Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

Rīga
1225
Rīgas apriņķis

Rig_amatn_b

Radikālā demokrātu partija *29.04.1935.

Raiņa ģimnāzijas  absolventu un paidagogu biedrība * 06.12.1932. + 28.01.1935.

Raiņa ģimnāzijas biedrība * 30.10.1934. + 03.03.1941.

Raiņa klubs * 17.03.1920. + 30.06.1934.

Raiņa piemiņas fonds * 09.10.1929.

Rakstnieka A. Saulieša kapu pieminekļa fonds * 22.04.1933. + 08.09.1939.

Rakstnieku biedrība * 20.08.1856. + 1917.

Rakstnieku biedrība “Virziens” * 12.12.1933. + 25.09.1934.

Rakstnieku - humoristu biedrība "Sikspārnis" * 05.11.1924. + 25.03.1941.

Rakstnieku - humoristu biedrība “Žagata” * 20.03.1926. + 30.11.1936.

Rakstnieku un mākslinieku biedrība “Dailes darbinieku artelis” * 03.02.1926. + 20.10.1936.

Rakstnieku un žurnālistu krājaizdevu sabiedrība * 11.06.1930. + 27.01.1938.

Ratnieku amata zeļļu palīdzības un bēru kase * 04.02.1897. + 1917.

Ratnieku amata meistaru palīdzības kase * 10.11.1909. + 1917.

Ražošanas biedrība "Bēgļu vienots darbs" * 26.01.1921. + 12.12.1940.

Ražošanas kooperatīva sabiedrība “Korseti” * 24.12.1940.

Ražošanas kooperatīva sabiedrība “Pirmā sūkņu būvētava” * 04.12.1940.

Ražošanas kooperatīvs “Latvijas būvkoki”  * 19.02.1930.

Ražošanas kooperatīvs “Neredzīgo darbs” * 08.08.1928. + 19.04.1937.

Ražošanas kooperatīvs “Triecnieks” * 18.12.1940.

Ražotāju kopdarbības sabiedrība * 14.01.1937.
                04.10.1940. pārdēvēta agrāk “Latvijas žīdu būvgaldnieku un mākslas
                                mēbeļu ražotāju kooperatīvs “Becalel”

Ražotāju un patērētāju biedrība "Vienība" * 09.10.1919. + 22.02.1933.

Ražotāju un patērētāju kooperatīva sabiedrība “Amatnieks” pie Latvijas vispārīgās ebreju  amatnieku biedrības * 21.03.1933. + 16.06.1939.

Ražotāju un patērētāju kooperatīvs "Agrariets" * 09.06.1920. + 18.09.1929.

Ražotāju un patērētāju kooperatīvs “Progress” * 27.08.1930. + 15.02.1939.

Rechtsdeutscher Verein in Lettland
                Sk. “Vācijas pilsoņu biedrība”

Reigas latgaliešu kultūras veicjnošonas bidriba * 14.12.1921. + 19.01.1940.

Reinholda Pychlau ģimenes iestādījums * + 17.12.1940.

Reliģijas zinātņu biedrība * 24.03.1939. + 14.11.1940.

Reliģiozi kulturālā biedrība pie “Sabiedrības M.S. Kuznecovs Rīgā” fabrikas
                                * 27.08.1935. + 13.02.1939.
                13.02.1939. iekļauta “M. S. Kuznecova kultūras biedrībā”

Religiozi talmudiskas zinātnes veicināšanas biedrība “Taisno dievbijīgo pabalstīšana”
                Sk. “Dievbijīgo atbalstīšana biedrība”

Reliģiozo rakstu izplatīšanas biedrība Krievijā * 04.12.1907. + 1917.

Reriha muzeja biedrība  * 08.10.1930. + 25.03.1941.
                20.01.1939. pārdēvēta agrāk “Reriha muzeja draugu biedrība”

Restauratoru biedrība * 05.03.1910. + 1917.

Resurss biedrība * 1797. + 10.03.1941.
                12.12.1938. pārdēvēta agrāk “Ressource biedrība”

Rezervisti biedrība *  11.08.1931. + 1941.
               
Riga Stelo biedrība * 07.04.1911. + 1917.

Rigaer Deutscher Buergerverein
Sk. “Rīgas vācu pilsoņu biedrība”

Rigaer Eis klub
Sk. Rīgas ledus klubs”

Rigaer Feuerwerverein “Cito”
Sk. “Rīgas ugunsdzēsēju biedrība “Cito”

Rigaer Deutscher Frauenbund
Sk. “Rīgas vācu sieviešu biedrība”

Rigaer Maennergesang Verein, dib. 1862. gadā 
Sk. “Rīgas vācu vīru dziedāšanas biedrība”

Rigaer Motorsport club
Sk. “Rīgas motorsporta klubs”

Rigaer Ruder Club
Sk. “Rīgas airētāju klubs”

Rīgaer Tenis Verein
                Sk. “Rīgas tenisa biedrība”

Rigaer Wandervogel biedrība  * 22.02.1928. + 28.11.1935.

Rīgas adītāju koppārdošanas sabiedrība * 09.08.1938.

Rīgas ādmiņu zeļļu palīdzības un apbedīšanas kase * 1733. + 13.02.1937.

Rīgas ādu apstrādātāju zeļļu palīdzības un bēru kase * 19.07.1894. + 1917.

Rīgas ādu apstrādāšanas savienība * 24.03.1920. + 12.12.1940.

Rīgas Āgenskalna bēru kase * 27.03.1891. + 05.01.1898.
                24.04.1897. pārdēvēta agrāk “Āgenskalna dziedāšanas biedrības bēru kase”

Rīgas Āgenskalna rūpniecības biedrība * 24.05.1912. + 1917.

Rīgas airētāju biedrība “Neptuns” * 14.08.1929. + 10.03.1941.
                04.05.1939. pārdēvēta agrāk “Airētāju biedrība “Neptun”,Rīgā, dibināta 1929. gadā”

Rīgas airētāju klubs * 1872. + 10.03.1941.

Rīgas 5. aizsargu pulka sporta klubs * 16.01.1934. + 25.03.1941.

Rīgas 5. aizsargu pulks * 11.08.1919. + 07.07.1940.

Rīgas 5. aizsargu pulka Sakaru bataljona aizsardžu pulciņš * 21.09.1929. + 07.07.1940.

Rīgas aldaru biedrība * 22.12.1906. + 1917.

Rīgas Aleksandra ģimnāzijas trūcīgo skolnieku pabalstīšanas biedrība * 14.05.1880. + 1917.

Rīgas amatieru sporta biedrība “Viekend” * 07.12.1927.

Rīgas amatnieku arteļa bēru kase * 28.07.1903. + 1917.

Rīgas amatnieku arteļa krājaizdevu kase * 30.04.1894. + 1917.

Rīgas amatnieku biedrība * 12.12.1936. + 12.12.1940.

Rīgas amatnieku biedrības apbedīšanas kase * 29.02.1908. + 1917.

Rīgas amatnieku krājaizdevu sabiedrība * 31.10.1903. + 18.07.1923.

Rīgas amatnieku krājaizdevu sabiedrība * 17.11.1892. + 01.01.1938.
                19.02.1924. pārdēvēta agrāk "Rīgas amatnieku  krājaizdevu kase"
                01.01.1938. iekļauta “Otrā Rīgas savstarpīgā kredītbiedrībā”

Rīgas amatnieku mūzikas un dziedāšanas biedrība * 30.01.1904. + 1917.

Rīgas amatnieku palīdzības biedrības krājaizdevu kase
                Sk. “Otrā Rīgas savstarpīgā kredītsabiedrība”  

Rīgas amatnieku savstarpējā palīdzības biedrība * 1881. [29.05.1910.] + 14.03.1940.

Rīgas amatnieku sadraudzīgās biedrības krājaizdevu sabiedrība * 31.10.1903. + 1917.

Rīgas amatnieku un mazrūpnieku krājaizdevu kase * + 1917.

Rīgas amatu biedrība *  1865.
                16.01.1924. pārreģistrēta.
                Sk. “Rīgas vācu pilsoņu biedrība, dib. 1865. gadā”

Rīgas amatu meistaru  biedrība “Sv. Jāņa ģildes brālība”  * + 13.05.1938.
                13.04.1924. pārdēvēta agrāk “Sv. Jāņa ģilde”

Rīgas angļu klubs 
                Sk. “Rīgas britu klubs”

Rīgas Annas Brigaderes 677. Mazpulks * 13.04.1935. + 1940.

Rīgas apavu izgatavošanas uzņēmumu īpašnieku biedrība * 18.05.1911. + 1917.

Rīgas apavu izgatavotāju rūpniecības biedrība * 22.03.1907. +1917.

Rīgas apavu piegādātāju arodbiedrība * 21.10.1925. + 07.03.1940.

Rīgas apavu piegādātāju un apavu rūpniecība nodarbināto biedrība * 07.03.1933. + 12.12.1940.

