Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

Rīga
1225
Rīgas apriņķis

Otr_Rig_sah_b

Mācītāja Vilhelma Kancendorfa un viņa sievas Jūlijas dzim. Šrams ģimenes legāts
                                * + 02.01.1941.

Mācošās jaunatnes mākslas dramatiska studija Rīgā * 09.02.1921. + 12.12.1940.

Maennergesang Verein
                Sk. „Rīgas vācu vīru dziedāšanas biedrība”

Maizes cepēju arodnieciskā biedrība * + 1913.

Maiznīcu un konditorejas strādnieku savienība * 12.12.1913. + 1917.

Maiznieku apvienība * 19.12.1908. + 1917.

Maiznieku biedrība * 19.10.1911. + 1917.

Maiznieku un konditoru arodbiedrība * 09.04.1935.

Majoru vasaras brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības bēru kase * 24.03.1931. + 14.03.1941.
                10.07.1934. pārdēvēta agrāk “Bēru kase pie Majoru brīvprātīgo
                                ugunsdzēsēju biedrības ”

Mākslas akadēmiju beigušo biedrība
                Sk. “Latvju mākslinieku biedrība”

Mākslas amatnieku biedrība * 24.10.1933. + 01.06.1937.

Mākslas biedrība Rīgā * 15.04.1924.[14.01.1870.] + 21.03.1941.

Mākslas darbinieku krājaizdevu sabiedrība * 13.12 1939.
                13.12.1939. izveidota apvienojot:
“Mūziķu krājaizdevu sabiedrību”
“Operdziedātāju krājaizdevu sabiedrību”
              
Mākslas skolotāju klubs * 08.05.1907. + 1917.

Mākslas un senatnes cienītāju biedrība “Akrople” * 01.03.1932. + 23.05.1939.

Mākslas veicināšanas biedrība “Laikmets” * 31.05.1932. + 12.12.1940.

Mākslas veicināšanas biedrība “Trubadurs” * 20.03.1929. + 11.01.1936.

Mākslas veicināšanas un pārvietojumu izstāžu biedrība Rīgā * 08.10.1899. + 1917.

Mākslinieču klubs * 08.05.1907. + 1917.

Mākslinieku biedrība “Aktīvo mākslinieku grupa” *  29.11.1932. + 07.11.1935.

Mākslinieku biedrība “Bohema” * 13.02.1929. + 24.11.1936.

Mākslinieku biedrība “Burg” * 21.06.1930. + 02.11.1936.

Mākslinieku biedrība “Pans” * 19.01.1932. + 16.01.1936.

Mākslinieku biedrība “Radigars” * 18.05.1927.
                02.07.1935. iekļauta “Latviešu tēlojošo mākslinieku biedrībā”

Mākslinieku biedrība "Sadarbs" * 15.04.1924.
                30.03.1939. iekļauta “Latvijas tēlojošās mākslas biedrībā”

Mākslinieku biedrība “Trīs maskas” * 12.09.1933. + 23.05.1939.

Mākslinieku biedrība “Umbra” * 16.01.1929.
                09.02.1932. pārdēvēta agrāk “Latvijas mākslas akadēmijas audzēkņu
                                biedrība “Umbra”
                02.07.1935. iekļauta “Latviešu tēlojošo mākslinieku biedrībā”

Mākslinieku biedrība “Zaļā vārna” * 04.02.1925.

Mākslinieku klubs "Kamols"
                Sk. “Mūksalas mākslinieku biedrība”

Malienas studentu biedrība * 06.06.1923. + 16.06.1936.

Mangaļu krājaizdevu sabiedrība * 11.05.1902.

Mangaļu mednieku biedrība * 21.06.1930. + 21.02.1941.

Mangaļu Mīlgrāvja dramatiskā mūzikas un dziedāšanas biedrība * 07.03.1908. + 12.12.1940.

Mangaļu Mīlgrāvja dziedāšanas biedrība * 27.03.1892. + 1917.

Mangaļu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 10.08.1895.
                14.01.1924. pārdēvēta agrāk "Mangaļu savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku zaudējumu gadījumos"

Marijanu biedrība * 21.08.1929. + 21.04.1941.

Marijas piemiņas labdarības biedrība * + 04.01.1941.

Marijas vācu diakonisu biedrība * 17.06.1864. + 13.03.1941.
                12.01.1939. pārdēvēta agrāk “Marijas diakonisu biedrība”               

Marksistu klubs * 26.10.1927. + 07.09.1934.

Māsu biedrība kas nodarbojas ar vecmāšu palīdzību, jauno mātes un jaundzimušo aprūpi *11.02.1909. + 1917.

Mārtiņa Kauliņa klubs * + 14.03.1941.

Matemātisko zinātņu darbinieku biedrība * 13.02.1924.
                21.09.1939. iekļauta “Latvijas skolotāju biedrībā”

Matīsa Ulriha Portena ģimenes legāts * + 04.01.1941.

Matīšu tautas nama savienība * 05.02.1930.

Mazais dējas klubs * 22.05.1930. + 25.04.1939.

Mazmājiņu būvniecības un vispārējās labklājības veicināšanas biedrība “Saulaina paspārne”
                                * 26.04.1932. + 19.02.1937.

Mazrūpnieku un amatnieku krājaizdevu sabiedrība * 09.04.1924. + 12.12.1940.
                01.02.1939. iekļauta “Krājaizdevu sabiedrībā “Amats”

Mazsaimnieku biedrība "Monrepo" * 14.05.1924. + 30.10.1935.

Mazsaimnieku centrālbiedrība * 13.03.1929. + 12.12.1940.

M. Beķeres ģimnāzijas 1164. Mazpulks * 13.03.1940. + 1940.

M. Beker sieviešu vidusskolas abiturienšu biedrība * 18.02.1925. + 17.02.1931.

Mēbeļu ražošanas kooperatīva sabiedrība * 01.09.1931.

Medību un šaušanas sporta biedrība “Vārnas kāja” * 20.03.1929.
                20.03.1934. pārdēvēta agrāk “Pirmā Latvijas kaitīgu un plēsīgu putnu un zvēru
                                iznīcināšanas biedrība “Vārnas kāja”

Mednieku biedrība * 21.02.1888. + 1917.

Mednieku biedrība “Aizkraukle” * 07.07.1920. + 19.02.1937.

Mednieku biedrība “Alnis” * 05.02.1930. + 21.02.1941.

Mednieku biedrība “Artemīda” * 16.02.1925.

Mednieku biedrība “Atpūta” * 11.10.1932. + 12.05.1936.
                12.05.1936. iekļauta “Latvijas mednieku biedrībā”

Mednieku biedrība “Atpūta” * 31.08.1937. + 25.02.1941.

Mednieku biedrība “Baltais buks” * 07.09.1937. + 21.02.1941.

Mednieku biedrība “Briedis” * 28.03.1933. + 21.02.1941.
                13.08.1938. pārdēvēta agrāk “Pirmā Latvijas mednieku biedrība “Hubertus”        

Mednieku biedrība "Ērglis" * 13.10.1920. + 01.03.1934.

Mednieku biedrība "Diana" * 12.12 1913. + 21.02.1941.
                11.06.1923. pārdēvēta agrāk "Rīgas Pārdaugavas mednieku biedrība "Diana"

Mednieku biedrība “Dzilna” *+ 21.02.1941.
                16.08.1939. pārdēvēta agrāk „Babītes mednieku biedrība”

Mednieku biedrība “Horrido” * 12.02.1930.
                Sk. “Rīgas mednieku biedrība “Horrido”

Mednieku biedrība “Irbīte” * + 21.02.1941.

Mednieku biedrība "Latvijas mednieks"
                Sk. “Mednieku biedrība “Stirna”

Mednieku biedrība “Medību sports” * 03.10.1933. + 21.02.1941.

