Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

Rīga
1225
Rīgas ariņķis

Latv_spor_b

Latvijas pensionāru biedrība * 21.09.1927. + 18.11.1940.

Latvijas PENklubs * 28.03.1928. + 25.03.1941.
                24.01.1939. pārdēvēta agrāk“Latvijas P.E.N. klubs" 

Latvijas piegriezēju biedrība * 10.03.1926. + 12.12.1940.

Latvijas piekrastes un upju kuģu kapteiņu biedrība * 22.04.1933. + 31.12.1940.

Latvijas piemiņlietiņu ražotāju un mājrūpnieku biedrība *  + 12.12.1940.

Latvijas piena tirgotāju biedrība * 22.09.1931. + 17.10.1936.

Latvijas pienražotāju sabiedrība * 17.09.1930.

Latvijas pienrūpnieku centrālā biedrība * 04.09.1929. + 17.10.1936.

Latvijas pienrūpnieku kooperatīvs * 21.10.1924. + 22.10.1936.
                23.05.1928. pārdēvēta agrāk „Latvijas pilsētu centrālā piena rūpnieku biedrība”
               
Latvijas pienrūpnieku sabiedrība * 14.02.1923. + 09.07.1938.

Latvijas piensaimnieku centrālā savienība * 27.07.1921.
                23.12.1937. pārdēvēta agrāk“Latvijas piensaimniecības centrālā savienība”

Latvijas piensaimniecības centrālā savienības darbinieku biedrība * 12.01.1927. + 25.05.1940.

Latvijas piensaimniecības darbinieku biedrība 
                Sk. “Latvijas piensaimniecību darbinieku palīdzības biedrība”

Latvijas piensaimniecības un viņu ražojumu kooperatīvs * 15.02.1922. + 05.05.1931

Latvijas piensaimniecību darbinieku palīdzības biedrība * 16.01.1924. + 13.03.1941.
                09.05.1939. pārdēvēta agrāk“Latvijas piensaimniecības darbinieku biedrība”
               
Latvijas pilsētu centrālā piena rūpnieku sabiedrība
                Sk. “Latvijas pienrūpnieku kooperatīvs”

Latvijas pilsētu pašvaldības darbinieku palīdzības biedrība * 02.10.1929. + 07.06.1939.

Latvijas pilsētu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 15.12.1926.
                26.03.1930. pārdēvēta agrāk “Latvijas pilsētu un miestu savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”
                18.01.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas pilsētu savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Latvijas pilsētu un lauku pienrūpnieku biedrība * 30.09.1929. + 18.08.1931.

Latvijas pilsētu un lauku piensaimnieku kredītsabiedrība * 19.03.1930. + 06.07.1936.

Latvijas pilsētu un miestu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. “Latvijas pilsētu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Latvijas pilsētu un miestu zemju nomnieku savienība * 09.08.1922. + 12.03.1935.

Latvijas pilsoņu apvienība * + 24.01.1935.

Latvijas pilsoņu bijušas Krievijas pensionāru biedrība * 01.09.1926. + 01.06.1939.

Latvijas pilsoņu tuvināšanas biedrība * 03.10.1933. + 20.03.1934.

Latvijas pirmā amatnieku un sīkražotāju biedrība * 01.12.1931. + 12.12.1940.

Latvijas pirmā pareizu medību un šaušanas biedrība 
                Sk. “Pirmā mednieku biedrība”

Latvijas pirmā Valsts prezidenta Jāņa Čakstes piemiņas fonds 
                Sk. “J. Čakstes piemiņas fonds”

Latvijas pirmais pludināšanas kooperatīvs * 22.09.1931. + 22.11.1933.

Latvijas pirmais virsutaisītāju un vingrošanas kurpju kooperatīvs “Kolektīvs” * 26.11.1930.

Latvijas plostnieku savienība * 10.03.1922.

Latvijas pludināšanas kooperatīvs * 29.08.1928. + 19.03.1930.

Latvijas Polijas tirdzniecības palata – biedrība * 06.07.1927.

Latvijas poļu akadēmiskā biedrība * 13.02.1929. + 30.03.1940.
                30.03.1940. iekļauta “Latvijas poļu studentu biedrībā”

Latvijas poļu akadēmiskās biedrības sporta klubs “Reduta” 
                Sk. “Poļu sporta klubs “Reduta”

Latvijas poļu biedrība * 31.03.1939. + 14.11.1940.
                31.03.1939. izveidota apvienojot:
                                                “Poļu izglītības biedrību ”
                                                “Poļu jaunatnes biedrību”
                                                “Poļu biedrību “Warta”
                                                “Poļu katoļu sabiedrību “Harfa” Daugavpilī”
                                                “Ludzas pilsētas un apriņķa poļu biedrību”
                                                “Poļu vingrošanas biedrību “Sokol”

Latvijas poļu katoļu biedrība * 27.04.1928.

Latvijas poļu katoļu jaunatnes biedrība “Promien” * 04.12.1929. + 14.11.1940.

Latvijas poļu savienība * 18.07.1922. + 1934.

Latvijas poļu studentu biedrība * 30.03.1940. + 30.11.1940.
                30.03.1940. izveidota apvienojot:
                                ”Latvijas poļu akadēmiskā biedrību”
                                 “Latvijas Universitātes poļu studentu biedrību”

Latvijas popularzinātņu veicināšanas biedrība * 14.02.1923. +12.12.1940.

Latvijas preses balss biedrība * 02.05.1928.

Latvijas preses biedrība * 05.05.1931.
                29.11.1934. pievienota “Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrība”

Latvijas preses klubs * 29.09.1924. + 09.07.1937.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”

Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks” * 16.10.1926. + 14.02.1935.
                14.02.1935. iekļauta “Latvijas prealkohola biedrībā”

Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība * 13.12.1932. + 14.02.1935.
                14.02.1935. iekļauta “Latvijas prealkohola biedrībā”

Latvijas pretnikotina biedrība * 24.05.1932. + 10.05.1935.

Latvijas privātadvokātu apvienība * 19.09.1928. + 30.03.1940.
                30.03.1940. iekļauta “Latvijas juristu biedrībā”

Latvijas privātadvokātu apvienības savstarpējā palīdzības kase * 23.01.1929. + 12.12.1940.

Latvijas privātā lombarda krājaizdevu sabiedrība * 04.09.1923. + 30.05.1928.

Latvijas profesionālā ārstu biedrība * 03.03.1926.

Latvijas profesionālā zobārstu savienība * 25.11.1925. + 14.06.1939.

Latvijas profesionālo atlētu apvienība * 05.03.1930.

Latvijas profesionālo autovadītāju apvienība * 12.12.1928.

Latvijas progresistu partija * 04.10.1921.

Latvijas progresīvo jaunsaimnieku, strādnieku un amatnieku savienība * 07.08.1925. + 25.04.1935.

Latvijas progresīvo zemnieku biedrība * 27.11.1929. + 13.04.1940.  + 13.04.1940.

Latvijas putnkopības biedrība 
                Sk. “Rīgas putnkopības pārraudzības biedrība”

Latvijas putnkopības veicināšanas sabiedrība * 19.01.1932. + 29.05.1940.

Latvijas radio biedrība * 28.05.1924. + 21.12.1940.

Latvijas radiobiedrību savienība * 06.03.1926. + 12.12.1940.

Latvijas radio klubs * 16.07.1924.

Latvijas radio tirgotāju un ražotāju biedrība * 01.12.1926. + 20.10.1936.

Latvijas rakstnieku kooperatīvs * 16.03.1921.

Latvijas rakstnieku un žurnālistu krājaizdevu sabiedrība * 14.05.1924. + 10.04.1929.

Latvijas rakstu izdevēju un tirgotāju biedrība * 12.10.1938. + 11.02.1941.

Latvijas ražotāju un patērētāju biedrība “Nākotnes dzīve” * 26.09.1933. + 17.12.1935.

Latvijas reklāmu apvienība * 10.10.1928. + 17.10.1936.

Latvijas reliģiozi - filozofiska biedrība
                Sk. "Latvijas antropofosu filozofiska biedrība"

Latvijas reliģisko žīdu patērētāju kooperatīvs “Achva” * 05.05.1936. + 04.04.1939.

Latvijas rentgenologu un radiologu biedrība 8 10.08.1927.

Latvijas republikāņu biedrība * 04.10.1932. + 28.07.1933.

Latvijas Republikas lidotāju klubs * 22.09.1926. + 05.05.1937.
                22.01.1930. pārdēvēta agrāk “Lidotāju biedrība”

Latvijas Republikas sargs biedrība * 05.08.1930. + 21.07.1936.

Latvijas riteņbraucēju savienība * 19.03.1924.
                13.08.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas riteņbraucēju un motociklistu savienība”

Latvijas rūpniecības kooperatīvs * 06.04.1921. + 16.07.1929.

Latvijas rūpniecību un tirdzniecību kredītsabiedrība * 21.10.1924. + 10.04.1929.

Latvijas rūpnieku un amatnieku biedrība * 04.02.1925. + 09.11.1936.

Latvijas rūpnieku un amatnieku savienība * 05.10.1927. + 09.11.1936.

Latvijas rūpnieku un tirdzniecību kredītsabiedrība *
                10.03.1926. pārdēvēta agrāk “Vispārējā tirdzniecības rūpniecības un amatnieku pabalstīšanas krājaizdevu sabiedrība “Zelta 7. lati”

Latvijas sabiedriskais klubs * 26.03.1938. + 09.01.1941.

Latvijas sabiedriskais kultūras fonds * 25.02.1925. + 09.05.1936.

Latvijas sabiedrisko darbinieku krājaizdevu sabiedrība * 05.12.1923.

Latvijas sabiedrisko organizāciju darbinieku pensiju kase * 11.01.1928. + 12.12.1940.
                29.01.1930. pārdēvēta agrāk “Latvijas skolotāju un slimo kasu darbinieku pensiju kase”

Latvijas Saeimas, pilsētu, apriņķu un pašvaldību baltkrievu vēlētāju biedrība * 20.05.1925. + 24.04.1935.

Latvijas saimnieciskā biedrība * 14.05.1928. + 02.11.1936.

Latvijas saimniecisko organizāciju centrālā kredītsabiedrība * 13.02.1929.

Latvijas saimnieku savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 04.12.1926. + 18.12.1929.

Latvijas saldvielu rūpnieku biedrība * 31.12.1932. + 31.08.1936.

Latvijas sargi biedrība * 03.02.1926. + 08.05.1936.

Latvijas Sarkanā Krusta biedrība * 20.11.1918.

Latvijas Sarkanā Krusta darbinieku krājaizdevu sabiedrība 
                Sk. “Sarkana krusta darbinieku krājaizdevu sabiedrība”

Latvijas savstarpējā apdrošināšanas sabiedrība “Dzimtene” * 30.11.1927. + 12.06.1936.

Latvijas savstarpējā aptieku uguns apdrošināšanas biedrība
                 Sk. “Farmaceitu savstarpējās apdrošināšanas biedrība”

Latvijas savstarpējā automobiļu apdrošināšanas biedrība * 16.04.1930.

Latvijas sēdlenieku darba kooperatīvs 
                Sk. “Rīgas sedlenieku kopdarbības sabiedrība”

Latvijas sēkluaudzētāju sabiedrība * 18.05.1927. + 16.04.1930.

