26.10.1927. + 16.03.1932.

Rīgas Pārdaugavas dzīvokļu sabiedrība “Pamats” * 18.02.1925. + 19.02.1930.

Rīgas Pārdaugavas grunts īpašnieku biedrība * 19.11.1924. + 12.12.1940.

Rīgas Pārdaugavas izglītības un palīdzības biedrība * 23.01.1924. + 29.11.1930.

Rīgas Pārdaugavas latviešu amatnieku palīdzības biedrība * 17.12.1881.
                23.11.1894. pārdēvēta agrāk ”Pārdaugavas palīdzības biedrība sliperščikov”

Rīgas Pārdaugavas mednieku biedrība “Diana”
                Sk. “Mednieku biedrība “Diana”

Rīgas Pārdaugavas namsaimnieku biedrība * 11.07.1923. + 03.12.1935.
                03.12.1935. iekļauta “Rīgas namsaimnieku biedrībā”

Rīgas Pārdaugavas namīpašnieku krājaizdevu sabiedrība * 04.09.1923. + 26.04.1939.
                26.04.1939. iekļauta “Krājaizdevu sabiedrībā “Namsaimnieks”

Rīgas Pārdaugavas rajona kopēja slimo kase * 31.03.1921.

Rīgas Pārdaugavas riteņbraucēju biedrība * 04.12.1907.

Rīgas Pārdaugavas saviesīgā biedrība * 27.06.1894. + 03.07.1896.

Rīgas Pārdaugavas savstarpējā kredītbiedrība * 20.05.1912.

Rīgas pārdēvēju biedrība “Merkurijs” * 14.01.1906. + 08.05.1907.

Rīgas pārdēvēju palīdzības biedrība * 1828. + 1917.
                /Hadlungs Commis/

Rīgas parfimērijas kosmētiskās ražošanas kooperatīva sabiedrība “Modern” * 04.12.1940.

Rīgas pareizticīgā Pētera un Pāvila brālība * 16.07.1924./21.01.1867./ + 17.03.1941.

Rīgas pareizu medību un šaušanas biedrība * 03.09.1907. + 1917.

Rīgas pašizglītības biedrība * 07.06.1911. + 1917.

Rīgas pārtikas preču tirgotāju biedrība * 03.09.1907. + 1917.

Rīgas pārtikas preču tirgotāju biedrības krājaizdevu kase * 29.02.1908. + 1917.

Rīgas pastmarku tirgotāju biedrība * 18.01.1922. + 03.12.1936.

Rīgas pašvaldības darbinieku arodbiedrība * 25.06.1924. + 12.12.1940.

Rīgas patērētāju biedrība * 24.10.1909. + 17.12.1935.

Rīgas patērētāju biedrība “Apgāde” * 22.09.1920. + 26.11.1935.

Rīgas patērētāju biedrība “Baltija” * 28.11.1919. + 27.08.1930.

Rīgas patērētāju biedrība “Brīvība” * 14.04.1920. + 17.08.1937.
                17.08.1937. iekļauta “Rīgas patērētāju biedrībā “Vienība”

Rīgas patērētāju biedrība “Kalkolo” * 21.02.1933. + 26.10.1935.

Rīgas patērētāju biedrība “Kooperācija” * 03.10.1908. + 1917.

Rīgas patērētāju biedrības “Kooperācija krājaizdevu kase * 24.05.1912. + 1917.

Rīgas patērētāju biedrība “Pamats” * 16.09.1908. + 1917.

Rīgas patērētāju biedrība “Vienība” * 17.08.1937.
                17.08.1937. izveidota apvienojot:
                                                “Rīgas apvienoto kooperatīvu”
                                                “Patērētāju biedrību “Pamats”
                                                “Rīgas patērētāju biedrību “Brīvība”
                23.11.1938. pievienota “Jaun – Mīlgrāvja patērētāju kooperatīvs “Celms”
                23.11.1938. pievienota “Sarkandaugavas kooperatīvs “Rīts”

Rīgas patērētāju biedrība “Poļu savienība Latvijā” * 26.01.1921. + 14.08.1929.

Rīgas patērētāju biedrība “Produkts” * 14.10.1909. + 1917.

Rīgas patērētāju biedrība “Talka” * 22.04.1925.

Rīgas patērētāju kooperatīvs * 22.05.1929. + 04.02.1936.        

Rīgas pilsētas patērētāju biedrība „Unitas” * 28.02.1909. + 1917.

Rīgas patrimonialā apgabala namīpašnieku biedrība * 03.12.1912. + 03.12.1935.
                03.12.1935. iekļauta “Rīgas namsaimnieku biedrībā”

Rīgas patrimonialā apgabala ugunsdzēsēju biedrība *1880. + 12.05.1941.

Rīgas patrimonialās ugunsdzēsēju biedrības klubs * 08.12.1931. + 30.01.1934.

Rīgas patrimonialā ugunsdzēsēju biedrības bēru un palīdzības biedrība * 25.11.1905.
                24.04.1939. pārdēvēta agrāk “Rīgas patrimonialās ugunsdzēsēju
                                biedrības palīdzības un bēru kase”

Rīgas patronāta biedrība * 11.02.1909. + 1917.

Rīgas patversmes labdarības biedrība “Paspārne” * 18.03.1909. + 1917.

Rīgas Pētera brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 13.06.1911. + 12.05.1941.

Rīgas Pētera brīvprātīgo ugunsdzēsēju  bēru fonds * 13.06.1911.
                03.12.1924. pārdēvēta agrāk “Rīgas Pētera brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības
                                palīdzības un bēru kase”
                19.07.1939. pārdēvēta agrāk “Rīgas Pētera brīvprātīgo ugunsdzēsēju
                                biedrības bēru kase”

Rīgas Pēterburgas priekšpilsētas patērētāju biedrība * 27.01.1900. + 1917.

Rīgas pētīšanas biedrība “Spēks un viela” * 20.10.1858. + 14.11.1939.
                02.01.1939. pārdēvēta agrāk “Rīgas tehniskā biedrība, dibināta 1858. gadā”

Rīgas philatelistu biedrība
                Sk. “Rīgas vācu filatēlistu biedrība”

Rīgas piecdesmitā slimo kase pie Ruetca tipogrāfijās * 19.02.1914. + 1917.

Rīgas piektā savstarpējās apdrošināšanas biedrība * 30.12.1939.

Rīgas piena ražotāju un patērētāju biedrība "Nākotne" * 24.03.1920. + 12.07.1935.

Rīgas piensaimniecības savienība * 17.12.1937.

Rīgas pilsētas biedrība „From” * 04.11.1909. + 1917.

Rīgas pilsētas biedrība „Russkij Ulej” * 17.02.1914. + 1917.

Rīgas pilsētas darbinieku biedrība
                Sk. “Galvaspilsētas Rīgas pašvaldības darbinieku biedrība”
               
Rīgas pilsētas darbinieku dzīvokļu sabiedrība * 03.12.1924.

Rīgas pilsētas darbinieku kooperatīvs * 05.05.1920. + 09.01.1936.

Rīgas pilsētas darbinieku krājaizdevu kase * 24.05.1922.

Rīgas pilsētas filharmoniskā biedrība * 20.01.1904. + 1917.

Rīgas pilsētas ģimnāzijas krājaizdevu kase * 30.12.1898. + 1917.

Rīgas pilsētas I ģimnāzijas 858. Mazpulks * 05.03.1936. + 1940.

Rīgas pilsētas II ģimnāzijas absolventu un bij. Rīgas pilsētas reālskolas audzēkņu biedrība * 26.03.1924. + 13.03.1941.
                22.12.1939. pārdēvēta agrāk “Rīgas pilsētas otrās vidusskolas absolventu biedrība”

Rīgas pilsētas III ģimnāzijas absolventu biedrība * 16.01.1924. + 12.12.1940.
                16.02.1932. pārdēvēta agrāk “Rīgas pilsētas III vidusskolas abiturientu biedrība”

Rīgas pilsētas ielu dzelzceļu darbinieku biedrība * 14.05.1935.

Rīgas pilsētas ierēdņu biedrība
                Sk. “Galvaspilsētas Rīgas pašvaldības darbinieku biedrība”

Rīgas pilsētas ierēdņu savienības konzuma sabiedrība “Rīga” * 02.06.1920. + 28.01.1936.

Rīgas pilsētas ierēdņu slimo kase * + 15.04.1923.

Rīgas pilsētas I igauņu pamatskolas abiturientu biedrība * 19.02.1930. + 13.03.1940.

Rīgas pilsētas jaunatnes biedrība * 09.07.1912. + 1917.

Rīgas pilsētas Kalpaka 1000. Mazpulks * 07.04.1937. + 1940.

Rīgas pilsētas kaņepāju un linu brāķeru atraitņu un bāreņu palīdzības kase
                                * 16.02.1898. + 1917.

