Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

Rīga
1225
Rīgas apriņķis

Janav_kult_b

1905. gadā brīvības cīņu fonds * 08.01.1930.

1797. gadā dibināta biedrība "Eifonija" 
                Sk “Vācu Saviesīgā biedrība “Eifonija”

1865. gadā dibinātās Rīgas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības dzēsēju komandas
                                palīdzības un apbedīšanas kase * 14.03.1928.
                10.10.1938. iekļauta “Apbedīšanas un palīdzības kase pie Rīgas brīvprātīgo
                                ugunsdzēsēju biedrības, dib. 1865. gadā”

1877. gadā dibināta neredzīgo un vājredzīgo izglītošanas biedrība neredzīgo institūta Rīgā *14.05.1877. + 09.01.1934.

1808. gadā nodibinātās studentu savienības “Curonia” filistru biedrība”
Sk. “Vienvidniecība Curonia”

1833 gadā 20. novembrī dibinātā dziedāšanas biedrība "Rigaer Liedertafel" 
                Sk. “Rīgas vācu dziedāšanas biedrība “Lieder”

Gaļas produktu rūpniecības strādnieku arodbiedrība * 09.04.1935.

Galdnieks – sabiedrība * 19.07.1928. + 16.11.1931.
               
Galdnieku sabiedrība “Asociacija” *
                18.01.1922. pārreģistrēta.
                15.07.1925. pārdēvēta agrāk “Rīgas galdnieku un krēslinieku biedrība “Associacija mēbeļu magazīna”
                26.09.1939. pārdēvēta agrāk “Pirmā Rīgas galdnieku un krēslinieku biedrība “Associacija”

Galdnieku sabiedrība “Centība” * 13.06.1933.
                24.05.1939. pārdēvēta agrāk “Rīgas galdnieku sabiedrība”
 
Galdnieku sabiedrība “Rosība” * 25.09.1910.
                26.04.1939. pārdēvēta agrāk“Otrā Rīgas galdnieku sabiedrība”

Galvaspilsētas Rīgas pašvaldības darbinieku biedrība * 26.03.1923.
                14.03.1928. pārdēvēta agrāk “Rīgas pilsētas ierēdņu biedrība”
                09.09.1938. pārdēvēta agrāk “Rīgas pilsētas darbinieku biedrība”

Galvaspilsētas Rīgas pašvaldības darbinieku mednieku biedrība *1932. + 21.02.1941.
                12.05.1938. pārdēvēta agrāk“Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku
                                mednieku biedrība”
               
Galvaspilsētas Rīgas pašvaldības kasieru biedrība * 04.06.1931. + 20.01.1941.
                03.06.1938. pārdēvēta agrāk “Rīgas pilsētas pašvaldības kasieru biedrība”
               

Galvaspilsētas Rīgas tirdzniecības darbinieku skolas absolventu biedrība * 22.12.1939. +25.03.1941.

Ganimedes sporta klubs * 07.05.1924. + 13.08.1938.

Garderobes veikalu īpašnieku biedrība * 03.11.1911. + 1916.

Ģeogrāfijas institūta biedrība *  + 26.11.1936.

Georga Vilhelma Šrēdera ģimenes un atraitņu novēlējums * + 28.02.1941.

Geselschaft der Freunde und Foerderer des Herder Institut in Riga biedrība 
                Sk. “Herdera institūta draugu un veicinātāju biedrība”

Gesundheit sporta biedrība * 19.10.1911. + 1917.

Gētes biedrība * + 13.11.1939.
                03.12.1938. pārdēvēta agrāk “Goethe Geselschaft”

Ģimenes dārziņu nomnieku labklājību veicināšanas centrālbiedrība * + 07.09.1934.

Ģimenes dzīves veicināšanas biedrība “Pūrs” * 13.07.1927. + 14.03.1931.

Ģimenes labklājības veicināšanas biedrība "Laime" * 28.11.1923.  + 13.02.1937.
                29.10.1924. pārdēvēta agrāk  "Pirmā Latvijas pūra apgādāšanas biedrība "Laime"

Ģimenes veicināšanas biedrība “Cerība” * 27.04.1927. + 16.02.1937.

Glābšanas biedrība uz ūdeņiem * 04.09.1923.
                16.12.1938. pārdēvēta agrāk  “Latvijas glābšanas biedrība uz ūdeņiem”

Gleznotāju biedrība “Estētika” * 19.12.1934. + 23.05.1939.

Globus biedrība * 17.02.1914. + 1917.

Goethe Geselschaft
                Sk. “Gētes biedrība”

Gotlība Kristjana Zigfrīda ģimenes legāts * + 05.04.1941.

Gotonia filistru biedrība * 14.05.1924. + 01.03.1941.
                25.04.1930. pārdēvēta agrāk  “Korporācijas "Fraternitas Pharmaceutica Rigensis"
                                filistru savienība”
                13.01.1939. pārdēvēta agrāk   “Korporācijas “Gotonia” “filistru biedrība”
               
Grafiskā darba strādnieku biedrība * 17.02.1914. + 1917.

Grafiskas mākslas biedrība “Natur” * 23.12.1913. + 1917.

Grafiskas mākslas darbinieku biedrība * 13.06.1911. + 1917.

 Grafiskā sabiedrība Rīgā * 11.02.1909. + 1917.

Grafu Bergu ģimenes legāts * 14.07.1900. + 1917.

Grāmatu iespiedēju viņu atraitņu un bāreņu savstarpējās pabalstīšanas biedrība * 28.05.1884. +1917.

Grāmatu iespiedēju sabiedrības vispārējā invalīdu kase * 1873. + 1917.

Grāmatrūpniecības arodnieciskā savienība
                Sk. "Latvijas grāmatrūpniecības arodu savienība"

Grāmatrūpniecības darbinieku biedrība “Skatuve” * 03.03.1926. + 19.03.1937.

Grāmatrūpniecības kooperatīvs “Gaisma” * 30.01.1932. + 23.12.1933.

Grāmatrūpniecības kopdarbības sabiedrība “Grafika” * 15.01.1935.
                08.03.1939. pārdēvēta agrāk  “Grāmatrūpniecības kooperatīvs “Grafika”

Grāmatrūpniecības kopdarbības sabiedrība “Tipogrāfs” * 19.10.1927.
                24.05.1939. pārdēvēta agrāk “Pirmais tipogrāfijas kooperatīvs”

Grāmatu spiestuves kooperatīvs “Grāmatrūpnieks” * 10.07.1929. + 25.11.1937.

Grāmatvežu apvienība pie biedrības Vācu darbinieku savienība Latvijā
                                * 29.10.1930. + 21.04.1937.

Grāmatvežu darba kooperatīvs * 21.12.1929.

Grebenščikova biedrība nabadzīgu bērnu audzināšanai Rīgā
                Sk. “Rīgas Grebenščikova nabadzīgu bērnu audzināšanai biedrība”

Grebenščikova skola Rīgā biedrība * 21.01.1925. + 21.03.1941.

Grebenščikova vecticībnieku nespējnieku patversme biedrība * + 16.04.1941.
                06.09.1938. pārdēvēta agrāk  “Grebenščikova vecticībnieku nabagu
                                māja Rīgā biedrība”

Grīziņkalna 835. Mazpulks * 10.12.1935. + 1940.

Grūtdzirdīgo biedrība “Hephata” 
Sk. “Pakurlo biedrība “Hephata”

Gruziņu biedrība Latvijā * 07.11.1933. + 29.11.1938.

Gustava Ādolfa Hollandera ģimenes legāts * 17.05.1885. + 27.11.1939.

Gustav Adolf Verein der Deutschen Gemeinden in Lettland 
                Sk. “Vācu draudžu Gustava Adolfa biedrība”

Gustava Klaustiņa piemiņas fonds * 11.01.1938. + 03.03.1941.

Hansa Petera Švabes ģimenes legāts * 06.10.1874. + 27.11.1939.

Haš biedrība * 06.04.1927.

Heinriha Berens fon Rautenfelda ģimenes legāts * + 08.12.1939.

Heinriha un Amālijas fon Zengbušs ģimenes iestādījums * 26.04.1905. + 1917.

Helmsinga ģimenes dibinājums * + 26.02.1941.

Herdera biedrība * 07.09.1921.  + 22.03.1941.
                11.07.1939. pārd. agr. “Rīgas Herdera sabiedrība”
               
Herdera institūta draugu un veicinātāju biedrība * 18.01.1928. + 16.12.1939.
                06.10.1938. pārd. agr. “Geselschaft der Freunde und Foerderer des Herder Institut in Riga biedrība”
               
Hias biedrība
                Sk. “Žīdu izceļotāju palīdzības biedrība “Hicem”

Hiģeniskās peldētavas dibinātāju biedrība * 22.03.1907. + 1917.

Hofmaņa dzimtas savstarpējā palīdzības iestādījums * 18.05.1911. + 1916.

