Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

RŪJIENA
*1920.
Valmieras apriņķis

Rujiena_1914

Artūra Alberinga piemiņas fonds * 10.11.1938. + 12.12.1940.

Otrā Rūjienas lopkopības pārraudzības biedrība * 15.09.1926. + 04.09.1939.
                04.09.1939. iekļauta „Ternejas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Rūjenes draudzes zemkopju patērētāju biedrība pie Rūjenes zemkopības biedrībās *17.09.1902. + 1916.

Rūjenes krājaizdevu kase
Sk. „Rūjienas krājaizdevu sabiedrība”

Rūjenes lauksaimniecības sabiedrība „Agronoms” *26.10.1921.

Rūjenes lopkopības pārraudzības biedrība * + 26.10.1939.
                26.10.1939. iekļauta „Rūjienas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Rūjenes pārtīkas biedrība * 02.10.1901. + 1916.

Rūjenes zemkopības biedrība * 08.04.1877.

Rūjienas amatnieku biedrība
                Sk. „Rūjienas Mazsalacas amatnieku biedrība”
               
Rūjienas amatnieku un mazsaimnieku krājaizdevu sabiedrība * 24.09.1891. + 04.05.1937.
                19.08.1925. pārdēvēta agrāk „Rūjienas latviešu amatnieku krājaizdevu kase”
                04.05.1937. iekļauta „Rūjienas krājaizdevu sabiedrība”

Rūjienas apkārtnes cūku audzētāju biedrība * 28.4.1931. + 05.06.1937.

Rūjienas apkārtnes laukkopības pārraudzības biedrība * 06.10.1931. + 30.12.1936.

Rūjienas bibliotēkas biedrība * 03.12.1912. + 1916.

Rūjienas bibliotēkas biedrība „Raža” * 10.12.1912. + 16.02.1940.
                16.02.1940. iekļauta „Rūjienas lauksaimniecības biedrībā”

Rūjienas biškopības biedrība
                Sk. „Rūjienas dārzkopības un biškopības pārraudzības biedrība”

Rūjienas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 14.05.1882.

Rūjienas brūno lopu audzētāju biedrība * 01.02.1928. + 07.01.1938.

Rūjienas dārzkopības un biškopības pārraudzības biedrība * 02.06.1920.
                30.10.1939. pārdēvēta agrāk „Rūjienas biškopības biedrība”

Rūjienas Draudžu 393. Mazpulks * 25.09.1934. + 1940.

Rūjienas Ģimnāzijas 231. Mazpulks * 28.04.1934. + 1940.

Rūjienas izglītības biedrība * 24.08.1906. + 13.12.1937.

Rūjienas kopdarbības grāmatnīca * 28.07.1926.
                19.09.1928. pārdēvēta agrāk ”Rūjienas skolotāju kooperativs”
                24.02.1940. pārdēvēta agrāk „Rūjienas skolu kooperativs”

Rūjienas kopējā slimo kase * 05.12.1922.

Rūjienas krājaizdevu sabiedrība * 16.11.1879.
                04.03.1924.pārdēvēta agrāk „Rūjenes krājaizdevu kase”
                04.05.1937. pievienota „Rūjienas amatnieku un mazsaimnieku krājaizdevu sabiedrība”

Rūjienas latviešu amatnieku krājaizdevu kase
                Sk. „Rūjienas amatnieku un mazsaimnieku krājaizdevu sabiedrība”

Rūjienas Latvijas kara invalīdu kooperatīvs „Latvija” * 15.02.1922. + 26.06.1929.

Rūjienas I laukkopības pārraudzības biedrība * 10.03.1931. + 12.12.1940.

Rūjienas lauksaimniecības biedrība * 06.10.1937.
                16.02.1940. pievienota” Rūjienas bibliotēkas biedrība „Raža”

Rūjienas V lopkopības pārraudzības biedrība * 10.08.1927. + 04.09.1939.
                25.05.1937. pievienota „Ipiķu lopkopības pārraudzības biedrība”
                04.09.1939. iekļauta „Ternejas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Rūjienas 80. Mazpulks * 17.04.1932. + 1940.

Rūjienas Mazsalacas amatnieku biedrība * 23.02.1937.
                23.11.1937. pārdēvēta agrāk „Rūjienas amatnieku biedrība”

Rūjienas mednieku biedrība * 04.02.1925. + 14.03.1941.

Rūjienas muzeja biedrība * 05.02.1930. + 12.12.1940.

Rūjienas mūzikas un dziedāšanas biedrība „Ziedonis” * 30.09.1903. + 25.07.1927.