Rīgas apavu virsu taisītāju meistaru  biedrība * 09.12.1925. + 09.11.1936.

Rīgas apbedīšanas kase, dib. 1802. gadā * 1802. + 1917.

Rīgas apbedīšanas kase “Die erneute Selbsthilfe” * 21.06.1901. + 1917.

Rīgas apdrošināšanas biedrība, dibināta 1804. gadā *  1804.

Rīgas apgabala basketbola savienība * 10.11.1938.

Rīgas apgabala futbola savienība * 20.03.1926.

Rīgas apgabaltiesas ierēdņu krājaizdevu kase * 04.05.1891. + 1917.

Rīgas apgabala vieglatlētikas savienība * 15.12.1939.

Rīgas apkārtnes krājaizdevu sabiedrība * 05.11.1924. + 20.12.1935.

Rīgas apkārtnes lauksaimniecības biedrība * 11.06.1924.

Rīgas apkurināmo materiālu sīktirgotāju biedrība
                Sk. “Rīgas malkas tirgotāju biedrība”

Rīgas apriņķa melderu biedrība * 19.09.1928. + 05.01.1939.

Rīgas Apsīšu Jēkaba 923. Mazpulks * 13.03.1936. + 1940.

Rīgas apriņķa skolotāju biedrība * 12.05.1920. + 21.09.1939.
                18.08.1936. pievienota “Rīgas apriņķa skolotāju profesionālā biedrība”
                21.09.1939. iekļauta „Latvijas skolotāju biedrībā”

Rīgas aptieku īpašnieku atraitņu un bariņu palīdzības kase * 19.09.1894. + 02.12.1938.
                02.12.1938. iekļauta “ Rīgas vācu darbinieku farmaceitu palīdzības biedrībā”

Rīgas apvienota skolotāju profesionālā biedrība * 13.08.1934. + 17.03.1941.

Rīgas apvienotais kooperatīvs * 07.12.1927. + 17.08.1937.
                22.09.1931. pārdēvēta agrāk “Čiekurkalna patērētāju biedrība”
                17.08.1937. iekļauts “Rīgas patērētāju biedrībā “Vienība”

Rīgas apvienoto nomaļnieku biedrība * 15.10.1935.  + 25.01.1938.
                15.10.1935. izveidota apvienojot:
                                “Neatkarīgā  nomaļnieku apvienību”
                                “Rīgas nomaļu savienību”
                25.01.1938. iekļauta “Rīgas namsaimnieku biedrībā”

Rīgas arhitektu biedrība * 13.07.1889. + 13.03.1941.

Rīgas arodniecisko biedrību centrālbirojs * 30.03.1920. + 14.04.1941.

Rīgas ārstu biedrība “Kružok” * 04.12.1907. + 1917.

Rīgas ārstu profesionālā biedrība * 16.09.1925.  + 08.06.1932.

Rīgas atbildīgu darbinieku savienība "Drošība" * 29.06.1921.

Rīgas atbrīvotāju atvaļināto karavīru biedrība * 30.10.1929. + 29.10.1930.

Rīgas atlētu klubs 
                Sk. “Otrais Rīgas atlētu klubs”

Rīgas atturības biedrība “Krest” * 28.09.1900. + 1917.
                /Krusts, Kreutz/

Rīgas atturības biedrība “Vārpa” * 19.10.1911. + 1917.

Rīgas Augusta Deglava 957. Mazpulks * 01.03.1937. + 1940.

Rīgas Ausekļa 898. Mazpulks * 25.04.1936. + 1940.

Rīgas auto darbinieku artelis * 15.02.1928. + 12.12.1933.
                23.05.1928. pārdēvēta agrāk “Rīgas taksometru darbinieku artelis”

Rīgas automobiļu klubs * 26.04.1912.
                19.12.1923. pārdēvēta agrāk "Baltijas automobiļu klubs"
                22.12.1925. pārdēvēta agrāk “Rīgas automobiļu klubs”
                15.01.1935. pārdēvēta agrāk “Latvijas automobiļu un aero klubs”
                07.05.1935. pārdēvēta agrāk “Latvijas automobiļu klubs”

Rīgas automobilistu kluba krājaizdevu kase * 18.09.1913. + 1917.

Rīgas avīžu iznēsātāju artelis * 03.05.1906. + 1917.

Rīgas avīžu iznēsātāju biedrība * 17.11.1906. + 1917.

Rīgas Avotu 1040. Mazpulks * 26.05.1937. + 1940.

Rīgas baptistu izglītības biedrība * 11.04.1923. + 09.11.1936.

Rīgas baltkrievu izglītības biedrība "Belorusskaja hata" * 17.12.1924. + 12.05.1934.

Rīgas banku un tirgotāju rūpnieku atbildīgo darbinieku artelis “Garantija” * 22.09.1931. + 19.05.1936.

Rīgas Baznīcas ģimnāzijas 1089. Mazpulks * 21.02.1938. + 1940.

Rīgas bērnu darbības nama apgādniecības biedrība 
                Sk. “Rīgas krievu bērnu apgādniecības biedrība”

Rīgas bēru kase “Dobraja Voļa” * 07.09.1891. + 1917.

Rīgas bēru kases “Draudzība” * 26.01.1889. + 04.01.1912.

Rīgas bēru kase “Družba” * 16.01.1892. + 17.11.1895.

Rīgas bēru kase „Soedinennoje obščestvo * 29.10.1891. + 19.05.1914.

Rīgas bēru kases “Družba” biedru palīdzības biedrība * 16.01.1892. + 1917.

Rīgas Beverīnas 833. Mazpulks * 21.11.1935. + 1940.

Rīgas biedrība “Ivrija” * 29.02.1908. + 1917.

Rīgas biedrība “Probuždenije” * 24.04.1914. + 1917.

Rīgas biedrības klubs * 19.12.1908. + 1917.

Rīgas bijuša I ģildes tirgotāja un dzimts goda pilsoņa Ivana Vasilija d. Guseva ģimenes
                                legāts * 09.12.1903. + 1917.

Rīgas Biržas biedrības palīdzības fonds * 1817.  + 1917.

Rīgas Biržas biedrības palīdzības kase * 26.11.1893. + 1917.

Rīgas Bišumuižas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība  * 29.07.1911. + 12.05.1941.

Rīgas Bišumuižas Ziepniekkalna saviesīgā biedrība * 04.06.1901. + 1917.

Rīgas Bolderājas mednieku biedrība * 19.05.1931. + 21.02.1941.

Rīgas britu klubs * 28.11.1898. + 14.04.1941.
                13.02.1939. pārdēvēta agrāk “Rīgas angļu klubs”

Rīgas brīvais teātris biedrība  * 18.09.1929. + 03.11.1937.

Rīgas brīvaptieku farmaceitu biedrība * 22.12.1906. + 1917.

Rīgas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 29.02.1908. pirmā
                27.11.1934. pārdēvēta agrāk “Rīgas ugunsdzēsēju biedrība”

Rīgas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība dib. 1865. gadā * 1865. + 12.05.1941.

Rīgas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības dib. 1865. gadā kārtībnieku palīdzības,
                                slimo un apbedīšanas kase * 03.07.1878. + 10.10.1938.
                10.10.1938. iekļauta “Apbedīšanas un palīdzības kase pie Rīgas
                                brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības, dib. 1865. gadā”

Rīgas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība palīdzības un bēru kase * 16.01.1902. + 1917.

Rīgas Brīvzemnieka 691. Mazpulks * 05.04.1935. + 1940.
                25.02.1938. pārdēvēts agrāk „Rīgas pilsētas 16. pamatskolas 691. Mazpulks”

Rīgas būvamatnieku apvienība * 29.09.1908. + 1917.

Rīgas būvgaldnieku amata meistaru palīdzības un bēru kase * 20.01.1891. + 1917.

Rīgas būvgaldnieku zeļļu palīdzības un bēru kase * 25.07.1892. + 1917.

Rīgas būvju kredītsabiedrība * 16.04.1935. + 27.01.1938.

Rīgas būvsaimniecības krājaizdevu sabiedrība “Bukas”  * 31.03.1931. + 04.12.1936.

Rīgas būvstrādnieku arodnieciska biedrība
                Sk. “ Latvijas būvstrādnieku arodnieciska biedrība”

Rīgas būv un imobiļu iegūšanas ekonomiska sabiedrība * 05.02.1910. + 1917.

Rīgas Carskoselskoje ugunsdzēsēju biedrība * 29.04.1913. + 1917.

Rīgas cementa fabrikas un eļļas rūpnīcas „K. H. Šmits” sabiedrības slimo kase
                                * 22.10.1913. + 1917.

Rīgas centrālā kopējā slimo kase *  14.09.1928.
                14.09.1928. izveidota apvienojot:
                                                “Rīgas kopējo slimo kasi”
                                                “Rīgas centrālo slimo kasi”

Rīgas centrālā krājaizdevu sabiedrība * 29.01.1930. + 13.10.1936.
13.10.1936. iekļauta “Rīgas kredītsabiedrībā”

Rīgas centrālās lauksaimniecības biedrības savstarpējā kredītbiedrība * 27.07.1911. + 1917.