Homeopātijas un citu nacionālo ārstniecības mākslu veicinātāju Latvijā
                                * 06.04.1921. + 08.12.1937.
                07.11.1923. pārdēvēta agrāk "Homeopātiskas ārstniecības veicinātāju biedrība"
               
Horeogrāfijas mākslas amatieru biedrība * 29.02.1908. + 1917.

Iekšlietu resora darbinieku artelis *
17.02.1931. pārreģistrēta.

Iekšlietu resora darbinieku krājaizdevu sabiedrība * 09.12.1925. + 23.11. 1940.
                09.08.1939. pārdēvēta agrāk  “Iekšlietu resora darbinieku krājaizdevu kase”
               

Iekšzemes ražojumu veicināšanas biedrība “Latvijas darbs” * 19.12.1931.

Iestādījuma Hansa Petera un Elizes Švābes bērnu patversme * + 09.12.1939.

Igauņu literatūras biedrība * 08.05.1907. + 1917.

Iļģuciema palīdzības biedrība * 19.10.1901.

Iļģuciema stikla fabrikas darbinieku sporta biedrība * 13.02.1934. + 21.10.1939.

Imantas apvienība * 27.02.1929. + 19.07.1934.

Imantas cilts biedrība * 24.04.1934.

Imantas klubs * 01.09.1920. + 15.02.1936.

Individualpsiholoģijas biedrība * 15.02.1928. + 19.08.1936.

Inteliģento bezdarbnieku kooperatīva biedrība * 08.09.1920. + 12.05.1933.

Inteliģento biedrība * 17.02.1914. + 15.12.1914.

Inteliģento darbinieku klubs * 05.06.1929. + 17.09.1931.

Inteliģento darbinieku kooperatīva biedrība * 08.09.1920. + 21.11.1922.

Inteliģento ģimenes pulciņš * 20.08.1913. + 17.02.1914.

Internacionālā Bībeles pētnieku biedrība * 14.03.1933. + 30.06.1934.

Internacionālā savienība * 03.12.1912. + 1917.

Internacionālais ģimenes pulciņš * 10.12.1912. + 18.09.1913.

Internacionālais klubs “Atpūta” * 12.08.1925. + 21.12.1927.

Inženiera S. L. Landaua ģimnāzijas un reālskolas abiturientu biedrība
                                * 08.02.1928. + 19.08.1936.

Inženieru un tehniķu vienība * 01.03.1932. + 29.04.1936.
                23.01.1934. pārdēvēta agrāk  “Latvijas inženieru un tehniķu bezdarba apkarošanas biedrība”
               
I. S. Bandaua ģimenes legāts * + 20.12.1939.

Izdevniecības kooperatīvs „Latvijas atjaunotājs”* 03.02.1926.

Izdevniecības kooperatīvs "Nacionālā kultūra" * 16.01.1924. + 12.07.1935.

Izdevniecības kooperatīvs “Namsaimnieks” * 11.02.1928.

Izdevniecības kooperatīvs “Saimnieciskais bloks” * 15.11.1932. + 29.08.1935.

Izdevniecības kooperatīvs “Tautas tiesības” * 17.11.1926. + 13.06.1931.

Izglītības biedrība “Argus” * 03.12.1912. + 1917.

Izglītības biedrība “Atbalss” * 05.08.1913.+ 1917.

Izglītības biedrība "Beverine" * 03.05.1922. + 10.04.1941.

Izglītības biedrība “Nākotne” * 28.11.1928. + 09.06.1936.

Izglītības biedrība „Obrazovanije” * 30.05.1913. + 1917.

Izglītības biedrība „Ogoņ” * 03.02.1911. + 1917.

Izglītības biedrība "Omulība" * 08.12.1920. + 28.02.1938.

Izglītības biedrība „Prometējs” * 19.10.1911. + 1917.

Izglītības biedrība „Rītausma” * 19.12.1908. + 1917.

Izglītības biedrība „Sēkla” * + 1913.

Izglītības biedrība „Strādnieks” * 26.05.1909. + 1917.

Izglītības biedrība "Straume" * 20.08.1913. + 14.03.1941.

Izglītības kooperatīvs "Brīva Latvija" * 13.10.1920. + 31.12.1934.

Izglītības kooperatīvs "Kultūras Balss" * 10.03.1920. + 17.06.1937.

Izglītības kooperatīvs “Latvijas atjaunotājs” * 03.02.1926. + 19.03.1930.

Izglītības kooperatīvs “Neatkarīgais vārds” * 22.04.1925. + 12.07.1935.

Izglītības kooperatīvs “Orients” * 23.01.1929. + 07.07.1936.

Izglītības kooperatīvs pie Latvijas kultūras veicināšanas biedrības * 13.10.1920. + 19.03.1930.

Izglītības ministrijas darbinieku krājaizdevu sabiedrība * 07.04.1936. + 13.07.1939.

Izglītības veicināšanas biedrība “Arbeiter” * 11.02.1909. + 1917.

Izglītības veicināšanas biedrība “Arbeiter” * 26.05.1909. + 1917.

Izglītības veicināšanas biedrība "Ausma" * 12.01.1921. + 14.03.1938.

Izglītības veicināšanas biedrība “Otrostok” * 21.12.1910. + 1917.

Izglītības veicināšanas biedrība “Prometheus” * 19.10.1911. + 1917.

Izglītības veicināšanas biedrība “Sames” * 26.01.1912. + 1917. [Sēkla]

Izglītības veicināšanas biedrība “Stars” * 12.12.1913. + 1917. [Stahl]

Izraeļa apvienība „Machane Isroel” * 17.03.1936.

Izraeļa biedrība  “Mahchane Isroel” * 17.03.1936. + 05.04.1941. likvidēta.
                10.08.1938. pārdēvēta agrāk  “Izraeļa apvienība “Mahchane Isroel”

Jagdit Tora Rīgā biedrība * 10.08.1927. + 22.10.1936.

Jahtu savstarpējā apdrošināšanas biedrība pie Latvijas jahtkluba * 25.04.1933. + 23.07.1935.

Jāņa Poruka biedrība * 09.07.1924.

Jāņa Raiņa piemiņas fonds * + 24.03.1941.

Jāņa Rozentāla fonda biedrība * 16.02.1927. + 05.04.1941.

Jāņuvārtu evaņģēliskā atturības biedrība "Zilais krusts" * 20.08.1913. + 1917.

Jāņuvārtu kultūras un izglītības biedrība * 06.10.1926. + 14.10.1935.

Jāņuvārtu 403. Mazpulks * 18.10.1934. + 1940.

Jāņuguns loža biedrība * 24.09.1924. + 15.01.1938.

Jāšanas tatterzal biedrība * 09.08.1896. + 29.05.1937.

Jaunā dramatiskā muzikāla biedrība * 12.12.1913. + 1917.

Jaunā flote biedrība * 05.11.1932. + 19.02.1936.

Jaunāko ziņu krājaizdevu sabiedrība * 19.11.1930.
                15.02.1939. pārdēvēta agrāk  “Laikraksta “Jaunākās ziņas” darbinieku krājaizdevu sabiedrība”

Jaunā Latvija biedrība * 15.08.1933. + 27.06.1934.

Jaunā Latvju aktieru aroda biedrība * 25.10.1932. + 10.12.1940.

Jaunā Rīgas krājaizdevu sabiedrība * 10.09.1924. + 18.09.1935.

Jaunā Rīgas mūzikāliskā dramatiskā biedrība * 12.12.1913. + 1917.

Jaunā Rīgas pūra kase “Sčastje” * 12.12.1913. + 1917.

Jaunā Rīgas Vagnera mūzikas biedrība * 14.12.1891. + 1917.

Jaunā savienība * 30.06.1926. + 06.03.1941.

Jaunā zemnieku apvienība * 19.04.1929. + 12.01.1935.

Jaunais strādnieks biedrība * 21.11.1933. + 04.08.1939.

Jaunatnes atturības vienība  „Cerību pulciņš” * 26.09.1935.

Jaunatnes audzināšanas biedrība * 12.08.1925. + 17.11.1936.
                15.10.1930. pārdēvēta agrāk  “Latvijas Laifu brigāde biedrība”
                17.11.1936. iekļauta “Latvijas skautu centrālā organizācijā”

Jaunatnes Bībeles cienītāju biedrība * 06.03.1934.

Jaunatnes biedrība * 02.08.1911. + 1917.

Jaunatnes biedrība “Darbs un sports” * 10.04.1929. + 15.03.1937.

Jaunatnes draugs biedrība * 20.01.1926. + 28.03.1941.

Jaunatnes kristīgā biedrība * 26.01.1937.
                26.01.1937. izveidota apvienojot:
                               “Jaunekļu kristīgo savienību”
                               “Latvijas jaunu sieviešu kristīgo savienību”
                22.12.1938. pārdēvēta agrāk  “Jaunatnes kristīgā savienība”

Jaunatnes kultūras attīstības veicināšanas biedrība * 31.12.1932. + 07.01.1936.

Jaunatnes organizācija "Sibis" * 25.09.1919. + 13.06.1939.

Jaunciema kultūras biedrība * 15.12.1926. + 19.08.1935.