Latvijas septītās dienas adventistu draudžu savienība * + 03.12.1940.

Latvijas sērkociņu rūpniecības strādnieku biedrība * 04.10.1932. + 1937.

Latvijas sieviešu atturības biedrība “Balta lenta” * 30.01.1924. + 16.11.1940.
                29.10.1938. pārdēvēta agrāk “Sieviešu atturības atturības biedrība “Balta lenta”

Latvijas sieviešu biedrība * 11.07.1933. + 25.11.1936.

Latvijas sieviešu organizāciju savienība * 10.07.1929. + 14.11.1940.
                30.09.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas sieviešu organizāciju padome savienība”

Latvijas sieviešu palīdzības un izglītības biedrība * 10.12.1924. +14.11.1936.

Latvijas sieviešu pirmais klubs * 10.02.1931. + 18.03.1937.

Latvijas sieviešu savienība * 18.02.1920.

Latvijas sieviešu teologu biedrība * 03.12.1931. + 30.11.1940.
                20.06.1939. pārdēvēta agrāk  “Sieviešu teologu biedrība Latvijā”

Latvijas sievietes darba tiesību aizsardzības biedrība “Open door”
                                * 26.05.1934. + 20.11.1940.

Latvijas sīkražotāju amatnieku biedrība * 26.10.1927. + 13.02.1937.

Latvijas sīktirgotāju biedrība * 21.01.1925. + 12.12.1940.
                /bij. ‘Vācu ķeļneru biedrība”/

Latvijas sīktirgotāju krājaizdevu sabiedrība * 09.07.1924. + 19.11.1937.

Latvijas sīktirgotāju un sīkražotāju biedrība “Lastra”
                Sk. “Latvijas pašpalīdzības biedrība “Lastra”

Latvijas simfoniskā biedrība * 17.11.1926. + 12.12.1940.

Latvijas skaņražu kopa * 05.12.1923.

Latvijas skatuves darbinieku aroda savienība * 12.05.1920. + 15.03.1940.

Latvijas skatuves darbinieku biedrība * 30.09.1938.

Latvijas skautu centrālā organizācija * 06.04.1921. + 06.04.1941.
                28.05.1924. pārdēvēta agrāk "Latvijas skautu organizācija"
                17.11.1936. pievienota “Krievu tautības gaidu un skautu draugu biedrība”
                17.11.1936. pievienota “Jaunatnes audzināšanas biedrība”

Latvijas skolklubs * 10.10.1938. + 16.04.1941.

Latvijas skolotāju biedrība * 29.06.1939.
                21.09.1939. pievienota “Aizputes apriņķa nacionālo skolotāju biedrība”
                21.09.1939. pievienota “Bauskas apriņķa skolotāju biedrība”
                21.09.1939. pievienota “Biržu skolotāju arodnieciskā biedrība”           
                21.09.1939. pievienota “Cēsu apriņķa skolotāju biedrība”
                21.09.1939. pievienota “Daugavpils apriņķa skolotāju arodnieciska biedrība”
                21.09.1939. pievienota “Daugavpils pilsētas latvju skolotāju arodbiedrība”
                21.09.1939. pievienota “Ebreju profesionālās skolotāju biedrība “Morija”
                21.09.1939. pievienota “Embotes apkārtnes skolotāju arodnieciska biedrība”
                21.09.1939. pievienota “Ilūkstes apriņķa latviešu skolotāju biedrība”
                21.09.1939. pievienota “Jaunjelgavas skolotāju arodnieciskā biedrība”
                21.09.1939. pievienota “Jēkabpils apriņķa skolotāju biedrība”
                21.09.1939. pievienota “Jelgavas apriņķa skolotāju biedrība”
                21.09.1939. pievienota “Kuldīgas apriņķa nacionālo skolotāju biedrība”
                21.09.1939. pievienota “Kurzemes vidusskolu skolotāju biedrība”
                21.09.1939. pievienota “Latgalīšu školuotāju centrālā biedrība”
                21.09.1939. pievienota “Latvijas defektīvo bērnu skolotāju biedrība”
                21.09.1939. pievienota “Latvijas jauno valodu skolotāju biedrība”
                21.09.1939. pievienota “Latvijas lauksaimniecības skolu skolotāju biedrība”
                21.09.1939. pievienota “Latvijas Universitātes filoloģijas un filozofijas fakultātes
                                                2. gad. pedagoģijas nodaļas beigušo biedrība”
                21.09.1939. pievienota “Latvijas tehnisko skolu skolotāju biedrība”
                21.09.1939. pievienota “Latvijas vidusskolu skolotāju biedrība”
                21.09.1939. pievienota “Liepājas apriņķa skolotāju arodu biedrība”
                21.09.1939. pievienota “Liepājas nacionālo skolotāju biedrība”
                21.09.1939. pievienota “Limbažu skolotāju biedrība”
                21.09.1939. pievienota “Ludzas skolotāju biedrība”
                21.09.1939. pievienota “Mazsalacas nacionālā skolotāju biedrība”
                21.09.1939. pievienota “Rīgas apriņķa skolotāju biedrība”
                21.09.1939. pievienota “Rīgas latviešu skolotāju biedrība”
                21.09.1939. pievienota “Rīgas poļu skolotāju biedrība”
                21.09.1939. pievienota “Saldus iecirkņa skolotāju arodnieciskā biedrība”
                21.09.1939. pievienota “Smiltenes skolotāju biedrība”
                21.09.1939. pievienota “Talsu skolotāju biedrība”
                21.09.1939. pievienota “Tukuma apriņķa nacionālo skolotāju biedrība”
                21.09.1939. pievienota “Valkas apriņķa skolotāju biedrība”
                21.09.1939. pievienota “Valmieras apriņķa nacionālā skolotāju biedrība”
                21.09.1939.pievienota “Ventspils skolotāju biedrība”
                21.09.1939. pievienota “Vēstures skolotāju biedrība”
                11.11.1939. pievienota “Matemātisko zinātņu darbinieku biedrība”

Latvijas skolotāju dzīvokļu kooperatīvs * 06.08.1924. + 28.03.1938.

Latvijas skolotāju kooperatīvs
                 Sk. “Rīgas pirmā kopdarbības grāmatnīca”

Latvijas skolotāju krājaizdevu sabiedrība 
                Sk. “Skolotāju krājaizdevu sabiedrība”

Latvijas skolotāju otrā krājaizdevu sabiedrība * 13.02.1924.

Latvijas skolotāju pretalkohola pretnikotīna biedrība * 31.12.1931. + 09.04.1941.

Latvijas skolotāju savienība * 21.05.1920. + 30.06.1934.

Latvijas skolotāju slimo kase * 05.12.1922.
                31.07.1938. pievienota „Jelgavas apgabala skolotāju pašvaldību
                                un sabiedrisku iestāžu darbinieku slimo kase”

Latvijas skolotāju un slimo kasu darbinieku pensiju kase
                Sk. “Latvijas sabiedrisko darbinieku pensiju kase”

Latvijas skursteņslaucītāju biedrība * 18.06.1932. + 12.11.1936.

Latvijas slimo kasu ārstu biedrība * 16.09.1925. + 19.12.1934.

Latvijas slimo kasu savienība * 07.03.1922.

Latvijas slimo kasu zobu ārstu biedrība * 19.12.1925. + 12.05.1936.

Latvijas smagatlētikas savienība * 11.04.1923.

Latvijas sociāldemokrātiskā jaunatnes savienība * + 12.02.1935.
                02.06.1926. pārreģistrēta.

Latvijas sociāldemokrātu strādnieku partija * + 30.06.1934.
                20.03.1920. pārreģistrēta.

Latvijas sociālpolitiska biedrība * 19.12.1923.

Latvijas sporta biedrība * 27.07.1891.
                26.02.1922. pārdēvēta agrāk "Rīgas otra riteņbraucēju biedrība"

Latvijas sporta organizāciju apvienība * 18.10.1922. + 09.09.1937.

Latvijas sportlidotāju biedrība
                Sk. “Latvijas aviācijas biedrība”

Latvijas stenogrāfijas biedrība “Roze” * + 30.11.1940.

Latvijas stērķeļu rūpnieku biedrība * 20.10.1930. + 12.12.1940.

Latvijas stiklinieku apgādāšanas kooperatīvs "Stiklinieku artelis" * 12.01.1921. + 19.02.1930.

Latvijas stiklstrādnieku arodbiedrība * 26.11.1930.

Latvijas strādnieku darba kooperatīvs *  
                07.11.1928. pārreģistrēts.

Latvijas strādnieku esperanto biedrība * 31.12.1926. + 25.09.1929.

Latvijas strādnieku esperanto biedrība * 27.11.1929. + 07.09.1934.

Latvijas strādnieku izglītības biedrība * 04.02.1925. + 26.10.1939.

Latvijas strādnieku jaunatne biedrība * 27.03.1929. + 26.11.1935.

Latvijas strādnieku jaunatnes  kultūras biedrība * 25.03.1925. + 07.09.1927.

Latvijas strādnieku kooperatīvu savienība
                Sk. "Latvijas patērētāju biedrība"

Latvijas strādnieku kopējā arodbiedrība * 04.10.1922. + 02.10.1934.

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrība „Apziņa” * 19.12.1925. + 07.09.1934.

Latvijas strādnieku sociāldemokrātu mazinieku partija * 04.07.1921.

Latvijas strādnieku sporta biedrību savienība * 13.01.1934. + 25.08.1934.

Latvijas strādnieku teātris savienība * 06.11.1929. + 30.06.1934.

Latvijas strādnieku un sīkražotāju partija * 15.10.1928.

Latvijas studentu virsnieku biedrība "Korporācija Tervetia"
                Sk. “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija Tervetia”

Latvijas sugas putnu audzētāju biedrība * 29.11.1932. + 17.11.1939.
                17.11.1939. iekļauta “Rīgas sporta putnkopības pārraudzības biedrībā”

Latvijas sugas zirgkopības veicināšanas biedrība * 27.01.1926. + 12.12.1940.

Latvijas šaha biedrība * 16.06.1936.
                16.06.1936. izveidota apvienojot:
                                “Rīgas šaha klubu”
                                “Šaha klubu “Dama”
                12.05.1938. pārdēvēta agrāk “Apvienota Rīgas šaha biedrība”

Latvijas šaha problemistu biedrība 
                Sk. “Šaha problemistu biedrība”

Latvijas šaha savienība * 19.08.1925. + 13.01.1941.

Latvijas šaušanas savienība * 08.02.1928. + 11.01.1941.
                13.08.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas šaušanas organizāciju savienība”

Latvijas šoferu biedrība * 12.12.1923. + 01.02.1932.

Latvijas šoferu biedrības krājaizdevu sabiedrība * 25.06.1924. + 13.10.1931.

Latvijas štauerdarbu artelis * 18.09.1934. + 09.02.1936.

Latvijas tabakas audzētāju biedrība * 19.02.1935. + 24.04.1939.