Mednieku biedrība “Mednis” * 22.04.1933. + 21.02.1941.

Mednieku biedrība “Mežarags” * 13.02.1934. + 09.05.1936.

Mednieku biedrība “Silva” * 26.04.1937. + 21.02.1941.

Mednieku biedrība “Stirna” * 26.11.1924. + 21.02.1941.
                13.06.1938. pārdēvēta agrāk “Mednieku biedrība “Latvijas mednieks”

Mednieku biedrība "Strēlnieks" * 16.03.1915. + 21.12.1940.

Mednieku biedrība "Strauch" * 17.03.1920. + 12.02.1938.

Mednieku biedrība “Sumbrs” * 24.04.1934. + 21.02.1941.
                01.05.1938. pārdēvēta agrāk “Mednieku biedrība “Zumbris”

Mednieku biedrība “Šautra” * 05.12.1933.

Mednieku biedrība “Vācu mednieku apvienība” * 17.06.1925.

Mednieku biedrība “Zumbris” 
                Sk. “Mednieku biedrība “Sumbrs”

Medus patērētāju un ražotāju kooperatīvs “Bite” * 12.06.1928. + 14.08.1931.

Mehāniku un mašīnistu biedrība Rīgā * 03.11.1905. + 1917.

Meistaru savienība Rīgā * 05.10.1921. + 12.12.1940.

Meišav Zkeinim biedrība 
                Sk. “Nespējnieku patversme biedrība”

Meka ģimenes nodibinājums * + 20.12.1940.

Melngalvju kompānija * 1232. + 28.03.1941.

Metālapstrādātāju strādnieku arodbiedrība “Molot” * 13.10.1914. + 1917.

Metālapstrādātāju strādnieku arodu biedrība * 14.03.1913. + 1917.

Metālamatnieku koppārdošanas sabiedrība “Kalvis” * 22.10.1938.

Metālrūpniecības strādnieku apvienība * 05.08.1908. + 1917.

Metālrūpniecības strādnieku apvienība * 14.03.1913. + 1917.             

Metālrūpniecības strādnieku arodbiedrība * 26.03.1935
                21.12.1937. pievienota “Latvijas dārgmetāla apstrādātāju arodbiedrība”

Meža zvēru un putnu saudzēšanas biedrība “Mednis” * 18.05.1927. + 26.10.1939.

Mežrūpnieku un amatnieku biedrība * 18.06.1932.

Miera, kartības un ražošanas apvienība * 20.05.1930. + 12.01.1935.

Miesnieku aroda kalpotāju savienība * 16.04.1912. + 12.12.1940.

Mihaela Gotfrīda Bulmerinka ģimenes legāts * + 26.11.1940.

Mīlgrāviešu darba kooperatīvs * 28.07.1936.

Mīlgrāvja brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 16.08.1882. + 12.05.1941.

Mīlgrāvja brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības palīdzības kase * 18.12.1884. + 1917.

Mīlgrāvja izglītības biedrība “Luč” * 15.12.1914. + 1917.[Stars]

Mīlgrāvja pamatskolas  bijušo skolnieku biedrība *  29.11.1932. + 08.10.1936.

Mīlgrāvja pārtikas biedrība * 17.08.1907.
                Sk. “Vecmīlgrāvja patērētāju biedrība”

Mīlgrāvja saviesīgā biedrība * 24.05.1880. /09.05.1902. + 1917.

Mīlgrāvja savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 24.11.1931.
                26.10.1938. pārdēvēta agrāk “Mīlgrāvja savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Millera un Hakera grāmatspiestuvju kalpotāju mājas palīdzības kase Rīgā
                                * 18.05.1894. + 1917.

Millera legāts , no Annas Dorotejas Millers * + 09.09.1940.

Miruša Ernsta Freimaņa Ostaneviča ģimenes legāts * + 26.11.1940.

Miruša ģildes vecāka Eduarda Hristiana Veisa ģimenes palīdzības iestādījums
                                * 18.06.1897. + 1917.

Mirušas Marijas Rops ģimenes iestādījums * + 18.03.1941.

Misiones biedrība “Tabora” * 31.03.1931. + 12.12.1940.

Misiones biedrība “Vasarsvētku blāzma” * 10.03.1931. + 25.04.1933.

M. Milleres ģimnāzijas absolventu biedrība * 06.03.1929. + 06.11.1940.

Modernais teātris biedrība * 06.10.1931. + 26.07.1939.

M. S. Kuznecova fabrikas kalpotāju un strādnieku patērētāju biedrība * 12.01.1908. + 1917.

M. S. Kuznecova kultūras biedrība *  13.02.1939. + 30.11.1940.
                13.02.1939. izveidota apvienojot:
                                „Reliģiozi kulturālo biedrību pie “Sabiedrības M.S. Kuznecovs Rīgā” fabrikas”
                                „Krievu biedrību “Bibliotēkas pulciņš” Rīgā”

M. S. Kuznecova sabiedrības darbinieku un strādnieku ģimeņu savstarpējās pabalstīšanas kase *07.03.1913. + 1917.

Muitas artelis *
                27.05.1927. pārreģistrēts.

Muitas darbinieku bibliotēkas biedrība * 05.03.1924. + 14.03.1941.
                10.11.1931. pārdēvēta agrāk “Muitas departamenta darbinieku bibliotēkas biedrība”
               

Muitas darbinieku krājaizdevu sabiedrība * 28.01.1925. + 23.08.1939.
                27.09.1932. pārdēvēta agrāk “Muitas darbinieku krājaizdevu kase”
                23.08.1939. iekļauta “Finansu resora darbinieku krājaizdevu sabiedrībā”

Muižnieka Magnusa fon Štrandmana dzimtas palīdzības iestādījums * 30.05.1903. + 1917.

Muižnieku fon Tranzee dzimtas savstarpējās palīdzības iestādījums * 24.05.1912. + 1917.

Mūksalas mākslinieku biedrība * 30.01.1924. + 30.3.1939.
                14.06.1932. pārdēvēta agrāk “Mākslinieku klubs "Kamols"
                30.03.1939. iekļauta “Latvijas tēlojošās mākslas biedrībā”

Muskateri biedrība * 28.04.1931.

Musse Rīgā  biedrība * 1787.
                Sk. “Rīgas vācu biedrība “Musse”

Mūsu fronte biedrība * 29.10.1930. + 29.10.1936.

Mūzikali dramatiska biedrība “Maska” * 06.10.1926. + 03.09.1930.

Mūzikaliskā un literariskā sabiedrība "Arion"
                Sk. "Rīgas mūzikaliskā un literariskā sabiedrība"

Mūzikas biedrība “Akordeons” * 28.10.1938. + 10.12.1940.

Mūzikas biedrība “Erescendo” * 29.11.1893. + 1917.

Mūzikas un dziedāšanas biedrība “Aehre” * 05.07.1907. + 1917.

Mūzikas un dziedāšanas biedrība “Akords” * 28.02.1906. + 24.08.1927.

Mūzikas un dziedāšanas biedrība “Baltija” * 04.12.1907. + 1917.

Mūzikas un dziedāšanas biedrība “Berg” * 03.09.1907. + 1917.

Mūzikas un dziedāšanas biedrība „Dzirkstele * 17.11.1906. + 1917.

Mūzikas un dziedāšanas biedrība „Eire” * 05.07.1907. + 18.09.1913.

Mūzikas un dziedāšanas biedrība “Eufonie” * 05.07.1907. [dib. 1797.] + 1917.

Mūzikas un dziedāšanas biedrība “Flamme” * 22.12.1906. + 1917.