Rūjienas namsaimnieku biedrība * 07.12.1921. + 13.07.1937.

Rūjienas palīdzības biedrība * + 13.04.1924.

Rūjienas patērētāju biedrība * 12.04.1938.
                12.04.1938. izveidota apvienojot:
                                „Rūjienas patērētāju biedrību „Agronoms”
                                „Rūjienas patērētāju biedrību „Konzums”
                                „Idus patērētāju biedrību”

Rūjienas patērētāju biedrība „Agronoms” * 1917. + 12.04.1938.
                12.04.1938. iekļauta „Rūjienas patērētāju biedrībā”

Rūjienas patērētāju biedrība „Konzums” * 1902.+ 12.04.1938.
                12.04.1938. iekļauta „Rūjienas patērētāju biedrībā”

Rūjienas patērētāju biedrība „Strādnieks” * 13.04.1921. + 04.06.1935.

Rūjienas pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 15.03.1922.
                23.11.1938. pārdēvēta agrāk „Rūjienas savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Rūjienas piensaimnieku sabiedrība * 1910. + 26.01.1937.
                07.11.1923. pārdēvēta agrāk „Rūjenes zemkopības biedrības piensaimnieku sabiedrība”
                26.01.1937. iekļauta „Rūjienas zemkopības kooperatīva biedrībā”

Rūjienas pilsētas Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Rūjienas sarkanraibo sugas lopu audzēšanas biedrība * 24.08.1927. + 17.04.1939.

Rūjienas saviesīgā biedrība * 27.11.1897. + 24.08.1940. * 11.10.1943.
                11.10.1943. atjaunota darbība.

Rūjienas savstarpējā kredītbiedrība * 05.02.1902.

Rūjienas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Rūjienas pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Rūjienas skolotāju biedrība * 18.10.1922. + 19.02.1937.

Rūjienas skolotāju kooperatīvs
                Sk. „Rūjienas kopdarbības grāmatnīca”

Rūjienas skolu kooperatīvs
                Sk. „Rūjienas kopdarbības grāmatnīca”

Rūjienas sporta biedrība * 02.06.1931. + 23.11.1939.

Rūjienas strādnieku krājaizdevu sabiedrība * 18.02.1925. + 10.07.1935.

Rūjienas un apkārtnes veselības aizsardzības savienīniba * 1929.

Rūjienas zemkopības kooperatīva biedrība *
                06.06.1923. pārreģistrēta
                26.01.1937. pievienota „Rūjienas piensaimnieku sabiedrība”

Sestā Rūjienas lopkopības pārraudzības biedrība * 11.05.1927.

Trešā Rūjienas lopkopības pārraudzības biedrība * 11.05.1927.

Valmieras apriņķa Rūjienas rajona robežpolicijas ierēdņu savstarpējā palīdzības kase *15.05.1926. + 27.03.1936.

Valsts Rūjienas vidusskolas absolventu biedrība * 08.08.1928. + 18.12.1936.

Biedrību nodaļas:

Apģērbu veidotāju biedrība * 01.10.1927. + 27.11.1936.
                Rūjienas nodaļa * 28.10.1929.

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Rūjienas nodaļa * 05.09.1928. + 15.02.1929.

Dieva draudzes misiones biedrība * 03.02.1931. + 02.10.1931.
                Rūjienas nodaļa * 03.03.1931.

Izglītības kooperatīvs "Kultūras Balss" * 10.03.1920. + 17.06.1937.
                Rūjienas nodaļa * 30.03.1920.

Jaunā Latvijā biedrība * 15.08.1933. + 27.06.1934.
                Rūjienas nodaļa * 08.02.1934.

Latviešu tautas apvienība “Ugunskrusts” * 19.01.1932. + 07.04.1933.
                Rūjienas nodaļa * 04.03.1933.

Latvijas agronomu biedrība * 26.01.1921.
                04.07.1923. pārdēvēta agrāk "Latvijas lauksaimniecības darbinieku biedrība"
                Rūjienas nodaļa * + 05.10.1936.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Rūjenes nodaļa * 15.09.1926.

Latvijas bērnu draugu biedrība * 24.01.1923.
                14.07.1936. pievienota “Liepājas bērnu draugu biedrība”
                14.07.1936. pievienota „Madonas bērnu draugu biedrība”
                Rūjienas nodaļa * 04.06.1935.

Latvijas dabas zinātņu mīļotāju biedrība * 21.03.1923. + 05.04.1941.
                13.05.1925. pārdēvēta agrāk “Latvijas dabas zinātņu biedrība”
                Rūjienas nodaļa * 08.10.1925.