Rīgas pilsētas komercskolas absolventu biedrība * 28.04.1931. + 17.08.1937.
                07.11.1933. pārdēvēta agrāk “Rīgas pilsētas komercskolas abiturientu biedrība”
                17.08.1937. iekļauta “Rīgas pilsētas Viļa Olava komercskolas absolventu biedrībā”

Rīgas pilsētas krājkase *
                04.07.1923. pārreģistrēta.

Rīgas pilsētas Krakenas literatūras mūzikas biedrība * 07.03.1894. + 1916.

Rīgas pilsētas Krievijas Baltijas izgudrojumu izmantošanas biedrība * 07.11.1908. + 1917.

Rīgas pilsētas krievu ģimnāzijas absolventu biedrība * 23.11.1927. + 12.01.1939.
                28.04.1931. pārdēvēta agrāk “Rīgas pilsētas krievu vidusskolas absolventu biedrība”
                12.01.1939. iekļauta “Rīgas krievu ģimnāzijas absolventu biedrībā”

Rīgas pilsētas krievu klubs * 24.08.1906. + 1917.

Rīgas pilsētas krievu literatūras pulciņs * + 25.01.1906.

Rīgas pilsētas krievu patērētāju biedrība * 27.11.1909. + 1917.

Rīgas pilsētas krievu vidusskolas trūcīgu skolēnu palīdzības biedrība Fjodora
                                Aleksandra dēla Erna vārdā * 04.06.1924.  + 08.10.1936.

Rīgas pilsētas I lietuvju pamatskolas abiturientu biedrība 
                Sk. “Latvijas Lietuvju jaunatnes biedrība “Laisve”

Rīgas pilsētas lopkautuves lopkavēju arterlis *
                04.02.1936. pārreģistrēta.

Rīgas pilsētas maiznieku konditoru uznēmumu strādnieku arodu biedrība * 12.12.1913. + 1917.

Rīgas pilsētas mašinistu mehaniķu biedrība * 03.12.1905. + 1917.

Rīgas pilsētas medicīnas biedrība * 23.12.1913. + 1917.

Rīgas pilsētas mednieku savienība * 03.02.1911. + 1917.

Rīgas pilsētas Olava komercskolas darbinieku krājaizdevu sabiedrība * 05.03.1935.

Rīgas pilsētas otrās vidusskolas absolventu biedrība 
                Sk. “Rīgas pilsētas II ģimnāzijas absolventu un bij. Rīgas pilsētas reālskolas audzēkņu biedrība”

Rīgas pilsētas pamatskolas absolventu biedrība * 11.12.1929.

Rīgas pilsētas 1. pamatskolas absolventu biedrība * 26.02.1930. + 03.01.1941.

Rīgas pilsētas 5. pamatskolas absolventu biedrība * 11.12.1929. + 16.02.1937.

Rīgas pilsētas 5. pamatskolas mazpulks
                Sk. „Pētersalas 922. Mazpulks”

Rīgas pilsētas 16. pamatskolas 691. Mazpulks
                Sk. „Rīgas Brīvzemnieka 691. Mazpulks”

Rīgas pilsētas 9. pamatskolas absolventu biedrība 
                Sk. “Rīgas pilsētas pulkveža Zemitāna 9. pamatskolas absolventu biedrība”

Rīgas pilsētas 10. pamatskolas absolventu biedrība * 23.12.1933. + 29.01.1937.

Rīgas pilsētas 12. pamatskolas bijušo audzēkņu un pedagogu biedrība
                                * 01.07.1925. + 26.10.1939.

Rīgas pilsētas 13. pamatskolas abiturientu biedrība * 30.11.1927. + 18.02.1937.

Rīgas pilsētas 14. pamatskolas abiturientu biedrība 
                Sk. “Dzeguškalna pamatskolas absolventu biedrība”

Rīgas pilsētas 15. pamatskolas absolventu un pedagogu biedrība * 15.12.1926. + 12.12.1940.

Rīgas pilsētas 20. pamatskolas absolventu biedrība * 21.09.1927. + 01.03.1941.

Rīgas pilsētas 30. pamatskolas absolventu biedrība * 14.07.1931. + 15.04.1937.

Rīgas pilsētas 31. pamatskolas absolventu biedrība * 03.05.1932. + 07.05.1938.

Rīgas pilsētas 32. pamatskolas abiturientu biedrība * 30.01.1932.

Rīgas pilsētas 33. pamatskolas absolventu un pedagogu biedrība * 03.12.1930. + 20.10.1933.

Rīgas pilsētas 35. pamatskolas abiturientu biedrība * 14.11.1933.  + 21.06.1939.

Rīgas pilsētas 37. pamatskolas absolventu un pedagogu biedrība * 13.06.1933. + 16.03.1937.

Rīgas pilsētas 37. pamatskolas mazpulks
                Sk. „Vecrīgas 928. Mazpulks”

Rīgas pilsētas 38. pamatskolas bijušo audzēkņu un pedagogu biedrība * 28.03.1928.
                Sk. “Rīgas pilsētas Tālivalda pamatskolas bijušo audzēkņu un paidagogu biedrība”

Rīgas pilsētas 39. pamatskolas abiturientu biedrība * 30.01.1932. + 05.03.1937.

Rīgas pilsētas 41. pamatskolas bijušo audzēkņu un pedagogu biedrība
                               * 05.04.1932 + 05.04.1941.

Rīgas pilsētas 42. pamatskolas bijušo audzēkņu un pedagogu biedrība * 05.04.1932.

Rīgas pilsētas 28. Pamatskolas 978. Mazpulks
                Sk. „Rīgas Jumaras 978. Mazpulks”

Rīgas pilsētas I papildu skolas palīdzības biedrība * 11.01.1928. + 12.12.1940.

Rīgas pilsētas 2. papildu skolas abiturientu biedrība * 26.08.1925. + 18.09.1936.

Rīgas pilsētas 6. vakara pamatskolas 798. Mazpulks * 12.04.1935. + 01.08.1937.

Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku mednieku biedrība 
                Sk. “Galvaspilsētas Rīgas pašvaldības darbinieku mednieku biedrība”

Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku slimo kase * 11.12.1922.

Rīgas pilsētas pašvaldības  kasieru biedrība 
                Sk. “Galvaspilsētas Rīgas pašvaldības kasieru biedrība”

Rīgas pilsētas patērētāju biedrība „Produkts” * 14.10.1909. + 1917.

Rīgas pilsētas policijas darbinieku biedrība * 19.12.1923. + 17.10.1940.

Rīgas pilsētas policijas pārvaldes ierēdņu krājaizdevu kase *  + 1917.

Rīgas pilsētas pulkveža Zemitāna 9. pamatskolas absolventu biedrība
                                * 27.02.1929. + 31.12.1940.
                13.01.1939. pārdēvēta agrāk “Rīgas pilsētas 9. pamatskolas absolventu biedrība”

Rīgas pilsētas savstarpējā kredītbiedrība * 25.11.1909. + 1917.
                04.12.1912. pārdēvēta agrāk “Krājaizdevu kase pie “Feniks” rūpnīcu palīdzības biedrības”

Rīgas pilsētas savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrība * 1765. + 1917.

Rīgas pilsētas skolotāju atraitņu un bāreņu palidzības kase * 03.10.1906. + 1917.

Rīgas pilsētas skolu skolotāju biedrība *  + 13.08.1935.

Rīgas pilsētas strādnieku kooperatīva sabiedrība * 12.06.1906. + 1917.

Rīgas pilsētas Tālivalda pamatskolas bijušo audzēkņu un paidagogu biedrība * 28.03.1928. +31.12.1940.
                03.01.1939. pārdēvēta agrāk “Rīgas pilsētas 38. pamatskolas bijušo audzēkņu un pedagogu biedrība”

Rīgas pilsētas, tas apkārtnes un Rīgas Jūrmalas pilsētas krievu namīpašnieku biedrība * 05.12.1933. + 03.12.1935.
                03.12.1935. iekļauta “Rīgas namsaimnieku biedrībā”

Rīgas pilsētas tehnikuma absolventu biedrība * 11.01.1928. + 07.04.1936.
                07.04.1936. iekļauta “Latvijas vienotā tehniķu biedrībā”

Rīgas pilsētas tvaikoņu satiksmes kalpotāju bēru kase * 03.01.1905. + 1917.

Rīgas pilsētas vācu ģimnāzijas bijušo skolnieču biedrība * 08.03.1932. + 10.03.1941.
                30.03.1939. pārdēvēta agrāk “Rīgas pilsētas vācu meiteņu ģimnāzijas
                                bijušo skolnieču biedrība”

Rīgas pilsētas vācu teātru un koncertu biedrība * 24.05.1912. + 1917.

Rīgas pilsētas I vakara (bij. IV papildu) pamatskolas absolventu biedrība
                               * 17.04.1934. + 31.12.1940.

Rīgas pilsētas I vidusskolas absolventu biedrība * 16.01.1929. + 16.04.1941.

Rīgas pilsētas III vidusskolas abiturientu biedrība
                Sk. “Rīgas pilsētas III ģimnāzijas absolventu biedrība”

Rīgas pilsētas IV vidusskolas krājaizdevu kase * 17.07.1929. + 27.01.1938.