Latvijas tālbraucēju kapteiņu biedrība * 07.07.1899. + 12.10.1940.
                10.09.1924. pārdēvēta agrāk „Latvijas tālbraucēju kuģinieku biedrība”
                17.11.1931. pārdēvēta agrāk “Rīgas tālbraucēju kapteiņu biedrība”

Latvijas tautas nama biedrība * 06.08.1924. + 30.06.1934.
                30.10.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas tautas nama biedrība”

Latvijas tautas partija * 22.03.1907. + 24.08.1922.
                24.08.1922. iekļauta "Vēlēšanas komiteja "Demokrātiskais centrs"

Latvijas tautas sociālistu strādnieku partija * + 30.04.1935.

Latvijas tautas universitātes fiziskās audzināšanas institūta absolventu biedrība * 11.10.1932. + 30.06.1936.

Latvijas tautas universitātes studējošo biedrība “Concordia Victoria” * 17.11.1932. + 19.08.1936.

Latvijas tautas universitātes studenšu biedrība “Concordia Prudentia” * 01.12.1931. + 12.03.1940.

Latvijas tautas universitātes studentu biedrība “Concordia Laboriosa” * 02.02.1927. + 03.09.1936.

Latvijas tautiski – sociālistiskā “Cere Cion” partija * 26.06.1925.

Latvijas tautsaimnieciskā biedrība * 12.08.1925. + 30.11.1936.

Latvijas tautsaimnieku biedrība * 27.02.1929.
                16.08.1939. pārdēvēta agrāk “Latviešu tautsaimnieku biedrība”

Latvijas tautu tuvināšanas biedrība * 17.04.1934. + 12.12.1940.

Latvijas teātra biedrība * 09.08.1922. + 30.06.1934.

Latvijas tehnikas darbinieku dzīvokļu kooperatīvs “Savs stūrītis”
                Sk. “Dzīvokļu kooperatīvs “Savs stūrītis”

Latvijas tehniķu biedrība * 14.01.1925.
                07.04.1936. iekļauta “Latvijas vienotā tehniķu biedrībā”

Latvijas tehniķu biedrība * 07.04.1936. + 07.03.1941. * 22.10.1943.
                07.04.1936. izveidota apvienojot:
                                               “Latvijas tehniķu biedrību”
                                               “Latvijas ķīmiķu – tehnologu biedrību”
                                               “Rīgas pilsētas tehnikuma absolventu biedrību”
                01.09.1036. pievienota “Valsts Liepājas tehnikuma absolventu biedrība”
                01.09.1036. pievienota “Tehniskās izglītības veicināšanas biedrība”
                11.08.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas vienotā tehniķu biedrība”
                22.10.1943. atjaunota darbība

Latvijas tehniska biedrība * 20.10.1859. + 30.06.1936.
                24.08.1921. pārdēvēta agrāk "Baltijas tehniska biedrība"

Latvijas tehniskas biedrības krājaizdevu sabiedrība * 29.10.1924. + 02.11.1940.
                26.07.1939. iekļauta “Torņakalna krājaizdevu sabiedrībā”

Latvijas tehnisko darbinieku biedrība “Progress” * 31.05.1922. + 29.05.1940.
                10.09.1924. pārdēvēta agrāk "Latvijas tehnisko darbinieku arodbiedrība"

Latvijas tehnisko biedrību savienība * 08.02.1928. + 13.03.1940.

Latvijas tehnisko darbinieku krājaizdevu sabiedrība * 27.10.1923. + 19.02.1930.

Latvijas tehnisko skolu skolotāju biedrība * 26.11.1924. + 21.09.1939.
                21.09.1939. iekļauta “Latvijas skolotāju biedrībā”

Latvijas tekstilrūpniecības nozares krāsotāju biedrība * 02.06.1931. + 04.05.1937.

Latvijas tekstilrūpniecības speciālistu biedrība * 19.09.1933.

Latvijas tekstilrūpniecības strādnieku arodnieciska biedrība * 21.11.1928. + 15.02.1939.

Latvijas tekstilrūpnieku biedrība * 21.03.1933. + 17.10.1936.

Latvijas tekstilstrādnieku arodbiedrība * 09.07.1912. + 28.11.1928.
14.04.1927. pārdēvēta agrāk “Tekstilstrādnieku arodnieciskā savienība”

Latvijas tekstilstrādnieku un ķīmiķu arodbiedrība * 01.11.1931. + 12.12.1940.

Latvijas tekstiltehniķu biedrība * 19.02.1930. + 06.10.1936.
                06.10.1936. iekļauta “Tekstilrūpniecības strādnieku arodbiedrībā”

Latvijas telefona un pasta palīgiestāžu darbinieku biedrība * 05.04.1932. + 12.12.1940.

Latvijas tēlojošas mākslas biedrība * 12.10.1938.
30.09.1939. pievienota “Latviešu tēlojošo mākslinieku biedrība”
30.09.1939. pievienota “Latvju mākslinieku biedrība”
30.09.1939. pievienota “Mākslinieku biedrība “Sadarbs”
30.09.1939. pievienota “Mūksalas mākslinieku biedrība”
30.09.1939. pievienota “Neatkarīgo mākslinieku vienība”
30.09.1939. pievienota “Rīgas grafiķu biedrība”
30.09.1939. pievienota “Rīgas mākslinieku grupa biedrība”

Latvijas telpu īrnieku biedrība * 21.01.1925. + 13.12.1937. + 13.12.1937.

Latvijas tenisa savienība * 03.10.1928.

Latvijas ticīgo apvienība * 01.10.1930. + 12.12.1940.

Latvijas tiesnešu biedrība * 13.03.1929. + 28.03.1941.

Latvijas tirdzniecības apvienība * 28.11.1933. + 30.03.1936.

Latvijas tirdzniecības kooperatīva sabiedrība * 23.03.1927. + 26.06.1929.

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības biedrība * 06.09.1919. + 19.02.1937.
                02.05.1923. pārdēvēta agrāk "Sīktirgotāju aizsardzības savienība”

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības darbinieku biedrība * 14.01.1925.

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības krājaizdevu sabiedrība * 30.11.1927. + 18.10.1930.

Latvijas tirdzinieku apvienība * 20.12.1920. + 01.12.1936.
                30.04.1930. pārdēvēta agrāk “Latvijas tirdzinieku savienība”

Latvijas tirdzinieku apvienības bēru un palīdzības kase * 25.08.1930.
                16.01.1934. pārdēvēta agrāk “Latvijas tirdzinieku apvienības bēru kase”

Latvijas tirgotāju biedrība * 09.07.1930.  + 09.05.1936.

Latvijas tirgotāju kooperatīvs * 08.05.1929. + 29.06.1934.

Latvijas tirgotāju rūpnieku un amatnieku organizāciju savienība “Saimnieciskais cents” *14.07.1926. + 12.01.1938.
                30.11.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas tirgotāju rūpnieku un amatnieku organizāciju savienība” 

Latvijas tirgotāju savienība * 16.04.1912. + 09.02.1937.
                29.02.1920. pārreģistrēta agrāk „Otrā Rīgas tirgoņu biedrība”            

Latvijas tirgotāju un rūpnieku biedrība “Vienība” * 23.07.1930. + 27.08.1934.

Latvijas tirgotāju un rūpnieku krājaizdevu sabiedrība * 06.10.1926. + 19.10.1932.

Latvijas transporta savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 19.07.1923. + 19.03.1930.

Latvijas transportdarbos nodarbināto strādnieku arodu biedrība * 06.11.1929. + 24.02.1931.

Latvijas transportnieku arodu biedrība * 14.11.1928. + 25.09.1929.

Latvijas transportstrādnieku arodu biedrība * 30.03.1920. + 28.11.1928.
                27.05.1925. pārdēvēta agrāk “Rīgas transporta strādnieku arodnieciskā biedrība”
                22.02.1928. pārdēvēta agrāk “Latvijas transportstrādnieku arodnieciskā biedrība”

Latvijas transportstrādnieku arodu biedrība * 14.11.1928. + 25.09.1929.

Latvijas transportstrādnieku darba kooperatīvs * 28.04.1928. + 24.12.1935.

Latvijas trikotāžu mehāniķu kolēģija * 06.03.1929. + 13.05.1936.

Latvijas trūcīgo strādnieku biedrība * 10.05.1932. + 12.12.1940.

Latvijas truškopju biedrība * 25.09.1929. + 29.06.1936.

Latvijas truškopju biedrības kooperatīvs “Zvērāda” * 22.11.1932. + 26.03.1935.

Latvijas tuberkulozes apkarošanas biedrība * 09.08.1923. + 27.04.1937.
                27.04.1937. iekļauta “Veselības veicināšanas biedrībā”

Latvijas tūristu biedrība * 18.06.1924. + 14.03.1935.

Latvijas tūristu klubs * 03.10.1933. + 19.10.1934.

Latvijas ūdensstrādnieku artelis * 13.06.1931. + 01.11.1938.

Latvijas ugunsdzēsēju biedrību un organizāciju savienība * 21.09.1921. + 21.02.1941.

Latvijas universālā sporta biedrība * 28.03.1928. + 10.05.1935.

Latvijas Universitātes akadēmiskā mūzikas biedrība * 03.02.1926. + 16.04.1937.

Latvijas Universitātes akadēmiskā sabiedrīsko zinātņu biedrība * 20.01.1937.

Latvijas Universitātes akadēmiskā sporta biedrība
                Sk. “Latvijas Universitātes studentu padomes sporta komisijas biedrība “Universitātes sports”

Latvijas Universitātes arhitektūras fakultātes studentu biedrība * 19.11.1924. + 03.02.1941.

Latvijas Universitātes biedrību – vienotņu savienība “Vienkopa” * 27.05.1925. + 19.03.1936.
                08.03.1932. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studējošo biedrību vienotņu savienība“Vienkopa”

Latvijas Universitātes botāniskā dārza draugu biedrība * 31.08.1937. + 21.12.1940.

Latvijas Universitātes dabas zinātņu studentu biedrība * 20.04.1921. + 03.02.1941.
                25.06.1924. pārdēvēta agrāk "Latvijas augstskolas dabas zinātņu studentu biedrība"

Latvijas Universitātes darba studentu biedrība * 18.10.1922. +25.09.1934.

Latvijas Universitātes darbinieku krājaizdevu sabiedrība * 05.11.1924.
                04.05.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes darbinieku krājaizdevu kase”

Latvijas Universitātes darbinieku savstarpējā dzīvības apdrošināšanas biedrība * 19.12.1925.
                08.02.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes un citu darbinieku savstarpējā dzīvības apdrošināšanas biedrība”

Latvijas Universitātes diplomēto ārstu profesionālā biedrība * 16.04.1930. + 05.03.1937.

Latvijas Universitātes ebreju studenšu biedrība “Jardenija” 
                Sk. “Latvijas Universitātes žīdu studenšu un filistru biedrība “Jardenija”

Latvijas Universitātes ebreju studentu biedrība * 21.03.1923. + 25.10.1925.

Latvijas Universitātes ebreju studentu biedrība “Korporācija Galilia” * 24.07.1929. + 17.09.1936.

Latvijas Universitātes ebreju studentu biedrība “Zukumft” * 28.11.1928. + 21.04.1936.

Latvijas Universitātes ebreju studentu ķīmiju un farmaceitu biedrība * 09.02.1927. + 19.08.1936.