Latvijas iekšējās misijas biedrība * 14.04.1920. + 13.12.1940.
                Rūjenes nodaļa * 14.08.1922. + 08.02.1934.

Latvijas kara invalīdu savienība * 17.03.1920.
                Rūjienas nodaļa * 21.05.1920.

Latvijas tirgotāju savienība * 25.10.1932. + 09.02.1937.
                Rūjienas nodaļa * 23.11.1932.

Latvijas valsts darbinieku arodbiedrība * 11.02.1920. + 08.05.1936.
                14.12.1927. pārdēvēta agrāk “Latvijas valsts darbinieku arodnieciskā biedrība”
                Rūjienas nodaļa * 25.05.1925.

Latvijas valsts karoga apvienība * 07.11.1928. + 17.06.1935.
                Rūjienas nodaļa * 16.07.1931.

Latvijas vanagi – biedrība * 11.07.1923.
                Rūjienas 10. novads * 10.10.1924.

Latvijas lauksaimniecības darbinieku biedrība * 24.05.1922.
                25.03.1925. pārdēvēta agrāk “Latvijas vispārējā lauksaimniecības darbinieku biedrība”
                Rūjienas nodaļa * 30.11.1926.

Latvijas pareizu medību un šaušanas biedrība * 24.08.1921. + 10.10.1928.
                05.11.1923. pārdēvēta agrāk "Baltijas pareizu medību un šaušanas biedrība"
                Rūjenes nodaļa * 28.10.1921.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Rūjienas nodaļa * 14.04.1924.

Latvijas valsts un pašvaldības darbinieku biedrība * 25.07.1928. + 21.12.1935.
                21.12.1935. iekļauta “Valsts ierēdņu darbvežu biedrībā”
                Rūjienas nodaļa * 05.11.1928.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923.
                Rūjenas nodaļa * 10.10.1924.

Latvijas zirgu audzētāju biedrība * 24.03.1920. + 03.10.1936.
                Rūjenas nodaļa * 26.02.1925.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Rūjienes nodaļa * 02.07.1921.

Latvju nacionālistu klubs * 25.03.1925. + 07.09.1927.
                Rūjienes nodaļa * 01.07.1925.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Rūjienas nodaļa * 15.07.1925. + 25.08.1937,

Pirmā mednieku biedrība * 24.10.1928. + 21.02.1941.
                28.06.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas pirmā pareizu medību un šaušanas biedrība”
                Rūjienas nodaļa * 16.03.1929.

Pretalkohola biedrība “Klints” * 20.03.1929. + 23.08.1935.
                Rūjienas nodaļa * 06.08.1930.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk „Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk „Laukstrādnieku apvienība”
                Rūjienes nodaļa * 27.11.1920. + 16.10.1935.

Rīgas sporta biedrība “Union” * 24.03.1898.
07.11.1923. pārdēvēta agrāk “Riteņbraucēju biedrība “Union”
06.09.1938. pārdēvēta agrāk “Sporta biedrība “Union”
Rūjienes nodaļa * 21.04.1904.

Sporta biedrība “Krauze” * 09.02.1921. + 05.03.1935.
                Rūjenes nodaļa * 30.06.1923.

Sporta un morāliski fiziskās audzināšanas biedrība „Tēvijas sargs”
                                * 12.01.1927. + 30.01.1934.
                Rūjienas nodaļa * 10.08.1928.

Strādnieku atturības biedrība * 20.03.1929. + 25.07.1931.
                Rūjienas nodaļa * 15.04.1931.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Rūjienas nodaļa * 15.11.1933.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Rūjienas nodaļa * 16.09.1925.

Vācu vecāku biedrība * 28.04.1920. + 21.03.1941.
                27.07.1921. pārdēvēta agrāk “Vācu pamatskolu un vidusskolu
                                vecāku priekšstāvu savienība”
                12.12.1938. pārdēvēta agrāk “Vācu vecāku savienība Latvijā”
                Rūjenes nodaļa * 27.01.1924.

Ziemeļlatvijas atbrīvotāju biedrība “Ziemeļnieki” * 31.03.1926. + 30.11.1940.
                25.08.1939. pārdēvēta agrāk „Latvijas brīvības cīnītāju biedrība “Ziemeļnieki”
                Rūjienas nodaļa * 24.09.1931.

Rujiena_1916

Rujiena_1940

 

 
Izmaiņas 02.03.2014 Kontakti