Rīgas pilsētas Viļa Olava komercskolas absolventu biedrībā * 17.08.1937. + 14.12.1940.
                17.08.1937. izveidota apvienojot:
                                “V. Olava skolu absolventu biedrību”
                                “Rīgas pilsētas komercskolas absolventu biedrību”

Rīgas pilsētas Viļa Olava komercskolas trūcīgo skolēnu palīdzības biedrība
                                * 01.04.1908. + 02.04.1941.
                30.08.1938. pārdēvēta agrāk “V. Olava komercskolas trūcīgo
                                skolēnu palīdzības biedrība”

Rīgas pilsētas visu kārtu klubs * 23.02.1906. + 1917.

Rīgas pilsētas vispārnacionālā savienība * 16.04.1912. + 1917.

Rīgas pirmā apavu virsu taisītāju arteļa * 19.07.1911. + 1917.

Rīgas pirmā kopdarbības grāmatnīca  * 27.08.1924.
                 06.12.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas skolotāju kooperatīvs”

Rīgas Pirmā 390. Mazpulks * 15.09.1934. + 1940.

Rīgas pirmā pilsētas teātra dziedātāju kora biedrība * 10.05.1908. + 1917.

Rīgas pirmā savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 28.12.1921.
                18.01.1939. pārdēvēta agrāk “Rīgas un apkārtnes savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Rīgas plostošanas un mežu izstrādāšanas biedrība * 01.02.1922. + 06.03.1929.

Rīgas podnieku amata zeļļu palīdzības un bēru kase 8 12.09.1893. = 1917.

Rīgas pogu izgatavotāju un pozamentu amatu meistāru bēru kase * 13.10.1893. + 1917.

Rīgas pogu izgatavotāju un pozamentu amatu zeļļu palīdzības un bēru kase
                                * 16.03.1904. + 1917.

Rīgas policijas darbinieku biedrība * 19.12.1923. +  01.03.1941.

Rīgas policijas darbinieku kooperatīva biedrība * 03.03.1920. + 16.03.1931.

Rīgas policijas darbinieku krājaizdevu sabiedrība * 26.03.1924. + 12.12.1940.

Rīgas policijas darbinieku sporta klubs * 15.11.1922. + 18.03.1941.

Rīgas Politehnikuma vispārējā palīdzības kase * 17.02.1876. + 1917.

Rīgas politehniskā institūta filistru ebreju biedrība Rīgā * 21.10.1924.
                Sk. “Latvijas Universitātes un Rīgas Politehniskā institūta filistru ebreju biedrība”

Rīgas politehniskā institūta ķīmiķu biedrība * 06.10.1909. + 1917.

Rīgas politehniskās korporācijas “Talavija” studentu un filistru savstarpējā
                                pabalstīšanas biedrība
                SK. “Talavijas filistru biedrība”

Rīgas poļu biedrība "Aušra" * 23.02.1904. + 14.11.1940.
                25.06.1924. pārdēvēta agrāk “Rīgas poļu Saviesīgā biedrība “Aušra”

Rīgas poļu biedrību savienība * 21.01.1925. + 16.02.1937.

Rīgas poļu izglītības biedrība
                Sk. “Poļu izglītības biedrība Latvijā”

Rīgas poļu labdarības biedrība * 25.11.1877. + 14.11.1940.
                13.02.1924. pārdēvēta agrāk “Rīgas labdarības biedrība palīdzībai sniegšanai Rīgā dzīvojošiem trūcīgiem katoļiem"
                19.06.1929. pārdēvēta agrāk “Rīgas poļu labdarības biedrība”
                22.08.1938. pārdēvēta agrāk “Rīgas poļu romiešu katoļu labdarības biedrība”
                04.05.1939. pārdēvēta agrāk “Rīgas romiešu katoļu labdarības biedrība”

Rīgas poļu I 424. Mazpulks * 05.11.1934. + 01.08.1937.

Rīgas poļu pabalstīšanas biedrība “Pszezola” * 08.01.1901. + 1917.

Rīgas poļu paterētāju biedrība „Spolem” * 07.10.1909. + 1917.

Rīgas poļu romiešu katoļu labdarības biedrība
                Sk. “Rīgas poļu labdarības biedrība”

Rīgas poļu skolotāju biedrība * 13.07.1922. + 21.09.1939.
                21.09.1939. iekļauta “Latvijas skolotāju biedrībā”

Rīgas praktiskā biškopības biedrība * 08.05.1907. + 10.03.1937. + 10.03.1937.

Rīgas praktisko ārstu sabiedrība * 08.05.1907. + 1917.

Rīgas pretubagošanas biedrība * + 11.11.1939.
                13.02.1924. pārreģistrēta.

Rīgas priekšpilsētas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 07.05.1903. + 12.05.1941.

Rīgas priekšpilsētas ugunsapdrošināšanas biedrība
                Sk. “Otrā Rīgas savstarpējā ugunsapdrošināšanas sabiedrība”

Rīgas priekšpilsētas ugunsdzēsēju biedrības palīdzības un bēru kase
                                * 21.12.1910. + 01.06.1931.

Rīgas privātas sieviešu svētdienas skolas trūcīgo skolnieku atbalstīšanas biedrība
                                * 06.01.1892. + 1917.

Rīgas profesionālā frizieru strādnieku savienība
Sk. “Latvijas frizieru strādnieku arodu biedrība”

Rīgas pulsteņmeistaru palīdzības un bēru kase * 05.11.1893. + 1917.

Rīgas putnkopēju biedrība, dib. 1885. gadā * 29.11.1886. + 17.11.1939.
                17.11.1939. iekļauta “Rīgas sporta putnkopības pārraudzības biedrībā”

Rīgas putnkopības pārraudzības biedrība * 24.01.1923.
                12.01.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas putnkopības biedrība”

Rīgas ratnieku amata zeļļu palīdzības un bēru kase * 04.02.1892. + 1917.

Rīgas Rīgas pilsētas I ģimnāzijas 858. Mazpulks * 05.03.1936. + 1940.

Rīgas Rīgas Valsts I ģimnāzijas 934. Mazpulks * 03.10.1936.

Rīgas Rīgas Valsts II ģimnāzijas 824. Mazpulks * 11.11.1935.

Rīgas Rīgas Valsts III ģimnāzijas 828.. Mazpulks * 03.10.1936.

Rīgas rikšotāju biedrība * 06.03.1887. + 1917.

Rīgas riteņbraucēju biedrība
                Sk. “Latvijas sporta biedrība”

Rīgas Romas katoļu apbēdīšanas biedrība * 07.09.1898. + 1917.

Rīgas romiešu katoļu labdarības biedrība
                Sk. “Rīgas poļu labdarības biedrība”

Rīgas rotariešu klubs * 07.06.1932. + 09.01.1940.
                20.09.1938. pārdēvēta agrāk  “Rotary Club Riga biedrība”

Rīgas rūpnieku biedrība * 02.05.1936.  + 13.03.1941.

Rīgas rūpnieku savstarpējā kredītbiedrība * 19.02.1912.

Rīgas rūpnieku savstarpīgā palīdzības biedrība *
                12.12.1923. pārreģistrēta.

Rīgas sals un graudu svērāju amata palīdzības un bēru kase * 08.02.1886. + 12.05.1904.

Rīgas sargu un sētnieku arodu biedrība * 18.09.1923. + 12.12.1940.

Rīgas Sarkandaugavas I 857. Mazpulks *17.04.1935. + 1940.

Rīgas Sarkandaugavas II 988. Mazpulks *02.04.1937. + 1940.

Rīgas Sarkandaugavas patērētāju biedrība “Rīts” 
                Sk. “Sarkandaugavas kooperatīvs “Rīts”

Rīgas Saulieša 1122. Mazpulks * 27.01.1939. + 1940.

Rīgas saviesīgā biedrība * 30.01.1929. + 07.11.1934.

Rīgas saviesīgā biedrība “Amurs” * 05.07.1907. + 1917.

Rīgas savisīgā biedrība „Ceļ žizni” * 04.12.1907. + 1917.

Rīgas saviesīgā biedrība “Družba” * 24.04.1914. + 1917.

Rīgas saviesīgā biedrība “Granits” * 10.12.1912. + 12.12.1913.

Rīgas saviesīgā biedrība “Kosmos” * 23.01.1929. + 31.08.1936.

Rīgas saviesīgā biedrība “Marss” * 05.08.1913. + 12.12.1913.

Rīgas saviesīgā biedrība “Ogoņok” * 20.08.1913. + 1917.

Rīgas saviesīga biedrība “Rossa” # 28.05.1905. + 1917.

Rīgas saviesīgā biedrība „Solid” * 22.03.1907. + 31.12.1912.

Rīgas saviesīga biedrība “Tau” * 28.05.1905. + 1917.

Rīgas saviesīga biedrība “Uspeh” * 12.12.1913. + 1917.

Rīgas saviesīgā biedrība “Vairogs” * 25.05.1906. + 1917.