Latvijas Universitātes filoloģijas filozofijas fakultātes div. gad. paidagoģijas nodaļas beigušo biedrība * 05.04.1932. + 21.09.1939.
21.09.1939. iekļauta “Latvijas skolotāju biedrībā”

Latvijas Universitātes filoloģijas filozofijas fakultātes studentu biedrība * 04.01.1921. + 03.02.1941.
                08.12.1931. pārdēvēta agrāk “Latvijas augstskolas filoloģijas filozofijas fakultātes studentu biedrība”

Latvijas Universitātes filoloģijas filozofijas fakultātes studentu ramave * 03.07.1929.  + 07.08.1940.

Latvijas Universitātes igauņu studentu biedrība “Estia” * 26.10.1927. + 03.02.1941.

Latvijas Universitātes ķīmijas fakultātes studentu biedrība * + 03.02.1941.
                06.11.1934. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes ķīmijas fakultātes studējošo biedrība”

Latvijas Universitātes klasiskās filoloģijas studentu biedrība * 06.03.1940. + 03.02.1941.

Latvijas Universitātes kora vecbiedru palīdzības biedrība * 01.12.1931. + 06.11.1940.

Latvijas Universitātes krājaizdevu sabiedrība * 01.10.1930.

Latvijas Universitātes krievu studenšu korporācija “Sororitas Tatjana” * 19.01.1932. + 13.07.1940.
                14.11.1933. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes krievu studenšu biedrība “Korporācija Tatjana”
                22.12.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes krievu studenšu biedrība “Korporācija Sororitas Tatjana”

Latvijas Universitātes krievu studentu biedrība * 13.05.1925. + 03.02.1941.

Latvijas Universitātes kristīgo studentu biedrība * 14.12.1921. + 25.07.1940.
                13.03.1926. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes kristīgā studentu savienība”
                20.01.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes kristīgo studentu biedrība”

Latvijas Universitātes latviešu katoļu studentu biedrība “Fraternitas Catholica” * 21.02.1933. +13.07.1940.

Latvijas Universitātes latviešu studentu biedrība “Korporācija Curssias” * 13.10.1926. +12.12.1940.

Latvijas Universitātes latviešu studentu biedrība “Korporācija Turaida” * 31.12.1926. + 12.12.1940.

Latvijas Universitātes lauksaimniecības fakultātes studējošo biedrība * 07.12.1921. + 31.12.1940.
                19.11.1924. pārdēvēta agrāk "Latvijas Universitātes lauksaimniecības fakultātes studējošo savienība"
                14.11.1933. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes lauksaimniecības fakultātes studējošo biedrība”
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes lauksaimniecības fakultātes studentu biedrība”

   Latvijas Universitātes lietuvju studentu biedrība “Viltis” * 15.12.1926. + 12.10.1939.
                12.10.1939. iekļauta “Latvijas lietuvju apvienībā”

Latvijas Universitātes matemātikas zinātņu studentu biedrība * 07.04.1936. + 16.12.1940.

Latvijas Universitātes Mazsalacas studentu biedrība * 14.11.1923. + 22.07.1937.

Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes studentu biedrība * 03.03.1920
                21.03.1921. pārdēvēta agrāk "Latvijas augstskolas medicīnas fakultātes studentu savienība"

Latvijas Universitātes mehānikas fakultātes studentu biedrība * 29.04.1925.

Latvijas Universitātes mežkopju biedrība “Šalkone”
                Sk. “Jelgavas lauksaimniecības akademijas studentu biedrība”

Latvijas Universitātes novadniecību savienība * 17.11.1926. +16.08.1940.

Latvijas Universitātes paidagogijas studentu biedrība * 24.03.1926. + 12.04.1934.

Latvijas Universitātes Piebalgas studentu biedrība * 07.12.1921. + 10.01.1936.
                Pārdēvēta agrāk “Piebalgas studentu savienība”

Latvijas Universitātes poļu studentu biedrība * 16.12.1925. + 30.03.1940.
                30.03.1940. iekļauta “Latvijas poļu studentu biedrībā"

Latvijas Universitātes Rūjienas studentu biedrība * 23.01.1929. + 22.09.1935.

Latvijas Universitātes Saldus un apkārtnes studentu biedrība * + 18.01.1939.

Latvijas Universitātes studējošo atturības biedrība * 13.03.1926. + 14.05.1935.
                14.05.1935. iekļauta “Latvijas prealkohola biedrībā”

Latvijas Universitātes studējošo biedrību korporāciju “Prezidiju konvents” 
                Sk. “Latvijas Universitātes studentu biedrību korporāciju savienība “Prezidiju konvents”

Latvijas Universitātes studējošo biedrību savienība “Konkordiju seniorāts”
                Sk. “Latvijas Universitātes studentu biedrību konkordiju savienība “Konkordiju senioriāts”

Latvijas Universitātes studējošo biedrību – vienotņu savienība “Vienkopa”
                Sk. “Latvijas Universitātes biedrību – vienotņu savienība “Vienkopa”

Latvijas Universitātes studējošo cionistu biedrība “Kadima” * 30.06.1932. + 12.16.1939.

Latvijas Universitātes studējošo cionistu biedrība “Korporācija Hechaver”
                Sk. “Latvijas Universitātes žīdu studentu biedrība “Draugs”

Latvijas Universitātes studenšu biedrība “Astra” * 08.12.1931. + 08.02.1939.
                08.02.1939. iekļauta “Latvijas Universitātes studenšu biedrība “Vienība Ausma”

Latvijas Universitātes studenšu biedrība “Aurora”
                Sk. “Latvijas Universitātes studenšu korporācija “Aurora”

Latvijas Universitātes studenšu biedrība “Konkordia Zinteniece” * 05.02.1930. + 31.08.1940.
                31.01.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studenšu biedrība “Concordia Zinteniece”

Latvijas Universitātes studenšu biedrību korporāciju savienība “Studenšu prezidiju konvents” * 15.12.1926. + 13.07.1940.

Latvijas Universitātes studenšu biedrība “Korporācija Aurora”
                 Sk. “Latvijas Universitātes studenšu korporācija “Aurora”

Latvijas Universitātes studenšu biedrība "Korporācija "Daugaviete" 
                Sk. “Latvijas Universitātes studenšu korporācija "Daugaviete"

Latvijas Universitātes studenšu biedrība "Korporācija "Dzintra" 
                Sk. “Latvijas Universitātes studenšu korporācija "Dzintra"

Latvijas Universitātes studenšu biedrība “Korporācija “Gaujmaliete” 
                Sk. “Latvijas Universitātes studenšu korporācija “Gaujmaliete”

Latvijas Universitātes studenšu biedrība "Korporācija "Gundega" 
                Sk. “Latvijas Universitātes studenšu korporācija "Gundega"

Latvijas Universitātes studenšu biedrība korporācija "Imerija" * 19.11.1924. + 13.07.1940.
                03.01.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studenšu biedrība "Korporācija Imerija"

Latvijas Universitātes studenšu biedrība “Korporācija “Selga”
                Sk. “Latvijas Universitātes studenšu korporācija “Selga”

Latvijas Universitātes studenšu biedrība “Korporācija Sororitas Slavia” * 12.01.1932. + 23.10.1937.

Latvijas Universitātes studenšu biedrība “Korporācija “Varavīksne” 
                 Sk. “Latvijas Universitātes studenšu korporācija “Varavīksne”

Latvijas Universitātes studenšu biedrība “Terra Mariana” * + 25.07.1940.

Latvijas Universitātes studenšu biedrības “Varavīksne” seniešu biedrība * 23.03.1927. + 13.07.1940.

Latvijas Universitātes studenšu biedrība “Vienība Ausma” * 29.04.1925. + 03.02.1941.
                12.11.1935. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studenšu biedrība “Vienotne Ausma”
                08.02.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studenšu biedrība - vienība “Ausma”
                08.02.1939. pievienota “Latvijas Universitātes studenšu biedrība “Astra”

Latvijas Universitātes studenšu biedrība - vienība “Latviete” * 25.03.1925. + 03.02.1941.
                12.11.1935. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studenšu biedrība “Vienotne Latviete”

Latvijas Universitātes studenšu biedrības - vienības “Latviete” vecdraugu biedrība * 02.12.1938. + 03.02.1941.

Latvijas Universitātes studenšu biedrība vienība "Ziemeļniece" * 12.12.1923. + 03.02.1941.
                12.11.1935. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studenšu biedrība “Ziemeļniece”

Latvijas Universitātes studenšu biedrības – vienības "Ziemeļniece" vecbiedru biedrība * 24.10.1933. + 03.02.1941.
                17.12.1935. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studenšu biedrības "Ziemeļniece" filistru biedrība”
                13.02.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studenšu biedrības "Ziemeļniece" vecbiedru palidzības biedrība”

Latvijas Universitātes studenšu biedrības – vienības "Ziemeļniece" vecbiedru biedrība * 24.10.1933. + 03.02.1941.
                17.12.1935. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studenšu biedrības "Ziemeļniece" filistru biedrība”
                13.02.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studenšu biedrības "Ziemeļniece" vecbiedru palidzības biedrība”

Latvijas Universitātes studenšu korporācija "Daugaviete" * 06.06.1923. + 13.07.1940.
                13.12.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studenšu biedrība "Korporācija "Daugaviete"

Latvijas Universitātes studenšu korporācija "Dzintra" * 18.06.1924. + 13.07.1940.
                29.12.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studenšu biedrība "Korporācija "Dzintra"

Latvijas Universitātes studenšu korporācija “Gaujmaliete” * 06.04.1927. + 13.07.1940.
                07.12.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studenšu biedrība “Korporācija “Gaujmaliete”

Latvijas Universitātes studenšu korporācija "Gundega" * 26.03.1924. + 13.07.1940.
                14.12.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studenšu biedrība "Korporācija "Gundega"

Latvijas Universitātes studenšu korporācija “Selga” * 16.03.1927. + 13.07.1940.
                16.12.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studenšu biedrība “Korporācija “Selga”

Latvijas Universitātes studenšu korporācija “Varavīksne” * 05.04.1922. + 13.07.1940.
                14.12.1927. pārdēvēta agrāk “Rīgas Latvijas Universitātes studenšu biedrība “Varavīksne”
                07.12.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studenšu biedrība “Korporācija “Varavīksne”

Latvijas Universitātes studenšu korporāciju filistru savienība *+ 13.07.1940.
                11.06.1930. pārreģistrēta.

Latvijas Universitātes studenšu vienības “Ausma” vecdraugu biedrība * 10.04.1934. + 17.09.1940.
                09.06.1936. pārdēvēta agrāk “Vienotnes “Ausma” vecdraugu biedrība”
                06.08.1938. pārdēvēta agrāk “Vienības “Ausma” vecdraugu biedrība”

Latvijas Universitātes studentu aistu vēstures studiju biedrība * 10.12.1935. + 16.05.1940.

Latvijas Universitātes studentu atturībnieku biedrību savienība “Juventus” * 30.06.1932. + 12.12.1940.

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Atauga” 
                 Sk. “Latvijas Universitātes studentu biedrība – vienība “Atauga”

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Asni” * 03.03.1931. + 02.11.1936.

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Concordia Imantica” * + 04.09.1939.
                04.09.1939. iekļauta “Latvijas Universitātes studentu biedrībā “Concordia Zelmenis”

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Concordia Latvensis” * 01.12.1926. + 02.01.1941.