Rīgas centrālā pasta kantora darbinieku krājaizdevu kase
                Sk. “Latvijas pasta darbinieku kredītsabiedrība”

Rīgas centrālā slimo kase * 01.09.1921. + 14.09.1928.
                14.09.1928. iekļauta “Rīgas centrālā kopējā slimo  kase”

Rīgas centrālais dzīvokļu kooperatīvs * 14.09.1921. + 19.02.1929.

Rīgas centrālais strādnieku  kooperatīvs * 26.09.1928. + 14.08.1934.

Rīgas centrālcietuma darbinieku krājaizdevu sabiedrība * 07.08.1929. + 07.10.1938.

Rīgas cepurnieku amata zeļļu palīdzības kase * 20.08.1913. + 1917.

Rīgas cepurnieku amata zeļļu palīdzības un bēru kase * 30.09.1892. + 1917.

Rīgas cepurnieku savstarpējā palīdzības biedrība * + 13.05.1891.

Rīgas ceturtā savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 14.03.1928. + 06.03.1940.
                11.01.1939. pārdēvēta agrāk “Vācu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”
                06.03.1940. iekļauta “Rīgas otrā savstarpējā apdrošināšanas biedrībā”

Rīgas Christan Science biedrība * 14.04.1920. + 07.06.1940.
                15.03.1922. pārdēvēta agrāk "Rīgas kristīgi ziniskā savienība
                                "Cristian Scince" draudze"

Rīgas cinkogrāfiju darbinieku  biedrība * 24.03.1931. + 31.08.1937.

Rīgas cītaru spēlētāju biedrība “Livonia” * 1885. + 1917.

Rīgas cunftīgo galdnieku zeļļu palīdzības un bēru kase
                Sk. "Rīgas Sv. Jāņa ģildes galdnieku amata zeļļu bēru kase"

Rīgas cunftīgo instrumentu izgatavotāju amata zeļļu palīdzības un bēru kase
                Sk. "Rīgas Sv. Jāņa ģildes instrumentu pagatavotāju amata zeļļu bēru kase"

Rīgas cunftīgo krāsotāju amata zeļļu palīdzības un bēru kase * 30.11.1893. + 1917.

Rīgas cunftīgo koka virpotāju amata zeļļu palīdzības un bēru kase * 11.02.1894. + 1917.

Rīgas cunftīgo kurpnieku amata zeļļu palīdzības un bēru kase
                Sk. "Rīgas Sv. Jāņa ģildes kurpnieku amata zeļļu bēru kase"

Rīgas cunftīgo mūrnieku amata zeļļu palīdzības un bēru kase * 02.07.1908. + 1917.

Rīgas cunftīgo riepnieku amata zeļļu palīdzības un bēru kase
                Sk. "Rīgas Sv. Jāņa ģildes riepnieku amata zeļļu bēru kase"

Rīgas cunftīgo sēdlinieku amata zeļļu palīdzības un bēru kase * 12.09.1893. + 1917.

Rīgas cunftīgo striķinieku amata zeļļu palīdzības un bēru kase
                Sk. "Rīgas Sv. Jāņa ģildes striķinieku amata zeļļu bēru kase"

Rīgas cunftīgo tauvu amata zeļļu palīdzības un bēru kase * 10.10.1894. + 1917.

Rīgas dabas pētnieku biedrība, dib. 1845. gadā * 1845. + 29.03.1941.

Rīgas daiļkrāsotāju krājaizdevu sabiedrība * 18.09.1913. + 01.02.1939.
                18.09.1923. pārdēvēta agrāk "Rīgas daiļkrāsotāju palīdzības biedrības krājaizdevu kase"
                01.02.1939. iekļauta “Krājaizdevu sabiedrībā “Amats”

Rīgas dāmu airētāju biedrība, dib. 1929. gadā 
                Sk. “Rīgas vācu sieviešu airētāju biedrība”

Rīgas darba artelis “Uzņēmība” * 03.02.1931. + 24.09.1934.

Rīgas darba jaunatnes sporta un kultūras biedrība * 13.06.1928.

Rīgas dārzkopības biedrība * 21.08.1876. + 05.08.1940. * 11.10.1943.
                11.10.1943. atjaunota darbība.

Rīgas dārzkopju biedrība *  + 17.01.1941.

Rīgas dārzkopju krājaizdevu sabiedrība * 19.03.1924. + 27.03.1929.

Rīgas Daugavas labā krasta rajona namu un veikalu īpašnieku biedrība
                                * 11.04.1933. + 03.12.1935.
                 03.12.1935. iekļauta “Rīgas namsaimnieku biedrībā”

Rīgas Debesbraukšanas draudzes labdarības biedrība * 31.03.1931. + 21.12.1940.

Rīgas dejas klubs *  17.11.1926.

Rīgas Dīnaburgas dzelzceļa kalpotāju beru kase * 22.01.1893. + 21.02.1894.

Rīgas dramatiskā biedrība * 1894. + 1917.

Rīgas dramatiskā labdarības biedrība * 22.12.1906. + 1917.

Rīgas drēbnieku amata meistaru un zeļļu palīdzības un bēru kase * 10.03.1893. + 26.10.1894.

Rīgas drēbnieku zeļļu palīdzības kase * 12. 12.1923.
                16.05.1933. pārdēvēta agrāk “Sv. Jāņa ģildes drēbnieku zeļļu palīdzības un bēru kase”

Rīgas dreijātāja amata meistaru bēru kase * 09.07.1924. + 05.07.1939.

Rīgas dreijātāja amata zeļļu bēru kase * 30.04.1924. + 22.08.1938.

Rīgas Dvinskas un Dvinsko Vitebskas dzelzceļu kalpotāju pensiju kase * + 23.06.1895.

Rīgas dzelzceļa mezgla strādnieku un kalpotāju slimo kase
                Sk. "Rīgas dzelzceļnieku slimo kase"

Rīgas dzelzceļmezgla brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 12.06.1929.

Rīgas dzelzceļmezgla brīvprātīgo ugunsdzēsēju apbedīšanas biedrība * 19.12.1931.
                14.10.1938. pārdēvēta agrāk “Rīgas dzelzceļmezgla brīvprātīgo
                                ugunsdzēsēju biedrības bēru kase”

Rīgas dzelzceļnieku slimo kase * 30.09.1921.
                15.07.1922. pārdēvēta agrāk  “Rīgas dzelzceļa mezgla strādnieku un kalpotāju slimo kase"

Rīgas dziedāšanas biedrība “Erato” * 04.11.1925. + 10.03.1941.
                03.12.1938. pārdēvēta agrāk “Dziedāšanas biedrība “Erato”

Rīgas dziedāšanas biedrība "Lira" Rīgā, dib. 5. jūnija 1879. gadā
                                * 05.06.1879. + 07.03.1940.
                31.12.1926. pārdēvēta agrāk “Dziedāšanas biedrība
                                "Lira" Rīgā, dib. 5. jūnija 1897. gadā”
                12.12.1938. pārdēvēta agrāk “Dziedāšanas biedrība “Lira”

Rīgas dziedāšanas biedrība “Rota” * 16.03.1883. + 1917.

Rīgas dziedātāju biedrība "Rigaer Saengerkreis" 
                Sk. “Rīgas vācu dziedātāju biedrība “Saengerkreis”

Rīgas dzirnavnieku amata meistaru bēru un palīdzības kase * 23.09.1893. + 1917.

Rīgas dzirnavnieku amata zeļļu palīdzības un bēru kase * 18.10.1893. + 1917.

Rīgas dzīvības apdrošināšanas sabiedrība * 06.03.1926. + 16.10.1933.
                09.01.1929. pārdēvēta agrāk “Savstarpējā pensiju un dzīvības apdrošināšanas sabiedrība pie biedrības “Vācu darbinieku  savienība Latvijā”
                31.12.1931. pārdēvēta agrāk “Savstarpējā dzīvības apdrošināšanas sabiedrība pie biedrības “Vācu darbinieku  savienība Latvijā”

Rīgas dzīvokļu īrnieku savienība * 03.03.1920. + 14.04.1926.

Rīgas dzīvokļu kooperatīvs * 23.12.1924. + 29.10.1930.

Rīgas dzīvokļu kooperatīvs “Monrepos” * 24.08.1927. + 09.03.1932.

Rīgas dzīvokļu kooperatīvs “Savs dzīvoklis” * 20.06.1928. + 19.02.1930.

Rīgas dzīvokļu krīzes apkarošanas kooperatīvs “Dzīvoklis” * 18.07.1928. + 08.02.1935.

Rīgas džiudžitsu klubs * 27.03.1934. + 20.01.1939.

Rīgas ebreju amatnieku pulciņš * 05.08.1913. + 1917.

Rīgas ebreju ārstu biedrība 
                Sk. “Rīgas žīdu tuvināšanas biedrība”

Rīgas ebreju demokrātiska skolotāju savienība * 05.05.1920. + 31.08.1937.