Rīgas saviesīgā biedrības “Vairogs” bēru kase * 23.09.1909. + 1917.

Rīgas saviesīgā biedrības “Vairogs” krājaizdevu kase * 03.12.1912. + 1917.

Rīgas saviesīgā biedrība “Vestend klubs” * 25.09.1903. + 1917.

Rīgas saviesīgā biedrība “Zabota” * 30.05.1913. + 05.08.1913.

Rīgas Saviesīgais klubs* 10.09.1924. + 04.02.1937.

Rīgas saviesīgais  pulciņš * 30.05.1909. + 1917.

Rīgas saviesīgais  pulciņš * 20.08.1913. + 12.12.1912.

Rīgas savstarpīgā palidzības biedrība “Auseklis” * 26.05.1934. + 12.12.1940.

Rīgas savstarpējā palidzības biedrība “Austrums” * 28.06.1888. + 1917.

Rīgas savstarpējā palīdzības  biedrība “Klints” *
                16.10.1904. pārdēvēta agrāk “Rīgas savstarpējā palīdzības biedrība “Cīņa”

Rīgas savstarpējā palīdzības  biedrība “Konkordija” * 19.11.1892. + 1917.

Rīgas savstarpējā palidzības biedrība “Vecaine” * 14.03.1913. + 1917.

Rīgas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 10.12.1924.
                29.09.1936. pārdēvēta agrāk “Rīgas nomaļu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                16.11.1938. pārdēvēta agrāk “Rīgas savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrība”

Rīgas savstarpējā palīdzības un apbedīšanas biedrība * + 06.02.1940.

Rīgas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 10.12.1924.
                29.09.1936. pārdēvēta agrāk “Rīgas nomaļu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                Sk. “Rīgas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Rīgas sēdlenieku kopdarbības sabiedrība * 25.05.1921.
                19.10.1938. pārdēvēta agrāk  “Latvijas sedlenieku darba kooperatīvs”

Rīgas senatnes un vēstures pētītāju biedrība *  + 14.11.1939.

Rīgas sieviešu biedrība * 1818. + 25.03.1941.
                09.12.1876. pārdēvēta agrāk „Rīgas sieviešu labdarības biedrība”
                16.02.1939. pārdēvēta agrāk “Rīgas sieviešu biedrība, dib. 1818. gadā”
 
Rīgas sieviešu klubs * 08.05.1907. + 1917.

Rīas sieviešu Lomonosova ģimnāzijas bijušo skolnieku pulciņš * 24.04.1914. + 1917.

Rīgas sieviešu svētdienas skolas uzturēšanas biedrība * 30.05.1909. + 1917.

Rīgas sieviešu tirdzniecības kalpotāju kalpotāju palīdzības biedrība * 07.03.1913. + 1917.

Rīgas sieviešu un jaunavu palīdzības biedrība * 12.02.1869.  + 21.05.1891.

Rīgas sīkražotāju krājaizdevu sabiedrība * 25.05.1927. + 27.01.1938.

Rīgas sīkražotāju slimo kase * 11.12.1925. + 01.08.1930.
                01.08.1930. iekļauta “Rīgas pagaidu strādnieku slimo kase”

Rīgas sīktirgotāju savstarpējās palīdzības biedrība * 18.02.1891. + 1917.

Rīgas skārdnieku amata bēru kase * 15.06.1879. + 20.03.1891.

Rīgas skolnieku rotas karavīru biedrība * 16.10.1934. + 21.12.1940.

Rīgas skolotāju arodnieciskā biedrība * 21.04.1920. + 30.06.1934.

Rīgas skolotāju institūta absolventu biedrība * 21.05.1924. + 21.12.1940.
                21.03.1939. pārdēvēta agrāk “Rīgas skolotāju institūta bijušo audzēkņu biedrība”

Rīgas skolotāju institūta absolventu krājaizdevu sabiedrība
                Sk. “Rīgas un Cēsu skolotāju institūtu absolventu krājaizdevu sabiedrība”

Rīgas skolotāju institūta bijušo audzēkņu biedrības krājaizdevu kase
                Sk. “Rīgas un Cēsu skolotāju institūtu absolventu krājaizdevu sabiedrība”
               
Rīgas skolotāju kooperatīva biedrība “Krievu skola” * 10.10.1933. + 19.06.1936.

Rīgas skolotāju profesionālā biedrība * 25.08.1926. + 17.03.1941.

Rīgas skolotāju sagatavošanas kursu absolventu biedrība * 22.09.1926. + 26.01.1937.

Rīgas skolotāju un audzinatāju savstarpējās palīdzības biedrība * 30.05.1909. + 1917.

Rīgas skrodermeistaru biedrība * 17.12.1924. + 01.07.1937.

Rīgas skroderu un šuvēju arodnieciskā biedrība
                Sk. “Latvijas apģērbu rūpniecības strādnieku biedrība”

Rīgas skursteņslaucītāju amata atraitņu un bāreņu palīdzības kase * 20.01.1892. + 1917.

Rīgas skursteņslaucītāju amata palīdzības un bēru kase * 20.01.1892. + 1917.

Rīgas skursteņslaucītāju amata zeļļu apbedīšanas kase * 21.08.1892. + 13.06.1939.
                25.06.1924. pārdēvēta agrāk “Rīgas cunftīgo skursteņslaucītāju
                                zeļļu palīdzības un bēru kase “

Rīgas slavu biedrība * 18.09.1913. + 1917.

Rīgas slavu saviesīgā bidrība * 18.10.1913. + 17.02.1914.

Rīgas slēpotāju klubs “Fram” * 23.10.1909. + 1917.

Rīgas slēpotāju klubs * 28.11.1933. + 29.01.1941.

Rīgas slimo kases darbinieku biedrība * 30.10.1929.

Rīgas slimo kasu aptieku darbinieku biedrība * 30.10.1929. + 17.11.1939.

Rīgas slimo kasu starp birojs * 15.01.1923.

Rīgas smāgo ormaņu apvienība * 01.07.1913. + 1917.

Rīgas smago un vieglo ormaņu arodnieciskā savienība
                Sk. “Rīgas ormaņu aroda biedrība”

Rīgas speditieru biedrība * 16.02.1927. + 20.10.1936.

Rīgas sporta biedrība * 26.04.1932. + 10.04.1941.

Rīgas sporta biedrība „Carskij les” [Kaiserwald] * 30.09.1903. + 1917.

Rīgas sporta biedrība „Eisklub” * 16.04.1912. + 1917.

Rīgas sporta pulciņš * 16.05.1911. + 1917.

Rīgas sporta biedrība “Krauze” * 17.02.1931. + 12.11.1935.
                12.11.1935. iekļauta “Latvijas arodu organizācijā “Sports”

Rīgas sporta biedrība „Kružoks” *21.07.1931. + 1941.

Rīgas sporta biedrība “Union” * 24.03.1898.
                07.11.1923. pārdēvēta agrāk “Riteņbraucēju biedrība “Union”
                06.09.1938. pārdēvēta agrāk “Sporta biedrība “Union”

Rīgas sporta putnkopības pārraudzības biedrība * 17.11.1939.
                17.11.1939. izveidota apvienojot:
                                                “Rīgas putnkopēju biedrību, dib. 1885. gadā”
                                                “Pirmo Baltijas kanariju un baložu audzināšanas biedrību”
                                                “Latvijas sugas putnu audzētāju biedrību”

Rīgas starptautiskā ekskursiju biedrība * 10.04.1929. + 24.10.1935.

Rīgas stiklinieku amata atraitņu palīdzības un bēru kase * 03.02.1895. + 1917.

Rīgas stiklinieku amata zeļļu palīdzības un bēru kase * 21.03.1894. + 30.01.1904.

Rīgas stenotipistu biedrība * 30.05.1906.

Rīgas strādnieku esperanto biedrība * 27.11.1929. + 07.09.1934. + 07.09.1934.

Rīgas strādnieku izglītības un izklaides apvienība * 11.02.1909. + 1917.

Rīgas strādnieku krājaizdevu sabiedrība * 15.10.1924.
                31.08.1938. pievienota “Rīgas ormaņu krājaizdevu sabiedrība”

Rīgas strādnieku patērētāju biedrība * 31.03.1899. + 1917.

Rīgas strādnieku sporta un kultūras biedrība * 05.09.1928.

Rīgas strēlnieku biedrība * 27.08.1859. + 05.04.1941.

Rīgas studentu korporācijas “Fraternitas Arctica” filistru biedrība 
                Sk. “Latvijas Universitātes studentu korporācijas “Fraternita Arctica” filistru biedrība”

Rīgas Sv. Jāņa biedrība * 31.12.1905. + 1917.

