Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

JURKALNES PAGASTS
Aizputes apriņķis
[līdz 01.09.1925. Pilsberģes]

Brīvības pieminekļa Jurkalnes pagasta komiteja * 15.01.1930. + 26.05.1937.

Jurkalnes izglītības biedrība „Gaisma” * 17.11.125. + 16.12.1935.

Jurkalnes lauksaimniecības biedrība * 09.02.1926.
                03.03.1938. pārdēvēta agrāk „Jurkalnes lauksaimniecības biedrība „Zemkopis”

Jurkalnes lauksaimniecības biedrība „Zemkopis”
                Sk. „Jurkalnes lauksaimniecības biedrība”

Jurkalnes 90. Mazpulks * 26.04.1932. + 1940.

Jurkalnes meliorācijas sabiedrība * 23.05.1932. + 18.03.1942.

Jurkalnes meliorācijas sabiedrība „Ūdruvalks” * + 15.01.1943.

Jurkalnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 15.12.1938. + 18.10.1940.

Jurkalnes un apkārtnes zvejnieku kooperatīvs * 07.12.1933. + 17.08.1935.
                17.08.1935. iekļauta „Liepājas rajona zvejnieku kooperatīvā”

Pilsberģes jūrmalas zvejnieku arodu biedrība * 28.06.1923. + 10.04.1940.

Biedrību nodaļas:

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Jurkalnes nodaļa * 22.03.1927.

Lēnu latviešu katoļu biedrība * 07.08.1923. + 20.11.1940.
02.12.1938. pārdēvēta agrāk „Lēnu latviešu katoļu savienība”
Pilsberģes nodaļa * 08.03.1925.

 

 
Izmainas 12.11.2015 Kontakti