Rīgas ebreju krājaizdevu kase * 25.08.1926. + 22.06.1936.
                16.03.1927. pārdēvēta agrāk “Krājaizdevu kase pie Latvijas garīgo un fizisko
                                darbinieku medicīniskās palīdzības biedrības un nāves kases”

Rīgas ebreju labdarības biedrība “Chevra Miške” 
                Sk. “Rīgas žīdu labdarības biedrība “Chevra Miške”

Rīgas ebreju labdarības biedrība, dibināta no baltkrievu  ebrejiem 
                Sk. “Rīgas žīdu labdarības biedrība”

Rīgas ebreju lētu  ēdienu namu biedrība 
                Sk. “Rīgas žīdu lētu  ēdienu namu biedrība”

Rīgas ebreju miesnieku biedrība * 09.06.1920. + 27.11.1936.

Rīgas ebreju nabagu apgādāšanas biedrība "Malbiš arumim" * 24.09.1924. + 24.08.1940.
                14.04.1939. pārdēvēta agrāk “Rīgas ebreju nabagu apģērbšanas
                                biedrība "Malbiš arumim"

Rīgas ebreju palīdzības biedrība “Ezro
                Sk. “Rīgas žīdu palīdzības biedrība “Ezro”

Rīgas ebreju palīdzības biedrības krājaizdevu kase * + 1917.

Rīgas ebreju palīdzības biedrība pie vecā lūgšanas nama 
                Sk. “Rīgas žīdu labdarības un palīdzības biedrība”

Rīgas ebreju palīdzības biedrība “Cdoko Gdollo” 
                Sk. “Žīdu palīdzības biedrība “Cdoko Gdollo”

Rīgas ebreju pretubagošanas biedrība * 07.09.1927.
                Sk.” Rīgas žīdu pretubagošanas biedrība”

Rīgas ebreju profesionāla skolotāju savienība * 24.03.1920. + 15.02.1939.

Rīgas ebreju savstarpējā kredītbiedrība * 09.03.1925. + 23.05.1933.

Rīgas ebreju sieviešu literariski paidagogiskais pulciņš * 29.09.1908. + 17.06.1937.

Rīgas ebreju skārdnieku  meistaru biedrība * 03.03.1926. + 27.11.1936.

Rīgas ebreju sporta biedrība “Makavij” * 24.04.1914. + 1917.

Rīgas ebreju vīriešu ģimnāzijas trūcīgo skolnieku pabalstīšanas biedrība * 09.07.1912. + 1917.

Rīgas ekonomiskā patērētāju biedrība "Sbereženije" * 29.08.1920. + 30.09.1922.

Rīgas ekskursiju rīkošanas biedrība * 05.08.1913. + 1917.

Rīgas elektromontāžu firmu īpašnieku biedrība * 15.12.1914. + 1917.

Rīgas Eparhijas garīgo mācības iestāžu trūcīgo skolnieku pabalstīšanas biedrība
                                * 24.11.1896. + 1917.

Rīgas esperanto biedrība
                Sk. “Latvijas esperanto biedrība”

Rīgas evaņģēliskā atturības biedrība "Zilais krusts" * 31.01.1891. + 12.12.1940.

Rīgas evaņģēliskā atturības biedrības palīdzības un bēru kase * 03.01.1902. + 1917.

Rīgas evaņģēliskā biedrība “Betabara” * 07.01.1897. + 1917.

Rīgas evaņģēliskā luteriskā igauņu Pētera Pāvila draudze * 14.02.1923. + 12.12.1940.

Rīgas evaņģēliskā luteriskā misiones draudze * 06.04.1921. + 11.05.1935.

Rīgas evaņģēlijas brāļu draudze biedrība * 05.03.1924. + 16.10.1936.

Rīgas fabrikantu biedrība * 03.10.1906. + 16.02.1937.

Rīgas fabriku kopēja slimo kase “Zassenhof” * 16.01.1914. + 1917.

Rīgas farmaceitu biedrība * 02.02.1803.
                01.10.1935. pievienota “Kurzemes farmaceitu biedrība”

Rīgas farmaceitu palīdzības kase * 04.07.1810. + 02.12.1938.
                02.12.1938. iekļauta “ Rīgas vācu darbinieku farmaceitu palīdzības biedrībā”

Rīgas Feniks rūpnīcas kalpotāju saviesīgā biedrība * 30.09.1902. + 1917.

Rīgas filharmonija biedrība * 16.11.1927. + 11.12.1936.

Rīgas filharmonijas biedrība A. G. Rubinšteina vārdā * 17.12.1924. + 13.03.1941.

Rīgas fotogrāfiskā biedrība * 23.01.1892. + 12.12.1940.

Rīgas franču labdarības biedrība * 17.07.1901. + 1917.

Rīgas frizieru patērētāju biedrība * 26.04.1922.

Rīgas frizieru savienība  *  17.11.1906. + 1917.

Rīgas frizieru zeļļu bēru un palīdzības kase
                Sk. " Sv. Jāņa ģildes frizieru zeļļu bēru un palīdzības kase"

Rīgas futbola klubs 
                Sk. “Sporta biedrība “Rīgas futbola klubs”

Rīgas futbola klubs "Viesturs" * 14.02.1923. + 23.03.1936.
                30.04.1924. pārdēvēta agrāk "Futbola klubs "Spars"
 
Rīgas fūrmaņu palīdzības biedrība * + 01.12.1937.

Rīgas galdnieku kopējā slimo kase * 06.11.1913. + 1917.

Rīgas galdnieku sabiedrība
                Sk. "Pirmā Rīgas galdnieku sabiedrība"

Rīgas galdnieku sabiedrība
                Sk. “Galdnieku sabiedrība “Centība”

Rīgas galdnieku un krēslinieku biedrība "Associacija mēbeļu magazina" 
                Sk. “Galdnieku sabiedrība “Asociacija”

Rīgas galvaspilsētas Rīgas II ģimnāzijas 618. Mazpulks * 17.02.1935. + 1940.

Rīgas galvaspilsētas Rīgas III ģimnāzijas 490. Mazpulks * 18.11.1934. + 1940.

Rīgas gāzes un ūdens iestādes strādnieku palīdzības un bēru kase * 14.01.1902. + 1917.

Rīgas Ģertrūdes baznīcas draudzes vācu pašaplikšanas biedrība * 16.04.1912.
                Sk. “Sv. Ģertrūdes biedrība “

Rīgas grafiķu biedrība * 02.05.1928. + 30.03.1939.
                30.03.1939. iekļauta “Latvijas tēlojošās mākslas biedrībā”

Rīgas grāmatdrukātāju sabiedrības palīdzības un bēru kase * 22.03.1907. + 28.04.1938.

Rīgas grāmatdrukātāju sabiedrības vispārīgā invalīdu kase * 28.05.1908. + 28.04.1938.

Rīgas grāmatdrukātāju, viņu atraitņu un bāriņu savstarpējās palīdzības biedrība * 12.07.1894. + 28.04.1938.

Rīgas grāmatdrukatāvu strādnieku arodu apvienība * 05.08.1913. + 1917.

Rīgas grāmatrūpniecības kopējā slimo kase * 24.09.1921.

Rīgas grāmattirgotāju un izdevēju biedrība
                Sk. "Latvijas grāmatu un muzikāliju tirgotāju biedrība"

Rīgas grāmatu iespiedēju sabiedrības pabalstīšanas un bēru kase * 1816. + 1917.

Rīgas Grebenščikova vecticībnieku bezpopovcu draudze * 20.02.1907. + 1917.

Rīgas Grebenščikova nabadzīgu bērnu audzināšanas biedrība * 07.03.1899. + 20.11.1940.
                14.01.1925. pārdēvēta agrāk „Grebenščikova nabadzīgu bērnu
                                audzināšanas biedrība”
                06.10.1938. pārdēvēta agrāk “Grebenščikova biedrība nabadzīgu bērnu
                                audzināšanas Rīgā”

Rīgas guvernantu un skolotāju savstarpējas palīdzības biedrība “Gouvernanten Stiftung”
                                * 1865. + 1917.

Rīgas Herdera sabiedrība 
                Sk. “Herdera biedrība”

Rīgas Hermaņa Dancigera kantorgrāmatu fabrikas strādnieku palīdzības un bēru kase * 07.03.1904. + 1917.

Rīgas hiģeniskās peldēšanas iestādes ierīkošanas biedrība * 08.05.1907. + 1917.

Rīgas hipotēku biedrība * 26.06.1868.

Rīgas iekšējo ūdeņu jahtklubs * 12.03.1927. + 13.02.1937.

Rīgas ielu dzelzceļu darbinieku krājaizdevu  sabiedrība 
                Sk. “Latvijas pašvaldību darbinieku krājaizdevu sabiedrība”

Rīgas ielu dzelzceļu strādnieku un kalpotāju biedrība * 24.03.1920. + 24.01.1935.
                18.06.1924. pārdēvēta agrāk "Rīgas tramvaju strādnieku un kalpotāju savienība"

Rīgas ielu misija * 29.02.1908. + 29.11.1923.