Mūzikas un dziedāšanas biedrība “Fortissimo” * 26.10.1927. + 12.12.1940. * 18.08.1943.
                18.08.1943. atjaunota

Mūzikas un dziedāšanas biedrība “Funken” * 17.11.1906. + 1917.

Mūzikas un dziedāšanas biedrība „Jantarj” [Dzintars] * 05.07.1907. + 1917.

Mūzikas un dziedāšanas biedrība “Kanon” * 23.09.1909. + 1917.

Mūzikas un dziedāšanas biedrība “Kokle” * 01.08.1900. + 1917.

Mūzikas un dziedāšanas biedrība “Latvijas ceļojoša opera” * 25.02.1925. + 12.12.1940.

Mūzikas un dziedāšanas biedrība “Marss” * 08.05.1907. + 1917.

Mūzikas un dziedāšanas biedrība “Nīva” * 16.04.1912. + 1917.

Mūzikas un dziedāšanas biedrība “Opus” * 20.08.1913. + 1917.

Mūzikas un dziedāšanas biedrība „Orfejs” * 05.07.1907. + 1917.

Mūzikas un dziedāšanas biedrība “Quele” * 05.07.1907. + 1917.

Mūzikas un dziedāšanas biedrība „Žiznj” [Dzīve; Leben] * 05.07.1907. + 1917.

Mūzikas un dziedāšanas biedrība pie Rīgas savstarpējās palīdzības kases “Nadežda” *23.05.1905. + 1917.

Mūzikas un dziedāšanas biedrība pie Savstarpējās palīdzības biedrības “Fahne” * 01.03.1904. +1917.

Mūzikas un dziedāšanas biedrība pie Savstarpējās palīdzības biedrības “Jonothan” Rīgā *09.08.1904. + 1917.

Mūzikas un dziedāšanas biedrība “Rota” * 27.09.1938. + 04.03.1940.

Mūzikas un dziedāšanas biedrība “Sonne” * 23.12.1913. + 1917.

Mūzikas un dziedāšanas biedrība “Stern” * 08.05.1907. + 1917.

Mūzikas un dziedāšanas biedrība “Strahl” * 27.07.1906. + 1917.

Mūzikas un dziedāšanas biedrība "Straume" * 21.12.1921. + 24.03.1937.

Mūzikas un dziedāšanas biedrība „Štandart” * 03.09.1907. + 1917.

Mūzikas un dziedāšanas biedrība "Tēvija" * 21.12.1911. + 22.07.1937.

Mūzikas un dziedāšanas biedrība  “Vaterland” * 22.03.1907. + 1917.

Mūzikas un dziedāšanas biedrība “Sassenhof” * 05.07.1907. + 1917.

Mūzikas un dziedāšanas biedrība “Zemes spēks” * 19.03.1935. + 12.12.1940.

Mūzikas un dziedāšanas biedrība “Zimfonija” * 19.12.1925. + 12.12.1940.

Mūzikas veicināšanas biedrība “Kokle” * 13.02.1934. + 06.06.1936.

Mūziķu krājaizdevu sabiedrība * + 13.12.1939.
                09.02.1927. pārdēvēta agrāk “Latvijas mūziķu biedrības krājaizdevu sabiedrība”
                13.12.1939. iekļauta “Mākslas darbinieku krājaizdevu sabiedrībā”

Mūziķu savstarpīgā apdrošināšanas biedrība * 15.01.1930. + 29.03.1938
                29.03.1938. iekļauta “Kooperatīva dzīvības apdrošināšanas biedrībā “Labklājība”

Nacionālā darba savienība * 18.01.1922. + 31.05.1939.

Nacionālā grāmatrūpnieku arodnieku biedrība * 25.04.1923. + 01.12.1936.
                01.12.1936. iekļauta “Latvijas grāmatrūpniecības arodu savienība”

Nacionālā jaunatne biedrība * 08.05.1934.

Nacionālā Latvijas atbrīvotāju biedrība * 31.07.1929.  + 25.04.1940.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.

Nacionālā Latvijas kara invalīdu apvienība * 19.11.1930. + 01.06.1937.

Nacionālā latvju valsts patriotu apvienība * 17.09.1930. + 13.09.1933.

Nacionālā zemnieku savienība * 17.01.1924.

Nacionālā žīdu atvaļināto karavīru biedrība
                Sk. “Žīdu tautības Latvijas atvaļināto karavīru biedrība”

Nacionālais centrs – biedrība * 25.05.1921. + 08.02.1932.
                27.05.1925. pārdēvēta agrāk “Sabiedrība “Bezpartejiskais nacionālais centrs”

Nacionālais Latvijas atvaļināto karavīru atbildīgais darba artelis * 03.08.1923. + 13.12.1933.

Nacionālās darba savienības transporta kooperatīvs * 02.08.1923.
                Sk. “Štauvēšanas un transporta paju sabiedrība”

Nacionālās Latvijas atbrīvotāju biedrības klubs “Austrums” * 23.10.1929. + 08.07.1936.

Nacionālās Latvijas atvaļināto karavīru biedrības krājaizdevu sabiedrība * 30.04.1924. +17.05.1941.

Nacionāldemokrātiskie strādnieki, zemnieki un darba inteliģence biedrība * 16.05.1933. +16.12.1935.

Nacionālie aktīvisti biedrība * 15.03.1932. + 21.03.1939.

Nacionālie partizāni biedrība * 09.01.1934. + 08.01.1937.

Nacionālistu sporta klubs * 31.03.1926.

Nacionālo aktīvistu klubs
                Sk. “Latviešu vairogs biedrība”

Nacionālo Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 19.09.1933. + 29.11.1938.

Nacionālo Latvijas atvaļināto karavīru biedrības klubs * 17.06.1925. + 07.03.1940.

Nacionālo Latvijas kara invalīdu apvienība * 19.11.1930. + 31.07.1936.

Nadežda biedrība * 16.05.1911. + 1917.

Naftas rūpniecības un tirdzniecības sabiedrība “Mazuts” * + 26.03.1926.

Nākotnes cilvēks biedrība * 23.07.1930. + 16.12.1936.

Nama Strūgu ielā Nr. 3. dzīvokļu īrnieku biedrība * 18.12.1929. + 12.05.1937.

Namīpašnieku krājaizdevu sabiedrība * 30.04.1924.
                22.02.1939. pārdēvēta agrāk “Rīgas namīpašnieku otrā krājaizdevu sabiedrība”

Namīpašnieku krājaizdevu sabiedrība “Nams” * 20.08.1913.
                27.10.1923. pārdēvēta agrāk "Rīgas patrimonala apgabala namu īpašnieku un amatnieku biedrības krājaizdevu kase"
                08.10.1935. pārdēvēta agrāk “Rīgas namnieku, amatnieku un tirgotāju krājaizdevu sabiedrība”
                15.03.1939. pārdēvēta agrāk “Rīgas namīpašnieku, amatnieku un tirgotāju krājaizdevu sabiedrība”

Namīpašnieku kredītsabiedrība * 19.12.1925. + 03.04.1929.

Namja 1116. Mazpulks * 29.11.1938. + 1940.

Natālijas Draudziņ sieviešu ģimnāzijas bijušo audzēkņu biedrība * 05.03.1924. + 29.10.1935.

N. Draudziņas skolu biedrība * 23.02.1932. + 05.04.1941.

N. Draudziņ ģimnāzijas kooperatīvs * 09.03.1921.
                09.12.1929. pārdēvēta agrāk “N. Draudziņ sieviešu neoģimnāzijas kooperatīvs”

Neatkarīgā nomaļnieku apvienība * 18.06.1932. + 15.10.1935.
                15.10.1935. iekļauta „Rīgas apvienota nomaļnieku biedrībā”

Natālijas Semjona m. Vinzarais Verškanskas 4. klasikas privātas sieviešu proģimnāzijas
                                trūcīgo skolnieču pabalstīšanas biedrība * 16.04.1912. + 1917.