Jaunciema labierīcības biedrība * 25.03.1936. + 19.03.1941.

Jaunciema 837. Mazpulks * 14.01.1936. + 1940.

Jaunciema patērētāju biedrība *
                18.05.1938. pārdēvēta agrāk  “Jaunciema patērētāju kooperatīvs”

Jaunekļu kristīgā savienība * 25.04.1923. + 26.01.1937.
                03.04.11929. pārdēvēta agrāk  “Jaunekļu kristīgā savienība Latvijā”
                26.01.1937. iekļauta “Jaunatnes kristīgā savienībā”

Jaungars Latvijā biedrība * 01.10.1927. + 19.02.1937.

Jaun Mīlgrāvja 683. Mazpulks * 06.04.1935. + 1940.

Jaun Mīlgrāvja patērētāju kooperatīvs “Celms” * + 23.11.1938.
                04.04.1933. pārreģistrēts.
                23.11.1938. iekļauta “Rīgas patērētāju b-bā “Vienība”

Jaun Milgrāvja patērētāju biedrība * 03.10.1928.

Jaun Milgrāvja smago ormaņu darba artelis * 18.03.1925.

Jauno literātu biedrība “Aktīvs” * 17.02.1926. + 19.02.1937.

Jauno operdziedātāju solistu biedrība * 22.12.1931. + 12.12.1934.

Jauno rakstnieku biedrība * 19.12.1928. + 19.09.1936.

Jauno rakstnieku vienība * 24.05.1932. + 31.08.1936.

Jaunsaimnieku centrālā savstarpējās apdrošināšanas biedrība * 09.09.1925. + 17.03.1931.

Jaunsaimnieku centrālais lauksaimniecības kooperatīvs * 09.02.1921.
                28.06.1923. pārdēvēta agrāk  "Latviešu lauksaimnieku kooperatīvs"

Jaunsaimnieku krājaizdevu sabiedrība * 19.12.1924. + 25.05.1937.

Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku krājaizdevu sabiedrība 
                Sk. “Rīgas zemturu krājaizdevu sabiedrība”

Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku kooperatīvs * 18.03.1925. + 26.06.1930.

Jazikoved biedrība * 09.07.1912. + 1917.

J. Čakstes piemiņas fonds * 01.06.1927. + 16.04.1941.
20.02.1939. pārdēvēta agrāk  “Latvijas pirmā Valsts prezidenta Jāņa Čakstes piemiņas fonds”

Jēkaba Fridriha Buzes labdarības iestādījums * 24.04.1903. + 04.01.1941.

Jēkaba Johana Berkholca ģimenes nodibinājums * 13.05.1939. + 18.02.1941.

Jelgavas lauksaimniecības akadēmijas studentu biedrība „Šalkone” * 23.01.1924. + 31.08.1940.
                16.01.1929. pārdēvēta agrāk  “Studējošo mežkopju biedrība Šalkone”
                17.03.1931. pārdēvēta agrāk  “Latvijas Universitātes mežkopju biedrība “Šalkone”
                22.12.1939. pārdēvēta agrāk  “Latvijas Universitātes studentu biedrība “Šalkone”
               
J. Eņģeļa dziedāšanas biedrība * 09.07.1930. + 31.08.1937.

Jeruzalemes universitātes veicināšanas biedrība * 30.03.1927. + 06.02.1941.

Jēzus ticīgo biedrība * 07.12.1921.

J. G. Himzeļa un H. H. Bērensa ģimenes legats * + 12.12.1939.

J. J. Samarina piemiņas izglītības veicināšanas biedrība * 10.08.1910. + 1917.

Jogas biedrība * 01.04.1925.
                06.11.1934. pārdēvēta agrāk  “Latvijas parapsiholoģijas biedrība”
                30.06.1939. pārdēvēta agrāk  “Jogas zinātņu centrs Latvijā biedrība”

Johana Dāvida Drahenhauera ģimenes legāts * + 18.02.1941.

Johana Hafferunga legāts * + 04.01.1941.

Johana Jāzepa Jakša ģimenes legāts * + 06.12.1939.

Johana Mihaila Štīgemaņa ģimenes legāts u iestādījums * + 04.04.1941.

Johana Vilhelma Šrēdera ģimenes legāts * 30.03.1808. + 27.11.1939.

Jonatāna krājaizdevu sabiedrība * 09.07.1912.
                18.10.1922. pārdēvēta agrāk  "Jonatāna savstarpējā krājaizdevu kase"

Jonatāna savstarpējā palīdzības biedrība * 30.01.1870. + 11.04.1938.

J. Sliedes fonda sabiedrība * 19.10.1921. + 13.12.1937.

Juglas 1100. Mazpulks * 15.03.1938. + 1940.

Juglas patērētāju biedrība * 18.09.1907. + 1917.

Juglas sporta un kultūras biedrība “Jaunais strādnieks” * 04.04.1928.

Jūlija Kristapa Mihalovska ģimenes nodibinājums * 09.12.1939.

Jūras Hanza sabiedrība * 08.10.1932. + 29.04.1935.

Jūras zvejniecības biedrība “Bāka” 03.09.1930.

Jūrnieku biedrības un kuģinieku kases palīdzības kase * 1842. + 1917.

Jūrnieku savstarpējā palīdzības biedrība "Enkurs" * 03.10.1906.
                17.03.1939. pievienota “Rīgas ostas loču savstarpējā palīdzības biedrība”

Kaiserwald – biedrība *
03.07.1929. pārreģistrēta

Kalpotāju arteļa “Ekspress” palīdzības kase * 08.07.1878. + 1917.

Karā cietušo darba sabiedrība * 03.06.1925. + 27.08.1935.

Karā cietušo krājaizdevu sabiedrība * 29.10.1924. + 28.10.1937.

Karā cietušo labklājības veicināšanas biedrība * 06.04.1927.

Karā cietušo Vācijas pavalstnieku biedrība Latvijā * 18.08.1931. + 17.03.1939.
                17.03.1939. iekļauta “Vācijas pilsoņu biedrībā Latvijā”

Kara invalīds sabiedrība * 17.07.1929.

Kara invalīdu klubs "Pikols" * 05.10.1921. + 21.03.1939.
                27.08.1924. pārdēvēta agrāk "Kara invalīdu kulturālās apvienības klubs"
               
Kara invalīdu kulturālā apvienība * 05.10.1921. + 13.03.1941.

Kara invalīdu kulturālās apvienības klubs
Sk. "Kara invalīdu klubs "Pikols"

Kara invalīdu palīdzības biedrība * 20.08.1924. + 24.11.1931.

Kara skolas beigušo kadetu savstarpējā palīdzības biedrība
                Sk. “Latvijas kara skolu beigušo virsnieku biedrība”

Karavīru ģimeņu dzīvokļu kooperatīvs * 06.06.1928. + 13.12.1932.

Karavīru invalīdu lauksaimnieku kooperatīvs “Latvija” * 26.02.1930.

Karavīru kooperatīvs * 21.05.1920. + 24.05.1932.

Karavīru kredītsabiedrība * 11.06.1924. + 27.01.1938.

Kārļa Augusta Veisa ģimenes nodibinājums * + 18.01.1941.

Kārļa Betihera ģimenes legāts * 01.11.1839. + 27.11.1939.

Kārļa Hafferberga ģimenes legāts * + 08.02.1941.

Karolines Otilijas Allenšteins ģimenes legāts * + 04.01.1941.

Karolines Ivana m. Šnores un Vilhelma Hristiāna d. Šnores 4. klasīgas privātas skolas trūcīgo
                                skolnieku pabalstīšanas biedrība * 26.08.1913. + 1917.    

Kartonāžu strādnieku aroda savienība * 22.09.1920. + 06.03.1941.

Katoļu atturības biedrības Rīgas nodaļa * 17.03.1909. + 1917.

Katoļu dzīvības apdrošināšanas biedrība * 20.04.1929. + 31.01.1935.

Katrīnas bērnu patversme biedrība * 12.12.1913. + 1917.

Kaucmindes mājturības semināra absolventu biedrība * 06.05.1925.
                24.01.1933. pārdēvēta agrāk “Kaucmindes mājturības semināru beigušo audzēkņu biedrība”

Kaukāziešu biedrība Latvija “Kavkaz” * 05.06.1929. + 28.06.1938.
                14.08.1929. pārdēvēta agrāk “Kaukāziešu biedrība Latvijā “Iverija”

Ķeizariskā Jurjevas Universitātes korporācijas „Fraternitas Academica” bijušo studentu
                                savstarpējās palīdzības biedrība * 19.10.1911. + 1917.

Ķeizariskā Jurjevas Universitātes studentu un bijušo korporācijas „Lettonija” filistru savstarpējās palīdzības biedrība
Sk. „Korporācijas "Lettonija" filistru palīdzības biedrība”

            
Ķeizariskā medības kustoņu pavairošanas un pareizu medību biedrības Rīgas medniecības biedrība
                Sk. "Rīgas mednieku biedrība"

Ķeizariskas Krievijas dārzkopības biedrības Rīgas nodaļas palīdzības kase * 18.03.1909. + 1916.