Sv. Jāņa ģildes aizdevu un krāj sabiedrība  * 1888.
                Sk. “Rīgas krājaizdevu sabiedrība, dib. 1888. gadā”

Rīgas Sv. Jāņa ģildes amatnieku palīdzības biedrība * 14.09.1893. + 14.03.1941.
                10.11.1931. pārdēvēta agrāk “Rīgas Sv. Jāņa ģildes amatnieku palīdzības
                                un bēru kase”

Rīgas Sv. Jāņa ģildes atslēdznieku meistaru amata apbedīšanas kase, dib. 1837. gadā
                                * 1837. + 19.11.1937.

Rīgas Sv. Jāņa ģildes atslēdznieku un ieroču zeļļu palīdzības un bēru kase * 1617. + 16.03.1939.
                16.01.1924. pārdēvēta agrāk "Atslēdznieku amata zeļļu palīdzības un bēru kase"

Rīgas Sv. Jāņa ģildes galdnieku amata meistaru palīdzības kase * 17.06.1895. + 1917.

Rīgas Sv. Jāņa ģildes galdnieku amata meistaru bēru kase * 30.07.1890. + 29.11.1937.

Rīgas Sv. Jāņa ģildes galdnieku amata zeļļu bēru kase * 29.02.1892.
                30.01.1924. pārdēvēta agrāk "Rīgas cunftīgo galdnieku zeļļu palīdzības un bēru kase"

Rīgas Sv. Jāņa ģildes grāmatsējēju amata zeļļu bēru kase * 16.11.1890. /04.04.1893./
                                + 25.04.1939.

Rīgas Sv. Jāņa ģildes grāmatsējēju meistaru bēru kase * 28.02.1893. + 04.07.1938.

Rīgas Sv. Jāņa ģildes instrumentu pagatavotāju amata zeļļu bēru kase
                                * 14.09.1893. + 31.08.1937.
                27.02.1924. pārdēvēta agrāk "Rīgas cunftīgo instrumentu izgatavotāju
                                amata zeļļu palīdzības un bēru kase"

Rīgas Sv. Jāņa ģildes kalējmeistaru bēru kase * 31.01.1892. + 12.12.1940.

Rīgas Sv. Jāņa ģildes kurpnieku amata zeļļu bēru kase * 1370. + 01.07.1937.
                16.01.1924. pārdēvēta agrāk "Rīgas cunftīgo kurpnieku amata zeļļu
                                palīdzības un bēru kase"

Rīgas Sv. Jāņa ģildes maiznieku amata zeļļu palīdzības un bēru kase
                                * 31.10.1892. + 24.03.1937.

Rīgas Sv. Jāņa ģildes miesnieku amata meistaru bēru kase * 31.10.1893. + 22.08.1938.

Rīgas Sv. Jāņa ģildes miesnieku amata zeļļu biedrības palīdzības un apbedīšanas kase
                                * 16.11.1890. + 04.11.1937.
                03.04.1929. pārdēvēta agrāk “Rīgas miesnieku amata zeļļu biedrības palīdzības
                                un apbedīšanas kase”

Rīgas Sv. Jāņa ģildes mucinieku amata zeļļu bēru kase * 09.07.1890. + 24.08.1938.

Rīgas Sv. Jāņa ģildes mūrnieku amata zeļļu biedrība * 31.10.1893.  + 23.05.1939.

Rīgas Sv. Jāņa ģildes namdaru meistaru bēru kase * 1732. /20.01.1892./ + 31.05.1939.

Rīgas Sv. Jāņa ģildes podnieku amata bēru kase * 16.01.1924 + 14.02.1938.

Rīgas Sv. Jāņa ģildes riepnieku amata zeļļu bēru kase * 1894. + 18.01.1938.
                23.01.1924. pārdēvēta agrāk "Rīgas cunftīgo riepnieku amata zeļļu
                                palīdzības un bēru kase"

Rīgas Sv. Jāņa ģildes sēdlinieku un tapsētāju amata meistaru bēru kase
                                * 12.08.1895. + 09.08.1937.

Rīgas Sv. Jāņa ģildes sēdlinieku un tapsētāju amata zeļļu palīdzības un bēru kase
                                * 19.04.1892. + 28.01.1938.

Rīgas Sv. Jāņa ģildes skārdnieku  amata zeļļu bēru kase * 23.01.1924. + 15.02.1939.

Rīgas Sv. Jāņa ģildes skārdnieku meistaru bēru kase * 28.11.1928. + 03.09.1937.

Rīgas Sv. Jāņa ģildes striķinieku amata zeļļu bēru kase * 1845. + 22.08.1938.
                16.01.1924. pārdēvēta agrāk "Rīgas cunftīgo striķinieku amata
                                zeļļu palīdzības un bēru kase"

Rīgas Sv. Jāzepa biedrība 
                Sk. “Rīgas vācu Svēta Jāzepa biedrība”

Rīgas Sv. Nikolaja krievu palīdzības biedrība *  1861. /24.04.1884./
                12.01.1939. pārdēvēta agrāk “Rīgas Nikolaja krievu tirgoņu
                                palīdzības biedrība, dib. 1861. gadā”

Rīgas Sv. Pētera baznīcas būvbiedrība * 05.05.1920. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Sv. Pētera būves biedrība”

Rīgas šaha biedrība * 21.10.1890. + 13.11.1939.

Rīgas šaha biedrība “Senioru klubs” * 25.09.1929. + 18.03.1941.
                28.10.1938. pārdēvēta agrāk “Senioru klubs – biedrība”

Rīgas šaha klubs * 20.08.1913. + 16.06.1936.
                16.06.1936. iekļauts “Apvienota Rīgas šaha biedrībā”

Rīgas štaueru biedrība * 25.05.1921.
                17.03.1936. pārdēvēta agrāk “Rīgas štaueru savienība”

Rīgas tabakas sīktirgotāju savienība * 25.08.1920. + 03.04.1936.

Rīgas Tailovas krievu ģimnāzijas bijušo audzēkņu biedrība * 22.12.1931. + 06.07.1937.

Rīgas taksometru darbinieku artelis
                Sk. “Rīgas auto darbinieku artelis”

Rīgas tālbraucēju kapteiņu biedrība 
                Sk. “Latvijas tālbraucēju kapteiņu biedrība”

Rīgas Tālivalža 846. Mazpulks * 25.03.1935. + 1940.

Rīgas tautas labklājības biedrība * 04.12.1907. + 1917.

Rīgas tauvu amata zeļļu palīdzības un bēru kase * 23.08.1893./10.10.1894./ + 1917.

Rīgas teātra orķestrantu, viņu atraitņu un bāreņu bēru un palīdzības kase * 1860. + 1917.

Rīgas tehniķu biedrība * 15.09.1906. + 1917.

Rīgas tehniskā biedrība, dibināta 1858. gadā 
                Sk. “Rīgas pētīšanas biedrība “Spēks un viela”

Rīgas tehniskā institūta studējošo biedrība “Korporācija Fraternitas Cronvaldia”
                                * 13.03.1929. + 31.07.1937.
                08.01.1930. pārdēvēta agrāk “Privātā Rīgas tehniskā institūta studējošo
                                biedrība “Fraternitas Cronvaldia”
                13.10.1931. pārdēvēta agrāk “Rīgas tehniskā institūta studējošo
                                biedrība “Korporācija Fraternitas Cronvaldia”

Rīgas Tehniskais 841. Mazpulks * 19.02.1936. + 1940.

Rīgas tehnisko zīmētāju biedrība * 08.02.1928. + 12.12.1940.

Rīgas tekstilfabriku akciju sabiedrības ierēdņu biedrība * 19.12.1923. + 18.02.1938.

Rīgas tekstilstrādnieku arodnieciskā biedrība “Tekstilnieks” * 11.04.1923. + 12.12.1940.

Rīgas tenisa biedrība * 06.02.1887.
                17.03.1939. pārdēvēta agrāk “Pirmā Rīgas riteņbraucēju biedrība”

Rīgas tenisa klubs * 05.03.1924. + 18.03.1941.

Rīgas Teodora Zeiferta 924. Mazpulks * 07.05.1936. + 1940.

Rīgas teozofu biedrība * 09.05.1928. + 12.12.1940.

Rīgas Tirdzniecības 942. Mazpulks * 14.01.1937. + 1940.

Rīgas tirdzniecības ostas strādnieku artelis * 26.11.1913. + 1917.

Rīgas tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu darbinieku krājaizdevu sabiedrība
                                * 23.12.1924. + 11.10.1939.
                11.10.1939. iekļauta “Tirdzniecības rūpniecības darbinieku krājaizdevu sabiedrībā”

Rīgas tirdzniecības un rūpniecības iestāžu kalpotāju arodu biedrība * 22.03.1907. + 1917.

Rīgas tirdzinieku bēru un palīdzības kase *
                Sk. “Palīdzības biedrība “Centība”

Rīgas tirgoņu biedrība, dib. 1881. gadā * 1881./ 31.10.1882./ + 04.04.1936.
                05.12.1923. pārdēvēta agrāk “Rīgas tirgoņu biedrība”

Rīgas tirgotāju biedrība * 21.01.1920. + 13.02.1937.

Rīgas tirgotāju biedrība * 02.05.1936.

Rīgas tirgotāju biedrības krājaizdevu kase * 15.12.1914. + 1917.