Neatkarīgā  nomaļnieku apvienība * 15.10.1935. + 15.10.1935.
                15.10.1935. iekļauta “Rīgas apvienoto nomaļnieku biedrībā”

Neatkarīgā nomaļnieku krājaizdevu sabiedrība 
                Sk. “Rīgas mazzemnieku krājaizdevu sabiedrība”

Neatkarīgā nomaļnieku savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. “Rīgas otrā savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Neatkarīgās avīzes kooperatīvs * 30.01.1934. + 22.10.1936.

Neatkarīgo komponistu biedrība * 11.04.1933. + 15.11.1938.

Neatkarīgo mākslinieku vienība * 17.03.1920. + 30.3.1939.
                30.03.1939. iekļauta “Latvijas tēlojošās mākslas biedrībā”

Neatkarīgo vislatvijas atvaļināto karavīru biedrība * 19.09.1933. + 11.01.1936.

Nedēļas beigas atpūtas biedrība “Baltais zirgs” * 21.04.1931. + 02.11.1936.

Nedzirdīgo sports biedrība * 27.08.1935. + 06.07.1937.
                06.07.1937. iekļauta “Latvijas nedzirdīgo biedrībā”

Nekustamu īpašumu iegūšanas un namu būves sabiedrība “Credo” Rīgā * + 04.03.1931.

Nekustamu īpašumu iegūšanas un namu būvniecības veicināšanas kooperatīvs “Īpašums” *28.04.1936. + 21.12.1938.

Nelaiķa rātskunga Miķeļa Dāvida Bambama nodibinājums mazturīgu amatnieku aprindu
                                jaunavu pabalstīšanai * + 26.02.1941.

Nespējnieku patversme biedrība * 19.12.1923. + 14.04.1941.
                25.08.1938. pārdēvēta agrāk “Meišav Zkeinim biedrība”

Netiešo nodokļu departamenta darbinieku bibliotēkas biedrība * 30.07.1924. + 12.12.1940.

N. I. Draudziņas sieviešu ģimnāzijas trucīgo skolnieču pabalstīšanas biedrība * 21.07.1909. +1917.

N. K. Vinzarajs proģimnāzijas trūcīgo skolnieču pabalstīšanas biedrība * 16.04.1912. + 1917.

Nikolaja Hilla legāts * 06.07.1939. + 17.12.1940.

Nodokļu departamenta atbildīgo darbinieku sabiedrība * 19.09.1928.

Nodokļu departamenta darbinieku kultūras un sporta biedrība * 16.01.1924. + 09.04.1941.
                13.03.1929. pārdēvēta agrāk “Tiešo nodokļu departamenta un nodokļu inspekcijas bibliotēkas biedrība”
                03.12.1938. pārdēvēta agrāk “Nodokļu departamenta darbinieku bibliotēkas biedrība”

Nodokļu piedzinēju savstarpējā drošības biedrība * 27.06.1928. + 08.01.1941.

No kara izpostīto un materiāli cietušo biedrība * 08.08.1928. + 28.11.1938.

Nomaļnieku biedrība * 20.01.1931. + 12.12.1940.

Nordeķmuižas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
                Sk. „Rīgas Nordeķu ugunsdzēsēju biedrība”

Nordeķu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
                Sk. "Rīgas Nordeķu ugunsdzēsēju biedrība"

Nordeķu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības apbedīšanas kase * 04.09.1902. + 1917.

Nordisk Forering i Riga
                Sk. “Rīgas ziemeļu biedrība”

Noteikti kristīgās jaunatnes biedrība “Evaņģēlija cīnītāji” * 05.05.1926. + 06.03.1941.

Odiņa tirdzniecības skolas trūcīgo skolnieku pabalstīšanas biedrība * 30.05.1909. + 1917.

Oesterreichischer Verein biedrība * 24.09.1924. + 17.03.1939.
                17.03.1939. iekļauta “Vācijas pilsoņu biedrībā Latvijā”

Ofera biedrība * 29.05.1934.

Operdziedātāju krājaizdevu sabiedrība * + 13.12.1939.
                12.02.1935. pārdēvēta agrāk “Operas solo dziedātāju krājaizdevu sabiedrība”
                13.12.1939. iekļauta “Mākslas darbinieku krājaizdevu sabiedrībā”

Operas solo dziedātāju biedrība * 09.04.1924. + 14.03.1940.

Oskara un Antonijas Jakšs ģimenes legāts * 02.10.1913. + 30.11.1939.

Otrā Baltijas savstarpējā kredītbiedrība * 06.07.1909. + 1917.

Otrā kalpotāju palīdzības kase, dib. 1871. gadā no T. Sprost * 1871. + 1917.

Otrā kopēja Rīgas pilsētas slimo kase * 30.03.1921.

Otrā Latvijas grāmatvežu biedrība * 29.09.1924.

Otrā Latvijas vidus skolotāju biedrība * 09.07.1924. + 31.03.1936.
                31.03.1936. iekļauta “Latvijas vidusskolu skolotāju biedrībā”

Otrā mednieku biedrība * 21.03.1921.

Otrā Pārdaugavas krājaizdevu sabiedrība
                Sk. “Krājaizdevu sabiedrība “Laikmets”

Otrā patversme sile ebreju bērniem Rīgā biedrība 
                Sk. “Rīgas žīdu bērnu patversmes biedrība “Sile”

Otrā Rīgas bēru kase * 22.10.1887. + 08.07.1896.

Otrā Rīgas bēru kase “Otrais savstarpējais atbalsts” * 18.02.1893. + 1917.

Otrā Rīgas galdnieku sabiedrība 
                Sk. “Galdnieku sabiedrība “Rosība”

Otrā Rīgas kopēja bēra kase * 29.06.1893. + 09.04.1899.

Otrā Rīgas krājaizdevu sabiedrība * 01.08.1891. [18.10.1900.] + 1917.

Otrā Rīgas krājaizdevu sabiedrība * 27.06.1928. + 19.05.1936.
                09.07.1930. pārdēvēta agrāk “Strādnieku krājaizdevu sabiedrība”
                19.05.1936. iekļauta “Apvienotā krājaizdevu sabiedrībā”

Otrā Rīgas mednieku biedrība 
                Sk. “Rīgas mednieku biedrība “Rubenis”

Otrā Rīgas mūzikas un dziedāšanas biedrība * 03.09.1907. + 1917.

Otrā Rīgas namīpašnieku biedrība * 09.07.1924. +  04.02.1937.

Otrā Rīgas patērētāju biedrība * 23.12.1886. + 28.11.1903.

Otrā Rīgas saviesīgā biedrība * 24.05.1912. + 1917.

Otrā Rīgas savstarpējā uguns apdrošināšanas sabiedrība * 08.02.1804. + 1917.
                02.01.1902. pārdēvēta agrāk “Rīgas priekšpilsētas sastapējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Otrā Rīgas savstarpīgā kredītbiedrība * 20.02.1883.
                01.03.1923. pārdēvēta agrāk “Rīgas amatnieku palīdzības biedrības krājaizdevu kase” 03.12.1937. pārdēvēta agrāk “Latvijas amatnieku krājaizdevu sabiedrība”
                01.01.1938. pievienota “Latvijas amatnieku krājaizdevu sabiedrība”
                21.03.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas amatnieku savstarpīgā kredītbiedrība”

Otrā Rīgas šahu biedrība * 31.01.1900. + 1917.

Otrā Rīgas šaha spēļu cienītāju biedrība * 29.09.1908. + 1917.