Kellera iestāde * + 18.03.1941.

Ķengaraga palīdzības un apbēdīšnas biedrība * 18.02.1897. + 1917.

Keren Hajesod Latvijā biedrība * 20.04.1921.
                Sk. “Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod”

Ķermeņkultūras biedrība “Gaisma” * 28.03.1933. + 31.08.1936.

Ķīmiskās rūpniecības strādnieku apvienība * 21.12.1910. + 1917.

Ķīmiskās rūpniecības strādnieku arodbiedrība * 21.05.1935.

Kino mākslas veicināšanas biedrība “Sfinks” * + 12.05.1928.

Ķīšu Juglas zvejniecības sabiedrība *
                30.09.1925. pārreģistrēta.
                17.01.1939. pārdēvēta agrāk “Ķīšu un Juglas zvejniecības sabiedrība

Ķīšu un Juglas ezeru zvejniecības biedrība *  04.12.1929. + 10.03.1937.

Klaus Kempe 1651. gadā Rīgā dibinātās vācu bāriņu mājas bijušo audzēkņu biedrība “Klaus Kempe Verein” * 29.04.1925. + 12.11.1936.

Klints biedrība * 23.09.1909. + 13.06.1939.

Klints vispārīgā biedrība * 23.09.1909. + 1917.

Klīverslas mūzikas dziedašānas biedrība * 04.12.1907. + 1917.

Klub der Reichsdeutschen – sabiedrība * 02.03.1921.

Klubs "Demokrātiskais centrs" * 04.10.1922.

Klubs pie Krievu teātra biedrības Latvijā * 06.10.1926. + 10.06.1937.

Kokrūpniecības strādnieku arodbiedrība * 09.04.1935.

Kokapstrādnieku arodnieciskā biedrība * + 1913.

Koku apstrādāšanas darbinieku biedrība
                Sk. “Latvijas koku šķirotāju biedrība”

Koku apstrādāšanas strādnieku arodu biedrība * + 19.05.1914.

Kolpaka bataljona Jātnieku nodaļas bijušo karavīru palīdzības biedrība * 01.02.1922.

Komercinstitūta korporācijas “Commercia” filistru palīdzības biedrība * 01.06.1927 + 30.03.1939.
                30.03.1939. iekļauta “Komerczinātņu institūta studentu biedrību “Tebronija” 
                                “Merkurija filistru biedrībā”

Komercinstitūtā studējošo biedrība “Betaria” pie Augstākās izglītības veicināšanas biedrības Komerczinātņu institūta Rīgā * 02.11.1927. + 06.02.1941.
                26.06.1929. pārdēvēta agrāk “Komercinstitūta studējošo biedrība “Betaria”
               

Komercinstitūta studējošo biedrība “Commercia” * + 21.07.1936.

Komercinstitūta studējošo biedrība “Konkordija “Valgālīja”
                Sk. “Augstākās izglītības veicināšanas biedrības komerczinātņu institūta studējošo biedrība “Konkordija “Valgālīja”

Komercinstitūta studējošo biedrība “Korporācija Mercuria”
                Sk. “Augstākās izglītības veicināšanas biedrības komerczinātņu institūta studējošo biedrība “Korporācija Fraternitas Mercuria”

Komercinstitūta studējošo biedrība “Konkordija “Valgālīja”
                Sk. “Augstākās izglītības veicināšanas biedrības komerczinātņu institūta
                                studējošo biedrība “Konkordija “Valgālīja”

Komercinstitūta studenšu biedrība “Felicīta”
                Sk. “Rīgas komercinstitūta studenšu biedrība “Korporācija Felicīta”

Komercinstitūta studējošo biedrība “Konkordija “Valgālīja”
                Sk. “Augstākās izglītības veicināšanas biedrības komerczinātņu institūta
                                studējošo biedrība “Konkordija “Valgālīja”

Komerczinātņu institūta studentu biedrību “Tebronia”, “Mercuria” filistru biedrība * 09.07.1938.
                30.03.1939. izveidota apvienojot:
                               “Augstākās izglītības veicināšanas biedrības Komerczinātņu institūta studējošo biedrību “Korporācija Tebronia”
                               “Augstākās izglītības veicināšanas biedrības Komerczinātņu institūta studējošo biedrību “Korporācija Fraternitas Mercuria” filistrupalīdzības biedrību”
                               “Augstākās izglītības veicināšanas biedrības Komerczinātņu institūta studējošo biedrību “Korporācija Fraternitas Mercuria”
                               .“Augstākās izglītības veicināšanas biedrības Komerczinātņu institūta studējošo biedrību “Korporāciju” filistru palīdzības biedrību
                               “Korporācijas “Comercia” filistru palīdzības biedrību” 

Komiskā opera biedrība * 17.02.1926. + 04.08.1937.

Konditoreju tirgotāju biedrība * 01.10.1927. + 20.10.1936.

Konradi ģimene biedrība * 11.08.1926. + 01.03.1941.
                10.08.1938. pārdēvēta agrāk “Konradi ģimenes apvienība”

 Konsultantu un referentu biedrība laukiem * 24.09.1930. + 27.11.1936.

Konzuma sabiedrība “Imports * 29.08.1919. + 28.03.1933.

Konzuma sabiedrības locekļu savstarpējā palīdzības kase * 03.02.1911. + 1917.

Kooperācijas palīdzības biedrība * 27.09.1932. + 27.09.1934.

Kooperatīva biedrība "Atjaunošanas darbs" * 13.10.1920.

Kooperatīva dzīvības apdrošināšanas biedrība “Labklājība” 
                 Sk. “Savstarpējā dzivības apdrošināšanas biedrība”

Kooperatīva kolonizācijas biedrība "Nachlia" * 17.09.1919. + 29.10.1930.

Kooperatīva sabiedrība "Demokrāts" pie Latvju demokrātu savienības
                                * 14.04.1920. + 26.11.1930.

Kooperatīva sabiedrība “Deutsche Erverbshilfe” * 16.09.1925. + 10.05.1935.

Kooperatīva sabiedrība “Dzērve” * 09.04.1930. + 12.05.1931.

Kooperatīva sabiedrība “Fortisimo” * 04.11.1925. + 20.04.1933.

Kooperatīva sabiedrība “Galdnieks” * 18.07.1928.

Kooperatīva sabiedrība “Jaunā zeme” * 26.04.1932. + 23.11.1937.

Kooperatīva sabiedrība “Labor” * 19.03.1930.

Kooperatīva sabiedrība “Latvijas lauksaimnieku sindīkats” * 13.10.1926. + 19.03.1930.

Kooperatīva sabiedrība “Lauku dzirnavnieks” 
                Sk. “Kopdarbības sabiedrība “Lauku dzirnavnieks”

Kooperatīva sabiedrība “Metāls”  
                Sk. “Kopdarbības sabiedrība “Metāls”

Kooperatīva sabiedrība "Muitas artelis" * 17.10.1923.

Kooperatīva sabiedrība "Obščestvo lesorub" * 11.12.1919. + 14.08.1931.

Kooperatīva sabiedrība “Palīdzība” * 09.11.1927. + 03.11.1928.
                04.04.1928. pārdēvēta agrāk  “Patērētāju biedrība “Palīdzība”

Kooperatīva sabiedrība “Salus” * 11.12.1929. + 18.08.1938.

Kooperatīva sabiedrība “Skārdmetāls” * 27.09.1929. + 12.07.1935.

Kooperatīva sabiedrība "Skola" * 10.03.1920. + 15.03.1938.

Kooperatīva sabiedrība "Trešais Rīgas kalpotāju artelis"
                Sk. "Rīgas kalpotāju artelis "Ekspress III"

Kooperatīva sabiedrība "Zeme" *
07.11.1923. pārreģistrēta.

Kooperatīva tranzītbanka * + 22.08.1935.

Kooperatīvs "Aktīvs" * 02.03.1921. + 14.08.1930.

Kooperatīvs “Atjaunošanas darbs” * 13.10.1920. + 27.08.1931.

Kooperatīvs “Jaunā kultūra” * 07.06.1932. + 28.08.1934.

Kooperatīvs “Jaunrīga” * 17.04.1934. + 27.10.1936.

Kooperatīvs "Mazgruntnieks" * 09.02.1921. + 19.02.1930.

Kooperatīvs "Palīdzība" Rīgā * 21.01.1920. + 15.02.1938.

Kooperatīvs "Sacensība" * 12.01.1921. + 13.10.1924.

Kooperatīvs “Zelta grauds” * 05.02.1935.

Kooperatīvu darbinieku biedrība * 30.01.1934. + 19.02.1937.

Kooperatīvu pienotavu revīzijas savienība 8 30.11.1927. + 17.03.1931.

Kooperatīvu revīzijas savienība * 14.09.1927. + 16.03.1937.

Kooperatīvu un sabiedrisko iestāžu darbinieku slimo kase * 13.05.1921.
                10.06.1922. pārdēvēta agrāk „Rīgas kooperatīvu darbinieku kopēja slimo kase”

Kooperatoru sabiedrība "Dārza auglis" * 06.04.1921.