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Concordia Valdemaria”
                Sk. “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Konkordia Valdemaria”

Latvijas Universitātes studentu biedrības “Concordia Valdemaria” filistru biedrība * 1933. + 30.11.1940.

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Concordia Zelmenis” * 25.03.1925. + 22.03.1941.
                09.11.1927. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Zelmenis”
                04.09.1939. pievienota “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Concordia Imantia”

Latvijas Universitātes studentu biedrība "Dramatiskā studija" * 11.04.1923. + 19.01.1932.

Latvijas Universitātes studentu  biedrība “Dziesmuvara” * 27.05.1925.
                19.12.1932. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studentu dziedoņu biedrība “Dziesmuvara”

Latvijas Universitātes studentu  biedrība “Dziesmuvara” seniešu kopa * 02.06.1931. + 03.02.1941.
                27.07.1937. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studentu dziedoņu biedrības “Dziesmuvara” seniešu kopa”

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Fraternitas Baltica” * 13.11.1865. + 07.11.1939.
                26.01.1937. pārdēvēta agrāk “Studentu biedrība “Korporācija Fraternitas Baltica”

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Fraternitas Republicana” * 21.08.1929. + 02.05.1935.
                31.12.1929. pārdēvēta agrāk “Biedrība “Studentu jaunā dzīve”

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Fraternitas Rigensis” * 1922. + 26.04.1940.
                31.12.1932. pārdēvēta agrāk “Studentu biedrība “Fraternitas Rigensis”
                10.12.1936. pārdēvēta agrāk “Studentu biedrība “Korporācija Fraternitas Rigensis”

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Fraternitas Rusticana”  * 02.11.1921. + 13.07.1940.
                17.11.1926. pārdēvēta agrāk „Jelgavas latviešu studentu savienība”
                12.10.1939. pārdēvēta agrāk “Studentu biedrība “Fraternitas Rusticana”

Latvijas Universitātes studentu biedrības “Fraternitas Rusticana” filistru biedrība * 31.12.1932. + 13.07.1940.
                30.08.1939. pārdēvēta agrāk “Fraternitas Rusticana filistru biedrība”

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Juventus Veronia”
                Sk. “Latvijas Universitātes studentu biedrība vienība “Avots”

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Kāvi”
                Sk. “Latvijas Universitātes studentu biedrība - vienība “Kāvi”

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Klints” * 26.04.1922. + 25.09.1934.

Latvijas Universitātes studentu biedrību konkordiju savienība “Konkordiju senioriāts” *02.03.1927. + 31.08.1940.
                11.09.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studentu biedrību savienība “Conkordija” prezidiju seniorāts”
                06.09.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studējošo biedrību savienība “Konkordiju seniorāts”

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Konkordia Valdemaria” * 16.02.1927. + 31.08.1940.
                13.02.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Concordia Valdemaria”

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Konkordija Veronia”
                Sk. “Latvijas Universitātes studentu biedrība vienība “Avots”

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Konkordia Zelmenis” vecbiedru biedrība * 28.04.1931. +06.01.1941.

Latvijas Universitātes Studentu biedrība “Korporācija Beveronija” * 13.07.1922. + 13.07.1940.
                20.01.1939. pārdēvēta agrāk “Studentu biedrība “Korporācija Beveronija”

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija Fraternitas Academica” * 11.11.1925. + 13.07.1940.
                16.11.1927. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija Fraternitas Academica”
                21.02.1933. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija Fraternitas Academica Latviensis”

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija Fraternitas Arctica” * 15.03.1922. + 13.07.1940.
                12.01.1939. pārdēvēta agrāk “Studentu biedrība “Korporācija Fraternitas Arctica”

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija Fraternitas Imantica” * 23.11.1927. + 12.12.1940.

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija Fraternitas Lataviensis” * 27.10.1926. + 13.07.1940.
                09.11.1927. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija Latavija”

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija Fraternitas Livonica” * 08.12.1926. + 13.07.1940.

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija Fraternitas Metropolitāna” 
                Sk. “Latvijas Universitātes studentu korporācija “Fraternitas Metropolitāna”

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija Fraternitas Vesthardiana” * 23.12.1924. + 13.07.1940.
                20.02.1926. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija Fraternitas Viesturiensis”

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija Lacuania” 
                Sk. “Latvijas Universitātes studentu korporācija Lacuania”

Latvijas Universitātes studentu korporācija Latavija”
                Sk. “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija Fraternitas Lataviensis”

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija Latvija” * 03.03.1926. + 13.07.1940.
                08.02.1939. pārdēvēta agrāk “Studentu biedrība “Korporācija Latvia”

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija Lettgalija” * 25.06.1924. + 13.07.1940.
                07.12.1938. pārdēvēta agrāk “Studentu biedrība “Korporācija Lettgallia”

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija Lettonia” * 13.02.1924. + 13.07.1940.
                16.02.1939. pārdēvēta agrāk “Studentu biedrība “Korporācija Lettonija”

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija Luciania” * 19.12.1925.
                02.05.1928. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Unitas letgalica”
14.03.1931. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija “Unitas Letgalica”

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija Patria” * 31.05.1922. + 13.07.1940.
                02.05.1923. pārdēvēta agrāk “Rīgas latviešu studentu savienība”
                12.04.1927. pārdēvēta agrāk “Studentu biedrība “Patria”
                13.01.1939. pārdēvēta agrāk “Studentu biedrība “Korporācija Patria”

Latvijas Universitātes studentu biedrības korporācijas “Patria” filistru biedrība * 30.06.1920.
                               + 25.03.1941. * 20.12.1943.
                03.12.1924. pārdēvēta agrāk “Rīgas latviešu studentu savienības filistru biedrība”
                12.06.1929. pārdēvēta agrāk “Patria’s” Filistru biedrība”
                13.02.1939. pārdēvēta agrāk “Korporācijas “Patria” filistru biedrība”
                20.11.1943. atjaunota darbība

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija Philjronia” * 21.10.1924. + 13.07.1940.
                12.01.1939. pārdēvēta agrāk “Studentu biedrība “Korporācija Philjronia”

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija “Ruthenia” * 12.06.1929. + 13.07.1940.

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija Salgalia” * 30.06.1926. + 13.07.1940.
                21.03.1931. pārdēvēta agrāk “Studentu biedrība “Korporācija Arconia Rigensis”
                20.01.1939. pārdēvēta agrāk “Studentu biedrība “ Korporācija Salgalia”

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija Selonija” * 14.07.1926. + 13.07.1940.
14.03.1939. pārdēvēta agrāk “Studentu biedrība “Korporācija Selonija”

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija Sororitas Slavia” * 12.01.1932.

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija Talavija” * 14.12.1900. [09.12.1926.] +13.07.1940.

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija Tervetia” * 13.12.1922. + 13.07.1940.
                11.02.1925. pārdēvēta agrāk “Latvijas studentu virsnieku biedrība “Korporācija Tervetia”

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija “Unitas Letgalica”
                Sk. “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija Luciania”

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija “Vendia” * + 13.07.1940.
                31.01.1939. pārdēvēta agrāk “Studentu biedrība “Korporācija Vendia”

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija Ventonija” * 09.08.1922. + 13.07.1940.
                16.02.1939. pārdēvēta agrāk “Studentu biedrība “Korporācija Ventonija”

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Lidva” * 20.04.1929. + 12.06.1939.

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Latgale” * 13.03.1929. + 03.02.1941.
                03.01.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Lotgola”

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Montania”.* 27.07.1921. + 03.02.1941.
                28.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latgolas studentu saviniba”
                21.03.1933. pārdēvēta agrāk “Latgolas studentu biedrība”

Latvijas Universitātes studentu biedrības “Montania” vecbiedru biedrība * 25.02.1936. + 14.04.1941.

Latvijas Universitātes studentu biedrība "Spars" * 16.05.1923. + 20.10.1936.

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Šalkone” 
                Sk. “ Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas studentu biedrība”

Latvijas Universitātes studentu biedrības “Šalkone” vecbiedru biedrība * + 05.09.1940.
                26.10.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas inženieru mežkopju biedrība “Šalkone”

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Unitas” 
                Sk. “Latvijas Universitātes žīdu studentu biedrība “Unitas”

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Unitas Letgalica”
                Sk. “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija “Unitas Letgalica”

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Veronia”
                Sk. “Latvijas Universitātes studentu biedrība vienība “Avots”

Latvijas Universitātes studentu biedrība vienība “Atauga” * 03.11.1920. + 03.02.1941.
                30.01.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas augstskolas studentu biedrība “Atauga”
                12.11.1935. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Atauga”

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Vienība Austrums” * 26.10.1920. + 03.02.1941.
                09.07.1924. pārdēvēta agrāk “Studentu sabiedrība “Austrums”
                12.11.1935. pārdēvēta agrāk “Studentu biedrība “Austrums”
                13.02.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studentu biedrība vienība “Austrums”

Latvijas Universitātes studentu atturibnieku biedrība vienība “Avots” * 18.01.1928. + 03.02.1941.
                11.06.1930. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Konkordia Veronia”
                21.07.1931. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Juventus Veronia”
                19.10.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Veronia”

Latvijas Universitātes studentu biedrība vienība “Dzimtene” * 16.01.1929. + 03.02.1941.
                12.11.1935. pārdēvēta agrāk  “Latgaliešu studentu biedrība “Dzimtene”

Latvijas Universitātes studentu biedrība vienība “Kāvi” * 21.02.1933. + 03.02.1941.
                12.11.1935 pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Kāvi”

Latvijas Universitātes studentu biedrība vienība „Kursa” * 15.11.1922. + 03.02.1941.           
                12.12.1928. pārdēvēta agrāk „Liepājas un apkārtnes latviešu studentu biedrība”
                12.11.1935. pārdēvēta agrāk „Liepājas un apkārtnes latviešu studentu biedrība „Kursa”
                06.07.1937. pievienota “Talsu Tukuma studentu biedrība”

Latvijas Universitātes studentu biedrība vienība “Līdums” * 25.03.1925. + 03.02.1941.
                12.11.1935. pārdēvēta agrāk Latvijas Universitātes studentu biedrība “Vienotne Līdums”

Latvijas Universitātes studentu biedrība vienība “Ritums” * 30.12.1925. + 03.02.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studentu inženieru biedrība”

Latvijas Universitātes studentu biedrības vienības “Ritums” vecbiedru biedrība * 28.02.1933. +13.03.1941.
                16.02.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studentu inženieru biedrības filistru biedrība”

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Vienība Ziemelis”. * 14.02.1923. + 03.02.1941.
                12.11.1935. pārdēvēta agrāk “Studentu biedrība “Ziemelis”
                20.02.1939. pārdēvēta agrāk “Studentu biedrība vienība “Ziemelis”

Latvijas Universitātes studentu biedrības vienības “Ziemelis” vecbiedrū palidzības biedrība * 05.12.1933. + 03.02.1941.
                04.09.1939. pārdēvēta agrāk “Studentu biedrības “Ziemelis” vecbiedru palīdzības biedrība”

Latvijas Universitātes studentu biedrība Vienotne “Latvietis” * 24.04.1934. + 03.02.1941.