Otrā Rīgas tirgoņu biedrība
                Sk. „Latvijas tirgotāju savienība”

Otrā Torņakalna patērētāju biedrība * 12.02.1909. + 1917.

Otrā Vidzemes savstarpējā kredītbiedrība * 02.08.1911. + 1917.

Otrais automobiļu klubs * 07.03.1913. + 1917.

Otrais Rīgas atlētu klubs  * 03.09.1907.
                14.10.1938. pārdēvēta agrāk “Rīgas atlētu klubs”
                26.04.1939. pārdēvēta agrāk “Otrais Rīgas atlētu klubs”

Otrais Rīgas kalpotāju "Eksprešu artelis"
                Sk. Rīgas kalpotāju artelis "Ekspress II"

Otrais Rīgas sporta pulciņš * 24.04.1914. + 1917.

Otrais Rīgas stiklpūtēju artelis * + 03.09.1937.

Otrais Rīgas tenisa klubs “Ritek”
                Sk. “Rīgas žīdu tenisa klubs “Ritek”

Otras Rīgas savstarpējās uguns apdrošināšanas sabiedrības biroja darbinieku pensiju kase
                                * 27.07.1906. + 1917.

P. A. Dolgih meiteņu ģimnāzijas trūcīgo skolnieču pabalstišanas biedrība * 19.12.1908. + 1917.

Pakurlo biedrība “Hephata” * 01.06.1927. + 13.03.1941.
                06.03.1939. pārdēvēta agrāk “Grūtdzirdīgo biedrība “Hephata”

Palestīnas darba savienība "Heholuc" * 14.04.1920. + 07.09.1934.

Palestīnas kolonizācijas veicināšanas biedrība “Olim” Latvijā
                Sk. “Latvijas žīdu Palestīnas kolonizācijas veicināšanas biedrība “Celmlauži”

Palestīnas līga Latvijā * 05.07.1925. + 23.11.1939.

Palestīnas pionieru biedrība “Hecholucs” Latvijā * 27.05.1933. + 07.09.1934.

Palīdzība tuvākiem biedrība
                Sk. “Krievu žēlsirdīgo māsu biedrība “Palīdzība tuvākiem”

Palīdzības biedrība “Atbalsts” * 03.09.1907.
                16.12.1938. pārdēvēta agrāk “Baltijas palīdzības biedrība”.

Palīdzības biedrība “Balva” * 20.06.1928. + 14.11.1933.

Palīdzības biedrība “Centība” *
                01.07.1938. pārdēvēta agrāk “Rīgas tirdznieku bēru un palīdzības kase”

Palīdzības biedrība „Cvet” * 02.07.1908. + 1917.

Palīdzības biedrība “Dzīve” * 09.04.1930. + 24.10.1933.
                06.04.1937. likvidēta.

Palīdzības biedrība “Livonijas filistru biedrība Rīgā” 
                Sk. “Livonias filistru palīdzības biedrība”

Palīdzības biedrība miršanas gadījumos “Pabalsts” * 18.02.1925.

Palīdzības biedrība “Palīgs” *
                 30.08.1939. pārdēvēta agrāk “Palīdzības biedrība “Paritaet”

Palīdzības biedrība “Paritaet”
                 Sk. “Palīdzības biedrība “Palīgs”.

Palīdzības biedrības “Paritaet” klubs * 21.04.1931.

Palīdzības biedrība “Pumpurs” * 09.04.1930. + 30.11.1936.

Palīdzības biedrības “Pumpurs” klubs * 03.11.1931.

Palīdzības biedrība “Pasts” * 01.06.1927.

Palīdzības biedrība pie Rīgas pilsētas 33. pamatskolas * 06.09.1929. + 06.07.1934.

Palīdzības biedrība pie Vagonu un mehāniskās fabrikas “Feniks” Rīgā
                                * 14.04.1898. + 13.09.1926.
                [agr. “Vagonu fabrikas “Feniks” strādnieku palīdzības un bēru kase”]

Palīdzības biedrība Rīgā “Doma biedrība”
                 Sk. “Rīgas vācu doma draudzes labdarības biedrība”

Palīdzības biedrība “Rīta Ausma” * 03.11.1931.
                20.05.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas pārtikas preču tirgotāju palīdzības biedrība”

Palīdzības biedrība “Saulesriets * 21.04.1931.
                01.06.1938. pārdēvēta agrāk “Centrāltirgus tirgotāju bēru kase ”

Palīdzības biedrība “Frauenarbeit” * 18.05.1911. [Sieviešu darbs] + 1917.

Palīdzības biedrība “Vendija”
                Sk. “Korporācijas “Vendia” filistru biedrība”

Palīdzības biedrība “Zieds” * 22.04.1882.

Palīdzības biedrības “Zieds” krājaizdevu kase
                Sk. “Krājaizdevu sabiedrība “Zieds”

Palīdzības un bēru kase “Die Einigkeit” * 1857. + 1917.

Palīdzības un bēru kase “Hoffnung” * 1867. + 1917.

Paneiropas idejas veicināšanas biedrība Latvijā * 08.09.1926. + 20.03.1937.

Pārdaugavas meistaru palīdzības biedrība * 31.01.1906.

Pārdaugavas mūzikas biedrība “Corda” * 04.02.1925. + 13.08.1938.

Pārdaugavas skatuves biedrība “Jaunais teātris” * 27.04.1927. + 12.12.1940.

Pārdēvēju biedrība “Merkur” Rīgā * 14.01.1906. + 1917.

Pārdevēju palīdzības biedrība Rīgā, dib. 1828. gadā * 1828. + 02.12.1938.
                02.12.1938. iekļauta “ Rīgas vācu darbinieku farmaceitu palīdzības biedrībā”

Pārdevēju palīdzības biedrības Rīgā atraitņu un bāreņu palīdzības kase * 12.09.1893. + 1917.

 Pārdēvēju savstarpējas pabalstīšanas biedrība * 29.09.1900. + 1917.

Pareizticīgo draudžu patērētāju biedrība "Brālība" * 13.07.1922. + 25.02.1936.

Parfimērijas kosmētikas un ķīmiskās ražošanas kooperatīva sabiedrība “Rīgas zieds
                                * 04.12.1940.

Paritaet biedrība * 19.12.1925.

Parīzes pilsoniskās inženieru skolas “Ecole du genie civil” bijušo un esošo audzēkņu biedrība  *01.06.1927. + 19.02.1937.

Pasīvās aizsardzības biedrība * 16.05.1931. + 25.01.1941.
                14.03.1939. pārdēvēta agrāk “Pretķīmiskā aizsardzība Rīgā biedrība”

Pasniedzēju un izglītības draugu biedrība * 10.05.1908. + 1917.

Pasta darbinieku krājaizdevu sabiedrība * 26.04.1939. 
                26.04.1939. izveidota apvienojot:
                                “Latvijas pasta darbinieku kredītbiedrību”
                                “Pasta telegrāfa darbinieku  kredītbiedrību”

Pasta  telegrāfa darbinieku  kredītbiedrība * 06.11.1929. + 26.04.1939.
                03.07.1934. pārdēvēta agrāk “Pasta – telegrāfa darbinieku krājaizdevu kase”
                19.05.1936. pievienota “Daugavpils pasta – telegrāfa darbinieku krājaizdevu kase”
                26.04.1939. iekļauta “Pasta darbinieku krājaizdevu sabiedrībā”

Pasta telegrāfa un telefona ierēdņu klubs * 15.11.1922. + 09.07.1937.

Pasta un telegrāfa virsvaldes galvenās darbnīcas darbinieku biedrība
                Sk. “Valsts elektrotehniskas fabrikas  darbinieku biedrība”

Pašizglītības biedrība * 11.05.1909. + 1917.