Rīgas ieroču meistaru, enkurnieku, vīles un kniepadatu meistaru palīdzības un bēru kase
                                * 24.03.1898. + 1917.

Rīgas igauņu atlētiska biedrība “Abergs” * 05.07.1907. + 1917.

Rīgas igauņu biedrība “Imanta” * 26.08.1880. + 1917.

Rīgas igauņu biedrības “Imanta” krājaizdevu kase * 01.04.1908. + 1917.

Rīgas igauņu biedrības “Imanta” bēru un slimo kase * 1890. + 1917.

Rīgas igauņu dziedāšanas biedrības “Imanta” apbedīšanas kase * 23.09.1895. + 1917

Rīgas igauņu izglītības un palīdzības biedrība * 01.12.1907. + 07.08.1940.

Rīgas igauņu klubs * 01.11.1932. + 20.02.1941
                12.04.1939. pārdēvēta agrāk “Aizrobežu igauņu klubs Latvijā”

Rīgas igauņu sieviešu biedrība * 15.10.1924. + 20.11.1940.
                03.12.1932. pārdēvēta agrāk “Rīgas igauņu sieviešu biedrība "Dajno"

Rīgas Iļģeciema lopkopības savienība * 03.03.1920.  + 05.06.1937.

Rīgas Imantas 1125. Mazpulks * 10.02.1939. + 1940.

Rīgas Imperartora Nikolaja pirmā ģimnāzijas trūcīģo skolnieku savstarpējā palīdzības biedrība * Rīgas izglītības biedrība
                Sk. “Rīgas kultūras biedrība”

Rīgas Īpatnējā 1037. Mazpulks * 04.10.1937. + 1940.

Rīgas īrnieku biedrība * 01.11.1922. + 19.02.1931.

Rīgas izglītības biedrība “Laboremus” 18.05.1911. + 1917.

Rīgas izglītības un palīdzības biedrība “Gaisma” * 19.12.1908. + 1917.

Rīgas izglītības veicināšanas biedrība “Kultūra” * 01.04.1908. + 1917.

Rīgas izglītības veicināšanas biedrība pie Vecticībnieku palīdzības biedrības
                                * 29.02.1908. + 1917.

Rīgas izglītības veicināšanas biedrība “Vestnik znanija” * 24.03.1908. + 1917.

Rīgas jahtu klubs * 1878. + 14.11.1939.

Rīgas Jāņa baznīcas draudzes pašaplikšanas biedrība * 23.09.1909. + 1917.

Rīgas Jāņa Cimzes 836. Mazpulks * 27.03.1936. + 1940.

Rīgas Jāņa Rozentāla 661. Mazpulks * 21.03.1935. + 1940.

Rīgas jāšanas klubs, dib. 1892. gadā * 05.05.1892. + 19.08.1936.

Rīgas jaunavu biedrība "Jungfrauen Verein", nodibināta 1840. gadā 
                Sk. “Rīgas vācu jaunavu biedrība”

Rīgas Jēzus baznīcas vācu draudzes pašaplikšanas biedrība * 23.09.1909. + 1917.

Rīgas Jumaras 978. Mazpulks * 11.03.1937. + 1940.
                25.02.1938. pārdēvēts agrāk „Rīgas pilsētas 28. Pamatskolas 978. Mazpulks”

Rīgas Jura Neiķena 834. Mazpulks * 10.11.1935. + 1940.

Rīgas juristu biedrība 
                Sk. “Latvijas juristu biedrība”

Rīgas Jūrmalas jahtklubs * 06.04.1927. + 23.11.1940.

Rīgas jūrnieku kase * 08.03.1872. + 1917.

Rīgas 6. kājnieku pulka kritušo karavīru pieminekļa celšanas biedrība
                                * 25.02.1925. + 14.03.1940.

Rīgas kalēju biedrība * 03.12.1912. + 12.06.1939.

Rīgas kalēju biedrības krājaizdevu kase * 07.03.1913. + 1917.

Rīgas kalpotāju artelis “Ekspress I” *
                28.11.1923. pārreģistrēta
                29.03.1939. pārdēvēta agrāk “Rīgas vispārējā kalpotāju arteļis “Ekspress”

Rīgas kalpotāju artelis "Ekspress II" * 30.07.1897.
                26.08.1911. pārdēvēta agrāk “Rīgas kalpotāju artelis”
                18.09.1923. pārdēvēta agrāk "Otrais Rīgas kalpotāju "Eksprešu artelis"

Rīgas kalpotāju artelis "Ekspress III" * 24.07.1912.
                24.01.1923. pārdēvēta agrāk "Trešais Rīgas kalpotāju artelis"

Rīgas kalpotāju artelis “Sieviešu darbs” * 10.10.1928. + 03.03.1930.

Rīgas kapara, drāšu, zvanu un nažu instrumentālā amata meistaru palīdzības un bēru kase * 14.09.1893. + 1917.

Rīgas kapara kalēju zeļļu palīdzības un bēru kase * 25.06.1893. + 13.08.1938.

Rīgas karaimu kapu kopšanas biedrība * 12.10.1939. + 20.01.1941.

Rīgas Kārļa Baumaņa 972. Mazpulks * 16.03.1937. + 1940.

Rīgas Katrīnas pilsētas skolas trūcīgo skolnieku pabalstīšanas biedrība
                                * 29.06.1886. + 16.07.1901.

Rīgas Katrīndambja palīdzības biedrība * 13.12.1884.

Rīgas Katrīndambja palīdzības biedrības krājaizdevu kase * 12.12 1912. + 29.07.1921.
                 29.07.1921. iekļauta "Rīgas ziemeļu palīdzības biedrības krājaizdevumu kase"

Rīgas ķeizara Pētera I reālskolas trūcīgo skolnieku pabalstīšanas biedrība
                                * 11.11.1887. + 1917.

Rīgas ķelneru biedrība
                Sk. "Rīgas viesnīcu darbinieku biedrība"

Rīgas ķīmijas rūpniecības strādnieku arodnieciska biedrība
                Sk. “Latvijas ķīmiskās rūpniecības strādnieku arodu biedrība”

Rīgas klubs “Akords” * 24.04.1914. + 1917.

Rīgas kokapstrādes rūpniecības kalpotāju biedrība * 19.12.1908. + 1917.

Rīgas koku brāķeru kooperatīvs "Kokmērītājs" * 26.03.1924. + 03.05.1929.

Rīgas koku būv un galdnieku materiālu tirgotāju biedrība * 06.04.1927. + 17.10.1936.

Rīgas komerijas artelis *  + 1917.

Rīgas komercinstitūta audzēkņu biedrība “Fraternitas Venedia” * 11.12.1929. + 13.04.1940.
                16.03.1937. pārdēvēta agrāk “Augstākās tirdzniecības izglītības veicināšanas
                                biedrības Rīgas komercinstitūta studentu biedrība “Fraternitas Venedia”
                13.04.1940. iekļauta “Bijušās Rīgas komercinstitūta biedrības
                                “Fraternitas Venedia” filistru biedrībā”

Rīgas komercinstitūta studējošo biedrība “Decuria” 
                Sk. “Augstākās tirdzniecības izglītības veicināšanas biedrības Rīgas komercinstitūta studentu biedrība “Decuria”

Rīgas komercinstitūta studenšu biedrība “Korporācija Felicīta” * 28.11.1928. + 25.07.1940.
                31.12.1931. pārdēvēta agrāk “Komercinstitūta studenšu biedrība  “Felicīta”

Rīgas komunālo iestāžu darbinieku arodu savienība * 24.03.1920. + 12.12.1940.

Rīgas komunālo sociālpolitku sabiedrība * 05.07.1907. +1917.

Rīgas konditoru amata zeļļu biedrība * 24.08.1906. + 1917.

Rīgas konzuma sabiedrība "Enerģija" * 06.09.1919. + 01.04.1932.

Rīgas konzuma sabiedrība "Import" * 29.08.1919.

Rīgas kooperatīva maizes ceptuve savienība * 13.10.1931. + 16.02.1938.

Rīgas kooperatīva sabiedrība "Kooperatīva darba inteligence" * 29.08.1919. + 28.06.1935.

Rīgas kooperatīvs "Mežs" * 06.09.1919. + 29.10.1930.

Rīgas kooperatīvu darbinieku kopēja slimo kase
                Sk. „Kooperatīvu un sabiedrisko iestāžu darbinieku slimo kase”

Rīgas kopdarbības grāmatnīca * 21.11.1923.
                30.12.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas kooperatīvu izdevniecības savienība”

Rīgas kopējā bēru kase * 07.07.1879. + 03.01.1897.

Rīgas kopējā slimo kase  * 08.04.1927. + 14.09.1928.
                14.09.1928. iekļauta “Rīgas centrālā kopējā slimo kase”

Rīgas kopiepirkšanas un koppārdošanas kooperatīvs * + 09.02.1935.