Kopējā Otrā Rīgas pilsētas slimo kase *
02.01.1922. pārreģistrēta.

Kopējā slimo kase “Obuvj” * 15.01.1914. + 1917.

Kopējā slimo kase „Torensberg” * 20.01.1914. + 1917.

Kopējā slimo kase Nr. 51. * 03.01.1914. + 1917.

Kopējā slimo kase Nr. 84. * 28.12.1913. + 1917.

Kopējā II slimo kase * + 20.07.1921.

Kopdarbības sabiedrība “Lauku dzirnavnieks” * 04.10.1932.
                31.08.1938. pārdēvēta agrāk  “Kooperatīva sabiedrība “Lauku dzirnavnieks”

Kopdarbības sabiedrība “Metāls”  * 08.12.1926.
                15.03.1939. pārdēvēta agrāk  “Kooperatīva sabiedrība “Metāls”

Kopdarbības sabiedrību savienība “Rīgas piensaimniecības savienība * 11.01.1938.

Kopiepirkšnas un koppārdošanas kooperatīvs * 27.04.1921. + 22.12.1925.

Korporācija "Konkordia Rigensis" * 24.11.1920.

Korporācijas “Beveronija” filistru biedrība * 08.12.1926. + 31.07.1940.
                20.03.1929. pārdēvēta agrāk  “Korporācijas “Beveronija” palīdzības biedrība”
               

Korporācijas “Comercia” filistru palīdzības biedrība”
                30.03.1939. iekļauta “Komerczinātņu institūta studentu biedrību “Tebronia”, 
                                “Mercuria” filistru biedrībā”

Korporācijas “Conkordia Rigensis” filistru biedrība * + 22.03.1941.
                28.11.1933. pārdēvēta agrāk  “Korporācijas “Conkordia Rigensis bijušo studentu biedrība”
               

Korporācijas “Daugaviete” filistru palīdzības biedrība * + 13.07.1940.
13.12.1933. pārreģistrēta.

Korporācijas “Dzintra” filistru palīdzības biedrība * 25.04.1928. + 13.07.1940.

Korporācijas “Fraternitas Academica” filistru biedrība * 21.03.1928. 13.07.1940.
                27.03.1933. pārdēvēta agrāk  “Korporācijas “Fraternitas Academica Latvensis” filistru biedrība”
               

Korporācijas “Fraternitas Dorpatensis” filistru biedrība * 09.01.1929. + 16.03.1939.

Korporācijas “Fraternitas Lataviensis” filistru palīdzības biedrība
                               * 19.10.1927. + 13.07.1940. * 15.07.1943.
                15.07.1943. atjaunota.

Korporācijas "Fraternitas Lettica" filistru biedrība * 23.08.1923. + 13.07.1940.

Korporācijas “Fraternitas Livonica” filistru biedrība * 07.12.1927. + 13.07.1940.

Korporācijas “Fraternitas Livonica” filistru biedrības krājaizdevu sabiedrība * 04.07.1933.

Korporācijas “Fraternitas Metropolitana” filistru biedrība * 27.02.1924. + 13.07.1940.
                               * 20.12.1943.
                18.12.1928. pārdēvēta agrāk “Latvju studējušo un studējošo biedrība
                               “Fraternitas Meneopolitana”
                20.12.1943. atjaunota darbība

Korporācijas "Fraternitas Pharmaceutica Rigensis" filistru savienība
                Sk.  “Gotonia filistru biedrība”

Korporācijas “Gaujmaliete” filistru biedrība * 09.01.1934. + 13.07.1940. * 20.12.1943.
                20.12.1943. atjaunota darbība

Korporācijas “Gotonia” filistru biedrība
                Sk. “Gotonia filistru biedrība”

Korporācijas “Gundega” filistru biedrība * 20.03.1929. + 13.07.1940.

Korporācijas “Hasmonea” filistru biedrība 
                Sk. “Latvijas Universitātes žīdu studentu biedrības “Hasmonea” filistru biedrība”

Korporācijas “Imerija” filistru biedrība * 02.05.1928. + 13.07.1940.

Korporācijas “Latvia” filistru biedrība * 10.11.1926. + 16.04.1941.

Korporācijas "Lettgalia" filistru biedrība * 25.04.1923. + 13.07.1940. * 15.07.1943.
                15.07.1943. atjaunota.

Korporācijas "Lettonija" filistru palīdzības biedrība * 04.12.1907. + 13.07.1940. * 15.07.1943.
                Pārdēvēta agrāk „Ķeizariskā Jurjevas Universitātes studentu un
                               bijušo korporācijas „Lettonija” filistru savstarpējās palīdzības biedrība”
                15.07.1943. atjaunota.

Korporācijas “Limuvia” Tērbatā filistru biedrība 
                Sk. “Limuvia biedrība”

Korporācijas “Neobaltija” filistru biedrība * 27.05.1925. + 12.12.1940.

Korporācijas “Patria” filistru biedrība * 30.06.1920. + 13.07.1940.
                 Sk. “Latvijas Universitātes studentu biedrības korporācijas “Patria” filistru biedrība”        
               

Korporācijas “Philjronia” filistru biedrība * 1925. + 13.07.1940.
                                [kopš 1937. Rīgā, līdz tam Liepājā]
                05.08.1938. pārdēvēta agrāk  “Korporācijas “Philyronia” filistru palīdzības biedrība”
               

Korporācijas "Rubonia" filistru biedrība 
                Sk. “Filistru biedrība “Rubonia”

Korporācijas “Selga” filistru palīdzības biedrība * 03.05.1932. + 13.07.1940.

Korporācijas Selonijas savstarpējās dzīvības apdrošināšanas biedrība * 22.12.1910.
                               + 13.07.1940. * 20.12.1943.
                16.02.1932. pārdēvēta agrāk “Korporācijas "Selonija" palīdzības biedrība”
                20.09.1939. pārdēvēta agrāk “Korporācijas "Selonija" filistru palīdzības biedrība”
                20.12.1943. atjaunota darbība               

Korporācijas “Selonija” palīdzības biedrības savstarpīgā apdrošināšanas biedrība * 16.12.1925.

Korporācijas “Tervetia” filistru biedrība * 07.09.1927. + 13.07.1940. * 20.12.1943.
                20.12.1943. atjaunota darbība

Korporācijas “Vendia” filistru biedrība * 09.05.1928. + 13.07.1940. * 20.12.1943.
                23.02.1932. pārdēvēta agrāk “Palīdzības biedrība “Vendija”             
                20.12.1943. atjaunota darbība

Korporācijas "Ventonija" filistru biedrība * 08.10.1924. + 13.07.1940. * 20.12.1943.
                29.04.1933. pārdēvēta agrāk “Korporācijas "Ventonija" filistru palīdzības biedrība”
                20.12.1943. atjaunota darbība
               
Korporācijas Vironia pie Rīgas Politehniskā institūta filistru palīdzības biedrība * 09.07.1912. +1917.

Korsetu un krūšturu ražošanas kooperatīva sabiedrība “Daiļums” * 04.12.1940.

Koru un orķestru apvienība “Dziesmu svētki” * 28.04.1931. + 29.02.1936.

Kosmosofijas zinātņu veicināšanas biedrība Latvijā * 19.12.1933. + 08.05.1936.

Krājaizdevu kase “Amateur” * 07.03.1913. + 1917.

Krājaizdevu kase “Die Fahne” *  + 1917.

Krājaizdevu kase “Draugs” * 05.04.1939. 
                05.04.1939. izveidota apvienojot:
                                “Rīgas vecticībnieku krājaizdevu sabiedrību ”
                               “Krievu krājaizdevu kasi, dib. 1871. g. Rīgā”

Krājaizdevu kase pie Baltijas pārdēvēju biedrības * 19.10.1911. + 1917.

Krājaizdevu kase pie biedrības “Nadežda” * 10.12.1912. + 1917.

Krājaizdevu kase pie biedrības “Vācu darbinieku savienība Latvijā” * 24.03.1926.

Krājaizdevu kase pie “Feniks” rūpnīcu palīdzības biedrības
                  Sk. “Rīgas pilsētas savstarpējā kredītbiedrība”

Krājaizdevu kase pie Latviešu centrālās palīdzības biedrības * 11.02.1909. + 1917.

Krājaizdevu kase pie Latvijas garīgo un fizisko darbinieku medicīniskās palīdzības biedrības un nāves kases
Sk. “Rīgas ebreju krājaizdevu kase”

Krājaizdevu kase pie N. I. Draudziņas sieviešu ģimnāzijas trūcīgo skolnieču palīdzības biedrības
                                * 09.07.1912. + 1917.

Krājaizdevu kase pie palīdzības biedrības “Sieviešu darbs” * 16.04.1912. + 1915.
                                [”Frauenarbeit”]

Krājaizdevu kase pie patērētāju biedrības “Kooperācija” * 24.05.1912. + 1917.