Pašizglītības biedrība “Homo” * 30.07.1911. + 1917.

Pašpalīdzības biedrība “Kredīts” * 27.01.1931.

Pašvaldības lauksaimniecības kooperācijas un piensaimniecības darbinieku kopēja slimo kase *20.09.1926.

Pašvaldību un valsts darbinieku mednieku biedrība * 10.04.1934. + 21.02.1941.

Patērētāju biedrība "Agronoms” * 07.04.1908. + 1917.

Patērētāju biedrība "Arbeit" * 08.12.1920. + 27.10.1934.

Patērētāju biedrība "Darba palīdzība" * 09.10.1919. + 05.05.1934.

Patērētāju biedrība "Einigkeit" * 25.09.1919. + 30.01.1933.

Patērētāju biedrība “Hasenholm” * 10.03.1911. + 1917.

Patērētāju biedrība "Konkordia" * 29.09.1920. + 27.08.1929.

Patērētāju biedrība „Latgale” * 28.11.1919. + 15.10.1930.

Patērētāju biedrība “Monmatra” * 27.02.1929. + 12.11.1935.

Patērētāju biedrība “Neatkarība” * 22.09.1920. + 28.01.1936.

Patērētāju biedrība “Palīdzība”
                Sk. “Kooperatīva sabiedrība “Palīdzība”.

Patērētāju biedrība "Pamats" * 28.06.1922. [Rīgas p. b. Pamats”]
                17.08.1937. iekļauta “Rīgas patērētāju biedrībā “Vienība”

Patērētāju biedrība „Prodovolstvije” * 13.03.1915. + 1917.

Patērētāju biedrība "Rīgas kooperatīvs Ekspress" * 21.01.1920. + 30.01.1933.

Patērētāju biedrība “Sakne” * 20.09.1932. + 29.12.1940.

Patērētāju biedrība “Samopomošč” * 13.06.1928. + 19.02.1930.

Patērētāju biedrība “Sotrudnik” * + 11.08.1931.

Patērētāju biedrības “Sotrudnik” savstarpējās palīdzības kase * 03.02.1911. + 1917.

Patērētāju biedrība "Stars" * 20.04.1921. + 10.07.1929.

Patērētāju biedrība "Tehniski rūpnieciska konsumbiedrība" * 08.12.1920. + 23.10.1929.

Patērētāju biedrība „Trud” * 16.09.1909. + 1917.

Patērētāju biedrība „Trudovik” * 24.10.1912. + 1917.

Patērētāju kooperatīvs "Austrumnieks" * 13.04.1921. + 13.04.1935.

Patērētāju kooperatīvs “Freundschaft” * 13.03.1929. + 30.11.1936.

Patērētāju kooperatīvs "Neatkarība" * 22.09.1920.

Patērētāju kooperatīvs “Vidzeme” * 07.11.1928. + 22.02.1935.

Patērētāju kooperatīvs “Vienība” * 04.04.1933. + 13.02.1935.

Patērētāju sabiedrība “Monmatra” * 27.02.1929.

Patriotiskais latvis biedrība * 09.12.1930. + 14.12.1936.

Patriotiskais sadarbības bloks partija * 12.05.1933.

Paula Hartviha ģimenes iestādījums * 06.04.1807.+ 27.11.1939.

Paula fon Kālena ģimenes legāts * 01.06.1883. [08.11.1890.] + 30.11.1939.

Pavasara biedrība Rīgā, dib. 1872. gadā *1872.
                15.01.1930. pārdēvēta agrāk “Pavasara biedrība Rīgā”

Pavasara biedrības palīdzības, slimo un bēru kase * 24.04.1877. [1872] + 1917.

Pavasara biedribas palīdzības, slimo un bēru kase * 24.04.1877. [1872] + 1917.

Pāvila Bēma firmas rūpnīcas kopējā slimo kase * 08.01.1914. + 1917.

Pāvila biedrība Rīgā * 20.11.1929. + 29.05.1940.

Pedagogu biedrība * 22.03.1907. + 1917.

Pensionēto karavīru krājaizdevu kase * 27.06.1887. + 1917.

Perec klubs biedrība * 27.01.1926. + 30.06.1934.

Pērkona kora biedrība * + 31.12.1940.
                22.11.1938. pārdēvēta agrāk “Pērkona klubs”       

Pētera Heinriha Meknapa nodibinājums * + 18.02.1941.

Pētera krājaizdevu sabiedrība * 01.12.1911. + 04.10.1924.

Pētera krājaizdevu sabiedrība * 03.03.1926. + 16.07.1936.

Pētera un Jūlijas Šnē ģimenes legāts * 19.03.1843. + 27.11.1939.

Pēterburgas ārrigas brīvprātīgo ugunsdzēsēju palīdzības un bēru kase * 07.03.1913. + 1917.

Pēterburgas priekšpilsētas dziedāšanas biedrība * 28.12.1883. + 1917.

Pēterburgas priekšpilsētas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
                Sk. „Rīgas ostas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Pēterpils politehniskā institūta bijušo studentu biedrība * 09.10.1929. + 30.11.1936.

Pēterpils priekšpilsētas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
                Sk. "Rīgas ostas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība"

Pēterpils priekšpilsētas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības palīdzības un bēru kase
                                * 07.03.1913. + 12.12.1940. [agr. Pēterburgas]

Pētersalas 922. Mazpulks * 13.04.1936. + 1940.
                19.12.1937. pārdēvēta agrāk „Rīgas pilsētas 5. pamatskolas mazpulks”

Pie atsevišķo tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu darbinieku slimo kases nodarbināto ārstu palīdzības biedrība slimības gadījumos * 25.09.1929. + 13.03.1940.

Piebalgas studentu savienība 
                Sk. “Latvijas Universitātes Piebalgas studentu biedrība”

Piektā Rīgas apbedīšanas kase * 20.10.1889. + 1917.

Piektā Rīgas savstarpējā kredītbiedrība * 11.10.1905. + 20.11.1933.
                11.10.1908. pārdēvēta agrāk „Trešā Rīgas krājaizdevu sabiedrība”

Piektais gads biedrība * 14.04.1926. + 13.03.1941.

Piensaimnieku sabiedrība “Maz – Jumprava” * 19.03.1924.

Piensaimniecības darbinieku krājaizdevu sabiedrība * 21.04.1926.
                12.04.1938. pārdēvēta agrāk “Pirmā Latvijas piensaimnieku krājaizdevu sabiedrība”

Piensaimnieku sabiedrība "Maz Jumprava" * 19.03.1924. + 21.10.1936.

Pilsētas kora sinagogas Peitavas ielā, draudzes locekļu biedrība “Maize trūcīgiem” 
                Sk. “Rīgas kora sinagogas draudzes locekļu biedrība “Lechem Ainijam”

Pilsētu pašvaldību bezpartejisko darbinieku arodbiedrība * 16.05.1933. + 17.09.1938.

Pionieru draugs biedrība * 13.03.1934.

Pirmā aizsardzības ministra J. Zālīša fonda biedrība * 13.04.1921. + 25.03.1941.

Pirmā apdrošināšanas sabiedrība nelaimes gadījumos  * + 31.12.1932.

Pirmā Baltijas Kanāriju un baložu audzināšanas biedrība * 30.06.1906. + 17.11.1939.
                17.11.1939. iekļauta “Rīgas sporta putnkopības pārraudzības biedrībā”

Pirmā Baltijas peldu biedrība 
                 Sk. “Vācu peldēšanas biedrība”

Pirmā Baltijas vīnrūpnieku biedrība Rīgā * 7.09.1909. + 1917.

Pirmā dabas draugu biedrība * 22.04.1933. + 06.02.1934.