Rīgas tirgotāju kamera, dib. 1905. gadā
                Sk. “Rīgas vācu tirgotāju biedrība, dib. 1905. g.”

Rīgas tirgotāju kameras savstarpējā kredītbiedrība * 07.12.1913. + 1917.

Rīgas tirgotāju krājaizdevu sabiedrība * 21.12.1927. + 17.06.1937.

Rīgas tirgotāju savstarpējā kredītbiedrība * + 08.03.1934.

Rīgas tirgotāju savstarpējās kredītbiedrības cietušo biedru biedrība
                * 15.05.1934. + 02.11.1936.

Rīgas tirgus kalpotāju artelis * 07.05.1935.

Rīgas traktieru turētāju biedrība * 13.04.1901. + 1917.

Rīgas traktieru turētāju biedrības palīdzības kase * 22.03.1907. + 1917.

Rīgas tramvaju strādnieku un kalpotāju savienība
                Sk. Rīgas ielu dzelzceļu strādnieku un kalpotāju biedrība"

Rīgas I transportu arteļa “Kurier” * 06.06.1911. + 1917.

Rīgas transportu arteļa (Eksprešu dzelteno) * 10.07.1912.
                30.04.1913. pārdēvēta agrāk “Alberta transportu arteļa”
                26.03.1924. pārreģistrēta.

Rīgas transporta rūpniecības strādnieku apvienība * 30.05.1913. + 1917.

Rīgas transportu arteļa (Eksprešu dzelteno) * 10.07.1912.
                30.04.1913. pārdēvēta agrāk “Alberta transportu arteļa”
                26.03.1924. pārreģistrēta.

Rīgas transporta rūpniecības strādnieku apvienība * 30.05.1913. + 1917.

Rīgas trešā savstarpējā apdrošināšanas biedrība *
                Sk. “Rīgas trešā savstarpīgā uguns apdrošināšanas biedrība”

Rīgas Trijādības 968. Mazpulks * 12.03.1937. + 1940.

Rīgas trūcīgo amatnieku aprūpes dāmu biedrība * 1878. + 01.04.1891.

Rīgas trūcīgo ebreju apgādāšanai bezmaksas drēbēm, veļu un apaviem “Malbiš Arumin”
                                * 15.12.1914. + 1917.

Rīgas trūcīgo iedzīvotāju palīdzības biedrība * 22.01.1927. + 14.02.1936.

Rīgas trūcīgo iedzīvotāju palīdzības biedrība “Drug bednih” * 27.06.1900. + 1917.

Rīgas trūcīgo krievu palīdzības biedrība "Brāļu palīdzība" * 19.10.1901. + 29.11.1932.

Rīgas trūcīgo žīdu līgavu pabalstīšanas biedrība * 28.06.1923. + 21.03.1941.
                29.10.1938. pārdēvēta agrāk “Trūcīgo līgavu pabalstīšanas biedrība”

Rīgas tūristu biedrība * 28.04.1939. + 14.04.1941.

Rīgas tvaiku katlu uzraudzības biedrība * 31.03.1911. + 1915.

Rīgas ugunsdzēsēju biedrība
                Sk. “Rīgas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Rīgas ugunsdzēsēju biedrība “Cito” * 05.11.1930.
                23.04.1932.pārdēvēta agrāk “Edinburgas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Rīgas ugunsdzēsēju darbinieku biedrība „Tovarišč” * 13.10.1914. + 1917.

Rīgas ukraiņu saviesīgā biedrība “Gromada” * 21.12.1910. + 1917.

Rīgas un apkārtnes apbūviešu biedrība * 06.03.1934. + 03.09.1937.

Rīgas un apkārtnes dzīvokļu kooperatīvs * 30.04.1924.

Rīgas un apkārtnes krājaizdevu sabiedrība * + 26.11.1935.

Rīgas un apkārtnes lauksaimniecības biedrība * + 27.10.1934.

Rīgas un apkārtnes mājkalpotāju atsevišķā slimo kase * 09.01.1925. + 19.07.1935.
                19.07.1935. iekļauta “Rīgas mājkalpotāju slimo kase”

Rīgas un apkārtnes patērētāju biedrība “Darbs” * 21.06.1922. + 26.11.1930.

Rīgas un apkārtnes patērētāju biedrība “Produkts”
                Sk. “Latvijas lieliepirkšanas un patērētāju biedrība “Produkts”

Rīgas un apkārtnes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. “Rīgas pirmā savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Rīgas un Cēsu skolotāju institūtu absolventu krājaizdevu sabiedrība* 10.02.1926.
                19.09.1933. pārdēvēta agrāk “Rīgas skolotāju institūta bijušo
                                audzēkņu biedrības krājaizdevu kase”
                07.06.1939. pārdēvēta agrāk “Rīgas skolotāju institūta absolventu
                                krājaizdevu sabiedrība”

Rīgas un Latvijas ceļvežu biedrība * 17.02.1931. + 12.12.1940.

Rīgas un Pārdaugavas kredītsabiedrība * 07.12.1896. + 1917.

Rīgas un Rīgas apriņķa jaunatnes biedrība * 10.05.1932. + 05.03.1937.

Rīgas vācu amatnieku palīdzības biedrība *
                 Sk. “Rīgas vācu palīdzības un apbedīšanas fonds”

Rīgas vācu – baltiešu skatuves mākslas biedrība * 29.11.1922.

Rīgas vācu – baltiešu vēlēšanas komiteja * 11.12.1919. + 04.02.1937.

Rīgas vācu bērnu brīvlaiku koloniju biedrība, dib. 1883. gadā *1883. + 10.04.1941.
                08.11.1938. pārdēvēta agrāk “Pirmā Rīgas brīvlaiku koloniju biedrība”

Rīgas vācu biedrība “Musse” * 1787. + 28.03.1941.
                31.01.1939. pārdēvēta agrāk “Musse Rīgā – biedrība”

Rīgas vācu darbinieku farmaceitu palīdzības biedrība * 02.12.1938.
                02.12.1938. izveidota apvienojot:
                                “Pārdevēju palīdzības biedrību Rīgā, dib. 1828. gadā”
                                “Rīgas farmaceitu palīdzības kasi”
                                “Rīgas aptieku īpašnieku atraitņu un bāriņu palīdzības kasi”

Rīgas vācu doma draudzes labdarības biedrība * 08.11.1891. + 02.04.1941. likvidēta.
                31.12.1931. pārdēvēta agrāk “Palīdzības biedrība Rīgā “Doma biedrība”
                30.09.1938. pārdēvēta agrāk “Rīgas labdarības biedrība “Vācu Doma biedrība”

Rīgas vācu dziedāšanas biedrība "Gutenberg" Rīgā * 1884./28.02.1886./ + 26.04.1940.
                12.12.1938. pārd. “Dziedāšanas biedrība "Gutenberg”

Rīgas vācu dziedāšanas biedrība “Lieder” * 20.11.1833. + 12.03.1940.
                22.12.1938. pārdēvēta agrāk  “1833 gadā 20. novembrī dibinātā
                                dziedāšanas biedrība "Rigaer Liedertafel"

Rīgas vācu dziedašanas biedrība “Liederkranz” * 1851. + 10.09.1940.
                03.01.1939. pārdēvēta agrāk “Liederkranz –biedrība”

Rīgas vācu dziedātāju biedrība " Saengerkreis" *       1858. + 10.09.1940.
                22.12.1938. pārdēvēta agrāk “Rīgas dziedātāju biedrība “Rigaer Saengerkreis”

Rīgas vācu filatelistu biedrība * 02.03.1921. + 02.04.1941.
                05.02.1930. pārdēvēta agrāk “Rīgas philatelistu biedrība”
                02.12.1938. pārdēvēta agrāk “Pirmā Rīgas filatelistu biedrība”

Rīgas vācu grāmatu, mākslas un muzikas veikalu pārdēvēju biedrība “Eulennest”
                                * 30.05.1906. + 1917.