Krājaizdevu kase pie Poļu savienības Rīgā * 05.08.1913. + 1917.

Krājaizdevu kase pie Rīgas lietuvju palīdzības biedrības * 23.12.1913. + 1917.

Krājaizdevu kase pie Rīgas oficiantu biedrības
                Sk. “Pirmā Rīgas oficiantu krājaizdevu kase”

Krājaizdevu kase pie Rīgas kalēju biedrības * 07.03.1913. + 1917.

Krājaizdevu kase pie Rīgas palīdzības biedrības
                Sk. “Ceturtā Vidzemes savstarpējā kredītbiedrība”

Krājaizdevu kase pie Rīgas savstarpējās palīdzības biedrības “Misļ” * 21.12.1912. + 1917.

Krājaizdevu kase pie Rīgas vācu amatnieku palīdzības biedrības * 27.11.1892. + 1917.

Krājaizdevu kase pie Saviesīgas biedrības “Vairogs” * 03.12.1912. + 1917. [„Ščit”]

Krājaizdevu kase pie Sporta biedrības “Amatieris” Rīgā * 07.03.1913. + 1917.

Krājaizdevu kase pie Stiglica atbildīgo darbinieku arteļa dzīvokļu sabiedrības * 17.12.1924. +31.07.1929.

Krājaizdevu kase pie Tiesu darbinieku savstarpējās palīdzības biedrības * 28.05.1932. +27.01.1938.

Krājaizdevu kase "Znamja" * + 25.02.1922.

Krājaizdevu sabiedrība “Amats” * 01.02.1939.
                01.02.1939. izveidota apvienojot:
                                               “Latvijas frizētavas īpašnieku apvienības krājaizdevu sabiedrību"
                                               “Rīgas daiļkrāsotāju krājaizdevu sabiedrību ”
                                               “Mazrūpnieku un amatnieku krājaizdevu sabiedrību ”
                                               “Adītu preču rūpnieku krājaizdevu sabiedrību ”

Krājaizdevu sabiedrība "Avots" * 17.12.1924. + 27.03.1930.

Krājaizdevu sabiedrība “Darbinieks” * 20.01.1926.

Krājaizdevu sabiedrība "Darbs" 
                Sk. “Pirmā latviešu krājaizdevu sabiedrība ”

Krājaizdevu sabiedrība “Darbs” * 23.11.1927.
                25.02.1936. pārdēvēta agrāk “Latvijas vispārīgās ebreju amatnieku biedrība krājaizdevu sabiedrība  “Amatnieks”
                08.05.1940. pievienota “Žīdu atvaļināto karavīru kredītsabiedrība “Demkar”
                08.05.1940. pārdēvēta agrāk “Rīgas žīdu krājaizdevu sabiedrība ”

Krājaizdevu sabiedrība "Diskonts" * 05.11.1924. + 23.08.1939.
                23.08.1939. iekļauta “Finansu resora darbinieku krājaizdevu sabiedrībā”
               
Krājaizdevu sabiedrība "Dzelzceļnieks" * 13.12.1922.
                15.06.1937. pievienota “Latvijas dzelzceļnieku arodbiedrības krājaizdevu sabiedrība ”
                12.07.1939. pievienota “Latvijas komercdarbinieku kredītsabiedrība”

Krājaizdevu sabiedrība “Ezro” * 09.12.1925. + 27.03.1929.

Krājaizdevu sabiedrība “Kara invalīds” * 01.04.1925.

Krājaizdevu sabiedrība “Karogs” * + 03.10.1928.

Krājaizdevu sabiedrība "Klints" * 01.06.1921.  

Krājaizdevu sabiedrība “Kolektīvs” * 24.10.1933. + 20.12.1939.
                20.12.1939. iekļauta “Torņakalna krājaizdevu sabiedrībā”

Krājaizdevu sabiedrība “Koopcentrs” * 25.03.1925. + 08.05.1936.

Krājaizdevu sabiedrība “Krievu savienība” * + 26.08.1934.

Krājaizdevu sabiedrība “Laikmets” * 07.12.1896.
                12.06.1940. pārdēvēta agrāk  “Otrā Pārdaugavas krājaizdevu sabiedrība ”
 
Krājaizdevu sabiedrība "Latvijas amatnieku banka" * 20.02.1883.
                24.10.1923. pārdēvēta agrāk "Rīgas latviešu amatnieku palīdzības biedrības krāšanas un aizdošanas kase"

Krājaizdevu sabiedrība “Namsaimnieks” * 26.04.1939.
                26.04.1939. izveidota apvienojot:
                               “Tirgotāju un namīpašnieku kredītsabiedrību ”
                                “Rīgas Pārdaugavas namīpašnieku krājaizdevu sabiedrību ”

Krājaizdevu sabiedrība "Ozols" * 24.09.1924. + 09.08.1938.

Krājaizdevu sabiedrība “Pamats” * 04.02.1925.  + 22.03.1929.

Krājaizdevu sabiedrība “Pamats” * 27.02.1934.
                08.02.1939. pārdēvēta agrāk “Žīdu vispārīgā krājaizdevu sabiedrība ”

Krājaizdevu sabiedrība "Paritet" 
                 Sk. “Tirgotāju krājaizdevu sabiedrība  “Paritet”

Krājaizdevu sabiedrība "Pašpalīdzība" * 12.12.1913.
                23.08.1939. iekļauta “Finansu resora darbinieku krājaizdevu sabiedrībā”

Krājaizdevu sabiedrība pie biedrības “Vācu darbinieku savienība Latvijā”
                Sk. “Krājaizdevu sabiedrība  “Taupība”

Krājaizdevu sabiedrība pie Latvijas kredītiestāžu darbinieku savienības * 23.02.1927.
                11.04.1933. pārdēvēta agrāk “Krājaizdevu sabiedrība  pie Kredītiestāžu darbinieku savienības Latvijā”
                25.05.1937. iekļauta “Vācu darbinieku krājaizdevu sabiedrībā”.

Krājaizdevu sabiedrība pie Latvijas pašpalīdzības biedrība * 08.05.1929. + 24.11.1931.

Krājaizdevu sabiedrība pie Latvijas tirdzniecības un rūpniecības biedrības * 17.12.1924. +26.08.1929.

Krājaizdevu sabiedrība pie Latvijas vācu darba ņēmēju biedrības * 20.03.1934. + 25.05.1937.
                25.05.1937. iekļauta “Vācu darbinieku krājaizdevu sabiedrībā”

Krājaizdevu sabiedrība pie Rīgas kok būv un galdnieku materiālu biedrības
                Sk. “Būvkoku tirgotāju krājaizdevu sabiedrība ”

Krājaizdevu sabiedrība pie Rīgas latviešu biedrības * 02.10.1903. + 1917.

Krājaizdevu sabiedrība “Rūķis” * 23.12.1927.

Krājaizdevu sabiedrība “Sadarbs” * 13.02.1924.
                12.07.1939. pārdēvēta agrāk “Latviešu krājaizdevu sabiedrība ”

Krājaizdevu sabiedrība "Spēks" * 10.01.1923. + 21.01.1935.

Krājaizdevu sabiedrība “Strauts” * 14.07.1926. + 03.06.1937.

Krājaizdevu sabiedrība “Taupība” * + 31.12.1940.
                19.11.1935. pārdēvēta agrāk “Krājaizdevu sabiedrība  pie biedrības “Vācu
                                darbinieku savienība Latvijā”
                20.10.1936. pievienota “Vācu pilsoņu krājaizdevu sabiedrība ”           
                25.05.1937. pievienota “Krājaizdevu sabiedrība  pie Latvijas kredītiestāžu
                                darbinieku savienības”
                25.05.1937. pievienota “Krājaizdevu sabiedrība pie Latvijas vācu darba
                                ņēmēju biedrības”
                01.06.1937. pievienota “Vācu darbinieku savienības Latvijā būv- krājaizdevu
                                sabiedrība  “Eigenheim”
                11.01.1939. pārdēvēta agrāk “Vācu darbinieku krājaizdevu sabiedrība ”

Krājaizdevu sabiedrība “Valsts darbinieks” * 30.01.1929.
                27.04.1937. iekļauta “Apvienotā krājaizdevu sabiedrībā”

Krājaizdevu sabiedrība "Vienība" * 10.12.1924. + 26.06.1929.

Krājaizdevu sabiedrība “Zaļais zelts” * 18.05.1927. + 27.04.1937.

Krājaizdevu sabiedrība “Zelmenis” * 24.02.1931. + 03.12.1940.

Krājaizdevu sabiedrība “Zemgale” * + 06.12.1938.

Krājaizdevu sabiedrība “Zemnieks” * 02.03.1927. + 03.04.1929.

Krājaizdevu sabiedrība "Zieds"  
                Sk. “Tirgotāju krājaizdevu sabiedrība  “Zieds”

Krājaizdevu sabiedrība “Zolidaritāte” * 20.03.1929.
                16.03.1937. likvidēta.