Pirmā kalpotāju palīdzības kase * 04.03.1860. + 1917.

Pirmā Kristus scienstistu biedrība Rīgā * 25.08.1930. + 12.12.1940.

Pirmā latviešu krājaizdevu sabiedrība * 05.12.1923.
                05.03.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu sabiedrisku darbinieku krājaizdevu sabiedrība"
                17.09.1935. pārdēvēta agrāk “Krājaizdevu sabiedrība "Darbs"
                08.03.1938. pievienota “Austrumu krājaizdevu sabiedrība”

Pirmā Latvijas apavu amatnieku rūpnieku biedrība * 07.03.1928. + 27.11.1936.

Pirmā Latvijas automobiļu biedrība * 25.04.1923. + 10.03.1937.
                      pārdēvēta agrāk “Latvijas automobiļu īpašnieku klubs”         

Pirmā Latvijas būvkrājaizdevu sabiedrība *  08.11.1932.

Pirmā Latvijas galdnieku sabiedrība * 21.10.1925.

Pirmā Latvijas kaitīgu un plēsīgu putnu un zvēru iznīcināšanas biedrība “Vārnu kāja”
                Sk. “Medību un šaušanas sporta biedrība “Vārnas kāja”

Pirmā Latvijas kaitīgu un plēsīgu putnu un zvēru iznīcināšanas biedrības “Vārnu kāja” klubs *08.05.1929. + 30.05.1938.

Pirmā Latvijas kredītsabiedrība 
                Sk. “Tālavas krājaizdevu sabiedrība”

Pirmā Latvijas mednieku biedrība “Hubertus” 
                Sk. “Mednieku biedrība “Briedis”

Pirmā Latvijas motociklistu biedrība * 25.06.1924.

Pirmā Latvijas piensaimnieku krājaizdevu sabiedrība 
                Sk. “Piensaimniecības darbinieku krājaizdevu sabiedrība”

Pirmā Latvijas pūra apgādāšanas biedrība "Laime"
                Sk. "Ģimenes labklājības veicināšanas biedrība "Laime"

Pirmā Latvijas rakstnieku un žurnālistu arodbiedrība * 20.03.1926. + 09.11.1936.

Pirmā Latvijas sēklaudzētāju sabiedrība * 08.01.1930. + 21.11.1933.

Pirmā Latvijas strēlnieku pulka karavīru biedrība * 02.10.1939. + 25.01.1941.

Pirmā Latvijas tūristu biedrība * 20.04.1929. + 18.03.1937.

Pirmā Latvju vīru kora biedrība "Dziedonis" 
                Sk. “Latvju vīru koru biedrība “Dziedonis”

Pirmā mednieku biedrība * 24.01.1928. + 21.02.1941.
                28.06.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas pirmā pareizu medību un šaušanas biedrība”               

Pirmā privātā lombarda kredītsabiedrība * 08.09.1926.

Pirmā Rīgas amatnieku un sīkrūpnieku krājaizdevu sabiedrība 
                Sk. “Tirgotāju krājaizdevu sabiedrība “Uzticība”

Pirmā Rīgas apbedīšanas kase * 08.11.1886. + 1917.

Pirmā Rīgas autotransporta biedrība * 12.01.1927. + 12.12.1940.

Pirmā Rīgas biedrība privātas sieviešu mācības iestādēs uzturēšanai Rīgā * 13.10.1914. + 1917.

Pirmā Rīgas brīvlaiku koloniju biedrība, dib. 1883. gadā 
                Sk. “Rīgas vācu bērnu brīvlaiku koloniju biedrība”

Pirmā Rīgas drēbnieku meistaru un šuvēju biedrība * 21.07.1909. + 1917.

Pirmā Rīgas filatēlistu biedrība
                Sk. “Rīgas vācu filatēlistu biedrība”

                 

Pirmā Rīgas galdnieku savienība * 26.05.1907. + 30.06.1925.
                16.05.1923. pārdēvēta agrāk "Rīgas galdnieku sabiedrība"
               

Pirmā Rīgas galdnieku un krēslinieku biedrība “Associacija” 
                Sk. “Galdnieku sabiedrība “Asociacija”

Pirmā Rīgas golfa biedrība * 11.03.1925. + 14.11.1933.

Pirmā Rīgas grāmatsējēju darba artelis “Volga” * 19.01.1913. + 1917.

Pirmā Rīgas jaunavu pabalstīšanas biedrība “Jungfrauen Stiftung” * 1805. [11.12.1892.] + 1917.

Pirmā Rīgas kooperatīva biedrība "Tautas labums" * 19.07.1919. + 01.03.1932.

Pirmā Rīgas krājaizdevu sabiedrība * 14.04.1926. + 15.07.1938.
                15.07.1938. iekļauta “Latvju savstarpējā kredītbiedrībā”

Pirmā Rīgas krievu maksas tautas bibliotēka
                Sk. "Rīgas krievu bibliotēkas biedrība"

Pirmā Rīgas mandolīnu spēlētāju biedrība * 09.08.1902. + 1917.

Pirmā Rīgas oficiantu krājaizdevu kase * + 1917.
                12.12.1913. pārdēvēta agrāk  “Krājaizdevu kase pie Rīgas oficiantu biedrības”

Pirmā Rīgas Pārdaugavas krājaizdevu sabiedrība * 07.12.1896. + 1917.

Pirmā Rīgas Pārdaugavas sporta biedrība * 16.03.1915. + 1917.

Pirmā Rīgas pastmarku krājēju biedrība * 16.11.1907. + 1917.

Pirmā Rīgas biedrība prīvātas sieviešu mācības iestādēs uzturēšanai Rīgā
                                * 13.10.1914. + 1917.

Pirmā Rīgas pūra kase * 21.09.1899. + 1917.

Pirmas Rīgas pūra kases Vācu izglītības un palīdzības biedrība * 30.06.1906. + 1917.

Pirmā Rīgas riteņbraucēju biedrība 
                Sk. “Rīgas tenisa biedrība”

Pirmā Rīgas savstarpējā kredītbiedrība * + 30.11.1940.

Pirmā Rīgas vecmāšu savienība * 17.03.1920. + 20.10.1936.
                25.11.1925. pārdēvēta agrāk “Rīgas vecmāšu savienība”
                20.10.1936. iekļauta ” Latvijas vecmāšu biedrībā”

Pirmā vācu apbedīšanas kase, dib. 1928.gadā”
                  Sk. “Vācu apbedīšanas pabalstu biedrība”

Pirmā Vidzemes kredītsabiedrība * 06.10.1926.
                25.08.1930. pārdēvēta agrāk “Latvijas lauksaimnieku un lauku rūpnieku kredītsabiedrība”

Pirmā Vislatvijas homeopātu un dabas dziedniecības piekritēju apvienība
                                * 27.03.1934. + 15.06.1935.

Pirmā Ziemeļlatvijas āboliņa sēklaudzētāju biedrība * 08.01.1930.

Pirmais apģērbu ražotāju un patērētāju kooperatīvs * 29.01.1930. + 19.02.1937.

Pirmais Krievijas apdrošinātāju savienība * + 08.04.1908.

Pirmais krievu Baltijas riteņbraucēju turistu pulciņš * 05.04.1897. + 1917.

Pirmais Latvijas biljarda klubs * 20.08.1927.

Pirmais Latvijas bokss klubs * 15.10.1930. + 18.03.1937.

Pirmais Latvijas mežrūpniecības kooperatīvs * 24.11.1920. + 27.10.1936.

Pirmais Latvijas zivju kooperatīvs * 02.02.1932. + 31.10.1933.

Pirmais Latvijas zivkopības ražotāju kooperatīvs "Zivkopis" * 20.04.1921. + 13.12.1933.