Rīgas kora sinagogas draudzes locekļu biedrība “Lechem Ainijam” * 27.10.1926. + 30.01.1940.
                08.06.1939. pārdēvēta agrāk “Pilsētas kora sinagogas, Peitavas ielā, draudzes
                                locekļu biedrība “Maize trūcīgiem”

Rīgas krājaizdevu sabiedrība, dib. 1888. gadā * 1888.
                25.04.1923. pārdēvēta agrāk “Sv. Jāņa ģildes aizdevu un krāj sabiedrība”
                15.02.1936. pārdēvēta agrāk “Sv. Jāņa ģildes krājaizdevu sabiedrība”

Rīgas krāsotāju amata palīdzības kase * 25.06.1894. + 1917.

Rīgas krāsotāju darba kooperatīvs * 23.02.1921. + 23.07.1935.

Rīgas krāsotāju meistaru bēru kase * 20.07.1892. + 21.10.1937.

Rīgas krāsotāju meistaru pabalstīšanas kase * 25.06.1892. + 1917.

Rīgas krāsotāju palīdzības biedrība * 13.11.1890. + 1917.

Rīgas krāsotāju palīdzības biedrības krājaizdevu kase * 18.09.1913. + 1917.

Rīgas krāsotāju strādnieku arodbiedrība * 19.05.1914. + 1917.

Rīgas krāšanas un aizdošanas biedrība, dib. 1882. gadā * 26.04.1882. + 01.01.1938.
                01.01.1938. iekļauta “Daugavas savstarpīgā kredītsabiedrībā Rīgā”

Rīgas kredītsabiedrība * 17.10.1923.
                14.05.1935. pārdēvēta agrāk “Rīgas nomaļu savienības krājaizdevu sabiedrība”
                04.08.1936. pārdēvēta agrāk “Rīgas nomaļu kredītsabiedrība”
                13.10.1936. pievienota “Rīgas centrālā krājaizdevu sabiedrība”
                24.05.1939. pievienota “Torņakalna namīpašnieku krājaizdevu sabiedrība”

Rīgas krēslinieku amata apbedīšanas kase * 03.06.1893. + 1917.

Rīgas krēslinieku amata zeļļu bēru kase * 27.02.1893.

Rīgas krēslinieku amata zeļļu palīdzības kase * 07.02.1900. + 1917.

Rīgas krievu amatnieku artelis * 15.01.1870. + 1917.

Rīgas krievu amatnieku arteļa krājaizdevu kase * 19.09.1900. + 1917.

Rīgas krievu amatnieku biedrības krājaizdevu sabiedrība * 19.05.1900. + 1917.

Rīgas krievu avīžnieku biedrība * 17.11.1906. + 1917.

Rīgas krievu bērnu apgādniecības biedrība * 22.08.1900. + 09.04.1941.
                13.01.1939. pārdēvēta agrāk “Rīgas bērnu darbības nama apgādniecības biedrība”

Rīgas krievu bibliotēkas biedrība * + 12.06.1935.
                15.02.1905. pārdēvēta agrāk “Bezmaksas tautas bibliotēka pie Krievu
                                literatūras pulciņa”
                19.12.1923. pārdēvēta agrāk "Pirmā Rīgas krievu maksas tautas bibliotēka"

Rīgas krievu biedrība * 12.12.1923. + 30.11.1940.
                10.11.1938. pārdēvēta agrāk “Krievu nacionālā apvienība Latvijā”

Rīgas krievu biedrība “Rozmišļenije” * 28.06.1923. + 30.11.1940.
                29.09.1939. pārdēvēta agrāk “Krievu inženieru biedrība Latvijā”

Rīgas krievu ģimnāzijas absolventu biedrība * 12.01.1939. + 06.12.1940.
                12.01.1939. izveidota apvienojot:
                                “Valsts Rīgas krievu ģimnāzijas absolventu biedrību”
                                 “Rīgas pilsētas krievu ģimnāzijas absolventu biedrību”

Rīgas krievu izglītības biedrība * 22.12.1906. + 06.12.1940.
                28.10.1938. pārdēvēta agrāk “Krievu izglītības biedrība Rīgā”
                25.10.1939. pievienota “Krievu ārstu biedrība”
                06.10.1939. pievienota “Krievu skolotāju biedrība Latvijā”

Rīgas krievu klubs * 1864. + 03.04.1941.
                14.12.1938. pārdēvēta agrāk “Krievu klubs Rīgā”

Rīgas krievu kultūras biedrība “Kolos” * 09.01.1929. + 04.07.1936.

Rīgas krievu labdarības biedrība * 1863. + 12.12.1940.
                05.08.1938. pārdēvēta agrāk “Rīgas labdarības biedrība krievu tautības trūcīgo pabalstīšanai”

Rīgas krievu literāriski dramatiska biedrība “Trajos” * 15.04.1924. + 21.09.1936.

Rīgas krievu oficiantu biedrība * 05.07.1907. + 1917.

Rīgas krievu palīdzības biedrība *  1859. + 14.04.1941.    
                27.02.1924. pārdēvēta agrāk "Krievu komiju palīdzības biedrība"
                03.01.1939. pārdēvēta agrāk “Krievu tirdzniecības rūpniecības kalpotāju un īpašnieku palīdzības biedrība Rīgā, nodibināta 1859.gadā”

Rīgas krievu palīdzības biedrība * 02.07.1908. + 1917.

Rīgas krievu pareizticīgo garīgo un laicīgo dziesmu mīļotāju biedrība * 02.08.1923.

Rīgas krievu saviesīgā biedrība * 31.10.1890. + 1917.

Rīgas krievu sporta biedrība * 05.10.1927.
                29.09.1938. pārdēvēta agrāk “Krievu sporta biedrība “Kružok”

Rīgas krievu strādnieku savstarpējā palīdzības biedrība Rīgā * 05.09.1928. + 01.12.1936.

Rīgas krievu teātra garantu biedrība * 27.07.1906. + 1917.

Rīgas krievu teātra mākslas biedrība
                Sk. "Latvijas krievu teātra biedrība"

Rīgas krievu trūcīgo slimnieku palīdzības biedrība * 25.02.1925.
                02.08.1938. pārdēvēta agrāk “Līdzekļu došanas pulciņš Rīgas krievu dziedinātavas trūcīgo slimnieku ārstēšanai un apgādāšanai ”

Rīgas Kristīgās vienības biedrība * 17.03.1920. + 14.05.1936.

Rīgas kristīgi ciniska savienība "Christian Scince" draudze
                Sk. "Rīgas Christian science biedrība"

Rīgas Krišjāņa Barona 832. Mazpulks * 16.03.1936. + 1940.

Rīgas kultūras biedrība * 26.08.1925. + 20.01.1941.
                19.09.1933. pārdēvēta agrāk “Rīgas izglītības biedrība”
                25.08.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas izglītības biedrība”

Rīgas kultūras biedrība “Auseklis”  * 04.04.1928. + 24.12.1935.

Rīgas kultūras un apgaismošanas biedrība “Gusļi” *  + 21.09.1937.

Rīgas kultūras veicināšanas un pašpalīdzības biedrība “Tramvajs”  * + 03.05.1937.
                19.08.1925. pārreģistrēta.

Rīgas kurlmēmo biedrība “Imanuel” * 19.05.1920. + 17.03.1936.
                23.01.1929. pārdēvēta agrāk “Rīgas kurlmēmo biedrība”
                17.03.1936. iekļauta “Rīgas nedzirdīgo biedrībā”

Rīgas kurlmēmo palīdzības biedrība * 29.10.1938.

Rīgas kurpnieku biedrība * 10.03.1926. + 30.11.1936.

Rīgas labdarības biedrība "Dom Verein" * 08.11.1891.

Rīgas labdarības biedrība krievu tautības trūcīgo pabalstīšanai 
                Sk. “Rīgas krievu labdarības biedrība”

Rīgas labdarības biedrība “Kružok” * 22.05.1929.

Rīgas labdarības biedrība palīdzībai sniegšanai Rīgā dzīvojošiem trūcīgiem katoļiem
                Sk. "Rīgas romiešu katoļu labdarības biedrība"

Rīgas labdarības biedrība “Vācu Doma biedrība” 
                Sk. “Rīgas vācu doma draudzes labdarības biedrība”

Rīgas labdzīmušo sapulce biedrība * 11.02.1909. + 1917.

Rīgas labklājības biedrība * 06.11.1929. + 01.02.1933.

Rīgas labklājības biedrības klubs * 19.02.1930. + 20.05.1932.

Rīgas labo templinieku biedrība “Laba vēsts” * 03.02.1911. + 1917.

Rīgas Latgales priekšpilsētas amatnieku biedrība * + 28.05.1934.

Rīgas latgoliešu krājaizdevu sabiedrība * 21.10.1924. + 22.01.1940.

Rīgas latviešu amatnieku palīdzības biedrība * 11.06.1873. + 08.03.1906.