Rīgas vācu jaunatnes patversme – biedrība * 21.10.1925.
                12.11.1938. pārdēvēta agrāk “Vācu amatnieku mācekļu patversme”

Rīgas vācu jaunavu biedrība *  1840. + 13.03.1941.
                27.09.1938. pārdēvēta agrāk “Rīgas jaunavu biedrība
                                "Jungfrauen Verein", nodibināta 1840. gadā”

Rīgas vācu juristu biedrība 
                Sk. “Rīgas vācu tiesību zinātņu biedrība”

Rīgas vācu kultūras biedrība "Hueon" * 1808.  + 17.09.1940.
                20.06.1939. pārdēvēta agrāk “Rīgas mūzikaliskā biedrība “Hueon”

Rīgas vācu kultūras biedrība "Hueon" * 1808.  + 17.09.1940.
                20.06.1939. pārdēvēta agrāk “Rīgas mūzikaliskā biedrība “Hueon”

Rīgas vācu palidzības un apbēdišanas fonds * 29.02.1892. + 14.03.1940.
                06.07.1937. pārdēvēta agrāk “Rīgas vācu amatnieku palīdzības biedrība”
                01.06.1938. pārdēvēta agrāk “Rīgas vācu palidzības un apbēdišanas kase”

Rīgas vācu pilsoņu biedrība * 1865.  + 02.04.1941.
                 28.07.1936. pārdēvēta agrāk “Rīgas amatu biedrība”
                22.12.1939. pārdēvēta agrāk “Rīgas vācu pilsoņu biedrība, dib. 1865. gadā”

Rīgas vācu pilsoņu biedrības biedru bēru kase * 24.04.1934. + 25.03.1941.
                22.12.1936. pārdēvēta agrāk “Bēru kase pie Rīgas amatu biedrības”
                22.12.1938. pārdēvēta agrāk “Rīgas vācu pilsoņu biedrības bēru kase”

Rīgas vācu sadarbības biedrība* 23.03.1927. + 29.05.1940.
                25.08.1939. pārdēvēta agrāk “Vācu – baltiešu darba sabiedrība Rīgā  ”

Rīgas vācu sieviešu biedrība "Rigaer Deutscher Frauenbund" * 04.12.1905. + 05.04.1941.
                16.02.1939. pārdēvēta agrāk “Rīgas vācu sieviešu biedrība "Deutscher Frauenbund"

Rīgas vācu sieviešu airētāju biedrība * 14.08.1929.
                13.01.1939. pārdēvēta agrāk “Rīgas dāmu airētāju biedrība, dib. 1929. gadā”

Rīgas vācu sporta biedrība * 30.09.1903. + 19.03.1941.
                20.06.1939. pārdēvēta agrāk “Sporta biedrība“Kaiserwald”

Rīgas vācu studentu biedrība * 15.11.1922. + 14.01.1936.

Rīgas vācu Svēta Jāzepa biedrība * 30.05.1913. + 04.04.1941.
                24.01.1939. pārdēvēta agrāk “Rīgas Sv. Jāzepa biedrība”

Rīgas vācu teātra veicinātāju biedrība * 27.11.1929.

Rīgas vācu tiesību zinātņu biedrība * 07.01.1925. + 20.11.1940.
                11.07.1939. pārdēvēta agrāk “Rīgas vācu juristu biedrība”

Rīgas vācu tirgotāju biedrība, dib. 1905. gadā *  1905. gadā / 24.08.1906./ + 01.12.1936.
                21.05.1924. pārdēvēta agrāk “Tirgoņu biedrība”.
                12.02.1935. pārdēvēta agrāk “Rīgas tirgotāju kamera, dib. 1905. gadā”

Rīgas vācu vīru dziedāšanas biedrība * 24.05.1862. + 11.12.1940.
                12.12.1938. pārdēvēta agrāk “Rīgas vīru dziedāšanas biedrība,
                                dibinata 1862. gadā”

Rīgas vagonbūves un mehanisko rūpniecu “Feniks” palīdzības biedrība * 22.03.1907. + 1917.

Rīgas valodu apmācības veicināšanas biedrība “Poliglot” * 18.11.1900. + 1917.

Rīgas II valsts ģimnāzijas absolventu biedrība * 14.03.1928. + 21.12.1940.
                26.05.1939. pārdēvēta agrāk “Rīgas II valsts vidusskolas absolventu biedrība”

Rīgas valsts komercskolas absolventu biedrība * 10.03.1931. + 31.12.1940.

Rīgas Valsts komercskolas 1085. Mazpulks* 19.12.1937. + 1940.

Rīgas valsts tehnikuma 1113. Mazpulks * 12.11.1938. + 1940.

Rīgas II valsts vidusskolas absolventu biedrība
                Sk. “Rīgas II valsts ģimnāzijas absolventu biedrība”

Rīgas vasarnīču vietu ugunsdzēsēju biedrība * 09.06.1912. + 1916.

Rīgas vecmāšu savienība
                Sk. “Pirmā Rīgas vecmāšu savienība”

Rīgas vecticībnieku izglītības un palīdzības biedrība * 28.05.1892. + 14.11.1940.
                10.12.1924. pārdēvēta agrāk “Vecticībnieku savstarpējā palīdzības,
                                labdarības un izglītības biedrība”
                10.10.1938. pārdēvēta agrāk “Vecticībnieku biedrība Latvijā”

Rīgas vecticībnieku krājaizdevu sabiedrība * 01.12.1926. + 05.04.1939.
                05.04.1939. iekļauta “Krājaizdevu sabiedrībā “Draugs”

Rīgas veļu rūpnieku un tirgotāju biedrība * 19.12.1923. + 11.12.1936.
                16.05.1928. pārdēvēta agrāk “Rīgas veļu rūpnieku biedrība”

Rīgas veselības kopēju arodnieciskā savienība
                Sk. “Latvijas veselības kopēju arodbiedrība”

Rīgas vēstures un senatnes pētītāju biedrība * 14.01.1925.  + 13.03.1941.

Rīgas veselības kopēju arodnieciskā savienība
                Sk. “Latvijas veselības kopēju arodbiedrība”

Rīgas vēstures un senatnes pētītāju biedrība * 14.01.1925.  + 13.03.1941.

Rīgas viesnīcu darbinieku biedrība * 10.06.1883.
                13.02.1924. pārdēvēta agrāk "Rīgas ķelneru biedrība"

Rīgas viesnīcu darbinieku biedrības palīdzības kase * 22.03.1907. + 1917.

Rīgas Vidzemes šoseja sadraudzīgā biedrība “Kultūra” * 16.04.1927. + 02.05.1934.

Rīgas Vidzemes šoseja sadraudzīgās biedrības “Kultūra” klubs * 07.02.1933. + 16.04.1941.

Rīgas Vidzemes tirgus tirgotāju biedrība * 08.10.1924. + 01.12.1936.

Rīgas Vidzemes tirgus tirgotāju bēru kase  
                Sk. “Rīgas palīdzības biedrība “Avots”

Rīgas Viestura 1114. Mazpulks * 12.11.1938. + 1940.

Rīgas vingrošanas biedrība * 04.08.1905. + 10.04.1941.

Rīgas vingrošanas biedrība “Krievu sokoļņa” * 18.07.1933. + 12.01.1937.
                12.01.1937. iekļauta “Krievu vingrošanas biedrība “Sokoli” Latvijā”

Rīgas virpotāju amata bēru kase * 01.02.1894. + 117.

Rīgas virpotāju amata zeļļu palīdzības un bēru kase * 11.02.1894. + 1917.

Rīgas vīru dziedāšanas biedrība, dibināta 1862. gadā
                Sk. “Rīgas vācu vīru dziedāšanas biedrība”

Rīgas visas tautas sapulce * 06.04.1912. + 1917.

Rīgas vispārējā kalpotāju arteļa “Ekspress”
                Sk. “Rīgas kalpotāju artelis “Ekspress I”

Rīgas vispārējā žīdu miesnieku biedrība * 15.08.1930. + 12.12.1940.

Rīgas visu kārtu klubs * 23.02/08.03.1906.+ 1917.

Rīgas Visu Svētu atturības brālība * 25.10.1913. +1917.

Rīgas XIII vispārējas darbinieku slimo kases vācu ārstu palīdzības biedrība
                                * 15.04.1924. + 24.07.1939.
                19.05.1931. pārdēvēta agrāk “Rīgas XIII vispārējas darbinieku slimo
                                kases ārstu palīdzības biedrība”
                24.07.1939. iekļauta “Vācu palīdzības biedrībā augstskolu beigušiem”

Rīgas zelta kalēju meistaru bēru kase * 21.06.1894. + 1917.

Rīgas zelta kalēju meistaru biedrība * 22.02.1928. + 27.11.1936.

Rīgas zelta un sudraba kalēju zeļļu palīdzības biedrība * 26.11.1894. + 07.06.1939.
                19.12.1908.; 04.02.1925. pārreģistrēta

Rīgas zemes un dārzkopju arodnieciskā biedrība * 24.03.1920. + 19.07.1938.

Rīgas zemturu krājaizdevu sabiedrība * 21.05.1924. + 15.02.1941.
                21.04.1926. pārdēvēta agrāk “Lauksaimnieku krājaizdevu sabiedrība”
                28.07.1936. pārdēvēta agrāk “Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku krājaizdevu sabiedrība”
                20.07.1938. pārdēvēta agrāk “Zemturu krājaizdevu sabiedrība”
               
Rīgas Ziemeļu biedrība * 10.02.1926. + 14.11.1940.

Rīgas Ziemeļu krājaizdevu sabiedrība * 16.04.1912. + 08.09.1938.
                29.07.1921. pievienota “Rīgas Katrīndambja palīdzības biedrības krājaizdevu kase”
                15.11.1922. pārdēvēta agrāk “Rīgas Ziemeļu palīdzības biedrības krājaizdevu kase”
                08.09.1938. likvidēta un iekļauta “Rīgas ziemeļu savstarpīgā kredītbiedrībā”

Rīgas Ziemeļu palīdzības biedrības krājaizdevu kase
                Sk. “Rīgas Ziemeļu krājaizdevu sabiedrība”

Rīgas Ziemeļu savstarpējā palīdzības biedrība * 23.01.1892. + 1917.