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Vienotne Līdums”
                Sk. “Latvijas Universitātes studentu biedrība vienība “Līdums”

Latvijas Universitātes studentu biedrības “Vienotne Līdums” vecdraugu biedrība * 24.03.1931.
                Sk. “Latvijas Universitātes studentu vienības “Līdums” vecdraugu biedrība”

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Vienotne Zelmenis” * 25.03.1925. + 03.02.1941.
                24.01.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Vienotnes Zelmenis”

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Vilnis” * 22.04.1925. +  25.09.1934.
                23.10.1923. pārdēvēta agrāk “Lejas Kurzemes studentu biedrība “Vilnis”

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Zelmenis”
                Sk. “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Conkordija Zelmenis”

Latvijas Universitātes studentu biedrība "Zemgalija" * 21.07.1920. + 03.02.1941.
                09.04.1924. pārdēvēta agrāk "Latvijas augstskolas studentu biedrība "Zemgalija"

Latvijas Universitātes studentu biedrība “Zukunft” * 28.11.1928. + 25.09.1934.

Latvijas Universitātes studentu biedrību savienība “Conkordija prezidiju seniorāts”
                Sk. “Latvijas Universitātes studentu biedrību konkordiju savienība “Konkordiju senioriāts”

Latvijas Universitātes studentu biedrību vienību savienība * 13.11.1935. + 03.02.1941.

Latvijas Universitātes studentu dziedoņu biedrība “Dziesmuvara” 
                Sk.  “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Dziesmuvara”

Latvijas Universitātes studentu dziedoņu biedrības “Dziesmuvara” seniešu kopa
                Sk.  “Latvijas Universitātes studentu biedrības “Dziesmuvara”  seniešu kopa”

Latvijas Universitātes studentu biedrību korporāciju savienības “Prezidiju konvents” * 24.03.1926. + 13.07.1940.
                12.10.1939. pārēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studējošo biedrību korporāciju “Prezidiju konvents”

Latvijas Universitātes studentu inženieru biedrība 
                Sk. “Latvijas Universitātes studentu biedrība vienība “Ritums”

Latvijas Universitātes studentu inženieru biedrības filistru biedrība * 28.02.1933.
                Sk. “Latvijas Universitātes studentu biedrības vienības “Ritums” vecbiedru biedrība”

Latvijas Universitātes studentu juristu biedrība * 27.10.1926. + 03.02.1941.

Latvijas Universitātes studentu kooperatoru biedrība * + 12.12.1940.
                09.07.1924. pārdēvēta agrāk "Latvijas augstskolas studentu kooperatīvu biedrība"
                16.02.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studentu kooperatīvu veicināšanas biedrība”

Latvijas Universitātes studentu korporācijas “Fraternitas Arctica” filistru biedrība * 11.01.1922. + 13.07.1940.
                26.07.1938. “Rīgas studentu korporācijas “Fraternitas Arctica” filistru biedrība”

Latvijas Universitātes studentu korporācija “Fraternitas Metropolitāna” *03.06.1925. +13.07.1940.
                14.11.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija Fraternitas Metropolitāna”

Latvijas Universitātes studentu korporācijas “Fraternitas Vesthardiana” filistru biedrība 
                Sk. “Fraternitas Vesthardiania filistru palīdzības biedrība”

Latvijas Universitātes studentu korporācija “Lacuania” * + 13.07.1940.
                03.01.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija Lacuania”

Latvijas Universitātes studentu padomes komisijas biedrība “Universitātes sports” * 13.12.1922.
                02.02.1931. pārdēvēta agrāk Latvijas Universitātes akadēmiskā sporta biedrība”

Latvijas Universitātes studentu radio biedrība “Zemgalija” * 27.03.1926. + 16.10.1936.

Latvijas Universitātes studentu šaha biedrība * 09.04.1924. + 14.11.1933.

Latvijas Universitātes studentu vienības “Līdums” vecdraugu biedrība * 24.03.1931. + 03.02.1941.
                22.08.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studentu biedrības “Vienotne Līdums” vecdraugu biedrība”

Latvijas Universitātes tautsaimniecību studējošo biedrība * 06.07.1927. + 03.02.1941.

Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes absolventu biedrība * 01.07.1931. + 30.11.1940.

Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes studentu biedrība * 14.02.1923. + 03.02.1941.

Latvijas Universitātes teoloģijas studentu biedrība “Auseklis” * + 03.02.1941.

Latvijas Universitātes teoloģijas studentu biedrība “Betanija” * 10.02.1926.

Latvijas Universitātes un bijuša Rīgas Politehniskā institūta žīdu filistru biedrība * 05.04.1908. + 10.01.1941.
                Pārdēvēta agrāk ”Rīgas Politehniskā institūta filistru – ebreju biedrība Rīgā”
                01.12.1936. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes un Rīgas Politehniskā institūta filistru ebreju biedrība”
                10.08.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes un bijuša Rīgas Politehniskā institūta filistru ebreju biedrība”

Latvijas Universitātes un citu darbinieku savstarpējā dzīvības apdrošināšanas biedrība
                Sk. “Latvijas Universitātes darbinieku savstarpējā dzīvības apdrošināšanas biedrība”

Latvijas Universitātes vācu studenšu biedrība “Constantia” * 04.07.1933. + 27.05.1940.

Latvijas Universitātes vācu studentu biedrība * 22.02.1922.

Latvijas Universitātes veterinārmedicīnas fakultātes studentu biedrība * 29.11.1922.+ 03.02.1941.
                08.02.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes veterināras medicīnas studentu biedrība”

Latvijas Universitātes zinātņu veicināšanas biedrība “Aeguitas” * 23.12.1927. + 05.04.1941.
                06.03.1939. pārdēvēta agrāk “Sabiedrisko zinātņu veicināšanas biedrība “Aeguitas”

Latvijas Universitātes žīdu cionistu studentu biedrība “Tcheleth Lavan” *12.02.1930. +16.03.1939.

Latvijas Universitātes žīdu studenšu biedrība * 11.01.1928. + 07.04.1936.

Latvijas Universitātes žīdu studenšu un filistru biedrība “Jardenija” * 05.12.1928. + 23.07.1940.
                26.05.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes ebreju studenšu biedrība “Jardenija”

Latvijas Universitātes žīdu studentu biedrība “Draugs” * 08.02.1928. + 18.01.1941.
                27.04.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studējošo cionistu biedrība
                                               “Korporācija Hechaver”

Latvijas Universitātes žīdu studentu biedrība “Hasmonea” * 26.04.1922. + 13.07.1940.
                18.03.1925. pārdēvēta agrāk “Latvijas ebreju studentu biedrība “Hasmonea”
                16.02.1939. pārdēvēta agrāk  “Universitātes ebreju studentu biedrība “Korporācija Hasmonea”

Latvijas Universitātes žīdu studentu biedrības “Hasmonea” filistru biedrība * 09.12.1925. +13.07.1940.
                02.10.1939. pārdēvēta agrāk “Korporācijas “Hasmonea” filistru biedrība”

Latvijas Universitātes žīdu studentu biedrība “Unitas” * 20.02.1934. + 03.02.1941.
                05.05.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Unitas”

Latvijas Universitātes žīdu studentu biedrība “Vetulia” * 05.04.1922. + 13.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju studentu biedrība "Korporācijas Vetulija"

Latvijas Universitātes žīdu studentu biedrība “Vetulia” filistru biedrība * 28.06.1923. + 13.07.1940.
                21.09.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju studentu biedrības "Korporācija Vetulija" filistru biedrība”

Latvijas Universitātes žīdu studentu juristu biedrība * + 25.09.1939.

Latvijas Universitātes žīdu studentu savstarpīgā palīdzības biedrība * 24.09.1924. + 04.10.1940.
                11.11.1925. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes žīdu studentu savstarpējā palīdzības biedrība”
                22.04.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas Universitātes žīdu studentu savstarpējā palīdzības kase”

Latvijas vācu apvienība * 24.07.1926. + 27.11.1939.
                27.06.1928. pārdēvēta agrāk “Vācu baltiešu darba centrāle Latvijā”
                09.03.1939. pārdēvēta agrāk “Deutsch Baltische Volksgemeinschaft in Lettland”

Latvijas vācu baltiešu mūzikas skolotāju savienība
                Sk. “Rīgas vācu muzikālā biedrība”

Latvijas vācu baltiešu politisko partiju apvienība “Ausschus der Deutsch Baltischen Parteiem” * 03.01.1925. + 12.02.1935.

Latvijas vācu baltiešu reformu partija * 04.10.1924. + 12.02.1935.

Latvijas vācu baltiešu skolotāju savienība * 09.06.1920. + 07.06.1939.

Latvijas vācu darba ņēmēju biedrība * 10.10.1933. + 04.11.1939.

Latvijas vācu dzimtenes biedrība * 25.08.1920. + 19.12.1940.
                06.09.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas Dzimtenes zinātnes biedrība”

Latvijas vācu dzīvokļu kooperatīvs * 12.03.1926. + 26.08.1939.

Latvijas vācu Evaņģēliski Luterisko draudžu iekšējas misijas biedrība * 14.07.1920. + 25.03.1941.

Latvijas vācu Evaņģēliski Luterisko draudžu savienība * 02.03.1921.

Latvijas vācu filistru biedrība “Palais Teutonia” * 08.08.1928. + 21.04.1937.

Latvijas vācu īrnieku biedrība * 11.02.1925. + 12.12.1940.

Latvijas vācu kooperatīvu sabiedrība Latvijā revīzijas savienība * 15.11.1922. + 30.11.1936.
                02.02.1927. pārdēvēta agrāk “Vācu kooperatīvu sabiedrību Latvijā revīzijas savienība”

Latvijas vācu neredzīgo palīdzības biedrība * 30.12.1925.

Latvijas vācu strādnieku un darbinieku arodbiedrība * 01.03.1932. + 01.12.1936.

Latvijas vācu strādnieku, amatnieku un sīkzemnieku biedrība * 08.02.1928.

Latvijas valsts darbinieku arodbiedrība * 11.02.1920. + 08.05.1936.
                14.12.1927. pārdēvēta agrāk “Latvijas valsts darbinieku arodnieciskā biedrība”

Latvijas valsts ierēdņu kooperatīvs * 09.10.1919. + 12.04.1934.

Latvijas valsts karoga apvienība * 07.11.1928. + 17.06.1935.

Latvijas valsts konservatorijas audzēkņu biedrība “Kopa “Līgusonis” 
                 Sk. “Latvijas konservatorijas audzēkņu korporācija “Līgusonis”

Latvijas valsts konservatorijas audzēkņu biedrība – korporācija “Līga” * + 25.07.1940.
                30.10.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas valsts konservatorijas audzēkņu biedrība “Līga”

Latvijas valsts kulturālo muižu centru un nomnieku biedrība * 08.05.1934. + 12.12.1940.

Latvijas valsts un pašvaldības darbinieku biedrība * 25.07.1928. + 21.12.1935.
                21.12.1935. iekļauta “Valsts ierēdņu darbvežu biedrībā”

Latvijas valsts un pašvaldības darbinieku sporta savienība * 28.04.1934.

Latvijas valsts valodas veicināšanas biedrība * 26.02.1931. + 16.03.1939.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.

Latvijas vecāku un audzinātāju biedrība * 23.12.1927.