Rīgas latviešu amatnieku palīdzības biedrība
                Sk. “Rīgas latviešu palīdzības biedrība”

Rīgas latviešu amatnieku palīdzības krājaizdevu kase
                Sk. "Latvijas amatnieku krājaizdevu sabiedrība"

Rīgas latviešu amatnieku palīdzības, krāšanas un aizdošanas kase
                Sk. "Krājaizdevu sabiedrība "Latvijas amatnieku banka"

Rīgas latviešu atturības biedrība “Auseklis” * 17.05.1891. + 1917.

Rīgas latviešu biedrība * 12.10.1868. + 05.07.1940.

Rīgas latviešu biedrības krājaizdevu sabiedrība
                Sk. “Latviešu savstarpējā kredītbiedrība”

Rīgas latviešu biškopības biedrība * 29.09.1908. + 1917.

Rīgas latviešu draudžu mācītāju savstarpējā palīdzības  biedrība * 18.02.1925.  + 18.03.1940.

Rīgas latviešu dziedāšanas biedrība * 04.11.1879. + 30.09.1940.

Rīgas latviešu evaņģēliski luterāņu draudžu savienība * 08.09.1920. + 30.11.1936.

Rīgas latviešu fotogrāfu biedrība * 09.01.1906. + 1917.

Rīgas latviešu ģimenes klubs * 08.05.1907. + 1917.

Rīgas latviešu izglītības biedrība * 29.02.1908. + 30.11.1940.
                12.05.1939. pārdēvēta agrāk “Latviešu izglītības biedrība”

Rīgas latviešu labdarības biedrība * 16.02.1869. + 09.08.1940.

Rīgas latviešu mākslinieku biedrība * 19.08.1919. + 09.12.1937.

Rīgas latviešu mūzikas mākslas biedrība * 03.11.1911. + 1917.

Rīgas latviešu namu īpašnieku un rūpnieku biedrība * 03.12.1912. + 1917.

Rīgas latviešu namu īpašnieku un rūpnieku biedrības krājaizdevu kase
                Sk. “Namīpašnieku krājaizdevu sabiedrība “Nams”

Rīgas latviešu namu īpašnieku un rūpnieku biedrība * 10.11.1909. + 1917.

Rīgas latviešu namu īpašnieku un rūpnieku biedrības krājaizdevu kase
                                * 05.08.1913. + 11.07.1925.

Rīgas latviešu namīpašnieku biedrība * 14.04.1926. [12.07.1903.] + 04.09.1936.

Rīgas latviešu palīdzības biedrība * 03.09.1907. + 12.12.1940.
                20.06.1938. pārdēvēta agrāk “Rīgas latviešu amatnieku palīdzības biedrība”

Rīgas latviešu romiešu - katoļu palīdzības biedrība "Vaiņags" *  31.12.1905. + 25.05.1936.

Rīgas latviešu savstarpējā palīdzības biedrība “Austrums” * 05.08.1908. + 29.06.1934.

Rīgas latviešu skolotāju biedrība * 17.09.1919. [04.12.1907.] + 21.09.1939. + 21.09.1939.
21.01.1925. pārdēvēta agrāk „Rīgas latviešu skolotāju savienība”
30.04.1935. pievienota “Latvijas fiziskās audzināšanas darbinieku biedrība”
                21.09.1939. iekļauta “Latvijas skolotāju biedrībā”

Rīgas latviešu studentu biedrība
                Sk. “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Korporācija Patria”

Rīgas latviešu studentu savienības filistru biedrība
                Sk. "Filistru biedrība "Patria"

Rīgas latviešu tirgotāju biedrība * 08.11.1932. + 12.12.1940.

Rīgas Latvijas Universitātes studentu biedrība "Varavīksne"
                Sk. “Latvijas Universitātes studenšu korporācija “Varavīksne”

Rīgas latvju dzīvokļu kooperatīvs * 03.12.1924. + 19.02.1930.

Rīgas latvju katoļu jaunatnes biedrība * 02.12.1925. + 14.11.1940.

Rīgas lauksaimniecības centrālbiedrība
                Sk. "Latvijas lauksaimniecības centrālbiedrība"

Rīgas lauksaimniecības centrālbiedrības savstarpējā kredītbiedrība * 10.01.1912. + 1917.

Rīgas ledus apgādāšanas sabiedrība * 24.01.1923. + 27.02.1941.
                14.09.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas ledus sabiedrība”

Rīgas ledus klubs sporta biedrība * 16.04.1912.  + 1917.

Rīgas ledus klubs * 12.04.1932. + 13.11.1939.

Rīgas ledus kuģu klubs * 28.05.1908. + 1917.

Rīgas lētu ēdienu un tējas namu biedrība * 18.03.1894. + 09.09.1924.

Rīgas liberālais klubs * 03.02.1911. + 1917.

Rīgas liela kurpnieku amata palīdzības kase * 30.12.1891. + 14.03.1901.

 Rīgas Lielas ģildes biedrība
                Sk. “Vācu tirgotāju krājaizdevu sabiedrība”

Rīgas Lielas ģildes amata meistaru un zeļļu palīdzības un bēru kase * 10.12.1888. + 1917.

Rīgas lielas sinagogas aizdošana un labdarības biedrība * 26.05.1909. + 1917.

Rīgas lietaviešu Izglītības biedrība “Stern” * 08.04.1906. + 1917.

Rīgas lietaviešu palīdzības biedrība * 24.01.1892. + 1917.

Rīgas lietaviešu patērētāju biedrība * 18.08.1909. + 1917.

Rīgas lietuvju ģimnāzijas absolventu biedrība * 05.06.1929. + 01.06.1937.

Rīgas lietuvju ģimnāzijas garantu biedrība * 24.05.1938. + 06.11.1940.

Rīgas lietuvju palīdzības biedrība * 24.01.1894. + 09.04.1941.
                28.04.1939. pārdēvēta agrāk “Rīgas lietuviešu palīdzības un kultūras veicināšanas biedrība, dib. 1894. gadā"

Rīgas lietuvju palīdzības biedrības krājaizdevu kase * 23.12.1913. + 1917.

Rīgas lietuvju Romas katoļu biedrība „Trezvostj” * 23.09.1909. + 1917.

Rīgas literatūras un mākslas biedrība * 29.02.1908. + 1917.

Rīgas litogrāfu un akmens drukātāju palīdzības un bēru kase * 11.12.1886. + 1917.

Rīgas litogrāfu un akmens drukātāju palīdzības un bēru kases dalībnieku Invalīdu kase
                                * 14.12.1904. + 1917.

Rīgas Lomonosavas ģimnāzijas trūcīgo skolnieču pabalstīšanas biedrība 03.05.1882. + 1917.

Rīgas Maija 1081. Mazpulks * 04.11.1937. + 1940.

Rīgas maizes cepēju arodnieciskā biedrība
                Sk. “Latvijas pārtikas vielu ražotāju strādnieku arodnieciskā biedrība”

Rīgas maiznīcu artelis * 18.04.1914. + 1917.

Rīgas maiznieku amata meistaru kooperatīvs * 13.10.1920. + 27.08.1930.

Rīgas maiznieku amata meistaru palīdzības un bēru kase * 23.01.1892. + 09.07.1937.

Rīgas maiznieku biedrība * 12.04.1927. + 09.11.1936.

Rīgas mājas piederumu, enkurnieku, vīles un tauvu meistaru bēru kase * 22.01.1895. + 1917.

Rīgas mājkalpotāju arodbiedrība * 29.10.1938.

Rīgas mājkalpotāju arodnieciskā savienība
                Sk. “Latvijas mājkalpotāju arodnieciskā savienība”

Rīgas mājkalpotāju biedrība * 05.05.1926. + 03.06.1939.

Rīgas mājkalpotāju krājaizdevu sabiedrība * 04.07.1933. + 22.11.1940.

Rīgas mājkalpotāju slimo kase * 01.04.1924. + 30.06.1941.
                19.07.1935. pievienota “Rīgas un apkārtnes mājkalpotāju atsevišķa slimo kase”

Rīgas mākslinieku grupa biedrība * 11.01.1922.
                30.03.1939. iekļauta “Latvijas tēlojošās mākslas biedrībā”

Rīgas mākslinieku pulciņš “Kunstecke” * 11.05.1904. + 1917.

Rīgas makšķernieku biedrība * 19.04.1932. + 21.02.1941.

Rīgas malkas tirgotāju biedrība * 04.07.1928. + 17.10.1936.
                30.10.1929. pārdēvēta agrāk “Rīgas apkurināmo materiālu sīktirgotāju biedrība”

Rīgas Maskavas priekšpilsētas krājaizdevu kase * 12.12.1913. + 24.08.1925.

Rīgas Maskavas priekšpilsētas saviesīgā biedrība * 12.12.1913. + 1917.

Rīgas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 02.09.1925. + 21.11.1928.

Rīgas mazsaimnieku krājaizdevu sabiedrība "Monrepo" * 09.07.1924. + 13.09.1938.