Rīgas Ziemeļu savstarpējās palīdzības biedrības krājaizdevu kase * 16.4.1912. + 1917.

Rīgas ziemeļu savstarpīgā kredītbiedrība * 02.08.1906. + 1917.

Rīgas ziemeļu savstarpīgā kredītbiedrība * 30.05.1938.
                08.09.1938. pievienota “Rīgas Ziemeļu krājaizdevu sabiedrība”

Rīgas zīmēšanas un mākslas skolas trūcīgo skolnieku pabalstīšanas biedrība
                                * 19.05.1902. + 1917.

Rīgas zirgu skriešanas biedrība * 21.12.1892. + 1917.

Rīgas zobārstu biedrība * 08.05.1907. + 11.09.1922.

Rīgas zobārstu biedrība * 13.07.1922. + 14.10.1939.

Rīgas zobārstu savienība * 28.04.1920.

Rīgas Zooloģiskā dārza sabiedrība Ķeizarmežā * 09.07.1908. + 1917.

Rīgas zvejniecības biedrība * 02.10.1919. + 19.06.1937.

Rīgas zvejnieku sabiedrība  * 15.08.1936.
                10.09.1939. pārdēvēta agrāk “Rīgas zvejniecības sabiedrība”

Rīgas zviedru tirdzniecības biedrība * 26.06.1933. + 30.11.1940.
                12.02.1935. pārdēvēta agrāk “Rīgas zviedru tirdzniecības kamera – biedrība”

Rīgas Zvirgzdusalas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * + 13.06.1935.

Rīgas žīdu amatniecības skolas absolventu biedrība * 13.12.1932. + 22.03.1941.

Rīgas žīdu apbedīšanas biedrība “Hevro kadišo” * 29.02.1908. + 12.12.1940.
                01.07.1938. pārdēvēta agrāk “Ebreju apbedīšanas brālība "Hevra kadišo”

Rīgas žīdu atpūtas namu biedrība * 08.11.1932. + 14.11.1940.
                26.09.1939. pārdēvēta agrāk “Žīdu savstarpējā sociālās palīdzības biedrība”

Rīgas žīdu bērnu patversmes biedrība “Sile”.* 25.02.1925. + 02.08.1940.
                06.10.1938. pārdēvēta agrāk “Otrā patversme – sile ebreju bērniem Rīgā – biedrība”

Rīgas žīdu biedrība “Draudzība” * 06.10.1939.  + 16.11.1940.

Rīgas žīdu draudzes palīdzības biedrība “Gmiles Hesed”. * 28.11.1919. + 06.01.1941.
                20.12.1938. pārdēvēta agrāk “Bezprocentu aizdevumu izdošanas
                                komiteja "Gmiles Hesed" pie Rīgas ebreju savienības”

Rīgas žīdu jaunekļu biedrība “Corpus Juventum” * 19.12.1931. + 12.12.1940.

Rīgas žīdu krājaizdevu sabiedrība 
                Sk. “Krājaizdevu sabiedrība “Darbs”

Rīgas žīdu labdarības biedrība * 29.02.1908.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Rīgas ebreju labdarības biedrība,
                                dibināta no baltkrievu ebrejiem”

Rīgas žīdu labdarības biedrība “Chevra Miške” * 17.02.1926. + 30.01.1941.
                17.03.1939. pārdēvēta agrāk “Rīgas ebreju labdarības biedrība “Chevra Miške”

Rīgas žīdu labdarības biedrība “Trūcīgo draugs” * 06.03.1929. + 14.04.1941.
                07.12.1938. pārdēvēta agrāk “Rīgas žīdu palīdzības biedrība”

Rīgas žīdu labdarības un palīdzības biedrība * 26.05.1909. + 30.01.1941.
                11.07.1939. pārdēvēta agrāk “Rīgas ebreju palīdzības biedrība pie
                                vecā lūgšanas nama”

Rīgas žīdu lēto ēdienu namu biedrība * 29.01.1925. + 03.12.1935.
                17.03.1939. pārdēvēta agrāk “Rīgas ebreju lētu ēdienu namu biedrība”

Rīgas žīdu namīpašnieku biedrība * 04.02.1925. + 14.11.1940.
                03.12.1935. iekļauta “Rīgas namsaimnieku biedrībā”

Rīgas žīdu namīpašnieku kredītsabiedrība * 13.02.1934. + 09.05.1936.

Rīgas žīdu palīdzības biedrība 
                Sk. “Rīgas žīdu labdarības biedrība “Trūcīgo draugs”

Rīgas žīdu palīdzības biedrība “Ezro” * 25.02.1925. + 31.12.1940.
                29.10.1938. pārdēvēta agrāk “Rīgas ebreju palīdzības biedrība “Ezro”

Rīgas žīdu palīdzības biedrība  “Slimo kopšana” * 10.12.1924.
                22.08.1938. pārdēvēta agrāk “Slimo trūcīgo ebreju palīdzības biedrība “Bikur Cholim”

Rīgas žīdu pret ubagošanas biedrība * 07.09.1927. + 24.08.1940.
                18.10.1938. pārdēvēta agrāk ” Rīgas ebreju pret ubagošanas biedrība”

Rīgas žīdu sabiedriskās ģimnāzijas biedrība * 24.03.1936. + 28.12.1940.

Rīgas žīdu saviesīgā biedrība * 22.03.1907. + 24.08.1940.
                21.07.1938. pārdēvēta agrāk “Ebreju saviesīgā biedrība Rīgā”

Rīgas žīdu sieviešu palīdzības biedrība * 07.02.1923. + 14.04.1941.
                31.01.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju sieviešu padome Latvijā”

Rīgas žīdu skolu biedrība * 28.01.1925. + 02.09.1940.
                13.12.1938. pārdēvēta agrāk “Ebreju skolu atvēršanas biedrība “Cheder Msukon”

Rīgas žīdu sporta biedrība "Makkabi" *
                05.11.1924. pārdēvēta agrāk "Ebreju sporta klubs "Makkabi"
                07.12.1938. pārdēvēta agrāk “Ebreju sporta biedrība “Makkabi”

Rīgas žīdu tenisa klubs “Ritek” * 30.08.1927.
                05.01.1939. pārdēvēta agrāk “Otrais Rīgas tenisa klubs “Ritek”

Rīgas žīdu tuvināšanas biedrība * 20.10.1906. 06.12.1940.
                04.09.1939. pārdēvēta agrāk “Rīgas ebreju ārstu biedrība”

Rīgas žīdu vidusskolas izglītības veicināšanas biedrība * 05.09.1933. + 21.08.1936.

Rigasche musikalische Geselschaft “Hueon”
                Sk. “Rīgas vācu kultūras biedrība “Hueon”

Riia Eesti klubi
                Sk. “Rīgas igauņu klubs”

Riteņbraucēju biedrība "Marss"
                sk. "Sporta biedrība "Marss"

Riteņbraucēju biedrība “Union”
                Sk. “Sporta biedrība “Union”

Riteņbraucēju biedrības “Union” Rīgas nodaļas Palīdzības kase * 02.03.1902. + 1917.

Roberta Angelbeka ģimenes legāts * + 26.11.1940.

Roberta Garseļa piemiņas fonda biedrība * 31.08.1937. + 30.11.1940.

Roberta Jakša ģimenes legāts * 09.11.1904. + 27.11.1939.

Roberta Šredera ģimenes legāts * 18.12.1906. + 30.11.1939.

Robežsargu sporta klubs * 25.10.1932. + 1940.

Romantiķi – biedrība * 27.02.1934. + 17.03.1941.

Rotary Club Riga – biedrība
                Sk. “Rīgas rotariešu klubs”

Rotaļu biedrība * 28.05.1924. + 12.12.1940.

Rudolf Schulz Familienstiftung * 24.07.1929. + 13.06.1939.

Rumpmuižas ugunsdzēsēju biedrība
                Sk. “Vidzemes ārīga ugunsdzēsēju biedrība”

Runas mākslas veicināšanas klubs * 20.09.1932. + 01.11.1938.

Rundfunk un radiotehnikas biedrība * 17.11.1926. + 17.09.1937.

Rūpniecības kalpotāju biedrība * 22.03.1907. + 1917.

Rūpnīcības meistaru palīdzības biedrība Rīgā* 31.01/3.02.1906. + 1917.

Rūpniecības savstarpējā kredītbiedrība * 04.05.1934.

Rūpniecības un tirdzniecības kooperatīva sabiedrība “Latvijas daile” * 26.11.1935.

Rūpnieku un eksportieru savstarpējā kredītbiedrība * 04.01.1926. + 08.03.1932.

Rūpnieku un ražotāju biedrība “Excelsior” * 30.11.1927. + 10.12.1940.


 

 
Izmaiņas 29.12.2013 Kontakti