Latvijas vecmāšu biedrība * 19.08.1925.
                03.03.1936. pievienota “Pirmā Rīgas vecmāšu savienība”

Latvijas vecpuišu biedrība * 23.05.1928. + 20.08.1931.

Latvijas vecticībnieku kristīgā savienība * 31.07.1925. + 24.01.1935

Latvijas veģetāriešu biedrība * 31.08.1927. + 30.11.1940.

Latvijas veselības kooperatīvs * 16.07.1932. + 26.03.1935.

Latvijas veselības kopēju arodbiedrība * 24.03.1920. + 20.08.1931.
                29.04.1925. pārdēvēta agrāk “Rīgas veselības kopēju arodnieciskā savienība”

Latvijas vēstures pētīšanas biedrība * 27.07.1921. + 26.02.1935.
                26.02.1935. iekļauta “Latviešu senatnes pētītāju biedrībā”

Latvijas vēstures senatnes un saimnieciskas dzīves izpētīšanas biedrība * 02.11.1921. + 12.12.1940.

Latvijas veterinārārstu biedrība * 29.06.1921. + 1941. * 18.08.1943.
                18.08.1943. atjaunota

Latvijas vēža apkarošanas biedrība * 13.02.1934. + 27.04.1937.
                27.04.1937. iekļauta “Veselības veicināšanas biedrībā”

Latvijas vidusskolu skolotāju biedrība * 09.02.1921. + 21.09.1939.
                31.03.1936. pievienota “Otrā Latvijas vidusskolu skolotāju biedrība”
                21.09.1939. iekļauta “Latvijas skolotāju biedrībā”

Latvijas vidusskolu skolotāju kooperatīvs 
                Sk. “Rīgas otrā kopdarbības grāmatnīca”

Latvijas vidusskolu un arodskolu savienība * 15.05.1926. + 12.12.1940.

Latvijas vieglatlētikas savienība * 18.10.1922.

Latvijas vienotā tehniķu biedrība 
                Sk. “Latvijas tehniķu biedrība”

Latvijas viesnīcu darbinieku krājaizdevu sabiedrība * 08.10.1924.

Latvijas viesnīcu, restorānu, kafejnīcu un tamlīdzīgu darbinieku aizsardzības biedrība "Ganimedes"  * 21.03.1923. + 04.02.1937.

Latvijas viesnīcu, restorānu un tamlīdzīgu pasākumu darbinieku aizsardzības biedrība * 09.02.1932. + 21.01.1938.

Latvijas vilki biedrība * 15.01.1930. + 27.09.1934.

Latvijas vingrotāju biedrība * 28.09.1927.

Latvijas vīnrūpnieku biedrība * 04.07.1928. + 17.10.1936.

Latvijas vīntirgotāju biedrība * 10.01.1923. + 20.10.1936.

Latvijas vispārējā strādnieku arodbiedrība * 24.11.1931. + 19.10.1934.

Latvijas vispārējo lauksaimniecības darbinieku biedrība
                Sk. “Latvijas lauksaimniecības darbinieku biedrība”

Latvijas vispārīgā apvienota viesnīcu, restorānu, kafejnīcu un tamlīdzīgu uzņēmumu darbinieku centrālā biedrība * 04.04.1928. + 29.04.1932.

Latvijas vispārīgā ebreju amatnieku biedrība * 13.03.1926. + 18.10.1934.

Latvijas vispārīgā strādnieku arodbiedrība * 24.11.1931. + 22.03.1941.

Latvijas vispārīgās ebreju amatnieku biedrības krājaizdevu sabiedrība “Amatnieks”
                Sk. “Rīgas žīdu krājaizdevu sabiedrība”

Latvijas zēģelētāju savienība * 20.10.1926.
                02.03.1927. pārdēvēta agrāk “Latvijas zēģelētāju apvienība”

Latvijas zeķu un trikotāžu rūpnieku biedrība * 09.04.1930. + 02.11.1936.

Latvijas zemkopības un dārzkopības strādnieku arodnieciskā biedrība * 14.04.1926. + 13.06.1939.

Latvijas zemkopju savienība * 10.03.1924. + 12.03.1935.

Latvijas zemnieku kredītsabiedrība
                Sk.  “Zemnieku krājaizdevu sabiedrība”

Latvijas zemturu un rūpnieku krājaizdevu sabiedrība * 07.01.1925.

Latvijas ziemas sporta savienība * 13.01.1926.

Latvijas zirgkopības biedrība * 24.03.1920. + 13.12.1937.

Latvijas zirgkopības un zirgu sporta savienība * 05.12.1928.

Latvijas zirgu audzētāju biedrība * 24.03.1920. + 03.10.1936.

Latvijas zirgu sporta biedrība * 25.02.1925.
                14.04.1926. pārdēvēta agrāk “Latvijas jāšanas un zirgu sporta biedrība”

Latvijas zirgu sporta biedrība “Jātnieku klubs * 14.04.1926.  + 07.12.1938.

Latvijas zirgu sporta savienība * 01.11.1932.
                08.11.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas zirgu sporta organizāciju savienība”

Latvijas zivkopības veicināšanas biedrība * 26.01.1921. + 05.03.1936.
                28.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latvijas zvejniecības un zivkopības veicināšanas biedrība”

Latvijas zivkopju biedrību centrālā savienība * 25.06.1924. + 07.03.1940.

Latvijas zobārstu biedrība * 19.12.1908.
                20.03.1934. pārdēvēta agrāk “Latviešu zobu ārstu biedrība”
                16.08.1939. pārdēvēta agrāk “Latviešu zobārstu biedrība”

Latvijas zobārstu savstarpējā palīdzības biedrība * 11.04.1923.

Latvijas zooloģiskais dārzs biedrība * 19.12.1933. + 06.02.1941.

Latvijas zvejniecības biedrību savienība * 09.10.1919. + 07.06.1939.
                30.01.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas zvejniecības centrālbiedrība”

Latvijas zvejniecības centrālbiedrības krājaizdevu sabiedrība * 25.06.1924.

Latvijas zvejniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 04.02.1925. + 30.07.1930.

Latvijas zvejniecības un zivkopības centrālbiedrība * 11.10.1932. + 16.03.1937.

Latvijas zvejniecības un zivkopības vecināšanas biedrība
                Sk. “Latvijas zivkopības veicināšanas biedrība”

Latvijas zvejnieku savienība * 12.12.1921. + 29.01.1927.

Latvijas zvērinātu advokātu un viņu palīgu savstarpējās palīdzības kase * + 21.12.1940.
                28.07.1926. pārreģistrēta.

Latvijas žīdu akadēmiskā biedrība * 25.11.1925. + 07.09.1934.

Latvijas žīdu būvgaldnieku un mākslas mēbeļu ražotāju kooperatīvs “Becalel”
                Sk. “Ražotāju kopdarbības sabiedrība”

Latvijas žīdu karavīru pasaules kara dalībnieku biedrība * 08.01.1931.  + 11.01.1936.

Latvijas žīdu Palestīnas kolonizācijas veicināšanas biedrība “Celmlauži”
                                * 04.12.1934. + 18.01.1941.
                18.08.1939. pārdēvēta agrāk “Palestīnas kolonizācijas veicināšanas
                                biedrība “Olim” Latvijā”
 
Latvijas žīdu skolotāju centrālā biedrība * 30.01.1932. + 24.09.1934.

Latvijas žīdu skolu centrālā biedrība *  30.06.1932. + 12.12.1940.

Latvijas žīdu skolu centrālā organizācija * 08.06.1921. + 24.09.1934.
                23.12.1924. pārdēvēta agrāk "Latvijas ebreju skolu centrālā organizācija"

Latvijas žīdu tūristu biedrība * 04.06.1931. + 12.06.1935.

Latvišu katoļu skūlotoju bidriba * 29.04.1925.

Latvju aktīvo nacionālistu jaunatne biedrība * 30.11.1927. + 31.03.1936.

Latvju aktīvo nacionālistu savienība * 30.03.1927. + 28.03.1935.

Latvju biedrība * 18.06.1930. + 12.01.1932.

Latvju biedrības bēru kase * 31.03.1931. + 12.12.1940.

Latvju biedrības klubs * 22.10.1930. + 12.01.1932.

Latvju demokrātu savienība * 18.02.1920. + 22.10.1936.

Latvju Dievturu biedrība * 15.02.1928. + 12.12.1940.

Latvju dramas ansamblis * + 25.03.1941.

Latvju dziedātāju koru diriģentu biedrība * 26.09.1923. + 04.02.1937.

Latvju jaunatne biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.

Latvju jaunatnes biedrība "Ziedonis" * 17.10.1923. + 06.03.1941.

Latvju jaunatnes izglītības biedrība * 13.11.1926. + 23.09.1932.

Latvju jaunie izlūki biedrība
                Sk. “Latvju vienība”

Latvju komponistu biedrība * 17.10.1923. + 04.02.1938.

Latvju kristietības biedrība “Gaismas krusts” * 21.12.1930. + 03.03.1941.

Latvju kultūras klubs * 13.12.1932. + 05.06.1937.

Latvju kultūras vecināšanas un palīdzības biedrība Latvjiem ārzemēs * 07.05.1924. + 14.11.1934.

Latvju Lietuvju krājaizdevu sabiedrība * 18.02.1925. + 13.06.1936.

Latvju mākslas veicināšanas biedrība * 14.01.1925. + 12.12.1940.

Latvju mākslinieku biedrība * 06.09.1927. + 30.03.1939.
                23.05.1928. pārdēvēta agrāk “Mākslas akadēmiju beigušo biedrība”
                30.03.1939. iekļauta “Latvijas tēlojošās mākslas biedrībā”

Latvju mūzikas veicināšanas biedrība * 09.04.1924. + 12.12.1940.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"

Latvju nacionālā kustība biedrība * 30.03.1927. + 14.05.1936.

Latvju nacionālais klubs * 15.11.1922. + 28.03.1928.

Latvju nacionālais leģions * 29.09.1931. + 25.10.1937.

Latvju nacionālistu klubs * 25.03.1925. + 07.09.1927.

Latvju nacionālo organizāciju savienība * 02.06.1926. + 20.03.1937.

Latvju nacionālo studentu biedrību savienība * 05.12.1923. + 06.07.1936.
                15.10.1930. pārdēvēta agrāk “Latvju nacionālo studentu organizāciju savienība”

Latvju nacionālo organizāciju savienība * 02.06.1927. + 17.06.1936.

Latvju nacionālo studentu organizāciju savienība
                Sk. “Latvju nacionālo studentu biedrību savienība”

Latvju nacionālrevolucionārais klubs * 24.07.1928.

Latvju patriotu biedrība * 19.05.1931. + 26.07.1939.

Latvju patriotu līga * 10.09.1924.

Latvju rakstnieku kooperatīvs * 16.03.1921. + 15.01.1931.

Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrība * 25.03.1925.  + 29.11.1934.
                29.11.1934. iekļauta “Latvijas preses biedrībā”

Latvju saviesīgā biedrība “Atvase” * 04.04.1933. + 27.02.1937.

Latvju savstarpējā darbīgā palīdzības biedrība “Radošais darbs” * 05.05.1926. + 08.04.1937.