Rīgas mazzemnieku krājaizdevu sabiedrība * 18.06.1932.
                05.04.1938. pārdēvēta agrāk “Neatkarīgā nomaļnieku krājaizdevu sabiedrība”
                03.05.1939. pārdēvēta agrāk  “Rīgas nomaļu krājaizdevu sabiedrība”

Rīgas medību un sporta saviesīgā biedrība * 08.05.1907. + 1917.

Rīgas mednieku biedrība
                Sk. “Rīgas mednieku biedrība “Irbīte”

Rīgas mednieku “Horrido” * 12.02.1930. + 06.11.1940.
                17.03.1939. pārdēvēta agrāk “Mednieku biedrība “Horrido”

Rīgas mednieku biedrība “Irbīte” * 1896.
                03.10.1923. pārdēvēta agrāk "Ķeizariska medības kustoņu pavairošanas un pareizu medību biedrības Rīgas medniecības biedrība"
                15.09.1939. pārdēvēta agrāk “Rīgas mednieku biedrība”

Rīgas mednieku biedrība "Mednieks" * 03.12.1924. + 21.02.1941.

Rīgas mednieku biedrība “Ohotnik” * 22.03.1907. + 1917.

Rīgas mednieku biedrība “Rubenis” * 08.12.1920. + 20.02.1941.
                27.09.1938. pārdēvēta agrāk “Otrā Rīgas mednieku biedrība”

Rīgas meistaru palīdzības un bēru kase, dib. 1905. gadā 
                Sk. “Bēru un palīdzības biedrība “Draugs”

Rīgas Merķeļa 673. Mazpulks * 04.04.1935. + 1940.

Rīgas mērķi savēju biedrība *
                19.12.1923. pārreģistrēta.

Rīgas metālstrādnieku savienība
                Sk. “Latvijas metālstrādnieku aroda biedrība”

Rīgas metālvirpotāju palīdzības un apbedīšanas kase „Userdije” * 25.06.1894. + 1917.

Rīgas Mežaparka labierīcības biedrība *  + 06.12.1940.

Rīgas Miera 1099. Mazpulks * 29.03.1938. + 1940.

Rīgas miesnieku amata zeļļu biedrības palīdzības un apbedīšanas kase * 16.11.1890.
                Sk. “Rīgas Sv. Jāņa ģildes miesnieku amata zeļļu biedrības palīdzības un
                                apbedīšanas kase”

Rīgas miesnieku apvienība * 16.04.1912. + 1917.

Rīgas motorsporta klubs * 17.11.1928. + 11.11.1939.
                29.12.1938. pārdēvēta agrāk “Rigaer Motorsport club”
 
Rīgas muitas darbinieku artelis * 03.10.1923. + 19.02.1931.

Rīgas muitas deklarantu biedrība, dib. 1923. gadā * 19.12.1923. + 26.10.1937.
                26.10.1937. iekļauta “Tirdzniecības darbinieku biedrībā”

Rīgas mūrnieku arodnieciskā biedrība * 1913. + 1917.

Rīgas mūrnieku un akmeņkalēju amata meistaru apbedīšanas kase * 18.02.1893. + 23.05.1939.

Rīgas mūrnieku un būvstrādnieku artelis * 24.05.1912. + 1917.

Rīgas mūzikaliskā biedrība "Hueon" 
                Sk. “Rīgas vācu kultūras biedrība “Hueon”

Rīgas mūzikas biedrība * 29.11.1893. + 1917.

Rīgas mūzikas skolotāju palīdzības biedrība, dibināta 1872. gadā no Emmas Sprost *  1871. + 14.05.1932.

Rīgas mūzikaliskas mākslas biedrība “Mūza” * 14.03.1913. + 12.12.1913.

Rīgas mūzikaliskā un literariskā sabiedrība * 16.11.1921. + 28.09.1937.
                10.05.1922. pārdēvēta agrāk "Miuzikaliskā un literariskā sabiedrība "Arion"

Rīgas mūzikas un dziedāšanas biedrība “Dziesmu vairogs” * 20.02.1934. + 06.03.1939.

Rīgas mūzikas un dziedāšanas biedrība “Harmonia” * 24.04.1914. + 19.01.1915.

Rīgas mūzikas un dziedāšanas sapulce “Gusli” * 22.12.1906. + 18.09.1913.

Rīgas mūzikas un dziedāšanas biedrība “Luč” * 27.07.1906. + 1917.

Rīgas mūzikas un skatuves darbinieku biedrība * 20.10.1920. + 30.05.1939.

Rīgas mūziķu, dziedātāju viņu atraitņu un bāriņu palīdzības kase * 1806. + 1917.

Rīgas mūziķu pedagogu biedrība * 11.08.1926. + 06.02.1941.

Rīgas nacionālas jaunatnes biedrība * 23.01.1929. + 31.05.1939.

Rīgas namīpašnieku, amatnieku un tirgotāju krājaizdevu sabiedrība
                Sk. “Namīpašnieku krājaizdevu sabiedrība “Nams”

Rīgas namīpašnieku biedrība, dibināta 1903. gadā
                Sk. “Rīgas namsaimnieku biedrība”

Rīgas namīpašnieku ekonomiskā sabiedrība * 19.07.1904. + 1917.

Rīgas namīpašnieku otrā krājaizdevu sabiedrība
                Sk. “Namīpašnieku krājaizdevu sabiedrība”

Rīgas namīpašnieku savstarpīgā kredītbiedrība *
                05.09.1938. pievienota “Rīgas namu īpašnieku krājaizdevu sabiedrība”

Rīgas namsaimnieku biedrība * 12.07.1903. + 07.08.1940.
                03.12.1935. pievienota “Rīgas Pārdaugavas namsaimnieku biedrība”
                03.12.1935. pievienota “Rīgas patrimonālapgabala namīpašnieku biedrība”
                03.12.1935. pievienota “Rīgas pilsētas, tas apkārtnes un Rīgas jūrmalas
                                pilsētas krievu namīpašnieku biedrība”
                03.12.1935. pievienota “Rīgas žīdu namīpašnieku biedrība”
                03.12.1935. pievienota “Rīgas Daugavas labā krasta rajona namu un
                                veikalu īpašnieku biedrība”
                03.12.1935. pārdēvēta agrāk “Rīgas namīpašnieku biedrība”
                16.02.1937. pārdēvēta agrāk “Rīgas namīpašnieku biedrība, dibināta 1903. gadā”
                25.01.1938. pievienota “Rīgas apvienoto nomaļnieku biedrība”.

Rīgas namu īpašnieku krājaizdevu sabiedrība * 09.01.1908. + 05.09.1938.
                05.09.1938. likvidēta un iekļauta “Rīgas namīpašnieku savstarpīgā kredītbiedrībā”

Rīgas namu īpašnieku savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrība * 14.04.1926. + 26.03.1935.

Rīgas nedzirdīgo biedrība *
                17.03.1936. pievienota “Rīgas kurlmēmo biedrība “Imanuel”
                17.03.1936. pievienota “Vispārīgā kurlmēmo biedrība Rīgā”
                06.07.1937. iekļauta “Latvijas nedzirdīgo biedrībā”

Rīgas Nedzirdīgo 1070. Mazpulks * 03.03.1937. + 1940.

Rīgas neredzīgo biedrība * 24.10.1933.

Rīgas Nikolaja I ģimnāzijas krājaizdevu kase * 16.05.1893. + 1917.

Rīgas Nikolaja krievu tirgoņu palīdzības biedrība, dib. 1861. gadā 
                Sk. “Rīgas Sv. Nikolaja krievu palīdzības biedrība”

Rīgas nodokļu pārvaldes ierēdņu palīdzības kase * 18.09.1892. + 1917.

Rīgas nomaļu krājaizdevu sabiedrība
                Sk. “Rīgas mazzemnieku krājaizdevu sabiedrība”

Rīgas nomaļu kredītbiedrība
                Sk. “Rīgas kredītsabiedrība”

Rīgas nomaļu patērētāju biedrība "Nomaļnieks" * 30.03.1920.

Rīgas nomaļu savienība * 09.02.1921. + 15.10.1935.
                 15.10.1935. iekļauta “Rīgas apvienoto nomaļnieku biedrībā”

Rīgas nomaļu savienības bēru kase * 13.10.1926.

Rīgas nomaļu savienības krājaizdevu sabiedrība
                Sk. “Rīgas nomaļu kredītbiedrība”

Rīgas nomaļu savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrība 
                Sk. “Rīgas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Rīgas Nordeķu ugunsdzēsēju biedrība * 06.05.1883. + 12.05.1941.
                24.11.1911. pārdēvēta agrāk „Nordeķmuižas brīvpratīgo ugunsdzēsēju biedrība”
                14.11.1923. pārdēvēta agrāk "Nordeķu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība"

Rīgas notāru kantoru darbienieku pabalstīšanas un pensiju kase * 24.08.1906. + 1917.

 

 
Izmaiņas 15.05.2016 Kontakti