Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

TURLAVAS PAGASTS
Kuldīgas apriņķis

Turlavas_1911

Brīvības pieminekļa Turlavas pagasta komiteja * 20.02.1930.

Ķoņiņu bibliotēkas biedrība * 07.06.1897. + 1915.
                31.08.1910. pārdēvēta agrāk „Ķoņiņu latviešu dziedāšanas biedrība”

Ķoņiņu latviešu dziedāšanas biedrība
Sk. „Ķoņiņu bibliotēkas biedrība”

Lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība Tīrums” * 11.02.1924. + 10.04.1926.

Snēpeles pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 21.11.1922.
                24.01.1939. pārdēvēta agrāk „Snēpeles Turlavas lopkopības pārraudzības biedrība”

Snēpeles Turlavas lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Snēpeles lopkopības pārraudzības biedrība”

Toruļu Sudmalvalku meliorācijas sabiedrība * 28.05.1927.

Turlavas bibliotēkas biedrība * 14.04.1920. + 12.02.1938.

Turlavas krājaizdevu sabiedrība * 08.01.1924.

Turlavas lauksaimniecības biedrība * 08.10.1919. + 09.06.1937.

Turlavas 237. Mazpulks * 11.04.1934.

Turlavas pagasta aizsargu nodaļa * 30.03.1919. + 07.07.1940.

Turlavas pagasta lauksaimniecības biedrība * 29.04.1937.

Turlavas piensaimnieku sabiedrība * 19.12.1922. + 10.07.1936.

Turlavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 28.02.1939. + 18.10.1940.

Turlavas zirgu apdrošināšanas biedrība * 06.09.1919. + 31.12.1940.

Virgales Vārdupes meliorācijas sabiedrība * 28.05.1927.

Biedrību nodaļas:

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Turlavas nodaļa * 08.01.1925. +03.04.1933.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Turlavas nodaļa * 05.09.1924.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Turlavas nodaļa * 16.07.1920. + 19.01.1926.

 

 
Izmainas 08.05.2016 Kontakti