Pirmais Rīgas apavu ražotāju artelis * 19.07.1911. + 1917.

Pirmais Rīgas apavu ražotāju kooperatīvs "Darbs" * 23.02.1921. + 19.12.1934.

Pirmais Rīgas atlētikas klubs *1890.
                28.03.1939. pārdēvēta agrāk “Pirmais Rīgas atlētikas klubs, dibināts 1890. gadā”

Pirmais Rīgas dažādu arodu darba artelis “Spēks” * 23.05.1933. + 17.12.1935.

Pirmais strādnieku ražotāju artelis * 11.12.1940.

Pirmais tipogrāfijas kooperatīvs
                Sk. “Grāmatrūpniecības kopdarbības sabiedrība “Tipogrāfs”

Pirmās Rīgas pūra kases mūzikas un dziedāšanas biedrība * 30.07.1906. + 1917.

Pļavu kultūrzāļu sēklaudzētāju sabiedrība * 01.12.1931.

Pleskodāle biedrība * 21.10.1924. + 17.11.1937.

Pleskodales 483. Mazpulks * 04.12.1934. + 1940.

Plostnieku biedrība “Daugava’* + 24.03.1941.

Poets Plajwrights Edītors, Essajists Novelists
                Sk. “Latvijas PENklubs”

Politiskas pārvaldes darbinieku krājaizdevu sabiedrība * 12.08.1925. + 12.12.1940.

Politiskais sadarbības bloks * + 18.01.1935.

Polskie towarzystwo mļodziežy
                Sk. “Poļu jaunatnes biedrība”

Poļu bēru fonds * 10.08.1927.
                24.01.1939. pārdēvēta agrāk “Poļu bēru kase Latvijā”

Poļu biedrība “Darbs” * 11.06.1930. + 31.08.1936.

Poļu biedrība “Warta” * 24.07.1929. + 31.031939.
                31.03.1939. iekļauta “Latvijas poļu sabiedrībā”

Poļu dramatiskā biedrība Rīgā * 11.11.1909. + 1917.

Poļu izglītības biedrība Latvijā * 26.11.1924. + 31.03.1939.
                31.03.1939. iekļauta “Latvijas poļu sabiedrībā”

Poļu izglītības biedrība Latvijā * 26.05.1906. + 12.12.1940.
                24.05.1922. pārdēvēta agrāk "Rīgas poļu izglītības biedrība" 

Poļu jaunatnes biedrība * 24.07.1929. + 31.03.1939.
                31.03.1939. iekļauta “Latvijas poļu sabiedrībā”

Poļu krājaizdevu sabiedrība * 12.04.1927.

Poļu paidagogiskā biedrība Latvijā * 15.05.1929. + 06.07.1936.

Poļu savienība Rīgā * 30.06.1906. + 1917.

Poļu sporta klubs “Reduta” * 21.08.1929.
                17.09.1935. pārdēvēta agrāk “Latvijas poļu akadēmiskās biedrības sporta klubs “Reduta”

Politisko zinību institūtā studējošo biedrība “Betaria” * 05.05.1926. + 01.04.1927.

Popova ģimenes legāts *  + 26.02.1941.

Praktiskas biškopības biedrība * 27.07.1891. + 1917.

Praktisko zinību institūtā studējošo biedrība “Comercia” * 19.12.1925. + 22.04.1937.

Praktisko zinību institūtā studējošo biedrība “Merkuria”
                Sk. “Augstākas izglītības veicināšanas biedrības komerczinātņu institūta studējošo biedrība “Korporācija Fraternitas Mercuria”

Praktisko zinātņu veicināšanas biedrība * 30.06.1931. + 03.09.1937.

Preču pārvadāšanas un glabāšanas kooperatīvā sabiedrība “Tekstiltransport” * 09.12.1930. +04.05.1932.

Preču pārvietotāju un satiksmes strādnieku arodu biedrība * 24.11.1931. + 12.12.1940.

Pretalkohola biedrība “Klints” * 20.03.1929. + 23.08.1935.

Pretķīmiskā aizsardzība Rīgā – biedrība 
                Sk. “Pasīvās aizsardzības biedrība”

Pretmarksistu savienība * 17.01.1931.

Pretnīkotīna biedrība * 06.10.1931. + 17.09.1934.

Priekšnesumu darbinieku arodbiedrība * 11.11.1939.

Privātā komercinstitūta ebreju studentu savstarpējā palīdzības biedrība * 19.09.1928. +12.12.1940.

Privātā komercinstitūta studējošo biedrība “Decuria”
                Sk. “Augstākās tirdzniecības izglītības veicināšanas biedrības Rīgas komercinstitūta studentu biedrība “Decuria”

Privātā Rīgas tehniskā institūta studējošo biedrība “Korporācija Fraternitas Cronvaldia”
                Sk. “Rīgas tehniskā institūta studējošo biedrība “Korporācija Fraternitas Cronvaldia”

Privātu uzņēmumu darbinieku biedrība * 21.03.1933. + 16.05.1935.

Profesora Kārļa Baloža biedrība * 30.06.1932. + 12.12.1940.

Profesora Kārļa Baloža darba partija * 05.03.1932. + 24.01.1935.

Profesora K. Baloža darbu popularizēšanas biedrība * 17.03.1931. + 31.08.1936.

Profesora P. Jozusa piemiņas fonds * 18.10.1938. + 03.03.1941.

Progresīvā jaunatne biedrība * 10.03.1931. + 13.06.1936.

Progresīvā tautas apvienība * 17.11.1926.

Progresīvā zemnieku partija *  18.10.1932. + 18.01.1935.

Progresīvo darba ļaužu partija * 04.02.1925. + 12.02.1935.

Progresīvo jaunsaimnieku, mazzemnieku un darba tautas partija “Progresīvā apvienība” *19.02.1930. + 18.01.1935.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”

Prosvet biedrība * 19.05.1914. + 1917.

Provinces preses apvienība * 02.12.1930. + 25.10.1939.

Provinces preses pārstāvniecība – biedrība * 17.08.1927. + 14.11.1933.

Psihiskas pētīšanas biedrība * 15.03.1922. + 30.11.1940.
                12.04.1939. pārdēvēta agrāk “Psihiska pētīšanas sabiedrība Latvijā”
               
Pulciņš "Artistu nams" * 21.09.1921. + 15.03.1940.

Pulkveža Brieža fonds * 05.03.1924. + 03.03.1941.

Pulkveža Kalpaka bataljona atsevišķas studentu rotas karavīru biedrība * 14.12.1921. +19.08.1940.
                25.08.1939. pārdēvēta agrāk “Bijušā "Pulkveža Kolpaka bataljona atsevišķas rotas" karavīru sabiedrība”               

Pulkveža Kalpaka bataljona Cēsu rotas karavīru biedrība * 14.06.1922. + 05.08.1940.
                13.01.1939. pārdēvēta agrāk “Bijušā "Pulkveža Kolpaka bataljona Cēsu rotas"
                                karavīru sabiedrība”
               
Pulkveža Kalpaka bataljons – savienība * 28.02.1923. + 19.12.1940.
                26.04.1939. pārdēvēta agrāk “Pulkveža Kolpaka bataljons savienība”
               
Pulkveža Kolpaka bataljona 1. Latvijas neatkarības rotas karavīru biedrība
                                * 22.02.1922. + 05.08.1940.
                29.12.1938. pārdēvēta agrāk “Bijušā "Pulkveža Kolpaka bataljona I Latvijas
                                neatkarības rotas" karavīru sabiedrība”

Pulkveža leitnanta Pētera Mucenieka fonds * 15.12.1937.
               
Purvciema labierīcības biedrība * 21.12.1927. + 20.09.1933.

 

 
Izmaiņas 13.10.2019 Kontakti