Latvju savstarpējai kredītbiedrībā * 
                15.07.1938. pievienota “Pirmā Rīgas krājaizdevu sabiedrība”

Latvju savstarpējā sadraudzības un palīdzības biedrība * 29.04.1933. + 25.05.1939.

Latvju sieviešu apvienība * 13.02.1924. + 15.10.1937.

Latvju sieviešu nacionālā līga * 03.05.1922. + 14.03.1941.
                1938. pārdēvēta agrāk „Latviešu sieviešu "Nacionālā liga"

Latvju sieviešu palīdzības un kultūras biedrība * 10.04.1934. + 25.09.1939.

Latvju skaistuma kultūras veicināšanas biedrība * 05.09.1933. + 12.12.1940.

Latvju skatuves mākslas meistaru vienība * 25.11.1926.

Latvju skatuves mākslas pulciņš * 14.09.1921. + 11.07.1938.

Latvju skatuves mākslinieku biedrība “Rampa” * 31.03.1931. + 30.11.1936.

Latvju studējušo un studējošo biedrība "Fraternitas Meneopolitana"
                Sk. “Korporācijas “Fraternitas Metropolitana” filistru biedrība”

Latvju tautas jaunsociālistu partija * 15.02.1930. + 12.03.1935.

Latvju tautas partija * 21.05.1921.

Latvju transportstrādnieku darba kooperatīvs * 25.04.1928.

Latvju trīszvaigžņu biedrība * 01.03.1932. + 08.11.1932.

Latvju ukraiņu biedrība * 31.12.1932. + 20.11.1940.

Latvju vienība * 10.09.1924. + 22.03.1932.
                12.05.1931. pārdēvēta agrāk “Latvju jaunie izlūki biedrība”

Latvju vīru koru biedrība “Dziedonis” * 23.01.1924. + 14.01.1941. * 18.08.1943.
                14.09.1938. pārdēvēta agrāk “Pirmā Latvju vīru koru biedrība “Dziedonis”
                18.08.1943. atjaunota

Lauksaimniecības aroda biedrība "Latvijas Zemes arājs" * 12.01.1921. + 03.03.1941.

Lauksaimniecības centrālā savienība * 27.07.1921.

Lauksaimniecības darbinieku biedrības krājaizdevu sabiedrība * 16.07.1935. + 22.03.1939.
                22.03.1939. iekļauta “Lauksaimniecības darbinieku krājaizdevu sabiedrībā”

Lauksaimniecības darbinieku krājaizdevu sabiedrība * 22.03.1939.  + 25.03.1941.
                22.03.1939. izveidota apvienojot:
“Latvijas lauksaimnieku, zivkopju un zvejnieku krājaizdevu sabiedrību”
“Lauksaimniecības darbinieku biedrības krājaizdevu sabiedrību”

Lauksaimniecības departamenta darbinieku bibliotēkas biedrība 
                Sk. “Zemkopības ministrijas darbinieku bibliotēkas biedrība”

Lauksaimniecības ekonomiskā biedrība “Gauja” * 1924.

Lauksaimniecības iepirkšanas un pārdošanas kooperatīvs “Ceres” * 30.01.1932. + 02.05.1938.

Lauksaimniecības iestāžu uzturētāju organizāciju savienība * 30.11.1927.

Lauksaimniecības izglītības biedrība “Imanta” * 26.11.1932. + 02.06.1939.

Lauksaimniecības izglītības biedrība “Zeme” * 01.10.1930. + 17.03.1941.

Lauksaimniecības Konzuma sabiedrība "Baltija" * + 20.11.1923.

Lauksaimniecības kooperatīvs “Dārznieks” * 09.01.1934. + 06.05.1935.

Lauksaimniecības mācības iestāžu uzturētāju organizāciju savienība * 30.11.1927. + 16.02.1937.

Lauksaimniecības skolu dib. par godu Romanova nama 300. gadadienai skolnieku savstarpējās palīdzības biedrība *12.12.1913. + 1917.

Lauksaimniecības tautas augstskolas absolventu biedrība * 09.07.1930. + 12.12.1940.

Lauksaimniecības un lauksaimnieciskas arodniecības un rūpniecības uzņēmumu sabiedrība "Laukrūp" * 10.05.1922.

Lauksaimniecības un mājrūpniecības veicināšanas kooperatīvs * 09.03.1921. + 17.12.1933.

Lauksaimniecības un sabiedrisko darbinieku krājaizdevu sabiedrība * 30.01.1924. + 02.12.1940.

Lauksaimnieku centrālbanka *
                25.07.1923. pārreģistrēta.

Lauksaimnieku krājaizdevu sabiedrība
                Sk. “Rīgas zemturu krājaizdevu sabiedrība”

Lauksaimnieku patērētāju biedrība "Latvijas zemes arājs" * 25.05.1921. + 23.02.1935.

Lauksaimnieku ražotāju un patērētāju biedrība "Konzums" * 23.02.1921. + 18.12.1929.

Lauksaimnieku saimnieciskā apvienība * 03.04.1928. + 23.02.1935.

Laukstrādnieku savienība
                Sk. “Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība”

Lauksaimnieku un rūpnieku sabiedrība “Latvis” * 18.05.1927.

Lauku autobusu īpašnieku biedrība
                Sk. “Latvijas autobusu īpašnieku biedrība”

Lauku darba ļaužu arodbiedrība * 09.04.1930. + 12.12.1940.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.

Lauku pašvaldību apdrošināšanas savienība * 16.05.1929. + 13.03.1940.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.

Lauku teātra biedrība * 24.04.1934. + 12.12.1940.

Lebensberatung biedrība
                Sk. “Dzīves padomu sniegšanas biedrība”

Lejaskurzemes studentu biedrība “Vilnis”
                Sk. “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Vilnis”

Lemaan hechaluc biedrība
                Sk. “Pionieru draugs biedrība”

Lētu ļaužu ēdienu un tējas namu ierīkošanai – sabiedrība * + 17.12.1923.

Lībiešu draugu biedrība * 24.05.1932. + 12.12.1940.

Liederkranz biedrība 
                Sk. “Rīgas vācu dziedāšanas biedrība “Liederkranz”        

Lidotāju biedrība
                Sk. “Latvijas Republikas lidotāju klubs”

Līdzekļu došanas pulciņš Rīgas krievu dziedinātavas trūcīgo slimnieku ārstēšanai un apgādāšanai
                Sk. “Rīgas krievu trūcīgo slimnieku palīdzības biedrība”

Liela ģilde
                Sk. "Rīgas Lielas ģildes biedrība"

Lielas sinagogas Gogoļa ielā draudzes locekļu biedrība "Maize trūcīgiem" * 1923. + 16.06.1936.

Lietaviešu antialkohola biedrība “Giedra” * 10.08.1910. + 1917.

Lietaviešu dziedāšanas un mūzikas biedrība “Kankles”  Rīgā * 20.01.1904. + 1917.

Lietaviešu jaunatnes biedrība Latvijā "Ruta" * 23.08.1923. + 12.01.1937. + 12.01.1937.
                12.01.1937. iekļauta “ Latvijas lietuvju apvienība”

Lietaviešu katoļu jaunatnes biedrība "Šviesa" * 06.09.1922. + 12.10.1939.
                12.10.1939. iekļauta “Latvijas lietuvju apvienībā”

Lietaviešu katoļu sieviešu Sv. Zītas biedrība * 21.12.1910. + 30.11.1940.

Lietaviešu krājaizdevu kase * 20.08.1913. + 1917.

Lietaviešu Romas katoļu atturības biedrība “Trezvostj” * 23.09.1909. + 1917.

Lietaviešu saviesīgā biedrība “Zaislas” * 21.05.1910. + 1917.

Lietišķās mākslas darbinieku biedrība * 04.11.1925. + 03.09.1936.
                14.03.1928. pārdēvēta agrāk “Arodu izglītības darbinieku biedrība”

Lietuvju centrs Latvijā savienība * 17.09.1930. + 12.12.1940.

Lietuvju teātris Latvijā biedrība * 15.08.1930. + 02.01.1937.
                02.01.1937. iekļauta “Latvijas lietuvju apvienībā”

Liģeru amata bēru un palīdzības kase * + 29.05.1892.

Līgosoņu korporācijas filistru biedrība 
                Sk. “Latvijas konservatorijas audzēkņu korporācijas “Līgusonis” filistru biedrība”

Limitiskās filozofijas biedrība Latvijā * 07.12.1921. + 05.04.1941.

Limuvia biedrība * 11.03.1925.
                26.09.1933. pārdēvēta agrāk “Ebreju studentu literāriskās muzikāliskās zinātniskas sabiedrības Tērbatā filistru biedrība”
                30.10.1939. pārdēvēta agrāk “Korporācijas “Limuvia Tērbatā filistru biedrība”

Linu apstrādāšanas biedrība "Šķiedra" * 15.12.1920. + 02.02.1938.

Linu un labības tirdzniecības darbinieku arodbiedrība * 24.08.1927. + 12.12.1940.

Linu un labības tirgotāju kredītsabiedrība * 29.10.1924. + 19.06.1936.
                03.12.1924. pārdēvēta agrāk "Linu un labības tirgotāju krājaizdevu sabiedrība"

Literarische praktische Buergerbindung
                Sk. “Literariski praktiska pilsoņu savienība”

Literariskā un mākslas biedrība "Artificiana" * 07.03.1923. + 14.05.1936.

Literariski muzikaliskā biedrība "Krakenbank" * 1869. + 26.05.1937.

Literariski muzikaliskā biedrība “Lado” * 1863. + 1917.

Literariski praktiska pilsoņu savienība * 1802. + 02.04.1941.
                25.06.1924. pārdēvēta agrāk "Literariski praktiska pilsoņu sabiedrība"

Literātu biedrība "Domas" * 21.03.1923. + 25.09.1934.

Literatūras akadēmiskās izglītības veicināšanas biedrība * 14.05.1931. + 12.12.1940.

Literatūras un mākslas biedrība * 19.12.1925. + 03.09.1936.

Literatūras un mākslas biedrība “Artificiana” * 07.03.1923. + 19.04.1937.

Literatūras un mākslas darbinieku biedrība Rīgā * 13.07.1922. + 06.07.1936.

Livenu dzimtas savstarpējās palīdzības iestādījums * 10.04.1899. + 1916.

Livlandes guberņas latviešu daļas dzirnavnieku biedrība * 02.07.1908. + 1917.

Livonias filistru palīdzības Rīgā” * 16.04.1912.

Livonias filistru palīdzības Rīgā” * 16.04.1912.
                18.10.1938. pārdēvēta agrāk “Palīdzības biedrība “Livonijas filistru biedrība”
                26.04.1940. likvidēta “Studentu korporācijas “Livonia” bijušo studentu
                                palīdzības biedrība”

Lombardbankas cietušo naudas noguldītāju kreditoru biedrība * 30.05.1928. + 10.04.1941.

Lopu aizsardzības biedrības "Rīgas lopu patversmes dāmu komitejā"
                Sk. “Latvijas dzīvnieku aizsardzības biedrība”

Ludviga Kārļa Roberta Maršnera ģimenes legāts * + 18.03.1941.

Ludviga Vilhelma Kerkoviusa ģimenes legāts * + 04.01.1941.

 

 

 
Izmaiņas 13.10.2019 Kontakti