Krāj un aizdevu kase "Krievu savienība" * 21.12.1910.
                29.11.1922. pārdēvēta agrāk "Krājaizdevu kase pie krievu nacionālā kluba "Russkaja beseda"

Krāsotāju amata sabiedrība  “Ota” * 28.11.1933.
                22.02.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas krāsotāju darba kooperatīvs “Nākotnes spēks”

Kredīta apsargāšanas apvienība pie Latvijas tirdzniecības un rūpniecības biedrības * 29.06.1927. + 19.03.1937.

Kreditoru un iekasēšanas palīdzības biedrība Latvijā * 01.12.1931. + 12.12.1940.

Kredītsabiedrība “Pašpalīdzība” * 01.08.1933. + 17.06.1937.

Kredītsabiedrība “Patērētājs” * 07.02.1933. + 29.09.1936.

Kredītsabiedrība pie Rīgas Lielās ģildes biedrības * 01.04.1925.

Krēslinieku amata zeļļu palīdzības kase * 07.02.1900. + 1917.

Krīdnera mednieku biedrība * 15.12.1920. + 26.04.1940.
                22.11.1938. pārdēvēta agrāk “Trešā Rīgas mednieku biedrība”

Krīdnera savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 03.10.1906. + 1917.

Krievijas Baltijas 17. oktobra apvienība * 03.10.1906. + 1917.

Krievijas cepurnieku arodu savienība * 19.12.1908. + 1917.

Krievijas emigrantu biedrība Latvijā * 07.01.1925. + 06.06.1936.

Krievijas evaņģēliskas luterāņu draudžu pabalstīšanas kase * 1859. + 1917.

Krievijas kara flotes bijušo darbinieku savstarpējā palīdzības biedrība *23.10.1929. +10.04.1935.

Krievijas latviešu krājaizdevu kase * 1512.1912. + 1917.

Krievijas latviešu saviesīgā biedrība * 19.01.1915. + 1917.

Krievijas pretugunskādes biedrība * 28.05.1908. + 1917.

Krievu akadēmiskā biedrība * 21.09.1921. + 25.07.1940.
                15.09.1926. pārdēvēta agrāk “Krievu studentu biedrība Latvijā”
                27.09.1938. pārdēvēta agrāk “Krievu akadēmiskā biedrība Latvijā”

Krievu apdrošināšanas biedrību “Rossija” un “Žizņ” polišu īpašnieku biedrība * 20.02.1926. +02.11.1933.

Krievu ārstu biedrība Rīgā * 23.11.1921. [1888.] + 25.10.12939.
                25.10.1939. iekļauta “Rīgas krievu izglītības biedrībā”

 Krievu ārstu kolēģija * 19.12.1928. + 04.10.1938.

Krievu artistu biedrība * 21.10.1925. + 25.10.1939.

Krievu Baltijas apvienība * 03.10.1906. + 1917.

Krievu Baltijas biedrība “Potrebiteļ” Rīgā * 12.03.1914. + 1917.

Krievu Baltijas izgudrotāju biedrība * 07.11.1908. + 1917.

Krievu Baltijas sabiedrība priekš izgudrojumu izmantošanas * 01.06.1902. + 1917.

Krievu Baltijas vagonu fabrikas bijušo darbinieku biedrība * 04.04.1933. + 24.07.1939.

Krievu Baltijas vagonu fabrikas kalpotāju krājaizdevu kase * 24.08.1906. = 1917.

Krievu Baltijas vagonu fabrikas palīdzības un bēru kase Rīgā * 28.04.1871.[22.06.1894.] + 1917.

Krievu biedrība “Bajan”, dib. 1863. gadā
                Sk. “Krievu dziedāšanas biedrība “Bajan” dib. 1863.gadā”

Krievu biedrība “Bibliotēkas pulciņš” * 17.11.1906.
                30.01.1929. pārdēvēta agrāk  “Bibliotēkas pulciņš biedrība”
                13.02.1939. iekļauta “M. S. Kuznecova kultūras biedrībā”

Krievu biedrība Latvijā * 21.07.1920. + 05.08.1937.

Krievu biedrības “Vseobščaja Kompanija Električestva” kalpotāju bēru kase
                                * 26.01.1912. + 1917.

Krievu biedrības “Vseobščaja Kompanija Električestva” kalpotāju krājaizdevu kase * 21.12.1910. + 1917.

Krievu darba savienība Latvijā * 11.12.1924. + 18.01.1935.

Krievu dziedāšanas biedrība “Bajan” * 31.05.1863. + 12.12.1940. * 15.07.1943.
                03.05.1932. pārdēvēta agrāk  “Krievu biedrība “Bajan” dib. 1863.gadā”
                31.01.1939. pārdēvēta agrāk  “Krievu dziedāšanas biedrība “Bajan”, dib. 1863. gadā”
                15.07.1943. atjaunota          

Krievu esperanto biedrība * 26.01.1912. + 1917.

Krievu foto klubs * 17.11.1906. + 1917.

Krievu grāmatu izdevēju un grāmattirgotāju biedrība * 30.10.1929. + 12.12.1940.

Krievu inženieru biedrība Latvijā 
                Sk. “Rīgas krievu biedrība “Rozmisļ”

Krievu izglītības biedrība Rīgā 
                Sk. “Rīgas krievu izglītības biedrība”

Krievu jaunatnes biedrība Latvijā * 19.08.1925. + 21.12.1927.

Krievu jaunatnes izglītības biedrība Latvijā * 27.05.1933. + 29.11.1938.

Krievu juridiskā biedrība Latvijā * 27.03.1929. + 09.05.1940.

Krievu klubs Rīgā 
                Sk.  “Rīgas krievu klubs”

Krievu klubs „Venus” * 05.07.1907. + 1917.

Krievu komiju palīdzības biedrība
                Sk. "Krievu tirdzniecības rūpniecības kalpotāju un īpašnieku palīdzības biedrība Rīgā, nodibināta 1859. gadā"

Krievu krājaizdevu 1871. gadā dibinātā kase *  12.11.1871. + 05.4.1939.
                05.04.1939. iekļauta “Krājaizdevu sabiedrībā “Draugs”

Krievu krājaizdevu 1871. gadā dibinātā kase Rīgā kalpotāju palīdzības biedrība * 24.04.1914. +1917.

Krievu kulturāli izglītības biedrību Latvijā centrālā savienība * 19.01.1927. + 31.12.1935.

Krievu literatūras muzikālā biedrība „Rodnije zvuki” * 19.12.1908. + 1917.

Krievu nacionālā apvienība Latvijā  
                Sk. “Rīgas krievu biedrība”

Krievu nacionālā jaunatnes biedrība  * 08.01.1931. + 06.11.1940.

Krievu nacionālais klubs "Russkaja beseda" * 23.09.1909. + 1917.

Krievu oficiantu biedrība * 05.07.1907. + 1917.

Krievu palīdzības komiteja * 14.05.1924. + 05.08.1937.

Krievu pārdēvēju palīdzības biedrība * 1859. + 1917.

Krievu pareizticīgo studentu vienība * 02.06.1928. + 05.12.1934.

Krievu patērētāju kooperatīvs Latvijā * 23.02.1921. + 13.06.1931.

Krievu pilsētas papildu skolas komerciālo klašu audzēkņu savstarpējā palīdzības biedrība *09.06.1931. + 13.02.1939.

Krievu pilsoņu nacionāl demokrātu savienība * 20.03.1920.

Krievu praktisko zinātņu skolotāju biedrība * 14.06.1932. + 19.09.1936.

Krievu pulciņš * 07.09.1907. + 04.02.1913.

Krievu riteņbraucēju biedrība “Kružok” * 05.04.1897.
                05.04.1897. “Pirmais krievu Baltijas riteņbraucēju tūristu kružoks “

Krievu sabiedrība "Pašpalīdzība" * 14.01.1920. + 18.03.1940.

Krievu savienības krājaizdevu kase * 29.11.1922. + 16.11.1927.

Krievu skatuves mākslinieku biedrība “Krievu mākslinieku pulciņš” * 15.02.1928. + 12.12.1940.
                [pārb. “Russkij artističeskij kružok”]
               

Krievu skolotāju biedrība Latvijā * 10.03.1920. + 06.10.1939.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk  “Latvijas krievu skolotāju savienība”
                06.10.1939. iekļauta “Rīgas krievu izglītības biedrībā”

Krievu skolotāju biedrība Rīgā * 17.09.1930. + 12.12.1940.

Krievu slimnīcu biedrība * 10.01.1923.
                pārdēvēta agrāk  “Bezpartejiskā krievu slimnīcu biedrība “Brāļu palīdzība”
                29.09.1938. pārdēvēta agrāk  “Krievu slimnīcu biedrība “Brāļu palīdzība”

Krievu sporta biedrība “Bogatir” * 20.01.1926. + 27.08.1932.

Krievu sporta biedrība “Kružok” 
                Sk. “Rīgas krievu sporta biedrība”

Krievu sporta biedrības “Kružok” klubs * 21.06.1930.

Krievu strādnieku klubs “Osvoboždenije truda” * 31.08.1927. + 15.10.1934.

Krievu studentu biedrība Latvijā
                Sk. “Krievu akadēmiskā biedrība Latvijā”

Krievu tautas darba partija * 27.06.1924. + 28.03.1935.

Krievu tautas namu biedrība Rīgā * 22.02.1928. + 08.09.1931.

Krievu tautības gaidu un skautu draugu biedrība * 21.04.1931. + 17.11.1936.
                17.11.1936. iekļauta “Latvijas skautu centrālā organizācijā”

Krievu teātra biedrība * 17.03.1920. + 10.06.1937.
                06.09.1922. pārdēvēta agrāk  “Rīgas krievu teātra mākslas biedrība”
                06.10.1926. pārdēvēta agrāk  “Latvijas krievu teātra biedrība”             

Krievu teātra draugu biedrība Latvijā * 03.12.1932. + 03.08.1940.

Krievu teātra garantu biedrība Latvijā * 12.04.1927. + 12.12.1940.

Krievu tirdzniecības - rūpniecības kalpotāju un īpašnieku palīdzības biedrība Rīgā, nodibināta 1859.gadā
                Sk. “Rīgas krievu palīdzības biedrība”

Krievu universitātes zinātņu institūta studenšu korporācija “Sororitas Rossica” * 19.05.1931. +13.03.1940.

Krievu vingrošanas biedrība “Bogatir” * 20.08.1913. + 12.12.1913.

Krievu vingrošanas biedrība “Sokoli” * 12.01.1937.
                12.01.1937. izveidota apvienojot:
                               “Vingrotāju biedrību “Russkij sokol”
                               “Rīgas vingrošanas biedrību “Krievu sokoļņa”
                10.11.1938. pārdēvēta agrāk  “Krievu vingrošanas biedrība “Sokol” Latvijā”

Krievu zemnieku apvienība * 11.07.1928. + 12.01.1935.

Krievu žēlsirdīgo māsu biedrība Latvijā * 27.03.1934. + 01.07.1937.

Krievu žēlsirdīgo māsu biedrība “Palīdzība tuvākiem” *+ 07.11.1928.
15.12.1926. pārdēvēta agrāk  “Žēlsirdīgo masu, feldšerienu, vecmāšu, kopēju un sanitāru sieviešu biedrība”
06.04.1927. pārdēvēta agrāk  “Palīdzība tuvākiem – biedrība”
                 

Krievu žēlsirdīgo māsu biedrība “Svētais krusts” * 03.10.1928. + 27.11.1936.

Krīgsmaņa ģimenes legāts * + 20.12.1940.

Krimas Kaukāzu kalnu biedrības nodaļa * 09.07.1911. + 1917.

Kristīga nacionāla partija * 11.03.1920.

Kristīgas apvienības un strādnieku Latvijas kristīgas tautas partija * 16.12.1932. + 24.01.1935.

Kristīgās jaunatnes biedrība “Censoņi Evaņģēlijā”. * 25.02.1933. + 12.12.1940.

Kristīgās jaunatnes draugu biedrība * 18.02.1925. + 20.11.1940.

Kristīgo apvienība “Saucēja balss” * 16.02.1929. + 16.01.1932.

Kristīgo bērnu dārzu biedrība * 16.01.1934.
                Sk. “Latviešu nacionālā audzināšanas biedrība”

Kristīgo biedrība “Ielas misione” * 24.02.1931. + 21.04.1937.

Kristīgo centrāla biedrība * 05.05.1920. + 12.12.1940.

Kristīgo centrālās biedrības bēru kase * 11.07.1931. + 14.09.1937.

Kristīgo darba ļaužu savienība * 01.10.1924.

Kristīgo draugu biedrība * 30.06.1932. + 12.12.1940.

Kristīgo tautu tuvināšanas biedrība * 06.09.1932. + 11.12.1936.

Kristīgo zemnieku un katoļu partija * + 18.01.1935.

Kristjāņa Brahmaņa ģimenes legāts * + 07.09.1940.

Krišjāņa Barona biedrība * 27.02.1924. + 30.11.1940.

Krišjāņa Valdemāra biedrība * 08.07.1925. + 12.12.1940.

Krišjāņa Valdemāra jūrskolas absolventu biedrība * 25.04.1940. + 21.12.1940.

Krišjāņa Valdemāra lauku tautas augstskolas biedrība * 26.04.1933. + 06.06.1936.

Krišjāņa Valdemāra 1161. Mazpulks * 16.02.1940. + 1940.

Kronvalda 679. Mazpulks * 10.04.1935. + 1940.

Kropļu aprūpes biedrība Rīgā * 05.08.1913. + 1917.

Krotovas O. G. mācību iestāžu trūcīgo skolnieku pabalstīšānas biedrība * 24.04.1914. + 1917.

Krusta baznīcas 523. Mazpulks * 13.01.1935. + 21.01.1938.
                21.01.1938. iekļauts „Čiekurkalna 491. Mazpulkā”

Kuģniecības un transporta kredītsabiedrība * 22.09.1931. + 26.08.1937.

Kuģu un mašīnu būvētavas “Lange un dēls” kalpotāju krājaizdevu kase “Langecassa”
                                * 24.08.1906. + 1917.

Kuldīgas un apkārtnes studentu biedrība
                Sk. „Kuldīgas valsts ģimnāzijas absolventu biedrība”

Kuldīgas valsts ģimnāzijas absolventu biedrība * 22.04.1925.+ 23.01.1936.
                14.06.1932. pārdēvēta agrāk „Kuldīgas un apkārtnes studentu biedrība”
                23.01.1936. iekļauta „Kuldīgas sadraudzīgā biedrībā”

Kulturālās tuvināšanas biedrība ar S.P.R. Savienības tautām * 10.04.1929. + 30.11.1940.

Kulturālo darbinieku biedrība “Stars” * 27.02.1934. + 31.07.1937.

Kultūras biedrība * 08.04.1931.

Kultūras biedrība “Dzintars” * 19.03.1930. + 15.03.1940.

Kultūras biedrība "Feniks" * 21.05.1924. + 12.12.1940.

Kultūras biedrība “Ikdiena” * 24.07.1929. + 03.06.1936.

Kultūras biedrība “Lapa” * 17.12.1932. + 18.02.1937.

Kultūras biedrība “Rīts” * 28.04.1931. + 12.12.1940.

Kultūras darbs biedrība * 26.09.1933. + 07.09.1934.

Kultūras draugu biedrība * 12.04.1932. + 14.03.1940.

Kultūras izglītības biedrība „Otprisk” * 16.06.1914. + 1917.

Kultūras līga * 12.10.1927. + 19.02.1937.
                16.04.1930. pārdēvēta agrāk  “Starptautiskā draudzības veicināšanas līga”
                 
Kultūras un apgaismošanas biedrība "Gusļi" * 15.02.1922. + 02.04.1938.

Kultūras un izglītības biedrība „Atvase” * 16.06.1914. + 1940.

Kultūras un sporta biedrība “VEF” * 21.09.1927. + 17.03.1941.
                30.08.1932. pārdēvēta agrāk  “Pasta un telegrāfa virsvaldes galvenās darbnīcas darbinieku biedrība”
                10.08.1938. pārdēvēta agrāk  “Valsts elektrotehniskas fabrikas darbinieku biedrība”

Kultūras un sporta veicināšanas biedrība “Dzimtene” * 13.03.1934. + 14.08.1934.

Kultūras veicināšanas biedrība “Sports māksla” * 22.09.1931. + 17.10.1935.

Kultūras veicināšanas biedrība “Šaha pulciņš” pie A/S “Maikapar Rīgā” fabrikas * 30.06.1932. +06.02.1941.

Kultūrvēsturiskā biedrība “Imantas pulks” * 25.11.1925. + 19.02.1937.

Kundziņsalas brīvprātīgo ugunsdzēsēju bēru palīdzības biedrība * 10.12.1912.
                24.11.1938. pārdēvēta agrāk  “Kundziņsalas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības bēru kase”

Kundziņsalas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 1909. + 12.05.1941.

Kundziņsalas labierīcības biedrība * 05.03.1924. + 14.12.1940.

Kundziņsalas labierīcības biedrības krājaizdevu sabiedrība * 14.08.1929. + 20.12.1939.
                20.12.1939. iekļauta “Pavasara biedrības krājaizdevu sabiedrībā”

Kundziņslas 921. Mazpulks * 15.04.1936. + 1940.

Kundziņsalas skolu un labierīcības biedrība * 05.08.1913. + 1917.

Kundziņsalas sporta biedrība * 07.09.1921. + 23.10.1936.

Kurlmēmo biedrības “Emanuel” Rīgā apbedīšanas un palīdzības biedrība * 26.03.1930. +12.12.1940.

Kurpnieku darbnīcu īpašnieku biedrība * 18.05.1911. + 1917.

Kuzņecova sabiedrības Rīgā precēto kalpotāju un strādnieku palīdzības kase
                * 07.03.1913. + 1917.


 

 
Izmaiņas 30.08.2016 Kontakti